Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PERANCANGAN KEM BESTARI SOLAT 2013 BIL. 1. KEM KEM PERTAMA TAHUN 4 DAN 1 TAHUN 5 DAN 6 2.

KEM KEDUA TAHUN 4 DAN 1 TAHUN 5 DAN 6 3. KEM KETIGA TAHUN 4 DAN 1 TAHUN 5 DAN 6 4. KEM KEEMPAT TAHUN 4 DAN 1 TAHUN 5 DAN 6 13 SEPTEMBER 2013 TAHUN 3 DAN 2 28 JUN 2013 TAHUN 3 DAN 2 19 APRIL 2013 TAHUN 3 DAN 2 22 FEB 2013 TAHUN TAHUN 3 DAN 2 TARIKH 15 FEB 2013

15 MAC 2013

21 JUN 2013

23 OGOS 2013

# JADUAL INI TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN