Anda di halaman 1dari 12

Kesan Penyelidikan Genetik Terhadap Kehidupan Manusia

Disediakan Oleh: NUR SUHAIDAH SUKOR SMK SANDAKAN, SABAH

Lesson 3.5

Aplikasi Penyelidikan Genetik

Genetik dan Perubatan


Genom - set gen yang mengandungi panduan untuk membentuk organisma. Fungsi - mencegah penyakit genetik manusia. Teknik Terapi Gen - kejuruteraan virus iaitu memasukkan gen normal ke dalam sel untuk mengantikan gen rosak@cacat. Ujian Gen mengensan fetus yang mengalami fibrosis sistik iaitu pengumpulan mukus pada peparu. Teknologi rekombinasi DNA - menyingkirkan gen cacat.

Genetik dan Pertanian


Hasilkan tanaman: a) tahan serangan penyakit. b) hidup di kawasan gersang, tercemar dan tanah berasid. c) hasilkan buah yang banyak. d) matang dalam tempoh singkat. e) hasilkan banyak bijih benih. Penghasilan baka baru yang bermutu.

Genetik dan Pertanian

Perhatikan gambarajah ini, yang manakah memiliki ciri yang baik dan menguntungkan dalam penghasilan minyak?

Pembiakbakaan Memilih

Pembiakbakaan Memilih
Dura ada isi kelapa tebal, tetapi tempurung juga tebal. Pisifera ada mesokrap yang tebal, tetapi isi kelapa sedikit. Pembiakbakaan hasilkan Tenera: - mesokrap tebal. - isi kelapa tebal. - tempurung nipis.

Pembiakbakaan Memilih

Pembiakbakaan Tanaman dan Ternakan


Pengklonan organisma dengan memilih sifatsifat yang diperlukan sahaja. Kekalkan sifat bermanfaat dan singkirkan sifat kurang baik. Hasilkan variasi daripada induk. Tingkatkan kualiti dari segi saiz, berat dan hasil banyak dan tempoh matang singkat. Rintangan tinggi terhadap penyakit.

Pembiakbakaan Ternakan
Dolly Pengklonan Hasilkan individu baru daripada induk yang memiliki ciri-ciri baik.

Pembiakbakaan Tanaman (Kultur Tisu)

Penyelidikan Genetik dan Kesannya


Makanan terubah suai genetik (GMF) - genotip organisma diubah suai dengan menambah gen daripada organisma lain. - tempoh matang singkat. Debunga tanaman GM - akibatkan pencemaran genetik. - gen kadar fotosintesis cepat dan tahan racun - akibatkan rumpai tumbuh dengan cepat dan tidak mudah dibunuh.