Anda di halaman 1dari 3

SGRM3063 JAWAPAN LATIHAN RAJAH POHON

Petunjuk: Simbol A S P FN K.Pent. FSN FA KB KP Maksud Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata Penentu Frasa Sendi Nama Frasa Adjektif Kata Bantu Kata Penguat

1. Mohd Nasir pelajar sekolah.

FN

FN

KN Mohd

KN Nasir

KN pelajar

KN sekolah

SGRM3063 2. Guru itu sedang bercakap. A

FN

FK

KN Guru

KP itu

KB sedang

KK bercakap

3. Mereka sangat rajin berkebun. A

FN

FA

KN Mereka

KP sangat

KA rajin

KK berkebun

SGRM3063 4. Ibu pejabat kami di Kuala Lumpur. A

FN

FSN

KN Ibu

KN pejabat

KN kami

KS di

KN Kuala Lumpur

Anda mungkin juga menyukai