Anda di halaman 1dari 9

Pie Susu Moka

Bahan: - 1 resep adonan dasar kulit pie 2 (resep nya diposting [DM] sebelumnya) - 5 ml susu kental manis -1 ml air

- !5 gram gula pasir -1 ml susu e"aporated

- # butir telur ayam$ ko%ok lepas - 1&# sdt garam - 'opi (nstan 2 sdt - )asta moka se%ukupnya - *oklat bentuk kopi se%ukupnya *ara membuat: - %ampur susu kental manis$ air$ kopi instan dan gula pasir+ masak diatas api sedang sambil di aduk hingga gula larut+ angkat dan dinginkan+ - tambahkan susu e"aporated$ telur$ garam dan pasta moka$ aduk rata dan sisihkan+ - ratakan adonan kulit pada %etakan pie yang telah diolesi dengan margarin+ - buat moti, sesuai selera pada tepinya+ - isi dengan %ampuran telur+ - panggang suhu 125 dera-at %elsius hingga matang (5 menit)+ angkat+ - keluarkan pie dari %etakan$ hias dengan %oklat bentuk kopi$ sa-ikan+

CHERRY PIE bahan-bahan Gula dan Pemanis Resipi asal membuat 2 - 9 Hidangan piesChange inci 2 (9 inci) kulit pai, dibaka ! (2! auns) b"leh pai ce i mengisi ! (2# auns) b"leh dihancu kan nanas, dengan $us ! sudu teh pe%a na me ah &'( ca%an gula putih ! sudu besa tepung $agung ! (& auns) pake$ be pe isa aspbe i sele atau campu an ) pisang, dikupas dan dihi is ! (* auns) bekas beku disebat t"pping, dicai kan

a ahan +alam pe iuk ,ang besa , menggabungkan pai mengisi, dengan $us nanas, %a na makanan, gula, dan tepung $agung- .asak dengan api pe lahan sehingga pekat, kacau selalu- /uang da i haba dan kacau dalam gelatin/ena kan campu an se$uk, kemudian masukkan hi isan pisang- 0uangkan sepa uh adunan ke dalam setiap shell past i- 0"p dengan disebat t"pping $ika dikehendaki-

123R 1R3I0 PIE

bahan-bahan ! (9 inci) shell pai & epal & pic sega ! pi ! ca%an aspbe i &'( ca%an gula putih ! sudu teh se buk ka,u manis & sudu makan tepung semua tu$uan !'& ca%an padat gula pe ang &'( ca%an tepung semua tu$uan ) sudu besa mentega !'2 ca%an pecans dicincang a ahan !-P eheat ketuha kepada (## da $ah 1 (2#4 da $ah C)2-Peel, te as, dan keping pic, epal dan pi &-5etakkan buah-buahan ke dalam mangkuk besa dan tambah aspbe i(-+alam mangkuk ,ang be asingan, campu kan gula putih, ka,u manis dan & sudu besa tepung4-0uangkan campu an atas buah-buahan dan pe lahan-lahan mel"nta kan buah k"tCampu an buah-buahan &-."und ke shell pai 9 inci)-+alam mangkuk ,ang sede hana, menggabungkan &'( ca%an tepung dan !'& ca%an gula pe ang6-P"t"ng dalam mentega sehingga campu an men,e upai kacang kecil*-7acau di dalam mangkuk dan ditabu kan di atas buah4-/ake pada (## da $ah 1 (2#4 da $ah C) selama &4 hingga (# minit, atau sehingga pengisian adalah be gelembung dan ke ak adalah pe ang keemasan- 8e$ukkan di atas ak da%ai-

9PP5E CR3./5E PIE /9H9:-/9H9: ! (9 inci) dalam hidangan pai ke ak 4 buah epal - dikupas, dibuang bi$i dan dihi is nipis !'2 ca%an gula pasi &'( sudu teh se buk ka,u manis !'& ca%an gula pe ang &'( ca%an tepung ) sudu besa mentega C9R9-C9R9 !-panaskan ketuha kepada (## da $ah 1 (2## da $ah C-) 2-.engu uskan keping epal di kulit pai unbaked- Campu kan !'2 ca%an gula dan ka,u manis; tabu kan ke atas epal&-.i< !'& ca%an gula dengan tepung; dip"t"ng mentega sehingga apuh- .asukkan campu an ke atas epal(-/ake dalam ketuha ,ang be suhu sehingga epal lembut dan atas adalah %a na pe ang, ki a-ki a (# minit-

1R3I0 9:+ CRE9. PIE

/9H9:-/9H9: ! (* auns) bekas beku disebat t"pping, dicai kan ! (* auns) pake$ k im ke$u, dilembutkan Gula &'( ca%an c"n=ecti"ne s > ( ca%an st a%be i sega , dihi is ! (9 inci) pai ke ak, bake C9R9-C9R9 !-Campu kan k im ke$u dan gula- 7acau dalam st a%be i dan disebat t"pping2-0uangkan pengisian ke dalam kulit pai- /e ehat selama bebe apa $am- /e khidmat-

