Anda di halaman 1dari 2

B r O x C

Limit Fungsi Trigonometri Misalkan x dalam radian, dan 0 < x < maka BC = r sin x dan AD = r tan x. D Untuk mencari luas sektor AOB x Luas sektor AOB = 2 Luas seluruh lin karan x Luas sektor AOB A = 2 r2
x # .r 2 = r 2 x 2 2

2 ,

!".#.$ %ehin a luas sektor AOB =

Dari "an un di atas di&eroleh ' Luas AOB < luas (urin AOB < luas AOD ) . OA . BC < ) r2x < ) . OA . AD ) . r . r sin x < ) r2x < ) . r . r tan x ) r2 sin x < ) r2x < ) r2 tan x sin x < x < tan x *******.. +i, Dari +i, di&eroleh '
x # < sin x cos x x # lim # lim lim x 0 x 0 sin x x 0 cos x x # # lim =# x 0 sin x # x =# -adi lim x 0 sin x

#<

Dari sini da&at dikem"an kan '


x 0 x

lim sin x

= xlim 0

x sin x

# =# #

tan x sin x Dan untuk xlim = xlim 0 x 0 x. cos x sin x . # = xlim 0 x cos x sin x . lim # = xlim 0 x x 0 cos x

= #.# = # Demikian (u a den an mudah da&at ditun(ukkan "ah.a Kesimpulan :


sin x = # #. xlim 0 x tan x = # $. xlim 0 x

x =# tan x x 0

lim

x =# 2. xlim 0 sin x

x =# /. xlim 0 tan x

Contoh Hitunglah :

a. lim

sin x x 0 2x

b. lim

sin $x x 0 0x

c. lim

x 0

tan $x sin 0x

Penyelesaian : a. lim
x 0

sin x # sin x = lim x 0 2 x 2x = # # .# = 2 2

b. lim x 0

sin $x sin $x $ = lim . x 0 0x $x 0 =# . $ $ = 0 0

c. lim

x 0

tan $x tan $x 0x $ = lim . sin 0x x 0 $x sin 0x 0

= # .# . =
$ . 0

$ 0