Anda di halaman 1dari 60

Transformasi

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 18 OKT 2013


Disampaikan Oleh :
SAC Dato Aishah Binti Mohammad Ketua Penolong Pengarah Pengurusan (Maklumat Sumber Manusia)

Skop Taklimat
1) Definisi Transformasi
- Proses Transformasi

2) Pengurusan Perubahan 3) Transformasi Sumber Manusia - Polis Masa Hadapan


- Budaya Kerja Cemerlang - Inisiatif yang sedang dilaksanakan

4) Resolusi Bengkel Transformasi PDRM DI PD

DEFINISI TRANSFORMASI
Trans bermaksud melintasi dari satu sisi ke sisi lainnya (across), atau melampaui (beyond), manakala kata form bererti bentuk. Jika istilah TRANSFORMASI digunakan dalam bentuk kata kerja, maka kita menyebutnya sebagai mentransformasikan yang bermakna mengubah (rupa, bentuk, sifat dan fungsi) dan juga bererti mengalihkan.

PERUBAHAN & PROSES TRANSFORMASI


POLIS Penampilan (S) Psikologi (F) Latarbelakang Pendidikan/Proses Sosialisasi (E) Agensi berorientasikan Perkhidmatan Budaya Korporat (Nilai & Etika) Kuasa/Akauntabiliti Peranan/Tanggungjawab) Pengawasan/Pemantauan/P ementoran

DESIRE POLICE

READINESS

1. 2. 3.

Perubahan Kerangka Minda Kemahiran Komunikasi yang Efektif Pilihan Membuat Keputusan yang Betul dan Terbaik

READINESS

CHOICE ? (Pilihan)
Do Nothing? Action based on Post Experience?
Imej : Cerminan

Positif VE

Take up the Challenge?

Risk it?

Latihan Mengawal Diri Disiplin Kepatuhan

PERUBAHAN MINDSET KE ARAH K-POLICE

HUMAN MIND

PERUBAHAN MINDSET KE ARAH K-POLICE

KERANGKA PEMIKIRAN (MINDSET) Merujuk kepada kompenen sikap : *Cara berfikir *emosi & *Tindakan ke atas sst situasi
BAGAIMANA SST ISU/MASALAH DILIHAT CARA PELUANG /ANCAMAN DITAFSIR

MINDSET Menentukan

CARA MENILAI KEKUATAN /KELEMAHAN B/M KEUTAMAAN DIKENALPASTI

B/M JUSTIFIKASI / RASIONAL KE ATAS SST ISU


B/M ALTERNATIF PENYELESAIAN DIPILIH B/M CARA PERLAKSANAAN PERUBAHAN B/M ANDAIAN DIBUAT

PERUBAHAN MINDSET KE ARAH K-POLICE

TRANSFORMASI MODAL INSAN

PELAN TRANSFORMASI PDRM


Untuk melahirkan modal insan menjadi lebih berdaya saing, berintegriti dan berinovatif

P
O L I S

PROFESIONAL

KOMPETITIF KOMITED

OPTIMISTIK LESTARI INTEGRITI SINERGI


8

4-K
KREATIF KOMPETEN
The catalyst of change

Melihat kepada proses, alat yang

digunakan dan teknik bagi mencapai perubahan, mencapai objektif Jabatan dan pelanggan.

Mengurus tempoh transisi daripada yang lama kepada yang baru Membantu warga kerja melepaskan cara sedia ada dan mencuba cara baru

One certainty about change is that, if you think you cant, then youll never will

PERINGKAT PENERIMAAN PERUBAHAN


Penerimaan
Tahap Penerimaan

Persetujuan Pemahaman

Kesedaran

Masa
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going ~ Jim Ryun

IQ -

INTELLECTUAL INTELLIGENT
EMOTIONAL INTELLIGENT

EQ -

SQ - SOCIAL INTELLIGENT

MQ- MOTIVATIONAL INTELLIGENT


An employee is our strategic - partner, a change - agent, an organisation - builder, a process facilitator and above all , a champion-of- excellence.

