Anda di halaman 1dari 472

1 / 472

A
1
2
3
4
5
6
7
8

Instalasi Sistem HeadCount Ke Dalam Komputer


Masukkan CD yang dibekalkan kepada anda.
Buka CD tersebut dan right clik pada ikon Sistem Markah T5.
Pilih Copy.
Tutup tetingkap tersebut.
Klik pada My Computer.
Right klik pada hardisk yang anda hendak salin sistem headcount ini, contohnya hardsisk C.
Klik Paste.
Sekarang sistem telah sedia untuk digunakan.

1
2

Set Excel anda


Sila rujuk panduan dalam Sistem Markah.
Untuk set excel anda,
Jika anda menggunakan Excel 97-2003, klik pada Tools, Macro Settings, pilih Enable all macros dan klik OK 2 kali.
Jika anda menggunakan Excel 2007-2012, Klik Start, Masuk Excel dan dalam Excel, klik pada butang Office/File,
kemudian klik pada Excel Options. Klik pada trust Center, kemudian klik pada Trust Center Settings
Klik pada Macro Settings, pilih Enable all macros dan klik OK 2 kali.
Anda hanya perlu lakukan setting ini sekali sahaja.
Selepas ini, anda boleh mula menggunakan Sistem Markah Headcount.
Langkah 1 - Menyediakan Maklumat Asas
Bagi sekolah yang TIDAK menggunakan Sistem Markah sila ikut cara berikut.
Buka fail yang anda buat di langkah 4 bahagian B di atas.
Menu Utama seperti berikut akan dipaparkan.

a)
b)

3 Pada Menu Utama, klik butang Ke Setup.

4 Paparan seperti berikut akan dipaparkan.

2 / 472

5 Taipkan Maklumat-maklumat pada helaian Setup ini.


i Taipkan Tahun
ii Pilih Tingkatan
iii Taipkan Nama-nama Ujian/Peperiksaan. Satu tahun maksimum 6 kali. Jika setahun hanya 4 kali, dikosongkan yg tdk berkenaan.
iv Ubah julat Markah PPT/PAT dengan mengubah markah Minimum setiap gred. Markah maksimum akan berubah secara automatik.
v Skrol ke bawah untuk kenalpasti kod mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah anda.
vi Skrol balik ke atas dan padamkan semua kod mata pelajaran kecuali kod PAm.
vii Taipkan kod MP mengikut susunan sekolah anda.
viii Pada tempat Proses Mengikut Julat Markah, taipkan 1 jika mengikut julat PPT dan taipkan 2 jika mengikut julat PAT.
ix Skrol ke bawah dan pada tempat Nama Kelas, taipkan semua kelas dalam tingkatan yang anda sedang buat.
Contoh: Jika anda sedang buat untuk tingkatan 6A, dan jika tingkatan 6A ada 6 kelas, taipkan nama kelas keenam-enam kelas tersebut.
No Kelas akan diberi secara automatik.
x Taipkan nama-nama guru tingkatan pada tempat Nama Guru Kelas.
xi Skrol ke bawah dan pada tempat Pilihan OTI, taipkan 1 jika pep tersebut digunakan sebagai OTI 1 dan
taipkan 2 jika pep tersebut digunakan sebagai OTI 2. Bagi ujian /pep yang bukan merupakan OTI, taipkan x.
Nama Ujian adalah sama seperti yang anda set di sebelah atas. Jika hendak ubah sila ubah di sebelah atas.

xii Pada "Proses Mengikut Julat Markah", taipkan 1 jika mengikut julat 1 (di atas), 2 jika mengikut julat 2 dan 3 jika mengikut julat TOV/ETR.
xiii Setelah semua subjek telah dikemaskini, nama Mata Pelajaran akan bertukar secara automatik.

6 Pada skrin helaian masuk markah, isikan semua maklumat asas bagi setiap pelajar iaitu
i Aliran: Taipkan 1 utk aliran Sains dan taipkan 2 utuk aliran kemanusiaan.
ii Nama Pelajar
iii Nombor Daftar pelajar (bukan wajib)
iv Nama Kelas: Taipkan nama kelas
v Jantina: Taipkan 1 jika lelaki, taipkan 2 jika perempuan.
vi Bangsa: Taipkan 1 utk Melayu, 2 utk Cina, 3 utk India dan 4 utk lain-lain bangsa.
vii No Kelas Ujian PPT: Taipkan no kelas seperti yang dipaparkan pada baris keempat di atas.
7 Selepas taipkan semua markah, klik save dan klik butang Menu Utama.

3 / 472

Bagi sekolah yang menggunakan Sistem Markah sila ikut langkah seperti berikut:
1 Anda hanya perlu lakukan seting pada helaian setup dengan mengikut bahagian C prosedur 5 xi-xii di atas dan kemudian
mengikut cara 1 dalam langkah memasukkan markah TOV seperti di bawah.
Langkah 2 - Memasukkan nama guru subjek
1 Pada Menu Utama, klik butang "Senarai Nama Guru Subjek".
2 Taipkan nama guru subjek pada ruangan berkenaan.
3 Taipkan juga nama panitia pada baris teratas.
Nota: Pastikan nama panitia adalah betul. Nama Panitia boleh diubah mengikut Nama Panitia sekolah masing-masing.
Langkah 3 - Memasukkan Rekod Keputusan STPM
1 Pada Menu Utama, klik butang Rekod keputusan STPM dan cari subjek anda.
2 Nama Subjek pada helaian ini boleh diubah mengikut susunan subjek yang ditawarkan di sekolah anda. Sila taipkan nama subjek
mengikut susunan subjek yang ditawarkan di sekolah anda. Jika anda hendak, susunan tidak sama dengan susunan sekolah pun boleh.
3 Jika subjek anda belum ada lagi, sila taipkan subjek baru anda.
4 Taipkan rekod keputusan STPM tahun-tahun lepas.
Nota: Taipkan sekurang-kurangnya satu tahun.
5 Taipkan x pada kolum Tahun Terbaik untuk tahun terbaik yang mana anda akan gunakan sebagai rujukan untuk ETR.
6 Untuk mencetak, highlight pada subjek yang anda hendak cetak, kemudian klik butang "Cetak Highlight".
7 Anda juga boleh cetak rumusan untuk semua subjek dengan klik pada butang "Cetak Rumusan".
8 Untuk lihat rumusan, sila skrol ke bahagian bawah.
Nota: Jika keputusan sesuatu subjek tidak ditaipkan, maka ia tidak dipaparkan pada borang HC1. Anda boleh taipkan kemudian.
Langkah 4 - Memasukkan Markah TOV
Terdapat 2 cara.
Cara 1 (Cara ini digunakan jika anda tidak menggunakan Sistem Markah/Sistem HeadCount bagi tahun sebelumnya.)
1 Pada Menu Utama, Klik butang "Ke Markah TOV dan ETR".
2 Taipkan No Kelas TOV.
3 Taipkan Markah TOV bagi semua subjek yang diambil. Biasanya markah TOV ialah markah peperiksaan akhir tahun bagi tahun
sebelumnya. Kosongkan jika pelajar tersebut tidak ambil subjek itu.
Contoh, utk tingkatan 6A, TOV ialah markah peperiksaan akhir tahun tingkatan 6B nya;
4 Setelah taipkan semua markah, klik Save untuk simpan data yang anda taipkan.
Cara 2 (Cara ini digunakan jika anda menggunakan Sistem Markah/Sistem HeadCount bagi tahun sebelumnya.)
Berikut ialah contoh untuk menyediakan TOV dari sistem markah/sistem headcount T6B.
1 Buka fail yang anda telah buat dalam langkah 7 bahagian B di atas (atau dari tempat lain yang mengandungi fail sistem headcount).
2 Pada Menu Utama, klik butang "Import Data".
3 Buka fail Sistem Markah yang mengandungi data markah semua peperiksaan bagi semua kelas T6B tahun sebelumnya .
4 Setelah data telah diimport, perbetulkan maklumat Tahun, Tingkatan, nama-nama peperiksaan, nama-nama kelas dan nama guru tingkatan.
5 Semak maklumat-maklumat lain yang terdapat pada helaian setup ini dan perbetulkan jika perlu.
Nota: Jika anda menggunakan sistem headcount sebagai fail Markah sahaja untuk sistem markah, sila ikut cara berikut.
Langkah 1-5 diganti dengan langkah berikut: Buka fail Sistem Headcount T6B, Klik File, save as, namakan fail tersebut dengan
nama baru (contoh: Sistem Markah HC T6A 2008). Kemudian perbetulkan maklumat Tahun, Tingkatan, nama-nama peperiksaan,
nama-nama kelas, nama guru tingkatan dan maklumat-maklumat lain jika perlu.
6 Klik butang Masuk Markah, perbetulkan nama kelas (Cth 6BSC1 menjadi 6ASC1) dan nombor kelas Ujian1 jika ada perubahan.
7 No kelas yang bertanda B hendaklah diubah kepada no kelas di mana pelajar itu ditempatkan.
8 Jika ada pelajar baru, sila taipkan namanya di bahagian bawah. Pastikan no kelas diisi mengikut no kelas pelajar itu ditempatkan.
9 Pelajar yang telah berhenti hendaklah dipadamkan dengan menghighlight semua maklumatnya dari rujukan kelas sehingga ke hujung
(sehingga markah TOV/ETR) dan tekan kekunci "Delete". Baris kosong boleh dihilangkan dengan menekan butang "Susun Ikut Kelas".
10 Markah TOV boleh dipindahkan ke ruangan TOV seperti berikut.
i Klik butang "Ke Ujian Ke ?", taipkan 8 dan klik OK.
ii Klik butang "Import TOV Dari Keputusan Tahun Sebelum"(butang ini terletak di sebelah atas) dan ikut arahan yang dipaparkan.

iii Sekarang markah TOV telah dipindahkan. Markah TH hendaklah digantikan dengan markah yang sepadan.
iv Setelah markah TOV telah dipindahkan, klik butang "Hapus Markah" untuk menghapuskan markah peperiksaan T6B
supaya boleh digunakan untuk memasukkan markah peperiksaan atau ujian bagi T6A kelak.

4 / 472

Langkah 5 - Cara Untuk Memasukkan Markah ETR (Dicadangkan cara 4)


Terdapat berbagai cara untuk mengisi markah ETR. Anda boleh guna mana-mana cara.
Cara 1
1 Dapatkan markah ETR yang ditentukan oleh guru subjek masing-masing dan taipkan markah-markah tersebut.

5 / 472

Cara 2
1 Setelah semua markah TOV telah ditaipkan, pada menu utama, klik butang HC2 dan pilih subjek anda.
2 Cetak senarai nama yang mengandungi markah TOV yang disusun mengikut urutan markah menurun dengan cara klik pada butang
"Cetak Ikut TOV".
3 Bincang antara ahli dalam panitia dan tentukan markah ETR bagi setiap pelajar kemudian taipkan markah ETR tersebut dalam
ruangan ETR setaip pelajar.
Cara 3
1 Pada Menu Utama, klik pada butang "Borang HC1".
2 Cari subjek anda. Pastikan nama singkatan subjek sama dengan nama penuh subjek. Jika tidak sama, taipkan kod yang betul di
petak berwarna kuning di depan nama singkatan subjek. (Kod boleh diperolehi pada helaian rekod keputusan SPM/PMR)
3 Dengan merujuk pada rekod 3 tahun terdekat STPM bagi subjek anda, taipkan bilangan pelajar bagi setiap gred (Borang HC1).
4 Pastikan bilangan yang ditaipkan ada peningkatan. Pastikan peratus lulus dan GP juga ada peningkatan biasanya 3%.
5 Cetak borang HC1 ini dengan klik pada butang "Cetak Subjek Pilihan" atau salin bilangan setiap gred.
6 Klik pada butang "Ke Menu Utama" dan kemudian klik pada butang "Ke Markah TOV dan ETR".
7 Contohnya jika terdapat 10 orang pelajar mendapat 1A, 15 orang mendapat 2A dan seterusnya, klik pada butang "Susun Ikut TOV".
8 Pilih subjek anda, dan sekarang semua pelajar telah disusun mengikut markah TOV secara menurun.
9 Oleh kerana terdapat 10 orang pelajar mendapat gred 1A, maka taipkan markah ETR bagi 10 orang yang teratas itu supaya markah
mereka jatuh dalam julat 1A dan markah bagi 15 orang yang berikut jatuh dalam julat 2A dan seterusnya.
10 Setelah semua markah ETR telah diisikan simpan data anda dengan menekan butang Save atau ikon disket .
Nota: Dengan cara ini, susunan pelajar akan mengikut markah TOV. Anda boleh kembalikan susunan pelajar seperti sediakala dengan
menyusun semula mengikut rujukan kelas dengan klik pada butang "Susun Semula Ikut Rujukan/Jantina".
11 Untuk memastikan bilangan pelajar yang mendapat gred-gred tertentu sejajar dengan target pada borang HC1 yang dicetak tadi,
klik pada butang "Ke Menu Utama" dan kemudian klik pada butang "Borang HC1" sekali lagi. Klik pada butang
"ETR Mengikut Data ETR yang ditaipkan" dan bandingkan bilangannya dengan borang HC1 yang anda telah cetak tadi.
Jika bilangannya tidak betul, sila perbetulkan markah-markah ETR dengan mengulangi langkah 6-10.
Cara 4
1. Dalam helaian Masuk markah TOV dan ETR, klik pada butang "Mencari Markah ETR"
2. Ikut arahan yang dipaparkan. Taipkan markah tambah minimum pada markah TOV.
3. Taipkan peratus tambahan yang hendak ditambah pada peratus terbaik PMR.
4. Taipkan nombor subjek yang anda hendak mencari markah ETR.
5. Sistem akan mencari bilangan pelajar yang lulus mengikut peratus lulus yang ditentukan.
5. Lihat pada jadual di atas.
6. Pastikan mata pelajaran Rekod STPM (**) dan Mata Pelajaran diset (***) adalah sama.
7. Jika tak sama, sila taipkan no mata pelajaran mengikut no bil. dalam rekod keputusan
STPM di tempat warna kuning(**).
8. Anda boleh guna sel berwarna kuning (baris 5 dalam jadual) untuk mengira ETR Pindaan.
9. Berdasarkan ETR pindaan yang dirancang, Klik pada butang
"Cari ETR Mengikut ETR Pindaan Yang Diubah" atau cuba ubah markah ETR supaya
mendapat bilangan pelajar yang mendapat markah dalam julat gred masing-masing.
10. Selepas markah-markah ETR telah diubah/disesuaikan, klik butang "Pindah Markah
ETR" ke Helaian ETR.

