Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI

1- Asmah Hj. Omar, 1980. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2- Ismail Dahaman, (2000). Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka.

3- Kamus Dewan (edisi ketiga) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

4- Daftar Ejaan Rumi Bahasa Melayu, (1981) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 5- Nik Safiah Karim & Wan Malini Ahmad, 2006. Teks Bahasa Melayu STPM, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Rujukan Internet www.prpm.dbp.gov.my/ www.tutor.com.my

65