Plan
Check
Do

KECEKAPAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN DI BAHAGIAN HADAPAN


PROSES - (PROCESS)

PERLAKUAN - (BEHAVIOUR)

PEMIKIRAN - (MINDSET)
SIKAP - (ATTITUDE)

PENGETAHUAN - (KNOWLEDGE) KEMAHIRAN - (SKILLS) PERKAKASAN - (HARDWARE) (SYSTEM & LAYOUT)

CURRENT

NEW

CURRENT

NEW

90% proses pembelajaran dipelajari secara tidak rasmi di tempat kerja

PENGURUSAN PERUBAHAN

KESEDARAN
1. Menyediakan situasi untuk berubah. 2. Menetapkan keperluan untuk berubah. 3. Ciptakan ketidakpuasan terhadap status quo. 4. Atasi sebarang tentangan terhadap perubahan yang dirancang. 5. Bentuk satu wawasan untuk masa depan

PERUBAHAN
1. Perubahan sebenar dilakukan. 2. Komponen-komponen organisasi diubah. 3. Latihan kemahiran dilakukan. 4. Sumber-sumber organisasi menyokong perubahan sepenuhnya

PENGUKUHAN
1. Perubahan berkenaan distabil dan diinstitusikan. 2. Gelagat-gelagat baru diperkukuhkan. 3. Penilaian atau maklum balas dibuat. 4. Pengubahsuaian dibuat.

Perubahan dalam sesebuah organisasi kadang-kala boleh menimbulkan konflik dalam organisasi berkenaan. Justeru, pengurus organisasi perlulah menangani perubahan tersebut secara bijak.

KUASAI MINDA ANDA,KUASAI MASA DEPAN


(MASTER YOUR MIND,DESIGN YOUR DESTINY)

Bila Anda mengubah fikiran Anda Anda mengubah keyakinan Anda Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda Anda mengubah harapan-harapan Anda Bila Anda mengubah Harapan-harapan Anda Anda mengubah sikap anda Bila Anda mengubah sikap Anda Anda mengubah tingkahlaku Anda Bila Anda mengubah tingkahlaku Anda Anda mengubah prestasi kerja Anda Bila Anda mengubah prestasi kerja Anda Anda mengubah nasib Anda Bila Anda mengubah nasib Anda Anda mengubah HIDUP Anda!

BERFIKIR KREATIF DAN INOVATIF

Kreativiti sarat dengan idea manakala Inovasi sarat dengan pencapaian Kreativiti bermula dengan impian manakala inovasi menyempurnakan perjalanan
(creativity is full of ideas while innovattion is full of achievements. Creativity starts with a dream while innovation completes the journey)

PENGURUSAN PERUBAHAN

It is through people that change will succeed or fail

OLD

NEW

The transformation process Transformasi pengurusan modal insan memerlukan perubahan dari aspek pemikiran dan budaya, dan ianya memerlukan pengurusan perubahan yang berkesan

Kita perlu berubah dan perubahan itu perlu, dilakukan sekarang!


Allah s.w.t telah berfirman yang mafhumnya, "tidak akan Aku ubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah mereka ubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri

Dont just diet for a week or two, we have to change our lifestyle

PENJAJARAN SEMULA ASPIRASI / STRATEGI PDRM DENGAN GTP / NKRA

Vision 2020

1 Malaysia People First, Performance Now

Government Transformation Programme (GTP)

Economic Transformation Programme (ETP)

10th Malaysia Plan

GTPs 6 National Key Result Areas (NKRAs)


Reducing Crime Fighting Corruption Improving students outcomes Raising living standards of low-income households Improving rural basic infrastructure Improving urban public transport

Visi PDRM
Agensi Peneraju dalam menjadikan Malaysia Negara Selamat, Aman & Sejahtera

Misi PDRM
Menyediakan Perkhidmatan Profesional & Berkualiti dalam Melindungi Negara da Menjamin Persekitaran yang Selamat bagi Masyarakat Sifar Jenayah Sehari Satu Daerah Pembudayaan Konsep 4P kearah organisasi cemerlang Meningkatkan program smart partnership melalui:

Strategi

(i)kerjasama/kolaborasi antara Jab.Agensi Kerajaan/Swasta/NGO & Komuniti (ii)integrasi sistem informasi,komunikasi &teknologi.(ICT)

Mempergiatkan pemikiran kreatif &inovatif (value Creation)/pemikiran diluar lingkungan kotak Mempertingkatkan program-program kerohanian & gaya hidup sihat bagi membentuk warga PDRM yang berintegriti Pemantauan berkala secara berterusan melalui kajian semula & Kajian Impak

Integriti

Profesional

NILAI TERAS PDRM


Satu Pasukan

Responsif

Inovatif

(Kurangkan Birokrasi)

