Anda di halaman 1dari 25

PROSES

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL

PROSES DALAM REKA BENTUK INSTRUKSIONAL


1. Analysis 2. Design

3. Development

5. Evaluation

4. Implementation

1. Analisis

Analisis keperluan latihan (Training Needs Analysis) Analisis Pelajar -Learner Analysis (Learning Styles) Analisis prestasi (Performance Analysis) Analisis tugasan (Job-Task Analysis)

March 5, 2004

1.

Analisis Pelajar
umur Jantina Budaya

Ciri personal

Tujuan dan aplikasi pengetahuan Pengetahuan sedia Stail pembelajaran

Ciri-ciri dan Tahap Kecekapan Pelajar


Tujuan Menentukan apakah kemahiran yang telah dikuasai:

Bagaimana? Rekod 001 / 002 Kad Kemajuan Kaunselor Soal selidik Ujian pra penilaian

1. Analisis Stail Pembelajaran


3 stail pembelajaran yang utama:
Visual Auditory Kinesthetic

Sebanyak 12 hingga 13 jenis kecerdasan akan menentukan cara belajar murid.

1. Analisis Tugasan dan Prestasi


Analisis Prestasi Adakah matlamat pengajaran dicapai? Analisis Tugasan Apakah tugasan yang perlu dilakukan?

Proses Reka Bentuk


1. Analysis 2. Design

3. Development

5. Evaluation

4. Implementation

2. Melakukan Reka Bentuk

Hasil Pembelajaran Kandungan Strategi instruksi dan teknik Rancangan penilaian Keperluan bahan

2. Reka Bentuk

Matlamat dan Hasil Pembelajaran


Tentukan matlamat Tentukan hasil pembelajaran yang spesifik Nyatakan dalam bentuk yang jelas dan boleh diukur Menggunakan kata kerja bentuk prestasi

March 5, 2004

Matlamat Pengajaran:

Setiap orang pelajar yang menamatkan sekolah rendah mesti boleh membaca al quran dengan baik dan bertajwid.

Setiap pelajar mesti memahami adab dengan rakan serta menjadikannya sebagai amalan harian.

Hasil Pembelajaran Tujuan Pergerakan ke arah pencapaian matlamat Perancangan pembentukan bahan / kaedah penyampaian. Bagaimana? Objektif prestasi Khusus dan boleh diukur Mempunyai syarat

Kandungan:
Apakah komponen kemahiran yang perlu

dikuasai untuk pencapaian matlamat.


Apakah yang perlu dipelajari?

Bina strategi pengajaran (develop instructional strategy)


Melibatkan:
Persembahan maklumat Latihan dan maklum balas Ujian Aktiviti susulan

Bina alatan pentaksiran Tekan kepada tl yang boleh diukur dengan tepat

Now rather than later Ora et Labora: Now or never

Proses Reka Bentuk

1. Analysis

2. Design

3. Development

5. Evaluation

4. Implementation

3. Perkembangan (Development)
Bahan pengajaran: praktikal? Sesuai? Aktiviti Pengajaran: Akses kendiri?

Penglibatan dan interaksi aktif? Langkah-langkah pengajaran: sesuai dengan masa dan keutamaan item. Sistem penyampaian: Menggunakan modul? Lembaran kerja? Ujian dan Penilaian

3. Perkembangan Bahan Pengajaran


Menggunakan aktiviti penglibatan pelajaran

secara aktif. Menyediakan pengalaman yang bermakna untuk aplikasi Peluang melalui pelbagai bentuk pembelajaran Kepelbagaian media

3. Perkembangan Sistem Penyampaian


Blended approach?

Is multimedia appropriate?
Should I use audio and text? What tools should I use?

Is video necessary?

4. Perlaksanaan
Penghasilan dan penggunaan bahan Penyampaian Menentukan prestasi, kecekapan dan

keberkesanan penyampaian.

Apakah maksud prestasi?


Mencapai keputusan (results) atau hasil (outcomes) yang menjadi matlamat aktiviti (means).

Kecekapan (Efficiency)
Nisbah di antara sumber yang diperlukan untuk mencapai hasil (inputs) dan nilai hasil (outputs). Di fokuskan untuk menjawab soalan: Adakah kita melakukan sesuatu secara betul. Are we doing things right?

Keberkesanan (Effectiveness)
Pasangan di antara hasil yang dicapai dengan

apa yang diperlukan. Berfokuskan kepada menjawab soalan: Adakah kita membuat sesuatu yang betul? Are we doing the right things?

5. Penilaian
A. Penilaian Formatif: Menilai pelajar,

Komunikasi dengan pelajar, Penilaian berterusan Kegunaan: diagnostik mana silap? Pemulihan dan pengayaan.

B. Penilaian Sumatif:
Keberkesanan secara keseluruhan Membuat keputusan Analisis penilaian formatif, Peperiksaan dan ujian, Kaji selidik, Temu bual. Penghasilan dan penyebaran.