Anda di halaman 1dari 4

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

Pemeblajaran memerlukan Dalam penyusunan bentuk Pembelajaran sebagai satu pendekatan rangsangan behavioris, perubahan dalam dalam tingkah laku persekitaran supaya bentuk atau pelajar dinilai pelajar dapat sebelum frekuensi tingkah laku. memulakan respons dan pengajaran. diberi pengukuhan.

Implikasi (PMI) membantu pelajar menetapkan grafik penilaian mereka suatu masalah, membandingkan kelebihan dan kekurangan , dan membuat keputusan.

PELAPOR DAN PRINSIP

WATSON

PLUS (KELEBIHAN) -Tingkah laku positif boleh diajarkan. -Memotivasikan murid untuk berminat belajar. -Gerak balas positing (terlazim) dapat dipupuk . -Membantu murid untuk memulihkan ingatannya. -Memupuk motivasi murid untuk belajar. -Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan.

MINUS (KELEMAHAN)

INTERESTING (KESAN)

PAVLOV

THORNDIKE

SKINNER

Mengukuhkan tingkah laku operan (positif) dengan memberi peneguhan.

Membawa kesan -Belajar kepada murid bergantung akibat penggunaan kepada kewujudan rangsangan yang rangsangan berunsur negative. stimuli. -Bertindak secara Memerlukan responden latihan yang cukup terhadap kesan untuk rangsangan. mengukuhkan -Menggunakan rangsangan rangsangan baru terlazim dengan sebagai gerak balas ruangsangan. terlazim. Memerlukan latihan untuk mengukuhkan pertalian antara -Belajar rangsangan bergantung dengan gerak kepada inisiatif balas. sendiri. -Menghapuskan -Bertindak secara tingkah laku operan terhadap operan yang rangsangan. dihasilakn jika -Menggunakan peneguhan tidak prinsip jadual diberikan. Peneguhan -Peneguhan Skinner untuk negative tidak merancang dan semestinya dapat melaksanakan menambahkan peneguhan. kebarangkalian berulangnya tingkah laku operan.