KURANG

(Hapus Proses Lapuk)

HAPUS

ANJAKAN NILAI BARU


(Nilai pengurusan)

With Acknowledgement to W. Chan Kim; and Renee Mauborgne; Blue Ocean Strategy

TRANSFORMASI SUMBER MANUSIA


Sikap Asas Struktur Sistem Warga Kerja PDRM Cabaran
Berpengetahua, Kerja Berpasukann, Fleksible, inovatif

Sumber Manusia, Infrastuktur & Sistem, Struktur Organisasi


Perubahan berteraskan pengaruh,jalinan kerjasama & perkongsiaan kuasa, JKTU Sistem penyampaian di talian,HRMIS , ISO 9001 : 2000 Program pengiktirafan, kenaikan pangkat Integriti, tenaga pakar MBJ

Berkompetensi, Kepantasan bertindak, jaring kerjasama, Budaya ICT, Integriti

PERDANA MENTERI
MENTERI KDN KETUA SETIAUSAHA KDN

Wawasan 2020

STAKEHOLDERS
PDRM

MENJADIKAN ORGANISASI BERTUNJANGKAN

PERFORMANCE-BASED SERVICE DELIVERY


PDRM

PELANGGAN
KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI KERAJAAN ORANG RAMAI RAKYAT SEKTOR SWASTA MASYARAKAT PENIAGA

MEWUJUDKAN BUDAYA ORGANISASI CEMERLANG


CABARAN Pelanggan Persaingan

KUALITTI

ORGANISASI
BERTARAF DUNIA Krisis Kos PRODUKTIVITI
PERUBAHAN PENGURUSAN Berfikir
Kreatif Inovatif

Bersikap
Positif

Bertindak
Berkesan Cekap

Transformasi PDRM
Utamakan penghasilan kerja Perkhidmatan yang Fit For Purpose Memperolehi jumlah dan kualiti tenaga manusia yang kompeten Membangunkan sumber manusia berkemahiran tinggi dan anjal PDRM sebagai majikan pilihan

Meningkatkan keselamatan dan ketenteraman awam Memelihara dan memupuk undang undang Pengurusan sumber manusia dinamik dan modal insan berkualiti

Pangkat / Jawatan Rancangan Keberhasilan Kebebasan untuk penyelesaian masalah Kebebasan untuk Bertindak

Struktur /Jawatan

Strategi

Budaya
Anggota Proses

Budaya Kerja Berprestasi Tinggi


Tatacara, Teknik (cara kerja berdasarkan kekompetenan) Pengukuran Pelbagai (KPIs) Kerja berpasukan & Empowerment Teknologi dan Infrastruktur

Pengetahuan Kemahiran Sikap

Kompetensi

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT COMPETENCY BASED


Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia PDRM
Pengambilan/ Recruitment

Objektif PDRM

Visi PDRM Agensi Peneraju dalam


menjadikan Malaysia negara yang Selamat, Aman dan Sejahtera

Visi Negara Mencapai Status


Negara Maju Menjelang Tahun 2020

Pemilihan / Selection

Perancangan Sumber Manusia berasaskan kompetensi

Pengurusan Prestasi / Performance Management

Pengiktirafan & Ganjaran / Recognition and Rewarding

Pengurusan Sumber Manusia berasaskan kompetensi

Inovasi dan Minda Kelas Pertama

1.Pengurangan kadar jenayah jalanan


2.Meningkatkan Kepuasan Awam 3.Pengurangan kadar indeks jenayah 4.Pengurangan kebimbangan awam terhadap menjadi mangsa jenayah 5.Tingkatkan Kadar Pendakwaan

Meningkatkan keselamatan dan keamanaan awam

World Class Policing

Kemakmuran Negara Daya Saing Negara

Latihan dan Pembangunan / Training and Development

Pembangunan Sumber Manusia berasaskan kompetensi

Keupayaan Institusi

Memupuk dan Memelihara undang undang dan ketenteraman awam

Perancangan Penggantian / Succession Planning

Outcome
Pengurusan Strategik Keupayaan Institusi

Output
Pencapaian

NKRA
Hasil Utama Visi Negara

Skim Perkhidmatan

KESEJAJARAN STRUKTUR ORGANISASI, PERANAN DAN INTERVENSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KE ARAH STRATEGIK PDRM