1RE:CH PE9CH PIE

/9H9:-/9H9: ! (9 inci) shell pai, dibaka ! (!4 auns) b"leh dihi is pic, $us te peliha a ! (&-4 auns) pake$ sege a ?anila campu an puding ! ca%an susu ! ca%an k im masam !'( sudu teh ekst ak badam ! sudu besa tepung $agung ! sudu teh $us lem"n C9R9-C9R9 !-+ ain pic, tempahan 2'& ca%an si ap- 7acau campu an puding, susu, k im masam, dan ekst ak badam selama 2 minit, sehingga sangat licin- 0uangkan pengisian ke dalam kulit pai- /e ehat selama !# minit2-9 ange keping pic dalam c" ak lebih baik kasta d di shell pai&-In pe iuk kecil, kacau te peliha a pic si ap dan kan$i $agung- .asak hingga mendidih dan masak selama 2 minit- /uang da i haba, dan kacau dalam $us lem"n- 0uang sa,u lebih pic- Chill sehingga 8iap

CH2C2590E PE9:30 /300ER

/9H9:-/9H9: ! (9 inci) disediakan g aham c acke ke ak 2 (( auns) pake$ tunggal be khidmat siap, lemak bebas, puding c"klat !'& ca%an mengu angkan lemak mentega kacang lanca ! (* auns) bekas lite beku disebat mendahului C9R9-C9R9 !-+alam mangkuk, menggabungkan puding dan mentega kacang, kacau sehingga sebati7ali ganda dalam mendahului disebat; kacau sehingga bena -bena sebati2-P"u mengisi ke dalam ke ak pai- .embekukan pai sehingga =i ma- 8ebahagiann,a cai dalam peti se$uk, ki a-ki a 2 $am atau lebih, sebelum dihidangkan- 9nda b"leh men,impan baki makanan di dalam peti se$uk atau beku- 0inggalan pai kadang-kadang mendapat lembut sedikit dalam peti se$uk, dan tidak memegang bentukn,a- Ia masih asa ,ang baik, %alaupun- @ika anda ingin menca i keping sempu na selepas anda membuat pem"t"ngan pe tama, kedai dalam peti se$uk dan cai sepe ti ,ang dipe lukan

.I:I 5E.2: .9RIG3E

/9H9:-/9H9: & bi$i telu , dipisahkan &'( ca%an gula putih 2 sudu besa tepung $agung 2 sudu besa tepung semua tu$uan! ca%an ai ) sudu ,ang ba u dipe ah $us lem"n, atau asa & sudu sega pa ut semangat limau, atau asa ! sudu besa mentega ) disediakan mini g aham c acke pai ke uping !'( ca%an gula putih !'( sudu teh ekst ak badam C9R9-C9R9 !-P eheat ketuha kepada &4# da $ah 1 (!64 da $ah C)2-/eat & kuning dalam mangkuk sehingga sebati, ketepikan&-Ahisk &'( ca%an gula dengan tepung $agung dan tepung dalam pe iuk sehingga teliti campu an; mene%askan dalam ai , $us lem"n, dan semangat limau- /a%a campu an sehingga mendidih dengan api ,ang sede hana, mengu angkan haba untuk eneh a0ambah kuning telu dan mentega, dan be gaul dengan pemukul sehingga pengisian lanca dan menebal, kelua kan da i haba- 8udu limau panas mengisi ke dalam mini g aham ke uping ke "p"k(-/eat putih telu di dalam mangkuk l"gam atau kaca dengan !'( ca%an gula dan ekst ak badam dengan pengadun elekt ik sehingga me ingue adalah kembang dan memegang puncak sengit, ! hingga 2 minit- 9tas setiap pai limau dengan ki a-ki a ! inci me ingue dan me ebak ke dalam pusa an hiasan dan puncak dengan spatula- .eliputi semua limau mengisi dengan me ingue4-/ake dalam ketuha ,ang be suhu sehingga me ingue adalah ingan pe ang keemasan dengan puncak gelap be puta an dan c"klat, ki a-ki a !# minit- /ia kan se$uk sebelum dihidangkan

1RE8H /53E/ERRRY

/9H9:-/9H9: ! ca%an tepung semua tu$uan !'( sudu teh ga am & sudu besa gula putih !'& ca%an min,ak sa,u an ! !'2 sudu besa susu 2 ca%an bluebe , sega 2 ca%an bluebe , sega !'( sudu teh ga am &'( ca%an gula putih !'( ca%an ai & sudu besa tepung $agung ! sudu besa mentega ! sudu besa $us lem"n C9R9-C9R9 !-P eheat ketuha kepada &64 da $ah 1 (!9# da $ah C)- 8ediakan ke ak2-In mangkuk besa , menggabungkan tepung, ga am !'( sudu teh dan & sudu besa gula0ambah min,ak dan susu dan kacau- .elanca kan dan be atu kuali pai 9 inci- /aka pada &64 da $ah 1 (!9# da $ah C) selama !# minit atau sehingga pe ang keemasan&-Place 2 ca%an bluebe , sega di shell pai dibaka (-In pe iuk, menggabungkan 2 ca%an bluebe , sega atau beku, ai , tepung $agung, !'( sudu teh ga am dan &'( ca%an gula- .asak hingga mendidih dan te us mendidih selama 4 minit atau sehingga tebal dan $elas- 0ambah mentega dan $us lem"n4-P"u mengisi lebih be i dalam shell pai dan bia kan se$uk-