Langkah 6 - Mencetak Borang HC1


1 Pada Menu Utama, klik butang HC1.
2 Pada nama subjek, pastikan nama singkatan subjek adalah sama dengan nama penuh subjek. Nama singkatan subjek adalah mengikut
nama bagi markah TOV/ETR yang ditaipkan. Nama penuh adalah mengikut nama subjek pada helaian rekod STPM.
Jika nama singkatan dan nama penuh tidak sama, klik pada butang rekod STPM, pastikan kod MP tersebut dan kembali ke
helaian HC1, taipkan kod MP tersebut pada sel di depan singkatan MP (sel berwarna kuning).

6 / 472

7 / 472
3 Taipkan bilangan pelajar yang akan mendapat gred A, A-, B+ . F(Sel yang berwarna kuning).
4 Klik butang Cetak Subjek Pilihan untuk cetak hanya satu subjek yang anda pilih atau butang Cetak Semua untuk cetak semua subjek.
Nota: Jika anda hendak bilangan pelajar yang mendapat gred-gred tertentu mengikut markah ETR yang anda taipkan, klik pada butang
"ETR Mengikut Data ETR yg ditaipkan". Perhatian: Dengan klik pada butang ini, data yang anda taipkan pada sel kuning akan dipadamkan
dan tidak dapat dikembalikan.
5 Klik save untuk simpan data anda.
6 Klik butang Menu Utama.
Langkah 7 - Mencetak Borang HC2
1 Pada Menu Utama, klik butang HC2.
2 Taipkan 1 jika anda hendak melihat borang HC2 untuk subjek PAm, 2 jika BM dsb. Kemudian klik OK.
3 Lihat sama ada markah TOV dan ETR yang dipaparkan itu betul, juga pastikan nama subjek anda adalah betul.
4 Jika markah tidak betul, sila perbetulkan pada helaian masuk markah TOV/ETR. Jika subjek bukan subjek yang dikehendaki klik butang
"Pilih Subjek" dan ulangi langkah 2.
5 Klik pada butang Cetak Semua atau Cetak Ikut Kelas. Anda boleh klik butang Susun mengikut TOV atau ETR dahulu sebelum anda cetak.
Nota: Jika anda belum taipkan markah ETR, sebelum cetak, klik butang susun mengikut TOV dan pelajar akan disusun mengikut susunan
markah TOV. Maka dari sini, secara kasarnya, jika dalam HC1, terdapat 10 orang mendapat A, maka 10 orang
yang teratas diberi markah dalam julat A, dan begitulah seterusnya utk gred yang lain kemudian taipkan markah ETR.
Langkah 8 - Mencetak Borang HC3-1
1 Pada Menu Utama, klik butang HC3-1.
2 Taipkan no subjek yang dikehendaki dan klik OK.
3 Klik butang "Cetak Ikut Kelas" atau "Cetak Semua".
Nota: Markah OTI yang berwarna merah dan bergaris adalah markah yang belum mencapai markah OTI yang ditetapkan.
Apabila anda cetak borang HC1, dua jenis borang iaitu borang HC1-1(mengandungi markah) dan borang HC-2 (mengandungi
analisis gred) akan dicetak secara automatik.
Langkah 9 - Mencetak Borang HC3-2
Borang HC3-2 ialah bahagian akhir borang HC3 yang mengandungi analisis sahaja.
1 Pada Menu Utama, klik butang HC3-2.
2 Taipkan no subjek yang dikehendaki dan klik OK.
3 Klik Pilih Kelas, taipkan x untuk lihat analisis seluruh tingkatan/ taipkan no kelas yang dikehendaki untuk lihat analisis kelas yang berkenaan.
4 Klik butang Cetak. Anda juga boleh guna butang cetak ikut kelas.
5 Bandingkan ETR yang diperolehi (berdasarkan markah yang anda telah taipkan) dengan target panitia (HC1).
6 Jika bilangannya tidak sejajar dengan ETR panitia, pada Menu Utama, sila klik butang Ke Markah TOV dan ETR dan
ubahsuai markah ETR supaya sejajar dengan ETR panitia masing-masing.
Borang HC3-3
Nota: Borang HC3-3 ialah borang tambahan. Borang ini memberitahu kita apakah markah OTI1 dan OTI2 bagi setaip pelajar.
Anda boleh cetak helaian ini jika anda mahu.
Langkah 10 - Mencetak Borang HC4
1 Borang ini memberitahu kita markah TOV dan markah ETR bagi setiap mata pelajaran yang diambil oleh setiap pelajar.
2 Selepas semua markah bagi semua subjek telah ditaipkan, penyelaras bolehlah cetak borang ini.
3 Anda boleh cetak sekaligus ataupun cetak mengikut kelas.
Langkah 11 - Mencetak Borang HC5
1 Borang ini mengandungi analisis gred bagi semua mata pelajaran yang diambil oleh semua pelajar. Borang ini juga memberikan
maklumat NGMP dan GPK.
2 Untuk mencetak, anda boleh cetak ikut kelas atau ikut tingkatan.
3 Untuk cetak ikut kelas, klik butang "Cetak Ikut Kelas".
4 Untuk cetak keseluruhan tingkatan, klik pada butang "Pilih Kelas", taipkan x dan kemudian klik pada butang "Cetak".
Langkah 12 - Mencetak Borang HC6
1 Borang ini ialah borang target bagi pelajar cemerlang.
2 Selepas anda telah isi semua markah TOV dan ETR, maka anda boleh tentukan siapakah mereka yang akan
mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM nanti.
3 Sebelum anda mencetak, susun pelajar mengikut markah ETRdengan
menggunakan butang susun yang terdapat di sebelah atas.
4 Selepas susun, jika anda masih tidak puas hati dengan susunan tersebut, anda masih boleh susun mengikut susunan sendiri dengan
menaipkan nombor susunan anda sendiri pada tempat "Susunan Sendiri" dan kemudian klik pada butang "Susun Ikut Susunan Sendiri"

8 / 472
5 Borang ini mempunyai 2 format. Format 1 di mana markah TOV dibaris atas dan markah ETR dibaris bawah. Format 2 di mana
maklumat TOV di sebelah kiri dan maklumat ETR di sebelah kanan.
6 Untuk format 1, anda boleh paparkan markah TOV/ETR atau sebaliknya dengan klik pada butang "Papar Markah" atau
"Jangan Papar Markah".
7 Untuk mencetak, jika anda hendak cetak semua pelajar, klik pada butang "Cetak Semua". Jika hendak cetak pelajar cemerlang
sahaja, highlight nama-nama pelajar bersama dengan maklumat lain yang hendak dicetak, kemudian klik butang "Cetak Highlight".
Langkah 13 - Mencetak Borang PM1
1 Selepas selesai setaip peperiksaan (OTI1 dan OTI2), borang PM1 perlu dicetak.
2 Sila mula sistem headcount, pada menu utama, klik butang PM1.
3 Klik pada butang "Pilih Subjek" dan pilih subjek anda.
4 Cucukkan pendrive panitia masing-masing, klik File, Save as, simpan fail ini ke dalam pendrive anda.
5 Keluar dari sistem headcount.
6 Serahkan pendrive kepada guru yang mengajar subjek tersebut untuk mengisi tindakan yang diambil terhadap setiap pelajar.
7 Sila cetak selepas anda sudah taipkan tindakan. Anda boleh guna butang "Cetak Ikut Kelas" atau "Cetak Highlight".
AMARAN:
Sekiranya anda telah taipkan tindakan guru dalam PM1 dan anda klik Butang "Pilih Subjek", segala ulasan yang anda taipkan akan
dihapuskan. Sila beritahu guru subjek bahawa mereka tidak dibenarkan klik butang "Pilih Subjek" dalam helaian PM1!!!
Langkah 14 - Mencetak Borang PM2
Selepas markah setiap ujian/peperiksaan telah dimasukkan, sila cetak borang PM2.
Langkah 15 - Mencetak Borang PM3
Borang ini adalah untuk kegunaan pentadbir sahaja. Pentadbir juga boleh guna borang sendiri. Borang ini adalah untuk kemudahan
pentadbir sekiranya terdapat subjek yang berpencapaian kritikal. Anda boleh taipkan tindakan anda pada kawasan kuning sahaja.
Fungsi Baru Sistem Headcount
Anda boleh menggunakan sistem headcount untuk menyediakan senarai nama seperti berikut:
1 Taipkan maklumat aliran, nama pelajar, no daftar(bukan wajib), nama kelas, jantina, bangsa dan no kelas PPT bagi semua
pelajar dalam kelas anda (anda tidak perlu susun pelajar, sistem akan susun untuk anda nanti).
Nota: Jika nama pelajar telah dipindahkan dengan cara save as atau melalui import atau secara copy-paste, anda hanya perlu
pastikan nama tingkatan dan no kelas pelajar-pelajar kelas anda adalah betul. Pelajar baru boleh ditambahkan di bawah dan
bagi pelajar yang telah berhenti, no kelas ditanda dengan B. Nama-nama pelajar yang telah berhenti akan dihapuskan nanti.
Perhatian: Pelajar berhenti hendaklah dihapuskan pada awal tahun sahaja, setelah markah ujian pertama telah ditaipkan, nama mereka
hendaklah dikekalkan sehingga akhir tahun.
Penting: Anda tidak boleh drag and drop nama-nama pelajar sekiranya ada markah TOV/ETR di hujung helaian masuk markah ini.
2 Setelah semua maklumat asas telah diisi, klik butang "Sedia Senarai" dan ikut arahan yang dipaparkan. Cari senarai kelas anda
dengan skrol ke kiri atau kanan dan pastikan semua maklumat dalam senarai nama kelas anda adalah betul. Jika nama kelas,
tahun dan nama guru tingkatan tidak betul, betulkan maklumat ini di helaian setup. Nama ketua dan penolong ketua tingkatan
juga perlu dibetulkan dengan cara taipkan nama mereka atau guna kaedah taipkan = dan klik pada nama berkenaan.
Jika susunan pelajar tidak betul, ini menunjukkan anda telah salah taip maklumat jantina atau ada aksara kosong (space) di depan nama
pelajar tersebut. Sila kembali ke helaian masuk markah, perbetulkan maklumat yang salah dan ulangi proses tadi semula.
3 Untuk cetak senarai nama, sila klik butang "Cetak Senarai" dan taipkan nombor kelas anda.

4 Apabila anda kembali ke helaian masuk markah, susunan pelajar mungkin tidak mengikut susunan dalam senarai nama yang anda cetak.
Jangan panik, sila klik butang "Jana Rujukan Kelas" dan ikut arahan yang dipaparkan.
Nota:
Jika anda mengimport senarai nama dari tahun sebelumnya, untuk menghapuskan nama pelajar yang telah berhenti, highlight semua
maklumat bermula dari rujukan kelas sehingga markah-markah TOV/ETR pelajar tersebut dan tekan kekunci delete. Baris-baris
kosong boleh dihapuskan dengan cara tekan butang "Susun Ikut Kelas" dan taipkan 1 iaitu mengikut no kelas PPT.
NOTA:
Borang-borang HC1, HC2, HC4, HC5, dan HC6 hanya perlu dicetak sekali sahaja iaitu pada awal tahun.
Borang HC3-1, HC3-2, PM1 dan PM2 perlu dicetak selepas taip-tiap peperiksaan(OTI1 dan OTI2).
Selamat Maju Jaya
Daripada HCChew

25.8.2012

9 / 472

10 / 472

11 / 472

12 / 472

13 / 472

14 / 472

15 / 472

16 / 472

17 / 472

18 / 472

Ke Menu Utama

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ke Menu Utama

Taipkan Pengumuman Anda di sini (Paling banyak 10 Pengumuman)


1. Semua guru mata pelajaran perlu key-in markah UP1 dalam sistem sekolah sebelum 9/3/2012 dan juga saps sebelum 26/3
2. Proses Headcount ditunda sehingga semua markah UP1 selesai diproses.

