Anda di halaman 1dari 4

NILAI : MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN

UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR)PENDIDIKAN MORAL

NAMA

:..

TARIKH

:..

TINGKATAN DUA :.

BAND 1 dan 2 (B1D145E1 dan B2D14E1)


[Boleh menerangkan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga]
Berikan 3 contoh adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga
BIL

Contoh adat/tradisi

Penerangan

1.
2.
3.

Disahkan oleh :

Pelajar menguasai eviden B1D14E1 dan B2D14E1sekiranya dapat menerangkan dua


contoh adat/tradisi dengan betul

NILAI : MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN

MAIN PERANAN/LAKONAN
PENDIDIKAN MORAL
NAMA

:..

TARIKH

:..

TINGKATAN DUA :.

BAND 3 (B3D13E1)
[Boleh menunjukkan perlakuan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga]
Pelajar dikehendaki membentuk kumpulan kecil dan melakonkan adat/tradisi yang
diamalkan dalam keluarga
Tarikh
11 Oktober 2012

Masa
8.40pg
hingga
9.15 pg

Lokasi
Kelas 2 Beta

Catatan guru
Contoh :
- Pelajar dapat tunjukkan adat
ketika makan dengan sopan
* Evidens boleh dalam bentuk
Gambar (guru mengambil
gambar pelajar ketika
lakonan dijalankan.)

Disahkan oleh :

NILAI : MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN

LAPORAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL
NAMA

:..

TARIKH

:..

TINGKATAN DUA :.

BAND 4(B4D11E1)
[Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib]

Anda dikehendaki mengambil 4 keping gambar. Gambar tersebut menunjukkan anda


meyertai aktiviti adat/tradisi dalam keluarga. Anda juga mesti menulis tentang aktiviti
yang anda jalankan semasa aktiviti tersebut.

_________________________________

_______________________________

_________________________________

_______________________________

_________________________________

_______________________________

Disahkan oleh :

Pelajar menguasai eviden B4D11E1 sekiranya dapat menerangkan dua gambar aktiviti
adat/tradisi dalam keluarga dengan betul.

NILAI : MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN

REKOD PEMERHATIAN
PENDIDIKAN MORAL
NAMA

:..

TARIKH

:..

TINGKATAN DUA :.

BAND 4(B4D145E1)
[Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib]
Pelajar dikehendaki menceritakan pengalaman ketika bersama-sama ahli keluarga
mengamalkan sesuatu adat/tradisi.
Tarikh
11 Oktober 2012

Masa
8.40pg
hingga
9.15 pg

Lokasi
Kelas 2 Beta

Disahkan oleh :

Catatan guru
Contoh :
- Pelajar dapat menceritakan
pengalaman dengan penuh
penghayatan.