Anda di halaman 1dari 9

Disediakan oleh: Erick Lim Wee Lik Stephen Anak Medan Mohd.

Izzack Wisa Wilson Hafizharfani bin Jemain

Skala Nominal: a category or name, no ranking

Skala Ordinal: Ranks on scale, distances unequal

data kategori klasifikasi data yang paling asas dan mudah Data-data akan dikelompokkan kepada beberapa kategori atau kumpulan Cth; jantina, bangsa, taraf perkahwinan, kerakyatan, tempat tinggal

skala yang menunjukkan urutan atau pangkat Skala ordinal sebenarnya membolehkan pengkaji mendapat maklumat lebih dari sekadar maklumat asas sahaja seperti yang diperolehi dalam skala norminal perbezaan magnitud antara setiap nilai atau tidak diketahui atau tidak tetap. Cth: kedudukan dalam lumba kuda. @ turutan kegemaran 1,2,3

menjadi panduan kepada bentuk alat/instrumen/soal selidik yang akan digunakan. Sebelum membentuk soal selidik yang diingini, pengkaji biasanya akan menentukan jenis skala yang akan digunakan bagi disesuaikan dengan analisis dan hipotesis yang akan diuji.