Perhatian: Untuk padam pengumuman ini, klik pada butang "Sistem Markah", "Edit Pengumuman" dan kemudian edit tarikh s

Sah Sebelum
5/10/2012
5/16/2012
5/19/2012
5/20/2012
5/21/2012
9/2/2014
5/23/2012
5/24/2012
5/25/2012
5/26/2012

SISTEM MARKAH DAN SISTEM HEADCOUNT TINGKATAN ENAM


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Oleh HCChew Versi 8 STPM Baharu (30.8.2012) (Mr Chew: HP:012-4593412)
Baca Pengumuman

Vbaru
Sistem
Markah
Fungsi Baru SMT6

Bantuan Set Excel

Sistem Headcount

Masuk Markah

Sistem Head Count Tingkatan 6


Oleh HCChew Versi 8 STPM Baharu (30.8.2012) (Mr Chew: HP:012-4593412)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Rekod Keputusan STPM Tahun-Tahun Lepas Semua Mata Pelajaran


Borang HC1: Target Mata Pelajaran Mengikut Panitia
Memasukkan rekod dan memilih tahun terbaik STPM bagi semua mata
Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran
pelajaran
Borang HC2: Target Mata Pelajaran Mengikut Panitia Dan Setiap Pelajar
Senarai Nama Guru Subjek
Senarai nama pelajar beserta markah TOV dan ETR bagi mana-mana
Memasukkan nama guru subjek bagi kelas yang diajar
satu Mata
Pelajaran
yang dipilih
Borang HC3-1:
Analisis
Dan Target
Mata Pelajaran Mengikut Panitia (Pencapaian Keseluruhan Bagi Setiap Pelajar/Tingkatan)
Senarai nama
pelajar beserta markah TOV, ETR, Ujian, Peperiksaan dan Keputusan SPM bagi satu mata pelajaran yang dipilih untuk keseluruhan
Y
###
tingkatan atau kelas yang dipilih
Borang HC3-2: Rumusan Analisis Dan Target Mata Pelajaran Mengikut Panitia (Pencapaian Keseluruhan Bagi Setiap Kelas/Tingkatan)
Rumusan analisis bilangan 1A,2A,3B,4B,5C,6C,7D,8E,9G,GP bagi kelas yang dipilih/keseluruhan tingkatan bagi mata pelajaran yang dipilih
Borang HC4: TOV dan ETR Setiap Pelajar Bagi Semua Mata Pelajaran Yang Diambil
Borang PM1 Format Baru
Senarai nama pelajar beserta markah TOV dan ETR bagi setiap mata pelajaran yang diambil
ANALISIS POST-MORTEM
Borang HC5: Penentuan Gred Purata Sekolah (TOV dan ETR)
Analisis bagi semua mata pelajaran yang diambil keseluruhan tingkatan
Panduan
Laporan Pemantauan
termasuk
GPMP
dan
GPS
Borang HC6: Target Pelajar Cemerlang
Senarai nama pelajar yang disasarkan cemerlang beserta dengan
Borang PM1:ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
bilangan
A
yang
disasarkan
Borang PM2: Analisis Perbandingan Dan Post Mortem
Rumusan analisis bilangan 1A,2A,3B,4B,5C,6C,7D,8E,9G,GP bagi setiap Borang PM3: POST MORTEM MATA PELAJARAN YANG BERPENCAPAIAN KRITIKAL
kelas dan keseluruhan tingkatan
Sistem Markah

Ke Masuk Markah

Ke Markah Ujian Ke-?

Ke Markah TOV dan ETR

Import Data

Cantum Data

Ke Setup

Ke Menu Utama

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
PAm= Pengajian Am

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2005 )

89

11 12.36

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

48

16.67

(c)

TOV

48

i
ii
iii
iv
v
(d)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

47
48
48
45
45
48
48

(e)

ETR (Kiraan)

(f)
(g)

B+

Bil

D+

Bil

Bil

10.11 12 13.48 16 17.98 21 23.60

10.11

6.74

1.12

3.37

1.12

12.50

4.17

6.25

6.25

12.50

12.50

8.33

4.17

6.25

16.67

12.50

4.17

6.25

6.25

12.50

12.50

8.33

4.17

14 30.43
14 29.79
14 29.79

10 20.83
11 22.92

2
2
2
3
3
5
4

4.35
4.26
4.26
6.82
6.82
10.42
8.33

2
3
3
3
3
2
3

4.35
6.38
6.38
6.82
6.82
4.17
6.25

3
3
3
8
8
5
6

6.52
6.38
6.38
18.18
18.18
10.42
12.50

6
6
6
6
6
6
9

13.04
12.77
12.77
13.64
13.64
12.50
18.75

6
6
6
8
8
6
5

13.04
12.77
12.77
18.18
18.18
12.50
10.42

4
4
4
5
5
5
4

8.70
8.51
8.51
11.36
11.36
10.42
8.33

2
2
2
7
7
3
1

4.35
4.26
4.26
15.91
15.91
6.25
2.08

3
3
3
2
2
1
1

6.52
6.38
6.38
4.55
4.55
2.08
2.08

48

12.50

10.42

12.50

18.75 11 22.92

10.42

6.25

2.08

4.17

ETR (Pindaan)

48

13 27.08

6.25

6.25

16.67 12 25.00

10.42

6.25

Perbezaan [(c)-(f)]

-5 -10.42

6.25

-1

-2.08

-5 -10.42 -9 -18.75

2.08

6.25

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

CBil

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

Bil

C
%

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

C+
Bil

2.13
2.08
2.08
2.22
2.22

Bil

B-

1
1
1
1
1

Bil

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

Bil

6.25

0.00

Bil

Lulus Penuh

Bil

Lulus Sbhgn

Bil

GP

84 94.38

5.62 2.93

10.42 34 70.83

18.75 2.42

6.25

10.42 34 70.83

18.75 2.42

2
2
2
2
2
1
2

4.35
4.26
4.26
4.55
4.55
2.08
4.17

2
2
2

4.35
4.26
4.26

4
2

8.33
4.17

37
38
38
33
33
39
42

0.00

0.00

45 93.75

2.08

47 97.92

8.33 -13 -27.08

6.25

80.43 7 15.22 2.75


80.85 7 14.89 2.76
80.85 7 14.89 2.76
75.00 11 25.00 2.41
75.00 11 25.00 2.41
81.25 5 10.42 2.65
87.50 4 8.33 2.82
3

6.25 2.93
3.06

12.50 -0.64

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
BM= Bahasa Melayu
Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2009 )

23

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)
i
ii
iii
iv
v
(d)

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

B-

C+

C-

D+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

4.35

8.70

4.35

17.39

8.70

17.39

26.09

13.04

17

17.65

5.88

11.76

5.88

11.76

23.53

11.76

5.88

TOV

17

17.65

5.88

11.76

5.88

11.76

23.53

11.76

5.88

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

5.88
5.88
5.88

11.76
11.76
11.76
18.75
18.75
5.88
11.76

1
1
1

5.88
5.88
5.88

2
2
2

11.76
11.76
11.76

1
1
1

5.88
5.88
5.88

11.76
5.88

11.76
11.76
11.76
6.25
6.25
5.88
11.76

23.53
23.53
23.53

2
1

2
2
2
1
1
1
2

4
4
4

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

17
17
17
16
16
17
17

3
3

17.65
17.65

3
3

17.65
17.65

2
2

11.76
11.76

5.88

1
0

(f)

ETR (Kiraan)

5.88

(g)
(h)

5.88

3
3
3
1
1
1
1

17

0.00

5.88

5.88

5.88

17.65

5.88

17.65

23.53

11.76

ETR (Pindaan)

17

5.88

11.76

5.88

11.76

5.88

11.76

23.53

11.76

11.76

Perbezaan [(c)-(g)]

-1

-5.88

-2 -11.76

11.76

-1

-5.88

5.88

-1

-5.88

-2 -11.76

11.76

0.00

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

11 68.75
11 68.75

17.65
17.65
17.65
6.25
6.25
5.88
5.88

1
1
1

2
2

11.76
11.76

2
2
2
3
3
1
2

Bil

Bil

0.00

Bil

Lulus Penuh

Bil

Lulus Sbhgn

Bil

GP

14 60.87

39.13 2.20

5.88

52.94

41.18 2.06

5.88

52.94

41.18 2.06

1
1
1

5.88
5.88
5.88

76.47
76.47
76.47

3
3
3

5.88
0.00

13
13
13
16
16
10
12

58.82
70.59

6
5

17.65 2.37
17.65 2.37
17.65 2.37
3.69
3.69
35.29 2.10
29.41 2.43

0.00

10 58.82

41.18 2.16

13 76.47

23.53 2.47

-4 -23.53

17.65 -0.41

5.88

100.00
100.00

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
SEJ= Sejarah
Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2005 )

40

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

B-

C+

C-

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

10.00

15.00

7.50

22.50

10.00

7.50

35

2.86

2.86

11.43

8.57

17.14

TOV

35

2.86

2.86

11.43

8.57

17.14

i
ii
iii
iv
v
(d)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

35
35
35
33
33
35
35

11.76
11.76
11.76
21.21
21.21
5.71
5.71

3
3
3
1
1
5
6

8.82
8.82
8.82
3.03
3.03
14.29
17.14

6
6
6
5
5
3
4

17.65
17.65
17.65
15.15
15.15
8.57
11.43

2
2
2
3
3
5
4

(f)

ETR (Kiraan)

(g)
(h)

2.94
2.94
2.94

2
4

5.71
11.43

4
4
4
7
7
2
2

2.50

5.71

20.00

5.71

20.00

5.88
5.88
5.88
9.09
9.09
14.29
11.43

7
7
7
4
4
1
1

20.59
20.59
20.59
12.12
12.12
2.86
2.86

3
3
3
4
4
5
2

0.00

-1

35

17.14

11.43

14.29

8.57

22.86

11.43

8.57

ETR (Pindaan)

35

20.00

11.43

14.29

8.57

20.00

11.43

8.57

Perbezaan [(c)-(g)]

-7 -20.00 -4 -11.43 -4 -11.43 -2

-5.71

-3

-8.57

-1

-2.86

8.57

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

1
1
1

5.71
14.29

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

2.94
2.94
2.94
9.09
9.09
2.86
8.57

D
%

2
5

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

2.86
2.86
2.86

D+
Bil

1
1
1
3
3
1
3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

1
1
1

17.50

Bil

5.71

7.50

8.57

22.86 15 42.86 12 34.29 1.48

8.57

22.86 15 42.86 12 34.29 1.48

8.82
8.82
8.82
12.12
12.12
14.29
5.71

3
3
3
3
3
3

8.82
8.82
8.82
9.09
9.09
8.57

4
4
4
3
3
6
4

11.76
11.76
11.76
9.09
9.09
17.14
11.43

17
17
17
19
19
20
28

-2.86

0.00

8.57

33 94.29 -1

5.71

33 94.29

17.14 -18 -51.43 13 37.14 -1.45

36 90.00

50.00
50.00
50.00
57.58
57.58
57.14
80.00

Bil
1

13
13
13
11
11
9
3

GP

8.57

Bil

Lulus Sbhgn

Lulus Penuh

Bil

22.86

Bil

2.50 2.81

38.24
38.24
38.24
33.33
33.33
25.71
8.57

1.87
1.87
1.87
2.04
2.04
1.89
2.51

-2.86 2.85
2.92

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Ek= Ekonomi
Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2005 )

19

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)
i
ii
iii
iv
v
(d)

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

C-

D+

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

10.53

5.26

10.53

10.53

5.26

5.26

31.58

15.79

42.11

42.11 1.60

20

5.00

10.00

15.00 14 70.00

5.00

25.00 0.43

TOV

20

5.00

10.00

15.00 14 70.00

5.00

25.00 0.43

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

27.78
27.78
27.78

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

20
20
20
18
18
20
20

(f)

ETR (Kiraan)

(g)
(h)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

5.26

10.00
10.00
10.00

1
1
1

1
1

5.00
5.00

20

5.00

ETR (Pindaan)

20

10.00

Perbezaan [(c)-(g)]

-2 -10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.56
5.56
5.56

2
2
2
5.56
5.56
5.00
10.00

1
1

11.11
11.11
11.11

3
3
3

16.67
16.67
16.67

5
5
5

5.00
5.00

1
1
2
1

5.56
5.56
10.00
5.00

5.00

4
5

7
7
7
16
16
20.00 10
25.00 7

GP

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

C+

Bil

2
2
2

Bil

B%

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

B
Bil

Bil

38.89
38.89
38.89
88.89
88.89
50.00
35.00

3
3
3
1
1
4
6

16.67
16.67
16.67
5.56
5.56
20.00
30.00

8
8
8
1
1
6
7

44.44
44.44
44.44
5.56
5.56
30.00
35.00

0.87
0.87
0.87
0.22
0.22
0.93
1.22

1
1

5.00
5.00

5.00

1
1
1
2

10.00

5.00

10.00

10.00

5.00

5.00

35.00

15.00

40.00

45.00 1.57

10.00

5.00

10.00

10.00

5.00

5.00

30.00

15.00

45.00

40.00 1.72

-2 -10.00 -1

-5.00

-1

-5.00

-2 -10.00

5.00

-1

-5.00

-3 -15.00 11 55.00 -8 -40.00 -3 -15.00 -1.28

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
PP= Pengajian Perniagaan
Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2005 )

21

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)
i
ii
iii
iv
v
(d)

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

C-

D+

Bil

Bil

Bil

4.76

4.76

42.86

14.29

28

TOV

28

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

28
28
28
15
15
28
28

3.57

3.57

(f)

ETR (Kiraan)

28

0.00

3.57

(g)

ETR (Pindaan)

28

3.57

3.57

(h)

Perbezaan [(c)-(g)]

-1

-3.57

-1

-3.57

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

4.76

C+

Bil

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

Bil

B%

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

B
Bil

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

Bil

0.00

0.00

D
%

Bil

4.76

9.52

14.29

7.14

14.29

7.14

1
1
1

3.57
3.57
3.57

14.29
14.29
14.29
6.67
6.67
3.57
10.71

2
2
2

1
1

3.57
3.57

3.57

4
8

14.29
28.57

3
2

10.71
7.14

3.57

3.57

12 42.86

14.29

3.57

7.14

3.57

12 42.86

14.29

3.57

-2

-7.14

-1

-3.57 -12 -42.86 -4 -14.29

10.71

Bil

4
4
4
1
1
1
3

Bil

7.14
7.14
7.14

0.00

0.00

Lulus Penuh

Bil

14.29 15 71.43

Lulus Sbhgn

Bil

GP

14.29 1.90

22 78.57

21.43 0.31

22 78.57

21.43 0.31

75.00 4
75.00 4
75.00 4
93.33 1
93.33 1
57.14 6
32.14 15

14.29
14.29
14.29
6.67
6.67
21.43
53.57

3
3
3

3
2

21
21
21
14
14
10.71 16
7.14 9

6
4

10.71 0.42
10.71 0.42
10.71 0.42
0.13
0.13
21.43 0.80
14.29 1.55

14.29

14.29 19 67.86

17.86 1.82

10.71

10.71 21 75.00

14.29 2.03

-1

-3.57 19 67.86 -21 -75.00

7.14 -1.72

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Mat.T=

Matematik T
Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2009 )

