Anda di halaman 1dari 7

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GASAL 2012-2013

FAKULTAS USHULUDDIN
Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440 Mata Kuliah Dosen : Rasm Usmani : Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA Jurusan Semester : Tafsir Hadis : VI (Enam)

A. Kaidah, Rasm dan Illat Surah al-Araf ayat 43

:
Uraian kaidah, illat dan rasmnya sebagai berikut: a) Lafazh () Kaidah pertama : Penulisan Hamzah Wasal Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] Kaidah kedua : Penulisan Hamzah di Awal Kalimah Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah ( )dengan ziadah lam tarif ( )di awal kalimah dengan ketentuan bahwa huruf ziadah tidak boleh menjadi penghalang bagi hamzah untuk tetap dianggap berstatus sebagai awal kalimah Rasmnya dengan bentuk alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] Kaidah Ketiga : Membuang Huruf Kaidah membuang huruf () , yaitu membuang alif Illatnya, lafazh tersebut berulang dalam al-Quran Rasmnya ditulis dengan hazf alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 47]

RASM USMANI

b) Lafazh () Kaidah penambahan huruf () , yaitu ziadah alif Illatnya, waw jama di akhir kalimah fiil Rasmnya ditulis dengan ziadah alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 107-108] c) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] d) Lafazh () Kaidah pertama : Penulisan Hamzah () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] Kaidah kedua : Membuang Huruf Kaidah membuang huruf () , yaitu membuang salah satu dari dua lam Illatnya, lafaz tersebut berulang dalam al-Quran Rasmnya ditulis dengan membuang lam pertama (Abu Daud) atau membuang lam kedua (Al-Dany) [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 105-106] e) Lafazh () Kaidah membuang pergantian huruf (ibdal) Illatnya, fiil yang alifnya menjadi lam kalimah Rasmnya ditulis dengan ya () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 511-511] Oleh : Hasrul | NPM : 10.31.0264

RASM USMANI

f) Lafazh () Kaidah membuang huruf () , yaitu membuang alif Illatnya, alif pada ha ( )tanbih Rasmnya ditulis dengan hazf alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 38] g) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah berbaris fathah di awal kalimah Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] h) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] i) Lafazh (

Kaidah pertama: Kaidah penulisan hamzah ( )hidup di tengah kalimah yang terletak sesudah alif yang berada di tengah kalimah Illatnya, hamzah berharakat fathah di tengah kalimah Rasmnya ditulis sesuai huruf yang sejenis dengan harakatnya () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 131] Untuk menghindari bertemunya dua alif ( ) diberlakukan kaidah lainnya. Kaidah kedua: Kaidah membuang bentuk rasm hamzah disebabkan berkumpulnya dua bentuk rasm yang sama Illatnya, hamzah hidup ditengah kalimah yang berbaris fathah dan terletak sesudah alif yang juga terletak di tengah kalimah Rasmnya ditulis dengan tanpa bentuk ( / ) , yaitu [] < [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 131] Oleh : Hasrul | NPM : 10.31.0264

RASM USMANI

j) Lafazh (

Kaidah penambahan huruf () , yaitu ziadah alif Illatnya, waw jama di akhir kalimah fiil Rasmnya ditulis dengan ziadah alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 107-108] k) Lafazh (

Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] l) Lafazh () Uraiannya seperti pembahasan di atas (bagian c, f, g dan i) dengan illat hamzah () berbaris dhammah [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] B. Kaidah, Rasm dan Illat Surah al-Araf ayat 44

:
Uraian kaidah, illat dan rasmnya sebagai berikut: a) Lafazh () Kaidah pertama : Penulisan Hamzah () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah berbaris fathah di awal kalimah Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] Kaidah kedua : Membuang Huruf Kaidah membuang huruf () , yaitu membuang alif Illatnya, lafaz tersebut berulang dalam al-Quran Rasmnya ditulis dengan hazf alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 47] Oleh : Hasrul | NPM : 10.31.0264

RASM USMANI

b) Lafazh (

Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] c) Lafazh () Uraiannya seperti di atas (bagian b) [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] d) Lafazh () Pembahasannya sebagaimana uraian di atas (bagian a) [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] e) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah berbaris fathah di awal kalimah Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] f) Lafazh () Kaidah penambahan huruf () , yaitu ziadah alif Illatnya, waw jama di akhir kalimah fiil Rasmnya ditulis dengan ziadah alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 107-108] g) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah dengan ziadah fa di awal kalimah dengan ketentuan bahwa huruf ziadah tidak boleh menjadi penghalang bagi hamzah untuk tetap dianggap berstatus sebagai awal kalimah Rasmnya dengan bentuk alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] Oleh : Hasrul | NPM : 10.31.0264

RASM USMANI

h) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah ( )hidup di tengah kalimah yang terletak sesudah huruf hidup Illatnya, hamzah berbaris fathah terletak sesudah huruf yang berharakat dhammah Rasmnya ditulis sesuai harakat huruf sebelumnya () , yaitu dengan bentuk waw [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 144-146] i) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] j) Lafazh () Kaidah membuang huruf () , yaitu membuang alif Illatnya, lafazh tersebut berulang dalam al-Quran (minimal 2 kali) dan setelah alif tidak terdapat tasydid dan hamzah Rasmnya ditulis dengan hazf alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 18-19] C. Kaidah, Rasm dan Illat Surah al-Araf ayat 44

:
Uraian kaidah, illat dan rasmnya sebagai berikut: a) Lafazh () Kaidah pertama : Penulisan Hamzah () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] Oleh : Hasrul | NPM : 10.31.0264

RASM USMANI

Kaidah kedua : Membuang Huruf Kaidah membuang huruf () , yaitu membuang salah satu dari dua lam Illatnya, lafaz tersebut berulang dalam al-Quran Rasmnya ditulis dengan membuang lam pertama (Abu Daud) atau membuang lam kedua (Al-Dany) [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 105-106] b) Lafazh () Kaidah penulisan hamzah ( )yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah wasal Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] c) Lafazh ( ) Kaidah penulisan hamzah yang terletak di awal kalimah Illatnya, hamzah dengan ziadah huruf di awal kalimah dengan ketentuan bahwa huruf ziadah tidak boleh menjadi penghalang bagi hamzah untuk tetap dianggap berstatus sebagai awal kalimah Rasmnya dengan bentuk alif () [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 121-122] d) Lafazh () Kaidah membuang huruf () , yaitu membuang alif Illatnya, lafazh tersebut berulang dalam al-Quran (minimal 2 kali) dan setelah alif tidak terdapat tasydid dan hamzah Rasmnya ditulis dengan hazf alif [Sumber: Ahmad Fathoni, Rasm Usmani, hal. 18-19]

SEKIAN

Oleh : Hasrul | NPM : 10.31.0264