Anda di halaman 1dari 1

Skrip disediakan Cerita dan isu berkonflik Aktiviti perbincangan untuk menganalisis watak Melatih murid bertindakbalas secara

spontan semasa menghadapi konflik itu

Sosiodrama

Main Peranan

Lakonan spontan Tanpa skrip Bertujuan menyelesaikan masalah Masa lakonan pendek Penilaian prestasi pelakon Rumusan- cara penyelesaian perlu dilakukan.

Jenis Konsep
Satu pembelajaran yang sengaja diwujudkan Aktiviti cara melakonkan situasi Murid menunjukkan cara penyelesaian masalah melalui lakonan

Tujuan

SIMULASI

Prinsip
Merancang situasi bermasalah Penerangan ringkas tentang masalah dan peranan watak Memilih murid yang mahir bertutur Skrip diedarkan Sediakan alatan/ topeng Pastikan penonton menumpukan perhatian Meminta murid memberi cadangan rumusan

Kekuatan
Menarik minat murid Mencapai objektif Dilatih menghadapi situasi sebenar Menggalakkan interaksi Menghayati nilai nilai positif Memikirkan penyelesaian secara spontan Meningkatkan kemahiran bertutur

Menguasai kemahiran menyusun ayat sebutan yang tepat Membina pemikiran yang analisis dan kritis Membina sikap positif untuk menyelesaikan konflik social Mengaitkan dan menghayati isi pelajaran Membawa situasi sebenar ke dalam kelas Mempelbagaikan pembelajaran

Kelemahan
Gelisah dan takut kerana tidak pernah berlakon Tidak mencapai objektif jika lakonan kurang menarik Pengalaman terbatas kepada mereka yang terlibat Penilaian sukar dilakukan

Anda mungkin juga menyukai