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

13

7.69

7.69

15.38

(c)

TOV

13

7.69

7.69

15.38

i
ii
iii
iv
v
(d)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

2
2
2
3
3
1
1

16.67
15.38
15.38
27.27
27.27
7.69
7.69

2
2
2

16.67
15.38
15.38

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

12
13
13
12
12
13
13

2
2

15.38
15.38

1
1
1
2
2
2
1

8.33
7.69
7.69
18.18
18.18
15.38
7.69

(f)

ETR (Kiraan)

13

0.00

0.00

0.00

(g)

ETR (Pindaan)

13

7.69

23.08

7.69

(h)

Perbezaan [(c)-(g)]

0.00

-2 -15.38

7.69

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

1
1

8.33
8.33

Bil

Bil

Bil

B%

Bil

C-

Bil

Bil

22.22

55.56

7.69

7.69

2
2
2
2

C+

7.69
0.00

7.69

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

1
1

7.69
7.69

0.00

15.38

-2 -15.38 -1

Lulus Sbhgn

Bil

22.22

77.78

1.63

15.38

46.15

53.85

1.69

15.38

46.15

53.85

1.69

18.18
18.18
7.69
7.69

0
2

0.00
15.38

41.67
46.15
46.15
9.09
9.09
38.46
30.77

7
7
7
7
7
8
8

58.33
53.85
53.85
63.64
63.64
61.54
61.54

2.00
1.85
1.85
27.27 2.51
27.27 2.51
2.00
7.69 1.90

23.08

53.85

23.08

-7.69

2
2

-3 -23.08

18.18
18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Bil

GP

16.67
15.38
15.38
2
2
1
1

Lulus Penuh

Bil

1
1

9.09
9.09

7.69

5
6
6
1
1
5
4

0.00

23.08 10 76.92

1.61

23.08 10 76.92

2.28

23.08 -6 -23.08

-0.59

0.00

3
3
1

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Phy= Fizik
Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2008 )

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)
i
ii
iii
iv
v
(d)

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

12.50

25.00

12.50

TOV

12.50

25.00

12.50

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

8
8
8
8
8
8
8

37.50
37.50
37.50
25.00
25.00
12.50
12.50

(f)

ETR (Kiraan)

(g)
(h)

1
1

12.50
12.50

12.50

25.00

ETR (Pindaan)

12.50

Perbezaan [(c)-(g)]

-1 -12.50

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

0.00

0.00

2
2
2
1
1

25.00
25.00
25.00
12.50
12.50

12.50

1
1

12.50
12.50

0.00

1
1
1
1

12.50
12.50
12.50
12.50

25.00

0.00

12.50

12.50

0.00

-1 -12.50

Bil

Bil

25.00

1
1
1

25.00

0.00

0.00

12.50
12.50
12.50

Bil

D+

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

C-

12.50
12.50
12.50

Bil

25.00

1
1
1

C+

25.00

Bil

B-

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

Bil

Bil

1
2

12.50
25.00

3
3
3
2
2
1
1

25.00

0.00

37.50

12.50

-3 -37.50

0.00

Bil

D
%

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

25.00

75.00

37.50

12.50

37.50

50.00 1.79

37.50

12.50

37.50

50.00 1.79

2
0

25.00
0.00

1
1
1
1
1
1
1

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

4
4
4
3
3
3
6

50.00
50.00
50.00
37.50
37.50
37.50
75.00

3
3
3
4
4
4
1

37.50
37.50
37.50
50.00
50.00
50.00
12.50

0.00

25.00

75.00

12.50

75.00

12.50 2.25

0.00

-3 -37.50

37.50 -0.46

2
2
1

25.00
25.00
12.50

0.00

0.00

Bil

GP

37.50

Bil

F
Bil

2.33

2.09
2.09
2.09
1.96
1.96
1.67
2.33
2.33

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Chem=

Kimia

Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2007 )

22

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)
i
ii
iii
iv
v
(d)

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

B-

C+

C-

D+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

4.55

9.09

9.09

4.55

27.27

18.18

4.55

9.09

13

7.69

7.69

7.69

7.69

TOV

13

7.69

7.69

7.69

7.69

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

1
1
1

8.33
7.69
7.69

8.33
7.69
7.69
8.33
8.33
7.69
7.69

8.33
15.38
15.38

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

12
13
13
12
12
13
13

2
2
1
1

(f)

ETR (Kiraan)

13

(g)

ETR (Pindaan)

13

(h)

Perbezaan [(c)-(g)]

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

1
1
1

0.00

0.00

8.33
7.69
7.69

7.69

1
1

7.69
7.69

1
1
1
1
1
1
1

8.33
7.69
7.69
16.67
16.67
7.69
15.38

1
2
2

16.67
16.67
7.69
7.69

1
1
1
2
2
1
2

2
2

15.38
15.38

1
1

7.69

7.69

7.69

7.69

30.77

15.38

7.69

7.69

7.69

7.69

23.08

23.08

-1

-7.69

0.00

0.00

0.00

-3 -23.08 -2 -15.38

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Bil

Lulus Sbhgn

Bil

GP

13.64 16 72.73

13.64 2.06

15.38

53.85

30.77

15.38 1.10

15.38

53.85

30.77

15.38 1.10

5
6
6
5
5
6
8

7.69
7.69

1
1
1
1

8.33
8.33
7.69
7.69

7.69

0.00

15.38

7.69

-2 -15.38

3
3
3

25.00
23.08
23.08

4
4
4
6
6
5
3

33.33
30.77
30.77
50.00
50.00
38.46
23.08

41.67
46.15
46.15
41.67
41.67
46.15
61.54

3
3
3
1
1
2
2

25.00
23.08
23.08
8.33
8.33
15.38
15.38

0.00

15.38 10 76.92

7.69 2.13

7.69

10 76.92

15.38 2.18

46.15 -6 -46.15

0.00 -1.08

0.00

1.44
1.49
1.49
1.19
1.19
1.41
1.87

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Bio= Biologi
Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2007 )

(b)

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

16.67

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

20.00

(c)

TOV

20.00

i
ii
iii
iv
v
(d)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

1
1
1

25.00
20.00
20.00

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

4
5
5
4
4
5
5

(f)

ETR (Kiraan)

(g)

ETR (Pindaan)

(h)

Perbezaan [(c)-(g)]

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

0.00

0.00

0.00

0.00

Bil

B%

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

B
Bil

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

Bil

Bil

C+
%

Bil

C
%

20.00
20.00
50.00
50.00
20.00

1
1

20.00
20.00

1
0

0.00

20.00

20.00

20.00

-1 -20.00

0.00

Bil

Bil

33.33

16.67

16.67

20.00

20.00

1
1

D+

2
2
2

1
1
2
2

C-

Bil

25.00
25.00

20.00
0.00

20.00

0.00

0.00

1
1

20.00
20.00

1
1
1
1

40.00

40.00

-2 -40.00

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

16.67

50.00

33.33 1.67

40.00

20.00

40.00

40.00 1.80

40.00

20.00

40.00

40.00 1.80

75.00
80.00
80.00
75.00
75.00
60.00
60.00

1
1
1
1
1
1
2

25.00
20.00
20.00
25.00
25.00
20.00
40.00

20.00

20.00

0.00

0.00

GP

25.00
25.00
20.00
20.00

Lulus Penuh

Bil

50.00
40.00
40.00

Bil

1
1
1

25.00
20.00
20.00

20.00

1
0

20.00
0.00

3
4
4
3
3
3
3

0.00

20.00

60.00

20.00 1.73

20.00

80.00

20.00 2.27

-2 -40.00

20.00 -0.46

-1 -20.00

0.00

2.00
2.27
2.27
2.67
2.67
1.87
2.20

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
GEO= Geografi

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

A-

B+

Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Calon

(a)

Peperiksaan STPM Terbaik ( Tahun 2009 )

13

(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

19

(c)

TOV

19

i
ii
iii
iv
v
(d)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

20
20
19
18
18
19
19

(f)

ETR (Kiraan)

(g)
(h)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

1
1
1

7.69

5.00
5.00
5.26

Bil

7.69

Bil

B-

C-

D+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

15.38

15.38

7.69

7.69

15.38

7.69

15.38

15.79

21.05

10.53

21.05

10.53

5.26

15.79

21.05

10.53

21.05

10.53

21.05
21.05
22.22
5.56
5.56
15.79
21.05

2
2
2
1
1
3
3

10.53
10.53
11.11
5.56
5.56
15.79
15.79

1
1
3

15.79
15.79
16.67
16.67
16.67

5.26

4
4
4
1
1
3
4

44.44
44.44
5.26
5.26

19

5.26

5.26

0.00

15.79

ETR (Pindaan)

19

10.53

5.26

21.05

10.53

Perbezaan [(c)-(g)]

-2 -10.53 -1

-5.26

-1

-5.26

10.53

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

8
8
1
1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

C+

Bil

3
3
3
3
3

-1

21.05
21.05
22.22
16.67
16.67
5.26
15.79

3
3
2

15.79
15.79
11.11

5.26
5.26

4
4
4
3
3
1
3

3
3

15.79
15.79

1
1

15.79

5.26

5.26

21.05

10.53

-4 -21.05

10.53

-5.26

-1

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

GP

Bil

Bil

61.54

38.46 2.31

15.79 13 68.42

15.79 2.09

5.26

15.79 13 68.42

15.79 2.09

1
1
1
1
1
2
2

5.26
5.26
5.56
5.56
5.56
10.53
10.53

16
16
15
16
16
12
16

84.21
84.21
83.33
88.89
88.89
63.16
84.21

2
2
2
1
1
5
1

10.53
10.53
11.11
5.56
5.56
26.32
5.26

5.26
5.26
5.56
5.56
5.56
5.26
0.00

1
1
1

5.26
5.26
5.56

5.26
5.26

1
1
1
1
1
1
0

15.79

15.79

5.26

26.32

0.00

10 52.63

47.37 2.12

10.53

5.26

5.26

15 78.95

15.79 2.52

-2 -10.53

0.00

10.53 -5 -10.53

0.00 -0.44

-5.26

2.53
2.53
2.55
3.20
3.20
2.10
2.49

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Muet=

Bil

Ujian/Peperiksaan

(a)
(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)

TOV

i
ii
iii
iv
v
(d)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

(f)

ETR (Kiraan)

(g)

ETR (Pindaan)

(h)

Perbezaan [(c)-(g)]

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

Bil.
Calon

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Bil

Lulus Sbhgn

Bil

GP

HC1-STPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
=
Bil

Ujian/Peperiksaan

(a)
(b)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

(c)

TOV

i
ii
iii
iv
v
(d)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

(f)

ETR (Kiraan)

(g)

ETR (Pindaan)

(h)

Perbezaan [(c)-(g)]

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) 1/3


OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2/3

Bil.
Calon

Tidak Hadir
A
Bil %
Bil
%

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Bil

Lulus Sbhgn

Bil

GP

Sistem Markah Tingkatan Enam Oleh HCChew Versi 8 STPM Baharu (30.8.2012)
Nama Sekolah
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Tahun Semasa:
Sessi Akademik:
Nama Uian/Pepeiksaan1:
Disediakan Oleh:
Nama Uian/Pepeiksaan2:
Disediakan Oleh:
Nama Uian/Pepeiksaan3:
Disediakan Oleh:
Nama Uian/Pepeiksaan4:
Disediakan Oleh:
Nama Uian/Pepeiksaan5:
Disediakan Oleh:
Nama Uian/Pepeiksaan6:
Disediakan Oleh:
Julat Markah 1

2012
2012 / 2013

NoPusat: SP704
No.Sekolah: PEE4036
Nama Pengetua: Ali Bin Ahmad
Jawatan: PK T6
b/p Pengetua

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)


PN LOOI LI FOONG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PN LOOI LI FOONG
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)
PN LOOI LI FOONG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)
PN LOOI LI FOONG
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)
PN LOOI LI FOONG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)
PN LOOI LI FOONG
29

34

39

44

49

54

59

64

69

74

100

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Gred Markah

D+

C-

C+

B-

B+

A-

Julat Markah 2

29
hingga

34
hingga

39
hingga

44
hingga

49
hingga

54
hingga

59
hingga

64
hingga

69
hingga

74
hingga

100
hingga

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

D+

C-

C+

B-

B+

A-

Gred Markah

Gred STPM

D+

C-

C+

B-

B+

A-

Nilai Gred Mata Pelajaran

0.00

1.00

1.33

1.67

2.00

2.33

2.67

3.00

3.33

3.67

4.00

Ujian/Pep1
Ujian/Pep2

1
1

Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0.
Julat 2:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0.

