Anda di halaman 1dari 2

RUMUSAN

PENYELIDIKAN JENIS KUANTITATIF

Tajuk : Meningkatkan kefahaman murid tentang konsep fotosintesis. Mastura bt Ismail SK. Laneh, Lubok Merbau, K.Kangsar.

Penyelidik menggunakan penyelidikan jenis kuantitatif. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan jumlah sasaran yang diperlukan (14 orang murid), cara mendapatkan data (pemerhatian, ujian diagnostik, ujian post dan soal selidik). Berdasarkan metodologi yang digunakan, penyelidik sudah menetapkan tahap murid dengan menganalisis statistik data numerikal seperti UD.