Anda di halaman 1dari 49

BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK (EDU 3107)

Oleh; ROSLI BIN MOHAMAD Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan, IPG KTHO BP.

NAMA KURSUS :

KOD KURSUS JAM KREDIT JAM KONTAK

: : :

BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK. EDU 3107 3 (3+0) 45 JAM

SINOPSIS:

Kursus ini menerangkan konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing, aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak.

HASIL PEMBELAJARAN: 1. Menjelaskan konsep,matlamat,keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan B&K sekolah rendah. 2. Mempraktikkan kemahiran guru pembimbing di sekolah rendah. 3. Mengaplikasikan teori dan kemahiran kaunseling dalam proses kaunseling individu dan kelompok. 4. Berempati terhadap kanak-kanak yang memerlukan bimbingan.

PENILAIAN: Kerja kursus : 50%

Peperiksaan Akhir

50%

TAJUK
1

KANDUNGAN
Bimbingan dan Kaunseling: 1.1 Konsep asas Bimbingan, Kaunseling & Psikoterapi 1.2 Matlamat B&K 1.3 Prinsip dan Falsafah B&K 1.4 Kepentingan B&K Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling: 2.1 Jenis perkhidmatan bimbingan 2.1 Jenis kaunseling 2.3 Etika Kaunselor Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing: 3.1 Pengumpulan maklumat murid 3.2 Mengenal pasti masalah kanak-kanak Teori-teori Kaunseling: 4.1 Teori Behavioris 4.2 Teori Pemusatan Perseorangan (Klien) Humanistik 4.3 Terapi Rasional Emotif - Kognitif

TAJUK 5

KANDUNGAN Kemahiran Asas Kaunseling: 5.1 Tahap-tahap dalam kaunseling 5.2 Kemahiran melayan dan mendengar 5.3 Kemahiran menginterpretasi t/laku bukan lisan 5.4 Kemahiran memberi tindak balas 5.5 Kemahiran mengenal pasti masalah 5.6 Kemahiran melaksanakan intervensi Intervensi Kaunseling Kanak-Kanak: 6.1 Terapi bermain 6.2 Terapi bercerita 6.3 Terapi Seni 6.4 Terapi muzik 6.5 Terapi aroma 6.6 Terapi Urut 6.7 Terapi biblio

Kaunseling kelompok: 7.1 Asas kelompok 7.2 Pemilihan ahli kelompok 7.3 Jenis-jenis kelompok 7.4 Proses kaunseling kelompok 7.5 inamika dalam kelompok
Asas Kerjaya dan Memahami Diri Pelajar: 8.1 Konsep membina gaya hidup 8.2 Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya 8.3 Penilaian individu dengan aplikasi inventori psikologi

KONSEP ASAS BIMBINGAN, KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

- BIMBINGAN - KAUNSELING - PSIKOTERAPI

APA PERBEZAANNYA ?

KONSEP ASAS BIMBINGAN


-

Guidance bermakna memberi panduan atau nasihat.


Crow dan Crow : bantuan atau pertolongan yang diberikan secara betul kepada seseorang. Bimbingan diberi terhadap masalah akademik dan bukan akademik (Konteks persekolahan)

KONSEP ASAS BIMBINGAN


-

Sebagai satu proses atau tahap yang dilalui secara individu atau kumpulan
Sebagai matlamat pendidikan. Pengalaman bermakna yang disediakan bertujuan menolong individu memahami diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran

PRINSIP BIMBINGAN

Tugas pendidikan Setiap guru adalah guru bimbingan

Untuk semua pelajar

SAMBUNGAN

Satu proses seumur hidup


Bertujuan untuk mencegah Bersikap profesional dan beretika

KONSEP ASAS KAUNSELING


Definisi kaunseling : Satu proses perhubungan menolong di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang atau beberapa orang klien yang mengalami gangguan kognitif, emosi dan tingkahlaku. Proses kaunseling ini membantu klien menganalisis, membentuk diagnosis serta merawat masalah mereka dengan sendiri. (Lily Mastura Harun (2000) )

Kaunseling :
-

Shertzer dan Stone : proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya.

Akta Kaunselor (1998) : suatu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan, penyesuaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien.

SAMBUNGAN

Matlamat kaunseling: Membantu menangani kebuntuan dan kekusutan fikiran dan perasaan klien. Kaedah: Pendekatan dan strategi kaunseling oleh kaunselor bertauliah Pelbagai teori dan pendekatan

PERSPEKTIF KAUNSELING

Satu proses: peringkat demi peringkat dan penggunaan teori serta teknik Satu perkhidmatan: sistem sokongan di institusi berkenaan

SAMBUNGAN

Satu perhubungan profesional: saling hormat menghormati dan kepercayaan yang tinggi Sebagai satu aktiviti: pembelajaran dan memberi nilai tambah cthnya: bengkel pengurusan stress dll

KONSEP ASAS PSIKOTERAPI


Definisi: Membawa individu untuk menyemak serta mengatur semula persepsinya tentang diri dan dunianya, kemudian sedia menerima realiti kehidupan yang mungkin dicorakkan dengan pengalamanpengalaman lalu yang pahit.