Ujian/Pep3
Ujian/Pep4
Ujian/Pep5
Ujian/Pep6

1
1
1
1

Jika ujian/pep1/2/3/4/5/6 menggunakan julat 1, taipkan 1


Jika ujian/pep1/2/3/4/5/6 menggunakan julat 2, taipkan 2

Masukkan Kod Mata Pelajaran ( Preset ). Bilangan maksimum Mata Pelajaran yang dapat ditetapkan ialah 12 sahaja
Susun Mata Pelajaran Mengikut Susunan Sekolah. (Sila rujuk kod mata pelajaran di bahagian bawah helaian ini)

Muet
Baru
1.8.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Susunan M/P

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kod
M/P

Nama
M/P

01
02
10
12
13
16
19
20
21
11
24

PAm
BM
SEJ
Ek
PP
Mat.T
Phy
Chem
Bio
GEO
Muet

Julat Markah Muet

99

139

179

219

259

300

TH

TH

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

Dgn

Tanpa

0
Band 1

100
Band 2

140
Band 3

180
Band 4

220
Band 5

260
Band 6

Sebab

Sebab

TH

Alamat: Baris1:
Baris2:
Baris3:
Baris4:
Nombor Telefon:
Fax:
e-mail:

Sila Masukkan Maklumat Sekolah Anda


SUNGAI BAKAP
14200 SUNGAI JAWI
SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG
04-5824476
04-5824476
smktssb@gmail.com

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Bil
1
2
3
4
5
6
7

Nama Kelas
6AS1
6AS2
6AP
6AE

Kod
01
02
03
04
05
06
07

Kod MP

900
910
911
912
913
920
922

NoKelas
1
2
3
4

MP
PAm
BM
BC
BT
BA
LIE
KMK

Nama Guru Tingkatan


PN. NOOR SIDAH BINTI SAIDIN
EN YEOH THONG HUAT
CIK ZURINA BT ISMAIL
PN. PARIDAH BINTI PARI

Senarai Mata Pelajaran


Mata Pelajaran Dalam Perkataan Penuh
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab
Literature In English
Kesusasteraan Melayu Komunikatif

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

930
931
940
942
944
946
948
950
954
956
958
960
962
964
966
970
980

SY
Us
SEJ
GEO
Ek
PP
Pak
Mat.M
Mat.T
Fmaths
ICT
Phy
Chem
Bio
SSkn
SV
Muet

Syariah
Usuluddin
Sejarah
Geografi
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Perakaunan
Mathematics (M)
Mathematics (T)
Further Mathematics
Information And Communications Technology (ICT)
Physics
Chemistry
Biology
Sains Sukan
Seni Visual
Muet

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Julat Markah

34

39

44

49

54

59

64

69

74

84

100

Untuk

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

hingga

Head Count

35

40

45

50

55

60

65

70

75

85

Gred Markah

D+

C-

C+

B-

B+

A-

Nilai Gred Mata Pelajaran

0.00

1.00

1.33

1.67

2.00

2.33

2.67

3.00

3.33

3.67

4.00

Bilangan OTI=>

###
###
###

Nama
Ujian/Peperiksaan
Ujian/Peperiksaan 1
Ujian/Peperiksaan 2
Ujian/Peperiksaan 3

Untuk Kegunaan Head Count Sahaja


Nama Ujian/Peperiksaan
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

Proses Mengikut

Julat Markah
1
1
1

2
Pilihan
OTI
x
x
x

###
###
###

Ujian/Peperiksaan 4
Ujian/Peperiksaan 5
Ujian/Peperiksaan 6
Keputusan STPM
Keputusan STPM
Keputusan STPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)


UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)
PENGGAL 1
PENGGAL 2
PENGGAL 3

Auto Komen Berdasarkan Markah Purata


1 UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)
1 UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)
1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)
1 UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)
1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)
0.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00

hingga 29.99

Tidak memuaskan! Markah purata anda dalam lingkungan Gagal, perlu tingkatkan usaha anda!

hingga 34.99

Kurang memuaskan! Markah purata anda dalam lingkungan D, perlu tingkatkan usaha anda!

hingga 39.99

Markah purata anda dalam lingkungan D+, perlu tingkatkan usaha anda!

hingga 44.99

Markah purata anda dalam lingkungan C-, perlu tingkatkan usaha anda!

hingga 49.99

Memuaskan! Markah purata anda dalam lingkungan C, perlu tingkatkan usaha anda!

hingga 54.99

Markah purata anda dalam lingkungan C+, tingkatkan usaha anda!

hingga 59.99

Markah purata anda dalam lingkungan B-, tingkatkan usaha anda!

hingga 64.99

Markah purata anda dalam lingkungan B, usaha lagi!

hingga 69.99

Markah purata anda dalam lingkungan B+, usaha lagi!

hingga 74.99

Baik! Markah purata anda dalam lingkungan A-, usaha lagi!

hingga 99.99

Cemerlang! Markah purata anda dalam lingkungan A, syabas!

100.00 hingga 100.00

hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00

Cemerlang! Semua subjek anda mendapat A, syabas!

1
1
1

1
x
2
1
2
x

hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00
hingga 100.00

74 Komen Preset Pada Ruangan Komen Helaian Masuk Markah (Anda Boleh Ubahnya)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Amat cemerlang. Prestasi anda sungguh mengkagumkan. Kekalkan pencapaian anda ini. Syabas diucapkan.
Amat cemerlang. Prestasi anda sungguh membanggakan. Kekalkan kejayaan anda ini. Tahniah diucapkan.
Amat cemerlang. Usaha anda yang gigih telah membawa kejayaan yang cemerlang. Tahniah untuk anda.
Amat cemerlang. Segala usaha anda telah membuahkan hasil yang cemerlang. Syabas untuk anda.
Cemerlang. Pencapaian anda dalam peperiksaan ini sangat cemerlang. Tahniah.
Cemerlang. Pencapaian anda dalam peperiksaan ini amat baik. Tahniah.
Cemerlang. Anda menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang dalam peperiksaan ini . Syabas.
Cemerlang. Anda menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan dalam peperiksaan ini. Syabas.
Cemerlang. Anda menunjukkan prestasi yang amat baik dalam peperiksaan ini. Syabas.
Cemerlang. Keputusan peperiksaan anda sangat cemerlang. Tahniah.
Cemerlang. Keputusan peperiksaan anda sangat membanggakan. Tahniah.
Cemerlang. Keputusan anda dalam semua subjek sangat membanggakan. Syabas.
Cemerlang. Keputusan anda dalam semua subjek amat baik. Syabas.
Cemerlang. Segala tumpuan dan kegigihan yang anda tunjukkan telah membawa kejayaan cemerlang. Teruskan usaha
Cemerlang. Segala tumpuan yang anda tunjukkan dalam kelas telah membuahkan hasil. Tingkatkan usaha.
Cemerlang. Segala tumpuan yang anda tunjukkan dalam kelas serta usaha gigih anda telah membuahkan hasil. Tahniah.
Cemerlang. Ketekunan anda menyiapkan kerja-kerja sekolah telah banyak membantu anda dalam peperiksaan ini.
Cemerlang. Ketekunan anda dalam pelajaran telah dibuktikan dengan keputusan yang membanggakan ini. Tahniah.
Cemerlang. Anda telah membuktikan penglibatan aktif dalam kokurikulum tidak menjejaskan keputusan peperiksaan.
Cemerlang. Ketekunan anda menyiapkan kerja-kerja sekolah telah banyak membantu anda dalam peperiksaan ini.
Cemerlang. Anda mempunyai masa depan yang cerah. Teruskan usaha.
Cemerlang. Anda telah membuktikan jika kita berusaha bersungguh-sungguh, kejayaan akan sentiasa mendampingi kita.
Baik. Teruskan usaha anda supaya mencapai keputusan lebih cemerlang. Selamat berjaya.
Baik. Semoga anda lebih cemerlang dalam peperiksaan akan datang. Giatkan usaha anda.
Baik. Diharap anda akan lebihkan usaha untuk lebih berjaya. Anda pasti akan cemerlang dalam pelajaran anda.
Baik. Teruslah berusaha dengan lebih gigih. Semoga anda akan lebih cemerlang.
Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
Baik. Pencapaian anda sungguh membanggakan. Teruskan usaha anda ini.
Baik. Teruslah usaha lagi tanpa rasa jemu. Pasti anda akan lebih cemerlang dalam pelajaran anda
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
Baik. Harap anda akan terus berusaha dengan lebih rajin. Anda pasti berjaya jika anda mahu.
Baik. Semoga anda akan terus mencapai kejayaan pada masa hadapan. Anda pasti akan cemerlang.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Baik. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki lagi sekiranya anda membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
Baik. Anda mempunyai potensi untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Pertingkatkan usaha anda.
Baik. Pencapaian anda dalam semua mata pelajaran bertambah baik. Teruskan usaha anda.
Baik. Pencapaian anda dalam semua mata pelajaran teras sangat memberangsangkan.
Baik. Anda boleh memperolehi keputusan yang cemerlang jika dapat kurangkan aktiviti yang membazirkan masa.
Baik. Bagi memperolehi keputusan yang cemerlang, sikap sambil lewa terhadap pelajaran perlulah dihindarkan.
Sederhana. Anda boleh berjaya jika mahu lipatgandakan usaha. Belajarlah dengan lebih rajin.
Sederhana. Anda mesti berusaha dengan lebih gigih. Belajarlah dengan lebih tekun.
Sederhana. Keputusan anda ini boleh diperbaiki lagi. Sila berusaha dengan lebih gigih.
Sederhana. Anda perlu belajar dengan lebih tekun. Lipatgandakan usaha anda.
Sederhana. Keputusan anda belum mencapai tahap yang dikehendaki. Usaha lagi.
Sederhana. Pencapaian anda tidak memuaskan. Belajarlah dengan lebih tekun.
Sederhana. Keputusan anda kurang baik. Usahalah dengan lebih rajin.
Sederhana. Pencapaian anda kurang memberangsangkan. Lebihkan masa untuk belajar.
Sederhana. Keputusan anda boleh dipertingkatkan lagi. Teruslah berusaha.
Sederhana. Keputusan anda kurang memuaskan. Perlu berusaha bersungguh-sungguh.
Sederhana. Pencapaian anda tidak menunjukkan kemajuan. Tingkatkan usaha anda.
Sederhana. Singkirkan sikap sambil lewa anda terhadap pelajaran jika ingin maju.
Sederhana. Keputusan anda boleh diperbaiki lagi jika anda dapat menambah masa untuk belajar.
Sederhana. Sila tumpukan lebih banyak masa untuk belajar.
Sederhana. "Jika ada kemahuan, di situ ada jalan". Ingatlah, kejayaan tidak akan datang sendiri.
Sederhana. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki dengan membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
Sederhana. Kejayaan tidak akan datang sendiri tanpa usaha. Sikap malas mestilah dihindari.
Sederhana. Anda perlu berusaha bersungguh-sungguh dahulu, selepas itu barulah berserah kepada Tuhan.
Lemah. Pencapaian anda amat mengecewakan. Berikan lebih tumpuan di dalam kelas.
Lemah. Pencapaian anda menunjukkan anda tidak belajar dan tidak berusaha. Sila ubah sikap anda.
Lemah. Anda perlu beri perhatian di dalam kelas. Anda boleh berjaya jika lebih serius dalam pelajaran.
Lemah. Anda tidak minat belajar. Ubahlah sikap negatif ini. Anda boleh berjaya jika tidak putus asa.
Lemah. Anda tidak menunjukkan kesungguhan langsung di dalam pelajaran anda. Ubahlah sikap anda.
Lemah. Anda tidak membuat persediaan langsung dalam peperiksaan ini. Ubahlah sikap anda.
Lemah. Prestasi yang amat mengecewakan. Perlu ada inisiatif untuk berjaya.
Lemah. Anda tidak ada minat langsung untuk berjaya. Harap anda dapat mengubah sikap anda ini.
Lemah. Anda tidak menumpukan perhatian sepenuhnya semasa di dalam kelas. Ubah sikap anda.

66
67
68
69
70
71
72
73
74

Lemah. Anda jarang menghabiskan kerja-kerja sekolah yang diberikan. Ubah sikap anda.
Lemah. Keputusan peperiksaan anda ini menunjukkan anda tidak berusaha. Sikap anda perlu diubah.
Lemah. Keputusan peperiksaan anda ini menunjukkan anda tidak mengulangkaji pelajaran. Perlu tingkatkan usaha.
Lemah. Tumpuan dalam pelajaran seperti mengulangkaji dan membuat kerja sekolah perlulah dilebihkan.
Lemah. Tumpuan semasa guru mengajar adalah penting bagi memperolehi keputusan yang baik. Sila tumpu perhatian.
Lemah. Keputusan peperiksaan ini tidak menunjukkan peningkatan berbanding peperiksaan terdahulu.
Lemah. Tumpuan semasa guru mengajar dan ulangkaji adalah penting. Oleh itu anda perlu pertingkatkan usaha.
Lemah. Anda kerap kali tidak hadir ke kelas. Hentikan sikap suka ponteng ini.
Lemah. Anda tidak ada minat langsung dalam pelajaran. Jangan ponteng sekolah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nama
Kelas

ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD
NURUL HIDAYAH
ALBERT ANTHONIUS
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
AMIRAH MOHD HISHAM
GRACE
NAZWA MUAZAM
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bangsa

NAMA PELAJAR

Jantina

Aliran

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012


Bil.

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
1
4
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

PAm

NoKelas

BM

Ujian 1

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

57
17
50
51
89
97
94
91
97
80
91
94

BF
C+
C+
A
A
A
A
A
A
A
A

31
37
51
48
63
57
66
63
34
49
57
43
49
49
54
91
TH
83
56
83
83
64
26
70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77

D
D+
C+
C
B
BB+
B
D
C
BCC
C
C+
A
T
A
BA
A
B
F
ABC+
C+
CBD+
A
AB+
D+
A

SEJ
G

60
50

B
C+

48

55

B-

40
48
68

CC
B+

63
48
42
73
52

B
C
CAC+

47

37

D+

25

72

A-

73

A-

43
56
59
50
67
60
33
64
10
61
39
34
53
35
71
51
TH
51
41
62
53
55
43
27
46
12
19
41
41
37
41
54
49
33
43

Ek
G

CBBC+
B+
B
D
B
F
B
D+
D
C+
D+
AC+
T
C+
CB
C+
BCF
C
F
F
CCD+
CC+
C
D
C-

37
TH
34
47
58
37
32
11
8
24
TH
34
37
16
5
45
32
11
32
16

PP
G

D+
T
D
C
BD+
D
F
F
F
T
D
D+
F
F
C
D
F
D
F

8
22
19
27
24
35
1
12
9
24
22
26
4
27
46
49

Mat.T
G

F
F
F
F
F
D+
F
F
F
F
F
F
F
F
C
C

48
28
15
22
28
45
18
20
11
37

C
F
F
F
F
C
F
F
F
D+

34
22

D
F

Phy

0
56
22
16
66
56
72
90
20
72
78
8

F
BF
F
B+
BAA
F
AA
F

44
42
74
62
40
60
48
24

Chem

Bio

GEO

F
F
D
D
C
B+
AD
F
B
C+
F

48
33
46
64

C
D
C
B

CCAB
CB
C
F

22
14
30
32
48
66
74
34
20
64
52
16

45
54

C
C+

74

A-

30
62

D
B

74
38
69
72

AD+
B+
A-

68

B+

TH
48

T
C

53
69

C+
B+

25

47
63

C
B

67

B+

54
51

C+
C+

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nama
Kelas

ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD
NURUL HIDAYAH
ALBERT ANTHONIUS
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
AMIRAH MOHD HISHAM
GRACE
NAZWA MUAZAM
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bangsa

NAMA PELAJAR

Jantina

Aliran

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012


Bil.

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
1
4
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

PAm

Nokls

BM

Ujian 2

1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

57
17
50
51
89
97
94
91
97
80
91
94
69
31
37
51
48
63
57
66
63
34
49
57
43
49
49
54
91
TH
83
56
83
83
64
26
70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77

BF
C+
C+
A
A
A
A
A
A
A
A
B+
D
D+
C+
C
B
BB+
B
D
C
BCC
C
C+
A
T
A
BA
A
B
F
ABC+
C+
CBD+
A
AB+
D+
A

SEJ
G

60
50

B
C+

48

55

B-

40
48
68

CC
B+

63
48
42
73
52

B
C
CAC+

47

37

D+

25

72

A-

73

A-

43
56
59
50
67
60
33
64
10
61
39
34
53
35
71
51
TH
51
41
62
53
55
43
27
46
12
19
41
41
37
41
54
49
33
43

Ek
G

CBBC+
B+
B
D
B
F
B
D+
D
C+
D+
AC+
T
C+
CB
C+
BCF
C
F
F
CCD+
CC+
C
D
C-

37
TH
34
47
58
37
32
11
8
24
TH
34
37
16
5
45
32
11
32
16

PP
G

D+
T
D
C
BD+
D
F
F
F
T
D
D+
F
F
C
D
F
D
F

8
22
19
27
24
35
1
12
9
24
22
26
4
27
46
49

Mat.T
G

F
F
F
F
F
D+
F
F
F
F
F
F
F
F
C
C

48
28
15
22
28
45
18
20
11
37

C
F
F
F
F
C
F
F
F
D+

34
22

D
F

Phy

0
56
22
16
66
56
72
90
20
72
78
8
0

F
BF
F
B+
BAA
F
AA
F
F

44
42
74
62
40
60
48
24

Chem
G

CCAB
CB
C
F

Bio

GEO

22
14
30
32
48
66
74
34
20
64
52
16
46

F
F
D
D
C
B+
AD
F
B
C+
F
C

48
33
46
64

C
D
C
B

69

B+

45
54

C
C+

74

A-

30
62

D
B

74
38
69
72

AD+
B+
A-

68

B+

TH
48

T
C

53
69

C+
B+

25

47
63

C
B

67

B+

54
51

C+
C+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nama
Kelas

ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD
NURUL HIDAYAH
ALBERT ANTHONIUS
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
AMIRAH MOHD HISHAM
GRACE
NAZWA MUAZAM
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bangsa

NAMA PELAJAR

Jantina

Aliran

Bil.

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
1
4
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

NoKelas
Ujian 3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PAm
K1
G
57
B17
F
50
C+
51
C+
89
A
97
A
94
A
91
A
97
A
80
A
91
A
94
A
69
B+
31
D
37
D+
51
C+
48
C
63
B
57
B66
B+
63
B
34
D
49
C
57
B43
C49
C
49
C
54
C+
91
A
TH
T
83
A
56
B83
A
83
A
64
B
26
F
70
A57
B53
C+
51
C+
43
C59
B37
D+
83
A
71
A69
B+
37
D+
77
A

BM
K1

SEJ
G

60
50

B
C+

48

55

B-

40
48
68

CC
B+

63
48
42
73
52

B
C
CAC+

47

37

D+

25

72

A-

73

A-

K1

43
56
59
50
67
60
33
64
10
61
39
34
53
35
71
51
TH
51
41
62
53
55
43
27
46
12
19
41
41
37
41
54
49
33
43

CBBC+
B+
B
D
B
F
B
D+
D
C+
D+
AC+
T
C+
CB
C+
BCF
C
F
F
CCD+
CC+
C
D
C-

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Ek
PP
Mat.T
Phy
Chem
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
0
F
22
F
56
B14
F
22
F
30
D
16
F
32
D
66
B+
44
C48
C
56
B42
C66
B+
72
A74
A74
A90
A
62
B
34
D
20
F
40
C20
F
72
A60
B
64
B
78
A
48
C
52
C+
8
F
24
F
16
F
0
F
46
C
8
F
22
F
19
F
27
F
24
F
35
D+
1
F
12
F
9
F
24
F
22
F
26
F
4
F
27
F
46
C
37
D+
49
C
TH
T
34
D
47
C
58
B37
D+
32
D
11
F
48
C
8
F
28
F
24
F
15
F
TH
T
22
F
34
D
28
F
37
D+
45
C
16
F
18
F
5
F
20
F
45
C
11
F
32
D
37
D+
11
F
32
D
34
D
16
F
22
F

Bio
K1
48
33
46
64

G
C
D
C
B

69

B+

GEO
K1
G

45
54

C
C+

74

A-

30
62

D
B

74
38
69
72

AD+
B+
A-

68

B+

TH

53
69

C+
B+

25

47
63

C
B

67

B+

54
51

C+
C+

K1

K1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nama
Kelas

ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD
NURUL HIDAYAH
ALBERT ANTHONIUS
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
AMIRAH MOHD HISHAM
GRACE
NAZWA MUAZAM
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bangsa

NAMA PELAJAR

Jantina

Aliran

Bil.

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
1
4
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

NoKelas
Ujian 4
1
B
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
B
B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PAm
K1
G
62
B
60
44
56
62
67
56
64
71
62
40
TH
63
38
49
34
61
45
54
65
52
69
43
49
56
43
74
71

B
CBB
B+
BB
AB
CT
B
D+
C
D
B
C
C+
B+
C+
B+
CC
BCAA-

56
38
56
51
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

BD+
BC+
BC+
C+
D
C
CB
C+
C+
CC
C+
C-

BM
K1

SEJ
G

K1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Ek
PP
Mat.T
Phy
Chem
Bio
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
41
C14
F
67
B+
50
15
81
81
65
86
41
65
53
31
TH

80
90

A
A

60

70

A-

50
60
90

C+
B
A

90
90
90
90

A
A
A
A

90

80

60

90

90

44
49
52
23
52
53
38
50
37
63
41
42
51
10
63
72

CC
C+
F
C+
C+
D+
C+
D+
B
CCC+
F
B
A-

14
11
5
9
14
18
1
10
5
48
6
16
20
5
16
26

60
62
72
70
45
32
61
20
38
48
33
38
43
63
59
33
63

B
B
AAC
D
B
F
D+
C
D
D+
CB
BD
B

54
44
16
26
4
8
2
6
16
14
4
2
28
4
2
18
10

C+
CF
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
F
F
F
F
F

C+
F
A
A
B+
A
CB+
C+
D
T

66
30
60
84
40
42
34
10

B+
D
B
A
CCD
F

20
24
52
62
56
58
20
38
50
14
26

F
F
C+
B
BBF
D+
C+
F
F

53
66

C+
B+

40

C-

GEO
K1
G

54
80

C+
A

98

70
76

AA

88
82
74
74

A
A
AA-

94

78
54

A
C+

16

62
52

B
C+

90

68
38

B+
D+

K1

K1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nama
Kelas

ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD
NURUL HIDAYAH
ALBERT ANTHONIUS
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
AMIRAH MOHD HISHAM
GRACE
NAZWA MUAZAM
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bangsa

NAMA PELAJAR

Jantina

Aliran

Bil.

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
1
4
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

NoKelas
Ujian 5
1
B
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
B
B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PAm
K1
G
62
B
60
44
56
62
67
56
64
71
62
40
TH
63
38
49
34
61
45
54
65
52
69
43
49
56
43
74
71

B
CBB
B+
BB
AB
CT
B
D+
C
D
B
C
C+
B+
C+
B+
CC
BCAA-

56
38
56
51
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

BD+
BC+
BC+
C+
D
C
CB
C+
C+
CC
C+
C-

BM
K1

SEJ
G

K1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Ek
PP
Mat.T
Phy
Chem
Bio
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
41
C14
F
67
B+
50
15
81
81
65
86
41
65
53
31
TH

80
90

A
A

60

70

A-

50
60
90

C+
B
A

90
90
90
90

A
A
A
A

90

80

60

90

90

44
49
52
23
52
53
38
50
37
63
41
42
51
10
63
72

CC
C+
F
C+
C+
D+
C+
D+
B
CCC+
F
B
A-

14
11
5
9
14
18
1
10
5
48
6
16
20
5
16
26

60
62
72
70
45
32
61
20
38
48
33
38
43
63
59
33
63

B
B
AAC
D
B
F
D+
C
D
D+
CB
BD
B

54
44
16
26
4
8
2
6
16
14
4
2
28
4
2
18
10

C+
CF
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
F
F
F
F
F

C+
F
A
A
B+
A
CB+
C+
D
T

66
30
60
84
40
42
34
10

B+
D
B
A
CCD
F

20
24
52
62
56
58
20
38
50
14
26

F
F
C+
B
BBF
D+
C+
F
F

53
66

C+
B+

40

C-

GEO
K1
G

54
80

C+
A

98

70
76

AA

88
82
74
74

A
A
AA-

94

78
54

A
C+

16

62
52

B
C+

90

68
38

B+
D+

K1

K1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nama
Kelas

ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD
NURUL HIDAYAH
ALBERT ANTHONIUS
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
AMIRAH MOHD HISHAM
GRACE
NAZWA MUAZAM
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bangsa

NAMA PELAJAR

Jantina

Aliran

Bil.

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
1
4
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

NoKelas
Ujian 6
1
B
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
B
B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PAm
K1
G
62
B
60
44
56
62
67
56
64
71
62
40
TH
63
38
49
34
61
45
54
65
52
69
43
49
56
43
74
71

B
CBB
B+
BB
AB
CT
B
D+
C
D
B
C
C+
B+
C+
B+
CC
BCAA-

56
38
56
51
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

BD+
BC+
BC+
C+
D
C
CB
C+
C+
CC
C+
C-

BM
K1

SEJ
G

K1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Ek
PP
Mat.T
Phy
Chem
Bio
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
K1
G
41
C14
F
67
B+
50
15
81
81
65
86
41
65
53
31
TH

80
90

A
A

60

70

A-

50
60
90

C+
B
A

90
90
90
90

A
A
A
A

90

80

60

90

90

44
49
52
23
52
53
38
50
37
63
41
42
51
10
63
72

CC
C+
F
C+
C+
D+
C+
D+
B
CCC+
F
B
A-

14
11
5
9
14
18
1
10
5
48
6
16
20
5
16
26

60
62
72
70
45
32
61
20
38
48
33
38
43
63
59
33
63

B
B
AAC
D
B
F
D+
C
D
D+
CB
BD
B

54
44
16
26
4
8
2
6
16
14
4
2
28
4
2
18
10

C+
CF
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
F
F
F
F
F

C+
F
A
A
B+
A
CB+
C+
D
T

66
30
60
84
40
42
34
10

B+
D
B
A
CCD
F

20
24
52
62
56
58
20
38
50
14
26

F
F
C+
B
BBF
D+
C+
F
F

53
66

C+
B+

40

C-

GEO
K1
G

54
80

C+
A

98

70
76

AA

88
82
74
74

A
A
AA-

94

78
54

A
C+

16

62
52

B
C+

90

68
38

B+
D+

K1

K1

HC2 - STPM
Tindakan: Ketua Panitia Mata Pelajaran

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

Bil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nama Pelajar

AZERRA JAUNIK
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
DENNIS
ELIA JANE
SHAFIKA JAMAN
ALBERTH
BELINDA
JASCA JONING
ALBERT ANTHONIUS
ESTER
CONSHANTINA
FARINA NORJAN
ROSE ATIKAH
DEONLEY SAMUEL
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
MYRISTICA
AMIRAH MOHD HISHAM
NAZWA MUAZAM
NELLISA NATASHA
LIM SHU TING
SYAFIQ JAIM
ANIQ ERWAN
IDEE GEAL
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
OLEVIA KANDAYON
JERWAN KUAYA
MASVECOLINE
MOHAMMAD
GRACE
ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD

Kelas

No
Kelas

6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

0
pemberat K2

TOV
G

Markah
Tambah

ETR
G

59
67
60
64
61
71
56
50
53
43
39
33
34
35
10
62
53
55
54
51
51
49
46
43
41
43
41
41
37
41
33
27
12
19
10

C+
B
BBBB+
C+
C
C
D+
D
F
F
D
F
BC
C+
C
C
C
CCD+
D+
D+
D+
D+
D
D+
F
F
F
F
F

26
18
25
21
24
14
19
20
17
22
21
22
21
20
5
23
22
20
21
19
19
21
19
22
19
17
19
19
23
19
22
23
38
31
5

