Anda di halaman 1dari 2

PANEL PENGGUBALAN MODUL PENGAJIAN PROFESIONAL GURU DAN CABARAN SEMASA (EDU 3109) PGSR AMBILAN NOV 2008

BIL 1. PANEL PENGGUBALAN MODUL Tn. Hj. Abd Razak bin Kaprawi Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor KELULUSAN /PENGALAMAN arjana Pendidikan !Tekno"ogi Pendidikan# $. %d. !$imbingan & Kaunse"ing# Pens'arah IPG ( ) tahun arjana Pendidikan Teknik dan +okasiona" Guru eko"ah ,enengah - *. tahun Pens'arah ( 1* tahun arjana Pendidikan !Psiko"ogi# 3T, arjana ,uda 4gn. Kepujian 3K, 4ip"oma Pendidikan 3K, Pens'arah ( 5 tahun arjana Pendidikan !Psiko"ogi# 3T, arjana ,uda Pend. Awa" Kanak-kanak Pens'arah ( 1. tahun arjana Pendidikan ! osio"ogi# Pens'arah ( 8 tahun

*.

Pn. Hjh Rosnah $t Hj A. Rajak Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor Pn. Hjh. 0orhashimah binti Hj. ,ohd. 1uso2 Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor

/.

6.

Pn. iti ,is"ia binti e"amat Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor

5.

7an 0oor iah binti 7an Abdu""ah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor Goh 7ah Im Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor

9.

arjana Tekno"ogi Pendidikan arjana ,uda Pendidikan Awa" Kanak-kanak Pens'arah ( 5 tahun

PANEL PEMURNIAN MODUL PENGAJIAN PROFESIONAL GURU DAN CABARAN SEMASA (EDU 3109) PGSR AMBILAN NOV 2008 BIL 1. PANEL PEMURNIAN MODUL Rajendran A:; K. ubramaniam Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim< Johor $ahru %n. >uad $in am Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim< Johor $ahru a"ina $t ?mar Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim< Johor $ahru ,ohd @ain bin Kosnon Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim< Johor $ahru KELULUSAN /PENGALAMAN ,.%d< $.A.!Hons#<4ip %d. 3ni=ersiti ,a"a'a Pens'arah - *1 tahun arjana Pentadbiran Pendidikan Guru eko"ah ,enengah 9 tahun Pens'arah ( 19 tahun ,.%d. !3T,# $.A. %du !Hons# 3 , Guru 16 tahun Pens'arah - 5 tahun ,. %d !Psiko"ogi# 3T, arjana ,uda 4gn Kepujian 4ip"oma Pendidikan Pens'arah ( * tahun

*.

/.

6.