SAMBUNGAN

Memandangkan pemikiran dan tingkahlakunya tidak serasi, tujuan sesi untuk mengubah paradigma sedia ada agar dapat menyesuaikan diri.

Pakar bidang kejiwaan (psikiatris)


Kaedah: psikoterapi dan psikripsi ubat-ubatan

PERBANDINGAN
ASPEK Setting Jenis Masalah Tempoh rawatan BIMBINGAN KAUNSELING PSIKOTERAPI Hospital, klinik Neurosis,psikosis yang ringan Panjang (melebihi setahun) Sekolah, kolej, IPT Peribadi, akademik, kerjaya, keluarga, sosial Singkat, 1 5 sesi bergantung kepada tahap masalah

Profesional Terlibat

Guru biasa, Guru Bimbingan dan Kaunseling

Kaunselor, pakar psikologi kaunseling

Pakar psikologi kaunseling, Pakar psikologi klinikal, psikiatri, pakar psikoanalisis Individu yang mengalami masalah psikologi yang serius

Sasaran

Individu yang mengalami masalah seharian yang mengganggu urusan hidupnya.

PERBANDINGAN
ASPEK
Konsep

BIMBINGAN
Perkhidmatan membimbing individu yang memerlukan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran. Memberi nasihat, panduan, pengajaran dan pertolongan kepada murid yang memerlukan. Kaedah kelas, kumpulan. Hubungan sehala, 2-hala. Di mana-mana dan sesiapa sahaja yang ingin menolong.

KAUNSELING
Proses menolong klien secara profesional untuk klien memahami dirinya dan alam sekitarnya.

PSIKOTERAPI
Proses untuk mengubati masalah patologi.

Matlamat

Mengatasi dan menangani kebuntuan dan kekusutan fikiran dan perasaan klien. Gunakan pendekatan dan strategi kaunseling. Dilakukan oleh kaunselor yang ada kemahiran dan kelayakan.

Mengatasi masalah penyakit psikologi.

Kaedah

Penggunaan ubatubatan serta kaedah rawatan perubatan pesakit.

RUMUSAN PERBANDINGAN

B&K untuk individu normal; manakala psikoterapi untuk individu yang mengalami neurosis dan psikosis ringan spt. Kemurungan B&K berdasarkan model bukan perubatan Tempoh untuk B&K lebih singkat Psikoterapi memerlukan kepakaran khas

MATLAMAT BIMBINGAN & KAUNSELING

MATLAMAT KAUNSELING
Setiap

individu mempunyai harapan yang berbeza mengikut perspektif mana dia melihat proses kaunseling yang telah dijalankan. Sebagai contoh individu yang meminta pertolongan daripada seorang kaunselor atau sesiapa yang diharapkan semuanya mempunyai persepsi yang berbeza tentang kesudahan yang diharapkan, selepas ia melalui proses kaunseling.

MATLAMAT KAUNSELING
Perbezaan

pendapat mungkin akan wujud, tetapi ini tidak harus dibimbangkan kerana pilihan terakhir yang menentukan apakah matlamat kaunseling adalah terletak kepada persetujuan antara klien dan kaunselornya. Mereka berdualah yang akan menentukan arah manakah perbincangan akan dilakukan.

MATLAMAT KAUNSELING
Lima Matlamat Kaunseling.
Perubahan Tingkah Laku Perhubungan Yang Positif Pengurusan Diri Proses Membuat Keputusan Efektif Pencapaian Potensi

MATLAMAT KAUNSELING
1. Perubahan Tingkah Laku.
Ia

akan membantu dan mengalak klien membuat perubahan tingkah laku untuk kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan mengikut sebahagian besar ahli teori Diharapkan seseorang klien yang menghadapi kerunsing setelah berjumpa dengan kaunselor dapar merubah tingkah laku untuk berinteraksi dengan orang yang menimbulkan masalah dengan klien.

MATLAMAT KAUNSELING
Perubahan Tingkah Laku.
Sebagai

contoh seorang guru memberikan katakata atau respon yang negatif kepada pelajarnya.Ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar kurang berminat untuk mengikut pengajaran guru berkenaan. Dengan adanya sesi kaunseling pada guru berkenaan akan dapat merubah tingkah laku guru menyedari kesilapannya semasa menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas.

MATLAMAT KAUNSELING
2. Perhubungan yang Positif.
Matlamat kaunseling juga akan membantu meningkatkan keupayaan klien memulakan dan meneruskan perhubungan yang positif dengan orang lain. Kehidupan kita sebahagian besarnya adalah berinteraksi dengan orang lain.

MATLAMAT KAUNSELING
Perhubungan yang Positif.
Ada juga di kalangan klien yang tidak pandai untuk berkomunikasi atau klien mempunyai kemahiran berkomunikasi, atau mempunyai imej kendiri yang negatif. Dengan ini matlamat kaunseling ialah untuk meningkatkan kualiti cara klien berhubung iaitu berkomunikasi dengan orang lain.