85
85
85
85
85
85
75
70
70
65
60
55
55
55
15
85
75
75
75
70
70
70
65
65
60
60
60
60
60
60
55
50
50
50
15

A
A
A
A
A
A
AB+
B+
B
BC+
C+
C+
F
A
AAAB+
B+
B+
B
B
BBBBBBC+
C
C
C
F

HC2 - STPM
Tindakan: Ketua Panitia Mata Pelajaran

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

Bil

Nama Pelajar

48 NURUL HIDAYAH

Kelas

No
Kelas

6BS1/6AS1

0
pemberat K2

TOV
M

Markah
Tambah

ETR
M

26.2.11
26.2.11
2.3.11
21.3.2013

HC2 Siap
Perbetul HC1 OTI mengikut ETR pindaan
Perbetul HC3-2 OTI 1 dan 2 untuk CPerbetul HC1 papar markah pep password
Perbetul keputusan STPM C+ 2=Gagal, analisis layak+tidak layak 100%

ETR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 3 (6 ATAS)

AR 2
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6
ATAS)

TOV OTI1 OTI2 ETR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 2 (6 ATAS)

Kelas

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6


ATAS)

Nama Pelajar

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 1 (6 BAWAH)

Bil

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6


BAWAH)

AR 1

STPM Penggal 1 AR 1
STPM Penggal 2 AR 2
STPM Penggal 3
STPM Keseluruhan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

Tindakan Guru
Pemantauan Individu

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G G G G G
1

NURUL HIDAYAH

6BS1/6AS1 69 B 71 B+ 72 B+ 74 B+

69 B 69 B+

ASBARI

6BS1/6AS1 57 C+ 60 B- 62 B- 65 B 57 C+ 57 C+ 57 B- 62 B 62 B 62 B 65 B B B B B

KAMARUL ZAM ZAM

6BS1/6AS1 51 C 54 C 57 C+ 60 B- 51 C 51 C 51 C+ 44 C- 44 C- 44 C- 60 B- B+ B+ B+ B+ Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

EZZAWANA EZZATI

6BS1/6AS1 50 C 53 C 57 C+ 60 B- 50 C 50 C 50 C+ 60 B 60 B 60 B 60 B- A A A A

KHAIRUNISSA

6BS1/6AS1 17 F 28 F 39 D 50 C 17 F 17 F 17 F

50 C

MOHD NIZAM

6BS2/6AS2 97 A 98 A 99 A

100

A 97 A 97 A 97 A 62 B 62 B 62 B

100

A A- A- A- A- Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

MUHAMMAD ISKANDAR

6BS2/6AS2 97 A 98 A 99 A

100

A 97 A 97 A 97 A 64 B 64 B 64 B

100

A A- A- A- A- Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

MOHD RUSDI MURSID

6BS2/6AS2 94 A 96 A 97 A 99 A 94 A 94 A 94 A 67 B+ 67 B+ 67 B+ 99 A B+ B+ B+ B+ Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

NORAZIAH MOHD

6BS2/6AS2 94 A 96 A 97 A 99 A 94 A 94 A 94 A 40 C- 40 C- 40 C- 99 A B B B B Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

TH

TH

TH

T 74 B+

Telah Berhenti Sekolah

10 MUHAMMAD HELMI

6BS2/6AS2 91 A 93 A 94 A 96 A 91 A 91 A 91 A 56 B- 56 B- 56 B- 96 A B+ B+ B+ B+ Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

11 SAKINAH GEORGE

6BS2/6AS2 91 A 93 A 94 A 96 A 91 A 91 A 91 A 62 B 62 B 62 B 96 A B+ B+ B+ B+ Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

12 MOHD FAUZI

6BS2/6AS2 89 A 91 A 92 A 94 A 89 A 89 A 89 A 56 B- 56 B- 56 B- 94 A B- B- B- B- Beri latihan tambahan. Masuk progam Mento-Mentee

13 NURKHAIRUNNISA TAUFIK

6BS2/6AS2 80 A- 82 A- 83 A- 85 A 80 A- 80 A- 80 A 71 A- 71 A- 71 A- 85 A A A A A

14 CONSHANTINA

6BE/6AE 66 B 68 B 69 B 71 B+ 66 B 66 B 66 B+ 54 C+ 54 C+ 54 C+ 71 B+ C+ C+ C+ C+

15 BORLEN RAPAIL

6BE/6AE 63 B- 65 B 66 B 68 B 63 B- 63 B- 63 B 61 B 61 B 61 B 68 B C+ C+ C+ C+

16 DENNIS

6BE/6AE 63 B- 65 B 66 B 68 B 63 B- 63 B- 63 B 65 B+ 65 B+ 65 B+ 68 B B- B- B- B-

ETR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 3 (6 ATAS)

AR 2
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6
ATAS)

TOV OTI1 OTI2 ETR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 2 (6 ATAS)

Kelas

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6


ATAS)

Nama Pelajar

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 1 (6 BAWAH)

Bil

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6


BAWAH)

AR 1

STPM Penggal 1 AR 1
STPM Penggal 2 AR 2
STPM Penggal 3
STPM Keseluruhan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G G G G G
17 CHORNELD JAIKON

6BE/6AE 57 C+ 60 B- 62 B- 65 B 57 C+ 57 C+ 57 B- 45 C 45 C 45 C 65 B B- B- B- B-

18 ESTER

6BE/6AE 57 C+ 60 B- 62 B- 65 B 57 C+ 57 C+ 57 B- 43 C- 43 C- 43 C- 65 B

19 SHAFIKA JAMAN

6BP/6AP 54 C 56 C+ 58 C+ 60 B- 54 C 54 C 54 C+ 74 A- 74 A- 74 A- 60 B- A- A- A- A-

20 AZERRA JAUNIK

6BE/6AE 51 C 54 C 57 C+ 60 B- 51 C 51 C 51 C+ 49 C 49 C 49 C 60 B- B+ B+ B+ B+

21 ELIA JANE

6BE/6AE 49 C- 53 C 56 C+ 60 B- 49 C- 49 C- 49 C 69 B+ 69 B+ 69 B+ 60 B- B+ B+ B+ B+

22 JASCA JONING

6BE/6AE 49 C- 53 C 56 C+ 60 B- 49 C- 49 C- 49 C 56 B- 56 B- 56 B- 60 B- C+ C+ C+ C+

23 ROSE ATIKAH

6BP/6AP 49 C- 53 C 56 C+ 60 B- 49 C- 49 C- 49 C 43 C- 43 C- 43 C- 60 B- C+ C+ C+ C+

24 BELINDA

6BE/6AE 48 C- 52 C 56 C+ 60 B- 48 C- 48 C- 48 C 34 D 34 D 34 D 60 B- B- B- B- B-

25 FARINA NORJAN

6BE/6AE 43 D+ 47 C- 51 C 55 C+ 43 D+ 43 D+ 43 C- 49 C 49 C 49 C 55 C+ C C C C

26 ALBERTH

6BE/6AE 37 D 43 D+ 49 C- 55 C+ 37 D 37 D 37 D+ 38 D+ 38 D+ 38 D+ 55 C+

27 DEONLEY SAMUEL

6BE/6AE 34 F 41 D+ 48 C- 55 C+ 34 F 34 F 34 D 52 C+ 52 C+ 52 C+ 55 C+ B- B- B- B-

28 ALBERT ANTHONIUS

6BE/6AE 31 F 37 D 44 D+ 50 C 31 F 31 F 31 D 63 B 63 B 63 B 50 C C- C- C- C-

29 AMIRAH MOHD HISHAM

6BP/6AP 91 A 93 A 94 A 96 A 91 A 91 A 91 A 71 A- 71 A- 71 A- 96 A B B B B

30 NAZWA MUAZAM

6BE/6AE 83 A- 85 A 86 A 88 A 83 A- 83 A- 83 A

31 FANNY CHEE

6BE/6AE 83 A- 85 A 86 A 88 A 83 A- 83 A- 83 A 38 D+ 38 D+ 38 D+ 88 A B- B- B- B-

32 FARHAH NAZIHAH

6BE/6AE 83 A- 85 A 86 A 88 A 83 A- 83 A- 83 A 56 B- 56 B- 56 B- 88 A B B B B

D+

D+

D+D+D+

D+D+D+

88 A

Tindakan Guru
Pemantauan Individu

ETR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 3 (6 ATAS)

AR 2
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6
ATAS)

TOV OTI1 OTI2 ETR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 2 (6 ATAS)

Kelas

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6


ATAS)

Nama Pelajar

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 1 (6 BAWAH)

Bil

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6


BAWAH)

AR 1

STPM Penggal 1 AR 1
STPM Penggal 2 AR 2
STPM Penggal 3
STPM Keseluruhan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G G G G G
33 MUHAMMAD SYAKIR

6BP/6AP 83 A- 85 A 86 A 88 A 83 A- 83 A- 83 A 51 C+ 51 C+ 51 C+ 88 A B- B- B- B-

34 SYAFIQ JAIM

6BP/6AP 77 A- 79 A- 80 A- 82 A- 77 A- 77 A- 77 A 40 C- 40 C- 40 C- 82 A- B- B- B- B-

35 MYRISTICA

6BP/6AP 71 B+ 73 B+ 74 B+ 76 A- 71 B+ 71 B+ 71 A- 44 C- 44 C- 44 C- 76 A- B B B B

36 JERWAN KUAYA

6BP/6AP 70 B+ 72 B+ 73 B+ 75 A- 70 B+ 70 B+ 70 A- 53 C+ 53 C+ 53 C+ 75 A- F F F F

37 NELLISA NATASHA

6BE/6AE 69 B 71 B+ 72 B+ 74 B+ 69 B 69 B 69 B+ 49 C 49 C 49 C 74 B+ B B B B

38 FELICITY

6BE/6AE 64 B- 66 B 67 B 69 B 64 B- 64 B- 64 B 51 C+ 51 C+ 51 C+ 69 B B- B- B- B-

39 MOJIKAL

6BP/6AP 59 C+ 61 B- 63 B- 65 B 59 C+ 59 C+ 59 B- 60 B 60 B 60 B 65 B C C C C

40 LIM SHU TING

6BP/6AP 57 C+ 60 B- 62 B- 65 B 57 C+ 57 C+ 57 B- 53 C+ 53 C+ 53 C+ 65 B C+ C+ C+ C+

41 ANIQ ERWAN

6BE/6AE 56 C+ 58 C+ 59 C+ 61 B- 56 C+ 56 C+ 56 B- 56 B- 56 B- 56 B- 61 B- B B B B

42 MASVECOLINE

6BP/6AP 53 C 55 C+ 58 C+ 60 B- 53 C 53 C 53 C+ 33 D 33 D 33 D 60 B- F F F F

43 MOHAMMAD

6BP/6AP 51 C 54 C 57 C+ 60 B- 51 C 51 C 51 C+ 49 C 49 C 49 C 60 B- B- B- B- B-

44 MOHAMMAD AMIRUL

6BP/6AP 43 D+ 49 C- 54 C 60 B- 43 D+ 43 D+ 43 C- 42 C- 42 C- 42 C- 60 B- B- B- B- B-

45 MUHAMMAD NAZRIN

6BP/6AP 37 D 43 D+ 49 C- 55 C+ 37 D 37 D 37 D+ 51 C+ 51 C+ 51 C+ 55 C+ F F F F

46 OLEVIA KANDAYON

6BP/6AP 37 D 43 D+ 49 C- 55 C+ 37 D 37 D 37 D+ 51 C+ 51 C+ 51 C+ 55 C+ C C C C

47 IDEE GEAL

6BP/6AP 26 F 34 F 42 D+ 50 C 26 F 26 F 26 F 56 B- 56 B- 56 B- 50 C C C C C

48 GRACE

6BE/6AE 15 F 17 F 18 F 20 F

TH

TH

TH

20 F

Tindakan Guru
Pemantauan Individu

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ARGET MATA PELAJARAN DAN PENCAPAIAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

HC3 -STPM-1

Tindakan: Guru Mata Pelajaran

AR 1
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nama Pelajar
ASBARI
KHAIRUNISSA
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
NURUL HIDAYAH
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NORAZIAH MOHD
ALBERT ANTHONIUS
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
BORLEN RAPAIL
CHORNELD JAIKON
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
AMIRAH MOHD HISHAM
GRACE
NAZWA MUAZAM
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY

Kelas
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE

TOV

OTI1

M G M
57 C+ 60
17 F 28
50 C 53
51 C 54
69 B 71
89 A 91
97 A 98
94 A 96
91 A 93
97 A 98
80 A- 82
91 A 93
94 A 96
31 F 37
37 D 43
51 C 54
48 C- 52
63 B- 65
57 C+ 60
66 B 68
63 B- 65
34 F 41
49 C- 53
57 C+ 60
43 D+ 47
49 C- 53
49 C- 53
54 C 56
91 A 93
15 F 17
83 A- 85
56 C+ 58
83 A- 85
83 A- 85
64 B- 66

G
BF
C
C
B+
A
A
A
A
A
AA
A
D
D+
C
C
B
BB
B
D+
C
BCC
C
C+
A
F
A
C+
A
A
B

OTI2
M
62
39
57
57
72
92
99
97
94
99
83
94
97
44
49
57
56
66
62
69
66
48
56
62
51
56
56
58
94
18

86
59
86
86
67

G
BD
C+
C+
B+
A
A
A
A
A
AA
A
D+
CC+
C+
B
BB
B
CC+
BC
C+
C+
C+
A
F
A
C+
A
A
B

ETR
M
65
50
60
60
74
94
100

99
96
100

85
96
99
50
55
60
60
68
65
71
68
55
60
65
55
60
60
60
96
20

88
61
88
88
69

UJIAN PRESTASI 1
PENGGAL 1 (6
BAWAH)