Objektif

Jajar

Pelan Strategik Pengurusan Modal Insan

Strategi

Memahami Implikasi Hala Tuju masa depan mengenai Profil Pekerjaan dan Kompentensi

Jajar
HRMIS

Struktur Organisasi

Jajar
Profil Pekerjaan
Nyatakan dan menilai kompetensi yang diperlukan Penilaian untuk menentukan jurang didalam Organisasi

Pekerjaan (PERMINTAAN)
Right Talent for the Right Job

Manusia (PENGELUARAN)

KEPERLUAN PDRM MELAKSANAKAN TRANSFORMASI YANG BERKESAN :-

1 Untuk dijajarkan objektif PDRM


dengan Bidang Keberhasilan Utama Negara yang telah ditetapkan dalan Pelan Transformasi National (PTN)

Untuk membangun bakat dan sumber yang betul bagi mencapai hala tuju dan objektif PDRM

4
Government Transformation Programme (GTP)

Untuk memastikan jawatan sebenar disandang oleh pegawai yang sepatutnya bagi meningkatkan ekfisen dan keberkesanannya

Transformasi Sumber Manusia

Bagi memperkasakan 5 agensi penguatkuasa yang kukuh untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat dan halatuju serta objektif negara

Pelan Strategik Pengurusan Modal Insan

3 Untuk menjajarkan Visi dan


Strategi PDRM ke arah struktur organisasi yang berkesan

6
Untuk memastikan pegawai di beri pengiktirafan dan ganjaran setimpal diatas pencapaian cemerlang

1 Malaysia People First, Performance Now`

Economic Transformation Programme (ETP)

Dipacu oleh Dinamik Prestasi

Prestasi Pelindung
Proaktif
Masyarakat Pihak Berkepentingan Agensi Sahabat

Organisasi Berilmu Bertaraf Dunia

Integriti Profesional Berilmu Kompeten Peralatan Kompetensi Dasar Metodologi

Mesra Rakyat

K-Police

Infrastruktur

Teknologi

Dipacu oleh Prestasi Organisasi Berilmu

Dinamik Integriti Profesional

Prestasi Pelindung Proaktif


Masyarakat

Bertaraf Dunia

Mesra Pelanggan

Berilmu Kompeten Peralatan Kompetensi Dasar

Pihak Berkepentingan Agensi Sahabat Budaya

Metodologi Infrastruktur Teknologi

Di mana modal insan dibangunkan dan diuruskan sebagai knowledge worker, untuk berfungsi dalam knowledge organisation Di mana peranan pengurus modal insan telah dipertingkatkan menjadi rakan strategik organisasi

Di mana fokus PSM diarahkan kepada kecekapan operasi di dalam menguruskan sumber manusia Di mana fungsi utama ialah menyelenggara rekod personel

Pengurusan Strategi Analisis Organisasi SWOT

PSM STRATEGIK
Analisis Stakeholder (Mapping Strategy) Perancangan Strategik Visi Misi Objektif Analisis Persekitaran (PESTEL)

Pengurusan Organisasi
Struktur

Strategi Sistem

PSM

Pengurusan Sumber Manusia


Perancangan SM Pembangunan Latihan & Pengekalan
Inventori Kemahiran TNA Pembangunan Kem.Kerjaya Pelan Penggantian Pembangunan Kepimpinan Pusingan kerja

Pengambilan

Pengurusan Prestasi
Penilaian Kenaikan Pangkat Penyeliaan Pengiktirafan Kaunseling Peng. Disiplin

Pengiktirafan & Penghargaan


Kebajikan Gaji ,Elaun, Kemudahan Pengiktirafan Faedah Persaraan Dasar Pemisah

Hubungan Pekerja
Keseimbangan kerja Pengurusan aduan Hubungan MajikanPekerja Coaching Mentoring

Budaya Organisasi
Persekitaran Kerja Pengurusan Ilmu Organisasi Pembelajaran Budaya Kecemerlangan Moral

Unjuran SM Job Analysis Struktur Org. Skim Jawatan Kompetensi

Profiling Pemilihan Penempatan Pertukaran Orientasi

HR MI S/
Pencapaian Misi & Visi

IC T

Transformasi Produktiviti Kehendak Pelanggan/Stakeholder

Kritikan ~Ketidakcekapan, Kerenah Birokrasi, Rasuah, Penyalahgunaan Kuasa~

Pelanggan ~Rakyat ~Stakeholder Fokus


Impak yang diperolehi, Keberkesanan & Kecekapan yang dicapai

DOING the right things


Prinsip Pareto 20:80
~KEBERKESANAN~ (EFFECTIVENESS)

DOING things cant be done


Peralihan Paradigma Peneraju Perubahan
~IDEA BARU~ ( IMPOSSIBLE)

DOING things right


Ikut peraturan, standard ~melibatkan coaching, penjelasan, OJT
~KECEKAPAN~ ( EFFICIENCY)

DOING things better


Berfikiran lebih cekap, lebih berkesan, lebih produktif dan ditambah nilai
~ MEMPERBAIKKI~ (IMPROVING)

DOING things other are doing


Meniru, belajar dan reverse-engineering ~innovasi dengan kos minima
~PENANDAARASAN~ ( BENCHMARKING)

DOING things no one is doing


Pemikiran Kreatif (Think Outside the Box)
~BERUBAH~ (BEING DIFFERENT)

Stop DOING things


Gugurkan yang tidak perlu
~GUGURKAN~ (CUTTING)

KECEMERLANGAN ORGANISASI (6Ps)


PEOPLE EXCELLENCE POLICY EXCELLENCE PROCESS EXCELLENCE PRODUCT EXCELLENCE PRACTICE EXCELLENCE PERFORMANCE EXCELLENCE
Proses

Real excellence does not come cheaply. A certain price must be paid in terms of practice, patience, and persistence natural ability notwithstanding 5 ~ Stephen Covey

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BERTERASKAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN JOB DESCRIPTION (JD) DAN KEPERLUAN KOMPETENSI UNTUK SETIAP PERJAWATAN STRATEGIK DAN KRITIKAL PDRM

PENSTRUKTURAN SEMULA ORGANISASI PDRM

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN DAN STRUKTUR PENGGAJIAN

THE RIGHT MAN, WITH THE RIGHT VALUES AND COMPETENCIE S, DOING THE RIGHT JOB AT THE RIGHT TIME AND PLACE, DOING THE RIGHT THINGS, RIGHT.

PEMANTAPAN PENGURUSAN KERJAYA

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BERTERASKAN KOMPETENSI

Laying the Foundation


0 Organisational Analysis 6 Competency Programme Mapping

Implementation
7 Recruitment, Placement, Promotion

8 Development

2 Competency Modelling

4 Employee Competency Assessment

9 Career Management

1 Job Description

3 Job Competency Profiling

5 Competency Gap Identification

10 Performance Management 11 Rewards and Recognition 38

MEWUJUDKAN JAWATANKUASA MODEL KOMPETENSI

Mengenalpasti Keperluan Kompetensi

JABATAN

Menyediakan Diskripsi Tugas dan keperluan kompetensi

Jawatankuasa

Menghasilkan kamus diskripsi tugas bagi jawatan dan keperluan kompetensi didalam Jabatan masing-masing
Profil Pekerjaan

Pelaksanaan

Jumlah Jawatan

Kompetensi bagi setiap Jawatan

HRMIS

KEGUNAAN DALAM SEMUA ASPEK PENILAIAN DALAM MODUL HRMIS


HRMIS PDRM MODEL KOMPETENSI

THE SYSTEM WILL SUGGEST THE RIGHT MAN FOR THE RIGHT JOB INCLUDING PROMOTION

Padanan Kerja (Job Grouping)

Keterangan Peranan & Tanggungjawab

Pengenalpastian Kecekapan Diperlukan

Keterangan Tahap Kompetensi dan Kompetensi


Kamus Kompetensi

Jawatan Standard,Sebenar, Strategik dan Kritikal

Diskripsi Tugas

SpesifikasiTugas Knowledge, Skill Attitude and Others (KSAO)

Right Person In The Right Job


Knowledge/Experience/Skills Values Behaviors Critical Connections Key Result Areas Knowledge/Experience/Skills Values

Behaviors
Relationships

Expectations/ Results

KETUA POLIS DAERAH

Define Job Profile

Build Candidate Profile

JOB

FIT vs. GAP Evaluate and Decide

PERSON

MELATIH PENILAI ASSESSOR


PERASMIAN KURSUS ASSESSOR KOMPETENSI PDRM 26 27 JULAI 2012 DI AUDITORIUM PDRM BUKIT AMAN

STRUKTUR JABATAN PENGURUSAN


Pengarah Pengurusan

Timbalan Pengarah
(Perjawatan / Perkhidmatan)