MATLAMAT KAUNSELING
3. Pengurusan diri.
Matlamat kaunseling juga dapat membantu keberkesanan klien menguruskan diri. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam hidup apabila ia membesar.Ekspektasi ibu bapa terhadap anaknya seringkali memberi kesan yang tidak dijangkakan.

MATLAMAT KAUNSELING
Pengurusan diri.
-

Tingkah laku yang dipelajari semasa kesil tidak dapat membantu hidupnya.Dalam keadaan demikian kaunselor akan melatih klien menguruskan diri dengan lebih berkesan terutam dalam situasi baru dan tuntutan baru.

MATLAMAT KAUNSELING
4. Proses Membuat Keputusan Efektif.
Kaunseling juga bermatlamat untuk membantu klien dalam proses membuat keputusan dengan rasional. Sesetengah orang akan membuat keputusan penting amat menyukarkan.Selain takut kepada tanggungjawab yang akan dipikul sebagai kesan daripada keputasan yang salah, Seseorang itu selalu membuat keputusan tampa memikirkan beberapa alternatif yang wujud. Matlamat kaunseling ini adalah untuk membantu klien membuat keputusan yang penting dalam hidupnya.

MATLAMAT KAUNSELING
5. Pencapaian potensi
Matlamat kaunseling juga adalah untuk membantu klien berkembang secara positif dan mencapai potensi yang ada pada diri klien untuk dijadikan sebagai satu daripada matlamat kaunseling. Ia bermaksud untuk memberi peluang kepada klien mempelajari cara-cara menggunakan kebolehan dan minatnya ke tahap maksimun. Kaunselor menolong seseorang itu mempelajari caracara berhenti merokok iaitu dengan mengambil berat tentang kesihatan badan, dan mengatasi masalah malu atau perasaan segan yang tidak prodaktif

MATLAMAT KAUNSELING
Pencapaian potensi
Dapat membantu mengembangkan potensi yang ada pada klien sering dijadikan sebagai satu daripada matlamat kaunseling.Matlamat ini bermaksud memberi peluang kepada klien mempelajari cara-cara menggunakan kebolehan dan minatnya ke tahap yang maksimum. Matlamat ini juga bererti klien diajar supaya meningkatkan keberkesanan peribadinya. Contoh, seseorang yang mempunyai perasaan gugup atau gementar apabila berada dikhalayak ramai boleh membantutkan cita-citanya. Peranan kaunselor dapat membantu klien untuk berasa yakin dan selesa apabila berdiri dikhalayak ramai.

PRINSIP BIMBINGAN & KAUNSELING

PRINSIP B & K

1. Proses pendidikan yang terancang dan berterusan 2. Untuk semua murid tanpa mengira latar belakang. 3. Semua murid mempunyai hak untuk mendapat pertolongan. 4. Melayan keperluan dan perkembangan potensi murid 5. Menolong murid memahami diri dan orang lain. 6. Berorientasikan masa kini dan masa depan 7.Menolong individu menyedari kelemahan diri dan beri fokus kepada kekuatan diri sendiri.

SAMBUNGAN

8. Tanggungjawab semua pihak pentadbir, guru, guru B&K, ibu bapa dan murid. 9. Memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pelajar. 10. Berdasarkan prinsip bahawa setiap individu adalah berbeza. 11. Intervensi bagi mengurangkan perbezaan antara murid. 12. Membawa kesepaduan psikofizikal murid (psikomotor, kognitif dan afektif)

SAMBUNGAN

13. Dilaksanakan berdasarkan kod etika kaunseling - Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia - Kod Etika Guru Kaunseling SM - Kod Etika Guru Kaunseling SK - Peraturan-peraturan kaunselor (Kelakuan dan Tatatertib)1999 - Kod Etika PERKAMA (Persatuan Kaunseling Malaysia)

FALSAFAH BIMBINGAN & KAUNSELING

FALSAFAH B & K

Bidang kemanusiaan Setiap individu berhak mendapat layanan dan bantuan yang adil Perlu dihormati dan diterima Manusia ingin kebebasan mengurus diri

SAMBUNGAN

Sosiologi Persekitaran sosial tersendiri dan berbeza

Kemahiran interpersonal dapat membina hidup yang lebih sejahtera

SAMBUNGAN

Psikologi Setiap individu unik dan berbeza

Pendekatan B&K juga berbeza-beza


Setiap individu bertanggungjawab terhadap pilihan tindakannya

KEPENTINGAN BIMBINGAN & KAUNSELING

KEPENTINGAN B & K

Memberi bantuan, dorongan, penunjuk jalan dan sistem sokongan Manusia bukan robot Manusia unik dan tidak boleh difahami dengan sebab dan akibat begitu sahaja

RUMUSAN
-

Individu bermasalah perlukan seseorang yang terlatih dalam bidang B&K untuk berkongsi serta berbincang. Individu berkenaan boleh menentukan cara penyelesaiannya dengan bantuan pakar

Mesti tekun dan sabar kerana tidak ada kerja yang serta merta boleh mendatangkan hasil ataupun menjadi sempurna.

Anda mungkin juga menyukai