Anda di halaman 1dari 10

1.

Mengubah peringkat membuat keputusan

2. Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran

PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

3. Mengubah pengalaman pembelajaran

It is clear that technology, by definition, is a major component of all human activities. Therefore, it is not a question of having technology or not having technology but rather what role it is allowed to play in human activities.
Anglin G.J.(1995)

Kandungan sesuatu topik boleh dipilih dan disusun secara teliti. Sistem penyampaian yang standardized. Pengajaran menjadi lebih menarik. Pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui aplikasi teori pembelajaran. Masa pengajaran boleh dipendekkan. Kualiti pembelajaran boleh dipertingkatkan.

Pengajaran boleh dilakukan dimana dan bila diperlukan atau penting. Keperluan individu dalam pembelajaran boleh dipenuhi secara cekap dan berkesan. Peranan pengajar boleh berubah ke arah yang lebih positif.

Meningkatkan produktiviti guru:

Guru boleh memberi tumpuan kepada pelajar dari segi penghasilan kemahiran dan merekodkan prestasi. Memberi maklumat yang tepat dengan segera. Menghasilkan bahan yang menarik (betterlooking) dan mesra pelajar dengan cepat.

Menyediakan kemahiran yang diperlukan dalam era TMK:

Celik teknologi Celik maklumat Celik visual.

Interaction and immediate feedback Illustrative connections between skills and application. Visual demonstration Opportunities to study systems in unique ways. Unique information sources. Self paced learning Access to learning

Menjadikan pengajaran lebih saintifik dengan penggunaan pendekatan sistem dalam mereka bentuk pengajaran.

Apabila teori dan bahan dintegrasikan dalam perancangan yang menyeluruh ia meningkatkan kualiti pengajaran.

Teknologi terkini memungkinkan peranan ini boleh dicapai. Dahulu Malaysia adalah penerima maklumat dan pendidikan dari luar negara, tetapi kini dengan teknologi internet, negara ini turut menjadi mengekspot pedidikannya ke dunia antarabangsa.

Anda mungkin juga menyukai