Timbalan Pengarah
(Dasar Sumber Manusia)

Timbalan Pengarah
(Latihan)

Timbalan Pengarah
(Pentadbiran)

Timbalan Pengarah
(Hal Ehwal Veteran)

Pusat Penilaian Kompetensi

CADANGAN PENUBUHAN BAHAGIAN DASAR SUMBER MANUSIA


Cadangan struktur organisasi Bahagian Kompetensi Profesional


Pengarah

Membangunkan strategi, pelan dan SOP yang berkaitan dengan bakat pengurusan, latihan dan pelaksanaan sistem HRMIS Menyelia pengurusan prestasi dan proses penilaian Memastikan penilaian prestasi dilaksanakan mengikut SOP dan peraturan-peraturan yang berkaitan / arahan Mentadbir bajet pembangunan profesional Memilih panel penilaian dan pensyarah dan fasilitator untuk latihan

Timbalan Pengarah Dasar (DCP)

SAC Pembangunan Kerjaya

ACP Pengurusan Penilaian Bakat

ACP Pengurusan Prestasi

Merangka dan menyediakan kertas dasar/S.O.P kursus pembangunan kerjaya. Merancang dan melaksanakan program kursus pembangunan kerjaya. Mengurus perlantikan panel penilai/pengubal kertas ujian/ peperiksaan/ ujian fizikal/ pemeriksa kertas ujian/ peperiksaan kursus pembangunan kerjaya

Merangka dan menyediakan kertas dasar/ S.O.P ujian penilaian bakat. Merancang dan melaksanakan program penilaian bakat kepada bakal pelatih pdrm dan pegawai/ apr sedang berkhidmat. Mendaftar pemilihan peserta ujian penilaian bakat dan melantik panel penilai Mengurus pendataan markah ujian, menyelaras tempat ujian dan mengedar keputusan calon ujian.

Mengumpul / mengurus pendataan laporan penilaian prestasi tahunan. Menyediakan buku laporan keputusan kursus pembangunan kerjaya/ ujian penilaian bakat untuk disahkan oleh pengarah pengurusan dan diperaku oleh kpn. Mengurus senarai calon penerima anugerah khidmat cemerlangdan menyelaras penyediaan SKT tahunan Pusat sumber maklumat markah laporan nilaian prestasi tahunan(lnpt), kursus pembangunan kerjaya/ peperiksaan pasukan/ ujian penilaian bakat.

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN DASAR SUMBER MANUSIA


PENGARAH PENGURUSAN CP 1

TIMB. PENGARAH PEMBANGUNAN/ PENGURUSAN KOMPETENSI

SETIAUSAHA PEJABAT PSP N27


ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S

EXECUTION
SAC DASAR MODAL INSAN

DCP

1 1

SAC PEMBANGUNAN KERJAYA 1 2 2 2 1 2 3 1 1 4 2 1 22 PEMBANGUNAN KERJAYA SPECIALIST SUPT DSP ASP PT(P/O) N22
PT(P/O) N17/22

SAC PENGURUSAN KOMPENTENSI

ACP PENDATAAN PRESTASI ACP PSP N17 LNPT SUPT ASP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 3 6 10 1 1

SAC ACP
SUPT

SAC
PSP N17/22/27/28 ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S

1 1 1

SAC PSP N17


ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S
ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (LOGISTIK) ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 2 4 6 13

1 1 1
ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (JSJ)

DSP
PTD M48 PTD M41/44 PSP N22/17 PPT N36 PTPO N26 PTPO N17/N22 PAP N1/4 ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S JUMLAH

PEMBANGUNAN KERJAYA DCP KE ATAS

ACP SUPT DSP PT(P/O) N22


PT(P/O) N17/22

1 1 2 1 2 1 1 9

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH

1 2 4 6 13

1 1 3 1 6 1 13

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (JSJN)


ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 3 4 9

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (KDNKA)

PSP) N17/22 PAP N1/4 JUMLAH

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH


ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (CAWANGAN KHAS)

1 3 8 8 17

PAP N1/4 JUMLAH

REKOD PRESTASI (PEPERIKSAAN) DSP 1 PENTADBIRAN/REKOD PPT N32 PT(P/0) N26 PT(P/O) N22 PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 2 4 8 INSP PT(P/O) N17 JUMLAH 2 4 7

