Anda di halaman 1dari 4

Cimbuak - Forum Silaturahmi dan Komunikasi Masyarakat Minangkabau

Pantun-pantun Batagua
Contributed by Admin Tuesday, 18 July 2006 Last Updated Tuesday, 18 July 2006

(menegur sapa calon mempelai pria yang baru datang) Pantun-pantun ini biasanya diucapkan oleh perempuan tua yang menyambut kedatangan calon pengantin pria ditangga sebelum naik ke atas rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan acara akad nikah. Diucapkan sambil menaburkan beras kuning. Assalamu'alaikum Kami manyapo marapulai tibo Bismillah mulo disabuik Alhamdulillah mairiangi Jo bareh kuniang kami manyambuik Tandonyo sajuak di dalam hati Sarancak iko malah ladang Lalang sahalai tak basuo Sarancak iko urang nan datang Gamang lah kami nak manyapo

Cubadak di tangah laman Dijuluak jo ampu kaki Usah lamo tagak di laman Iko cibuak basuahlah kaki Urang Matua manjua lapiak Badagang inyo ka Ampek Angkek Kok mandua mintak ditampiak Kok janjang iyo mintak ditingkek (Sumber : Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau)

Pantun-pantun Batagua (menegur sapa calon mempelai pria yang baru datang) Pantun-pantun ini biasanya diucapkan oleh perempuan tua yang menyambut kedatangan calon pengantin pria ditangga sebelum naik ke atas rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan acara akad nikah. Diucapkan sambil menaburkan beras kuning.

Assalamu'alaikum Kami manyapo marapulai tibo Bismillah mulo disabuik Alhamdulillah mairiangi Jo bareh kuniang kami manyambuik Tandonyo sajuak di dalam hati Sarancak iko malah ladang Lalang sahalai tak basuo Sarancak iko urang nan datang

Gamang lah kami nak manyapo Cubadak di tangah laman Dijuluak jo ampu kaki Usah lamo tagak di laman Iko cibuak basuahlah kaki Urang Matua manjua lapiak
http://www.cimbuak.net Powered by Joomla! Generated: 9 October, 2013, 13:42

Cimbuak - Forum Silaturahmi dan Komunikasi Masyarakat Minangkabau

Badagang inyo ka Ampek Angkek Kok mandua mintak ditampiak Kok janjang iyo mintak ditingkek (Sumber : Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau)

Pantun-pantun Menyambut Anak Daro - Marapulai

(Diucapkan sebagai komentar oleh pembawa acara pada waktu pengantin dan rombongannya disambut dengan tari galombang sepihak dan tari pasambahan sirih di halaman rumah, maupun untuk acara resepsi di gedung) Langkah banamo si ganjua lalai Bia bainsuik katibo juo Lamo dinanti kinilah sampai Tibo marapulai jo anak daro Disonsong tari jo galombang Sarato siriah dalam carano Baitu adaik di ranah minang Sampai kini baitu juo Tantang marapulai jo anak daro Konon disabuik rajo sahari Karano itu marilak kito Samo manyambuik tagak badiri Kilek baliuang alah ka kaki Kilek camin alah ka muko Alah tabayang sanangnyo hati Alah tasembai sajuaknyo raso

Putiah kapeh dapek diliek Putiah hati bakaadaan Di lahia galombang nan basilek Di bathin tagak kasabaran Sungguahpun balam nan mangirai Barabah ilang dalam samak Sungguahpun salam ka marapulai Sambah tahunjam ka urang banyak

Limpapeh rumah nan gadang Malangkah si ganjua lalai Pado pai suruik nan labiah Samuik tapijak indak mati Alu tataruang patah tigo Ditatiang carano basiriah pinang Niaik manyonsong marapulai

Kandak balaku di nan buliah Nan samo sanang di dalam hati Nan samo sajuak di kiro-kiro Janjurak bungo janjuri Di lingkuang pulo bungo malati Siriah galak pinang manari Baitu bana sanangnyo hati Siriah taaunjuak di carano

Sacabiak iyo mintak dikunyah Pinang sagatok mintak dimakan Dalam mukasuik nan dicinto Manih nan lakek diujuang lidah
http://www.cimbuak.net Powered by Joomla! Generated: 9 October, 2013, 13:42

Cimbuak - Forum Silaturahmi dan Komunikasi Masyarakat Minangkabau

Paik nan luluih karangkuangan Sarantang jalan ka anjalai Urang bajalan malam hari Tibo di lauik diranangi

Satantang nak daro jo marapulai Saroman bulan jo matohari Lah samo tarang manarangi Baranang ranang urang mamukek Sanang mamapeh di lautan Ikan tapanciang ciek jo duo Sasanang sanang urang maliek Sananglah mandeh marasokan Anak surang kinilah baduo Jikoknyo buliah pintak jo pinto Iyo juo bak bunyi pantun :

Jikok dapek kain baragi Usahlah urang manyasahkan Jikok dapek kawin sakali Hanyo tambilang mamisahkan Mudiak buayo bapasangan Mudiak nan lalu ka Singkarak Nan bak kasau jo bubuangan Putiah pangarang baru rarak (Sumber : Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau

Pantun untuk acara Babako-babaki Diucapkan oleh perempuan juru bicara keluarga bako sebelum menyerahkan barang-barang pembawaan mereka. Assalamu'alaikum Wr.Wb Sairiang balam jo barabah Barabah juo tabang di muko Sairiang salam nan jo sambah Sambah kapado kaluarga anak pusako Malatuih badia si tengga Bunyi manggaga ka udaro Takajuik kami mandanga Anak pusako ka barumah tanggo

Si kaduik manjua lamang Lamang dijua ka Muko-muko Takajuik bacampua sanang Sanang bacampua jo ati suko Tandonyo hati nan suko Lah datang kami basamo-samo Di lurah urang lah mandaki Di bukik urang lah manurun

Nan patah datang batungkek Nan buto datang batuntun Datang bukan sumbarang datang Datang baradaik kato urang Ditapiak bandua ditingkek janjang Langkok jo siriah sarato pinang Tumbuah di sarupo kini nangko
http://www.cimbuak.net Powered by Joomla! Generated: 9 October, 2013, 13:42

Cimbuak - Forum Silaturahmi dan Komunikasi Masyarakat Minangkabau

Rupolah samo dalam camin

Sayang nan indak ka babedo Kasiah nan indak ka balain Kok ringan kami sato manjinjiang Kok barek kami sato mamikua Indak kayu janjang dikapiang Indak kapeh dibosai kasua Putiah kapeh dapek diliek Putiah hati bakaadaan

Pambaoan kami mintak dijawek Gadang jo ketek dipatenggangkan Kok satitiak tolong lauikkan Kok sakapa tolong gunuangkan

Itulah sambah kami sampaikan Talabiah takurang mohon maafkan Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb (Sumber : Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau

http://www.cimbuak.net

Powered by Joomla!

Generated: 9 October, 2013, 13:42