Anda di halaman 1dari 3

A.PAVITTHRA, S.

MOHITRAA SHAKTI, CONSTANCE CHEE

EKSPERIMEN 3

Tajuk eksperimen : Mengkaji kesan haba terhadap suhu air yang dipanaskan. Persoalan air? Hipotesis : Bagaimanakah tempoh masa pemanasan air mempengaruhi suhu

: Semakin lama tempoh masa pemanasan air, semakin tinggi suhu air. Membuat hipotesis

Pembolehubah:P. manipulatif : tempoh masa pemanasan air (minit) Mengenal dan mengawal pembolehubah

P. bergerakbalas : Suhu air (C) P. dimalarkan : jenis air, kuantiti air(200ml), saiz bikar (250ml)

Definisi secara operasi : Tempoh masa pemanasan dapat dilihat apabila air dipanaskan mengikut masa yang berbeza dan suhu air diukur dengan menggunakan termometer dalam (C). Mendefinisi secara operasi

Peralatan dan bahan sains: penunu Bunsen, bikar, thermometer, air, tripod, mancis, wire gauze

A.PAVITTHRA, S. MOHITRAA SHAKTI, CONSTANCE CHEE Langkah-langkah:

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

Memerhati

Perkaitan ruang dan masa

Jadual :
Mengukur dan menggunakan nombor

Bekas

A B C D E

Tempoh masa pemanasan air (min) 1 2 3 4 5

Suhu air(C)

10 20 30 40 50

Berkomunikasi

Memerhati

A.PAVITTHRA, S. MOHITRAA SHAKTI, CONSTANCE CHEE Mentafsir: Suhu air bekas E lebih tinggi berbanding dengan suhu air bekas A,B.C dan D.

Mentafsir data

Inferens: Suhu air bekas E lebih tinggi kerana tempoh masa pemanasan air bekas E lebih lama mengeluarkan lebih banyak haba.

Membuat Inferens

Kesimpulan:

Semakin lama tempoh masa pemanasan air, semakin tinggi suhu air. Mentafsir data