PEMBANGUNAN KERJAYA PEGAWAI AWAM

POLICY

DSP ASP PPT N27/32 PTPO N22 PT(P/O) N17 PAP N1/4 JUMLAH

1 3 1 1 6 1 13

PEMBANGUNAN KERJAYA INSP-SAC ACP 1 SUPT DSP ASP PT(P/O) N22 PT(P/O) N17 PSP N17/22 PAP N1/4 2 3 4 1 6 1 1 17

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (JSJK)


ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 3 4 9

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH


ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (PENGURUSAN)

1 2 6 6 15

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (PPK)


ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 2 2 6

DATA COLLECTION
UNIFORM

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH

1 5 8 10 24

SISTEM IT FT 29 FT 17 JUMLAH KEWANGAN W 22 FW17 JUMLAH 1 3 4 PEG.AWAM 1 3 4


W 22 W 17 JUMLAH KESELURUHAN

PEMBANGUNAN KERJAYA APR ACP SUPT DSP ASP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 2 4 6 10 23

59
96

JUMLAH

ASSESEMENT
ASP INSP PPT N32 PT(P/O) N27 PSP N26 PT(P/O) N22 PT(P/O) N17 PSP N17 FT 29

RINGKASAN PERJAWATAN
PANGKAT DCP SAC ACP SUPT DSP

FT 17

JUMLAH

11

31

79

155

STATUS PELAKSANAAN TRANSFORMASI PSM PDRM


Menubuhkan Jawatankuasa Pemandu /Pelaksana/Kerja Kompetensi PDRM

Menyedia dan memperakukan Diskripsi Tugas KPN , T/KPN dan semua pengarah, Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Daerah dan Ketua Polis Balai

Semua Jabatan dikehendaki menyediakan Diskripsi Tugas bagi semua jawatan di jabatan masingmasing

50%

Menyediakan Diskripsi tugas mengikut pangkat bagi tujuan Skim Perkhidmatan Melatih 40 penilai Assessor yang mewakili semua jabatan

100%

100%

Menperakukan Penubuhan Bahagian Dasar Sumber Manusia ( IGPs Discourse 7 Sept 2012) Mengadakan Road Show memperkasakan PSM dan membentangkan Diskripsi tugas yang diperakukan untuk dilaksanakan

95%

Membangunkan Model Kompetensi PDRM dan menyediakan kamus Kompetensi

90%

Mengenalpasti Jawatan Standard , Strategik dan Kritikal PDRM bagi membangunkan kamus perjawatan Dictionary of Occupational Title (DOT)

60%

Mengemaskini semua data-data Diskripsi tugas dan kompetensi kedalam sistem HRMIS

30%

47

1. OVERVIEW
HASIL RESOLUSI BENGKEL AKAN DIJADIKAN PLATFORM TRANSFORMASI PDRM OBJEKTIF BENGKEL MENTAKRIFKAN SEMULA PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PDRM MENGIKUT PERSPEKTIF DAN EKSPEKTASI STAKEHOLDER; MENGENALPASTI KEBERHASILAN YANG DIHARAPKAN OLEH STAKEHOLDER;
48

Samb..
MEWUJUDKAN STRUKTUR URUS TADBIR (GOVERNANCE STRUCTURE) YANG EFEKTIF DAN MAPAN; MEWUJUDKAN AKAUNTABILITI EKSEKUTIF (EXECUTIVE ACCOUNTABILITIES) KE ARAH ERA BAHARU PDRM; DAN MENENTUKAN KEUTAMAAN KEBERHASILAN YANG AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM PELAN STRATEGIK PDRM.

49

2. PENDEKATAN BENGKEL
2.1 PENDEDAHAN KONSEP TRANSFORMASI DAN PENGURUSAN PERUBAHAN ; 2.2 MENGANALISIS EKSPEKTASI STAKEHOLDER ;

2.3 MENGANALISIS SEMULA STRUKTUR ORGANISASI KE ARAH STRUKTUR ORGANISASI YANG BAHARU SELARAS DENGAN EKSPEKTASI STAKEHOLDER ; DAN 2.4 MENGANALISIS PROSES MEMBUAT DAN MENGIMPLEMENTASI KEPUTUSAN DI PERINGKAT TERTINGGI
50

