Anda di halaman 1dari 3

PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK BROSUR

Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. RUBRIK PENILAIAN BROSUR Kreativiti dan keaslian 1. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. 3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Fungsi 1. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. 3. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Tatabahasa 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. 3. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Ilustrasi 1. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. 2. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. 3. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai. maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar,televisyen, radio dan sebagainya.

ASPEK YANG DINILAI:


Dari segi penyampaian: - Surat Khabar - Televisyen - Radio Menepati tema / kehendak soalan. Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak. Intonasi, jeda yang digunakan baik atau lemah. Tatabahasa. Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak.

POSTER
Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding.

LAMAN WEB
Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks, grafik, bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi, organisasi, persatuan, individu yang dapat dicapai melalui internet.

POWER POINT
Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format", "Animations", "Drawing" dan sebagainya. MATLAMAT: Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF: Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI: Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif

ASPEK YANG DINILAI:


Warna, pengurusan ruang, dan kreativiti. Keberkesanan kesinambungan persembahan. Ketepatan isi kandungan. Kelengkapan laporan. Cara penyampaian maklumat. Masa terhad untuk persembahan.