Anda di halaman 1dari 4

MAKLUMAT GURU

1.

NAMA PENUH :

2.

MOHAMAD RASHID BIN ADAM


3.

NO. KAD PENGENALAN BARU :

01-60857
4.

781208 08 - 5889
5.
Bil
1

6.

NO. JPK (P) :

PENGALAMAN MENGAJAR :
12 TAHUN

KELULUSAN AKADEMIK
Ijazah / Diploma / Sijil

Tahun
Lulus

Sijil Pelajaran Malaysia


( Vokasional )

1995

Nama Institusi
SM Vokasional Port Dickson ,
Negeri Sembilan

KELULUSAN IKHTISAS

Bil

Ijazah / Diploma / Sijil

Tahun Lulus

Kursus Diploma Pendidikan


Malaysia ( KDPM )

1996 - 1999

Nama Insitusi
Maktab Perguruan
Teknik , K.Lumpur

Opsyen
Matematik /
Kem. Hidup

7.
MAKLUMAT KURSUS
( Kursus / bengkel / seminar akademik yang pernah dihadiri dalam tempoh 3 tahun terakhir )
Bil

Nama Kursus / Bengkel / Seminar

Tarikh / Jangka Masa

Anjuran

MASA

7.45

8.15

8.45

9.15

HARI

8.15

8.45

9.15

AHAD

PER

9.45
1
AMN

ISNIN
SELAS
A
RABU
KHAMI
S

1
ARIF
1
AMN
1
ARIF
1
AMN

5
AMN

1
ARIF
5
AMN

9.45
10.1
5
R
E

3
ARIF
3
AMN
3
ARIF

3
ARIF
3
AMN
3
ARIF

10.1
5
10.4
5
3
AMN
3
AMN

H
A

10.4
5
11.1
5
3
AMN
3
AMN
4
AMN
4
ARIF

11.1
5
11.4
5
3
ARIF

11.4
5
12.1
5
3
ARIF

4
AMN
4
ARIF
3
AMN

12.1
5
12.4
5

12.45
1.15

3
ARIF

JADUAL WAKTU

ANALISIS WAKTU
Bil

1
2
3
4

Mata Pelajaran

Kelas

Bil. Waktu

Masa

Jumlah

Mathematics

3 Amanah

7 x 30

210 MINIT

Mathematics

3 Arif

7 x 30

210 MINIT

Kemahiran Hidup

4 Amanah

2 x 30

60 MINIT

Kemahiran Hidup

4 Arif

2 X 30

60 MINIT

Pendidikan Jasmani &


Kesihatan

1 Amanah

3 x 30

90 MINIT

Pendidikan Jasmani &


Kesihatan

1 Arif

3 x 30

90 MINIT

Pendidikan Jasmani

5 Amanah

JUMLAH

2 x 30

60 MINIT

26

26 x 30

780 MINIT

KANDUNGAN
KALENDAR SEKOLAH
MAKLUMAT GURU
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
REKOD PENCAPAIAN MURID
CATATAN AM

A
B
C
D
E
F
G

KALENDAR SEKOLAH
PENGGAL I
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PENGGAL II
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI AKHIR TAHUN
PERISTIWA SEKOLAH
HARI SUKAN SEKOLAH
HARI ANUGERAH CEMERLANG
HARI MESYUARAT AGUNG PIBG
CUTI UMUM
HARI KEPUTERAAN KDYMM TUANKU SULTAN
ISRAK DAN MIKRAJ
TAHUN BARU CINA
AWAL RAMADHAN
HARI RAYA PUASA
HARI PEKERJA
HARI WESAK
HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DIPERTUAN AGONG
HARI RAYA HAJI
MAAL HIJRAH
HARI KEBANGSAAN
HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W
HARI DEEPAVALI

MULA
04.01.2009
15.03.2009
22.03.2009
29.05.2009
MULA
14.06.2009
21.08.2009
30.08.2009
20.11.2009
HARI
KHAMIS

AKHIR
12.03.2009
21.03.2009
28.05.2009
13.06.2009
AKHIR
20.08.2009
29.08.2009
19.11.2009
02.01.2010
TARIKH
14.02.2009

HARI
AHAD
ISNIN
ISNIN
JUMAAT
AHAD
JUMAAT
SABTU

TARIKH
18.01.2009
20.07.2009
26.01.2009
21.08.2009
20.09.2009
01.05.2009
16.05.2009

JUMAAT
JUMAAT
ISNIN
ISNIN
SABTU

20.11.2009
18.12.2009
31.08.2009
09.03.2009
17.10.2009

HARI KRISMAS
CUTI PERISTIWA

JUMAAT
HARI

25.12.2009
TARIKH