Anda di halaman 1dari 2

ASSIGNMENT SEM4 SUBJEK EDU 3105 TEKNO DLM PDP TUGASAN Hurai pgunaan Model ASSURE bdsrkn rph

yg dbuat Ciri2 media yg baik (digunakan dlm rph) SCE 3107 EKOSISTEM & BIODIVERSITI WAJ 3107 SENI DLM PEND PSK 3102 SUMBER & PENILAIAN DLM PSK refleksi maklumat ttg amali dan PCK laporan amali dan PCK rekleksi psembahan drama muzikal dgn gabung jalin subjek lain peta mida dgn mengaitkan topik PSK: 1. Teori Kognitif 2. Teori Konstruktivisme 3. Teori Pbljrn Sosial 4. Sensory Stimulation Teori buat sumber pdp (video) laporan pbs: 1. Instrumen Kajian (snarai semak / anekdot) 2. Soalan Temubual (5 soalan) 3. Borang Soal Selidik (15 soalan) 30 Ogos 2013 26 Ogos 2013 30 Ogos 2013 TARIKH HANTAR 1 Ogos 2013

SCE 3108 MERANCANG UTK MAJAR SAINS RENDAH

isl dan tutorial buat rph makro-teaching: 1. Kestabilan 2. Bayang2

Setiap minggu 1 Ogos 2013

26 Ogos 13 September 16 Sept 4 Oktober 13 September 5 Julai 2013 19 Julai 2013 3 September

PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDaGOGI PJ -

refleksi rpt rph makro-teaching