Anda di halaman 1dari 5

NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM ( LUQMAN 12 – 19 )

Firman Allah swt.

(Surah Luqman : 12-13.)

1. Siapakah Luqman Al-Hakim dalam ayat di atas?

2. Terangkan secara ringkas keperibadian Luqman Al-Hakim.

3. Nyatakan dua pesanan/ nasihat Lukman kepada anaknya.

4. Jelaskan dua contoh perbuatan syirik.

5. Nyatakan tiga sebab Luqman al-Hakim menggesa anaknya


supaya tidak
Mensyirikkan Allah.

6. Jelaskan tiga jasa dan pengorbanan ibu bapa terhadap anak-


anaknya.

7. Nyatakan tiga cara berbakti kepada ibu bapa.

8. Nyatakan tiga cara berbakti kepada ibu bapa yang telah


meninggal dunia.

9. Apakah tujuan Allah menurunkan pelbagai ujian dan cabaran


kepada manusia?

10.Jelaskan tiga adab dalam pergaulan seperti yang dinasihatkan


oleh Luqman Al-Hakim.

11. Bagaimanakah ibadat solat dapat mencegah kekejian dan


kemungkaran.

12.Nyatakan tiga kepentingan menjaga amalan solat


13.Terangkan dua kebaikan bagi orang yang melaksanakan Amar
makruf dan Nahi mungkar.

14. Nyatakan dua pengajaran daripada ayat di atas.

CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA (AL MUKMINUM 1 – 11 )

Firman Allah swt. :

(Surah al-Mukminun : 1-7)

1 Apakah maksud kalimah ( ( ‫اللغو‬


2. Jelaskan dua ciri-ciri mukmin yang berjaya berdasarkan ayat di
atas.

3. Nyatakan tiga cara mendapatkan khusyuk dalam solat.


4. Terangkan dua peranan zakat dalam membangunkan masyarakat
Islam.

5. Huraikan dua cara menjaga kehormatan diri.

6. Nyatakan tiga sebab mengapa Islam menyuruh umatnya menjaga


kehormatan diri.

7. Sebutkan dua contoh perkara sia-sia.

8. Islam melarang umatnya melakukan perkara sia-sia. Jelaskan tiga


akibat
mengingkari larangan tersebut.

9. Terangkan tiga cara menjaga waktu solat.

10. Nyatakan dua pengajaran ayat di atas.

HIDAYAH MILIK ALLAH ( SURAH AL-AN’AM 125 )


Firman Allah :

(Surah al-An’am :125)

1. Apakah maksud hidayah.

2. Jelaskan empat perbuatan yang menghalang seseorang daripada


mendapat
hidayah Allah S.W.T.

3. Jelaskan dua tanda orang yang mendapat hidayah.

4. Terangkan dua kesan hidayah kepada individu muslim.


5. Terangkan dua perbezaan sikap orang yang mendapat hidayah
dengan orang
yang tidak mendapat hidayah.

6. Rakan anda enggan mengerjakan solat apabila masuk waktunya


dengan
alasan belum dapat hidayah. Berikan dua hujah anda bagi
membetulkan
pendapatnya.

7. Terangkan maksud dakwah “Bil Hal”

8. Jelaskan dua kebaikan berdakwah secara “Bil Hal”

9. Mengapa hidayah penting kepada manusia.

AKIDAH TERAS KEHIDUPAN ( AL-AN’AM 161-165 )


Firman Allah :
           
           
        
       
            

1. Nyatakan dua nikmat terbesar yang dikurniakan Allah kepada


manusia.

2. Jelaskan dua bukti bahawa Islam agama yang lurus.

3. Jelaskan prinsip hidup yang menjadi dasar tauhid dalam ajaran


Islam.

4. Terangkan tiga keistimewaan Islam.

5. Terangkan tiga tanggungjawab utama seorang mukmin.

6. Nyatakan dua kebaikan kepada kehidupan manusia apabila mereka


melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah.

7. Jelaskan dua hikmat Allah menimpakan manusia dengan ujian dan


penderitaan.
8. Nyatakan matlamat hidup mukmin.

9. Jelaskan konsep dosa dan pahala.

10. Terangkan pengajaran ayat.