3. KERANGKA RESOLUSI
KERANGKA RESOLUSI BENGKEL ADALAH BERDASARKAN KEPADA :
KEPUTUSAN / PERBINCANGAN YANG DIHASILKAN DALAM BENGKEL YANG DIJALANKAN; HARAPAN YB MENTERI DALAM NEGERI; MEMENUHI EKSPEKTASI (RISE TO THE

EXPECTATION OF STAKEHOLDER)

51

Samb..
PDRM SEBAGAI INSTITUSI BERPRESTASI CEMERLANG (RMP TO BE A SUPERIOR PERFORMANCE INSTITUTION); MENGHAYATI TOTAL SECURITY MERANGKUMI MODERN POLICING DAN WORLD CLASS POLICING; DAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI AKAN MENYOKONG SERTA MENDUKUNG KEPERLUAN PDRM

52

Samb..
AMANAT KETUA POLIS NEGARA

PDRM MESTI BERUBAH UNTUK KEKAL RELEVAN (PDRM MUST CHANGE TO REMAIN RELEVANT) ;
BEKERJA SEBAGAI SATU PASUKAN DALAM MEMFORMULASIKAN HALATUJU BAHARU PDRM (TEAMWORK TO FORMULATE PDRM FUTURE DIRECTION); DAN

PEMBANGUNAN MODAL INSAN SEBAGAI FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL (HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AS A CRITICAL SUCCESS FACTOR)
53

4. RESOLUSI BENGKEL
PENGURUSAN TERTINGGI PDRM MEMPERAKUI

BAHAWA EKSPEKTASI STAKEHOLDER TERHADAP PERANAN DAN FUNGSI PDRM TELAH BERUBAH

SECARA SIGNIFIKAN SEJAK PEWUJUDAN AKTA


POLIS 1967.

54

Samb..
PENGURUSAN TERTINGGI PDRM TELAH MENGKAJI PERANAN DAN FUNGSI PDRM DARI PERSPEKTIF

STAKEHOLDER DAN DENGAN INI :

RESOLUSI 1
MENGESAHKAN DESIGN) REKABENTUK POLIS KERJA (JOB YANG KETUA NEGARA

MERANGKUMI SEMUA AKAUNTABILITI YANG PERLU

DIPENUHI OLEH PDRM ;

55

Samb..
RESOLUSI 2
SECARA KOLEKTIF MEMPERAKUKAN PERANAN PDRM SEBAGAI AGENSI PENERAJU YANG MENYUMBANG

SECARA SIGNIFIKAN KE ARAH MENJADIKAN MALAYSIA


SEBUAH NEGARA SERTA YANG AMAN, SELAMAT DAN

PROGRESIF

MENDAPAT

PENGIKTIRAFAN

KERAJAAN.

56

Samb..
RESOLUSI 3
UNTUK MEMENUHI HALATUJU BAHARU, PDRM MESTI

DISTRUKTURKAN

SEMULA

UNTUK

MENINGKATKAN

KEUPAYAAN SERVICE DELIVERY SYSTEM PDRM DENGAN MENUBUHKAN LEMBAGA PENGARAH PDRM UNTUK

MEMASTIKAN KEUPAYAAN MEMBUAT KEPUTUSAN YANG


EFEKTIF DAN EFISIEN.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PROSES KERJA LEMBAGA


PENGARAH PDRM YANG DIPERAKUKAN ADALAH SEPERTI CARTA YANG DILAMPIRKAN.
57

5. LAIN-LAIN PENEMUAN PENTING


5.1 KPI PENGURANGAN KADAR JENAYAH INDEKS DITUKAR KEPADA MENGAWAL DAN MENGEKANG JENAYAH ; 5.2 MENDEFINISI SEMULA MAKSUD KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM KONTEKS KEPOLISAN ; DAN 5.3 PENJENAMAAN SEMULA JABATAN PENCEGAHAN DAN PEMBANTERASAN JENAYAH (JPPJ) KEPADA JABATAN PENCEGAHAN JENAYAH DAN KESELAMATAN KOMUNITI (KOMUNITI SAFETY)

58

6. RUMUSAN
PENUBUHAN TASK FORCE DIKETUAI OLEH TIMBALAN KPN BAGI MENENTUKAN MEKANISME PELAKSANAAN RESOLUSI ; DAN MENGKAJI HARAPAN MENTERI DALAM NEGERI MELALUI UCAPAN PERASMIANNYA.

59

Anda mungkin juga menyukai