G M
B 57
C 17
B- 50
B- 51
B+
A 89
A 97
A 94
A 91
A 97
A 80
A 91
A 94
C 31
C+ 37
B- 51
B- 48
B 63
B 57
B+ 66
B 63
C+ 34
B- 49
B 57
C+ 43
B- 49
B- 49
B- 54
A 91
F TH
A 83
B- 56
A 83
A 83
B 64

G
C+
F
C
C
A
A
A
A
A
AA
A
F
D
C
CBC+
B
BF
CC+
D+
CCC
A
T
AC+
AAB-

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 1 (6
BAWAH)

M
57
17
50
51
69
89
97
94
91
97
80
91
94
31
37
51
48
63
57
66
63
34
49
57
43
49
49
54
91
TH
83
56
83
83
64

G
C+
F
C
C
B
A
A
A
A
A
AA
A
F
D
C
CBC+
B
BF
CC+
D+
CCC
A
T
AC+
AAB-

AR 2

AR 1 AR 2

PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN
UJIAN PRESTASI 2
UJIAN PRESTASI 3
PERCUBAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 2 (6 ATAS)
PENGGAL 3 (6 ATAS)
PENGGAL 2 (6 ATAS)
PENGGAL 3 (6 ATAS)

M
57
17
50
51
69
89
97
94
91
97
80
91
94
31
37
51
48
63
57
66
63
34
49
57
43
49
49
54
91
TH
83
56
83
83
64

G
BF
C+
C+
B+
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D+
C+
C
B
BB+
B
D
C
BCC
C
C+
A
T
A
BA
A
B

M
62

G
B

M
62

G
B

M
62

G
B

60
44
TH
56
62
67
56
64
71
62
40
63
38
49
34
61
45
54
65
52
69
43
49
56
43
74
71

B
CT
BB
B+
BB
AB
CB
D+
C
D
B
C
C+
B+
C+
B+
CC
BCAA-

60
44
TH
56
62
67
56
64
71
62
40
63
38
49
34
61
45
54
65
52
69
43
49
56
43
74
71

B
CT
BB
B+
BB
AB
CB
D+
C
D
B
C
C+
B+
C+
B+
CC
BCAA-

60
44
TH
56
62
67
56
64
71
62
40
63
38
49
34
61
45
54
65
52
69
43
49
56
43
74
71

B
CT
BB
B+
BB
AB
CB
D+
C
D
B
C
C+
B+
C+
B+
CC
BCAA-

56
38
56
51

BD+
BC+

56
38
56
51

BD+
BC+

56
38
56
51

BD+
BC+

ETR

M
65
50
60
60
74
94
100

99
96
100

85
96
99
50
55
60
60
68
65
71
68
55
60
65
55
60
60
60
96
20
88
61
88
88
69

G
B
C
BBB+
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C+
BBB
B
B+
B
C+
BB
C+
BBBA
F
A
BA
A
B

STPM STPM STPM STPM


PGL1 PGL2 PGL3

Keseluruhan

A
B+

A
B+

A
B+

A
B+

BAB+
B+
AA
B+
B
CD+
B+
BC+
BC+
BBB+
D+
C
C+
C+
AB

BAB+
B+
AA
B+
B
CD+
B+
BC+
BC+
BBB+
D+
C
C+
C+
AB

BAB+
B+
AA
B+
B
CD+
B+
BC+
BC+
BBB+
D+
C
C+
C+
AB

BAB+
B+
AA
B+
B
CD+
B+
BC+
BC+
BBB+
D+
C
C+
C+
AB

B
BB
B-

B
BB
B-

B
BB
B-

B
BB
B-

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ARGET MATA PELAJARAN DAN PENCAPAIAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

HC3 -STPM-1

Tindakan: Guru Mata Pelajaran

AR 1
Bil

Nama Pelajar

Kelas

TOV

OTI1

OTI2

ETR

M G M G M G M G
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

26 F 34 F 42 D+ 50 C

70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77

B+
C+
C
C
D+
C+
D
AB+
B
D
A-

72
60
55
54
49
61
43
85
73
71
43
79

B+
BC+
C
CBD+
A
B+
B+
D+
A-

73
62
58
57
54
63
49
86
74
72
49
80

B+
BC+
C+
C
BCA
B+
B+
CA-

75
65
60
60
60
65
55
88
76
74
55
82

AB
BBBB
C+
A
AB+
C+
A-

UJIAN PRESTASI 1
PENGGAL 1 (6
BAWAH)

M
26
70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77

G
F
B+
C+
C
C
D+
C+
D
AB+
B
D
A-

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 1 (6
BAWAH)

M
26
70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77

G
F
B+
C+
C
C
D+
C+
D
AB+
B
D
A-

AR 2

PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN
UJIAN PRESTASI 2
UJIAN PRESTASI 3
PERCUBAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 2 (6 ATAS)
PENGGAL 3 (6 ATAS)
PENGGAL 2 (6 ATAS)
PENGGAL 3 (6 ATAS)

M
26
70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77

G
F
ABC+
C+
CBD+
A
AB+
D+
A

M
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

G
BC+
C+
D
C
CB
C+
C+
CC
C+
C-

M
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

G
BC+
C+
D
C
CB
C+
C+
CC
C+
C-

M
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

G
BC+
C+
D
C
CB
C+
C+
CC
C+
C-

AR 1 AR 2
ETR

M
50
75
65
60
60
60
65
55
88
76
74
55
82

STPM STPM STPM STPM

G PGL1 PGL2 PGL3


C C
C
C
F
F
A- F
B C+ C+ C+
F
F
B- F
B- BBBB- BBBB C
C
C
F
F
C+ F
A BBBA- B
B
B
B+ B
B
B
C+ C
C
C
A- BBB-

Keseluruhan

C
F
C+
F
BBC
F
BB
B
C
B-

HC3 -STPM-2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR
Tahun: 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Tingkatan: 6AP
Nama Guru MP: PN MARIYANI MALEK

Tindakan: Guru Mata Pelajaran

0
3

Rumusan:
Bil

Ujian/Peperiksaan

Bil.
Pelajar

Tidak Hadir

Bil

Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

B-

C+

C-

D+

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

GP

TOV

15

6.67

13.33

13.33

13.33

26.67

6.67

6.67

13.33

46.67

40.00 1.73

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

15

6.67

13.33

13.33

13.33

26.67

6.67

6.67

13.33

46.67

40.00 1.73

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

15

6.67

13.33

13.33

13.33

26.67

6.67

6.67

13.33

46.67

40.00 1.73

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)

15

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

15

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)

15

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

15

6.67

13.33

13.33

13.33

26.67

6.67

6.67

13.33

11 73.33

26.67 2.16

6.67

13.33

13.33

6.67

13.33

20.00

13.33

6.67

6.67

11 73.33

26.67 2.36

6.67

13.33

13.33

6.67

13.33

20.00

13.33

6.67

6.67

11 73.33

26.67 2.36

6.67

13.33

13.33

6.67

13.33

20.00

13.33

6.67

6.67

11 73.33

26.67 2.36

8.1 OTI 1

15

0.00

13.33

20.00

13.33

13.33

20.00

6.67

6.67

6.67

60.00

33.33 2.00

8.2 OTI 2

15

6.67

20.00

33.33

20.00

6.67

6.67

0.00

0.00

6.67

13 86.67

6.67 2.42

15

6.67

26.67

40.00

20.00

6.67

ETR

15

2.69

100.00

10 STPM (Penggal 1)

15

6.67

13.33

26.67

26.67

6.67

6.67

13.33

12 80.00

20.00 2.44

11 STPM (Penggal 2)

15

6.67

13.33

26.67

26.67

6.67

6.67

13.33

12 80.00

20.00 2.44

12 STPM (Penggal 3)

15

6.67

13.33

26.67

26.67

6.67

6.67

13.33

12 80.00

20.00 2.44

13 STPM (Keseluruhan)

15

6.67

13.33

26.67

26.67

6.67

6.67

13.33

12 80.00

20.00 2.44

HC4-STPM
Tindakan: Guru Kelas

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2012
Tingkatan:
#N/A
Nama Guru Tingkatan: CIK ZURINA BT ISMAIL
Bil

Nama Pelajar

1 ASBARI
2 KHAIRUNISSA
3 EZZAWANA EZZATI
4 KAMARUL ZAM ZAM
5 NURUL HIDAYAH
6 MOHD FAUZI
7 MOHD NIZAM
8 MOHD RUSDI MURSID
9 MUHAMMAD HELMI
10 MUHAMMAD ISKANDAR
11 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 SAKINAH GEORGE
13 NORAZIAH MOHD
14 ALBERT ANTHONIUS
15 ALBERTH
16 AZERRA JAUNIK

Kelas
6BS1/6AS1 TOV
ETR
6BS1/6AS1 TOV
ETR
6BS1/6AS1 TOV
ETR
6BS1/6AS1 TOV
ETR
6BS1/6AS1 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR

PAm
BM
SEJ
Ek
M G M G M G M G
57 C+
65 B
17 F
50 C
50 C
60 B51 C
60 B69 B
74 B+
89 A
94 A
97 A
100 A
94 A
99 A
91 A
96 A
97 A
100 A
80 A85 A
91 A
96 A
94 A
99 A
31 F
43 D+
50 C
65 B
37 D
56 C+
55 C+
75 A51 C 60 B- 59 C+
60 B- 65 B 85 A

PP
Mat.T
M G M G
0 F
5 F
56 C+
61 B22 F
50 C
16 F
50 C
0 F
5 F
66 B
71 B+
56 C+
61 B72 B+
77 A90 A
95 A
20 F
50 C
72 B+
77 A78 A83 A8 F
30 F
8 F
13 F
22 F
55 C+
19 F
50 C

Phy Chem
M G M G
22 F
50 C
14 F
19 F
30 F
50 C
32 F
50 C
46 C55 C+
44 D+ 48 C51 C 55 C+
42 D+ 66 B
50 C 71 B+
74 B+ 74 B+
85 A 79 A62 B- 34 F
70 B+ 55 C+
40 D+ 20 F
45 C- 40 D+
60 B- 64 B65 B 69 B
48 C- 52 C
53 C 60 B24 F 16 F
29 F 40 D+

Bio
GEO Muet
M G M G M G M G
48 C53 C
33 F
38 D
46 C51 C
64 B69 B
69 B
74 B+

45
50
54
59

CC
C
C+

GP
1.00
1.75
0.58
1.42
0.92
2.17
1.17
2.42
1.92
2.25
2.50
2.92
2.67
3.00
3.50
3.84
2.67
3.42
1.33
2.25
3.09
3.42
2.84
3.09
1.00
1.33
0.75
1.75
1.33
2.67
1.75
2.92

HC4-STPM
Tindakan: Guru Kelas

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2012
Tingkatan:
#N/A
Nama Guru Tingkatan: CIK ZURINA BT ISMAIL
Bil

Nama Pelajar

Kelas

17 BELINDA

6BE/6AE

18 BORLEN RAPAIL

6BE/6AE

19 CHORNELD JAIKON

6BE/6AE

20 CONSHANTINA

6BE/6AE

21 DENNIS

6BE/6AE

22 DEONLEY SAMUEL

6BE/6AE

23 ELIA JANE

6BE/6AE

24 ESTER

6BE/6AE

25 FARINA NORJAN

6BE/6AE

26 JASCA JONING

6BE/6AE

27 ROSE ATIKAH

6BP/6AP

28 SHAFIKA JAMAN

6BP/6AP

29 AMIRAH MOHD HISHAM

6BP/6AP

30 GRACE

6BE/6AE

31 NAZWA MUAZAM

6BE/6AE

32 ANIQ ERWAN

6BE/6AE

TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR

PAm
M G
48 C60 B63 B68 B
57 C+
65 B
66 B
71 B+
63 B68 B
34 F
55 C+
49 C60 B57 C+
65 B
43 D+
55 C+
49 C60 B49 C60 B54 C
60 B91 A
96 A
15 F
20 F
83 A88 A
56 C+
61 B-

BM
SEJ
M G M G
50 C 50 C
55 C+ 70 B+
67 B
85 A
48 C- 60 B53 C 85 A
33 F
55 C+
64 B85 A
55 C+ 10 F
60 B- 15 F
61 B85 A
39 D
60 B34 F
55 C+
53 C
70 B+
40 D+ 35 D
45 C- 55 C+
48 C- 71 B+
53 C 85 A
68 B 51 C
73 B+ 70 B+
10 F
15 F
63 B- 51 C
68 B 70 B+
48 C- 41 D+
53 C 60 B-

Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
M G M G M G M G M G M G
27 F
55 C+
24 F
55 C+
35 D
55 C+
1 F
6 F
12 F
35 D
9 F
35 D
24 F
55 C+
22 F
55 C+
26 F
55 C+
4 F
9 F
27 F
55 C+
46 C65 B
37 D 49 C60 B- 85 A
10 F
15 F
34 F
55 C+
47 C85 A

GEO Muet
M G M G M G
74 B+
85 A
30
40
62
67

F
D+
BB

74
85
38
43
69
74
72
77

B+
A
D
D+
B
B+
B+
A-

68 B
73 B+
5 F
15 F

GP
1.42
2.67
2.25
3.33
1.92
2.83
0.75
1.75
2.00
2.75
0.58
1.50
1.92
3.25
1.08
2.33
1.08
2.58
1.75
2.42
1.00
2.25
2.33
3.00
2.33
3.47
0.00
0.00
2.09
3.17
1.75
2.84

HC4-STPM
Tindakan: Guru Kelas

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2012
Tingkatan:
#N/A
Nama Guru Tingkatan: CIK ZURINA BT ISMAIL
Bil

Nama Pelajar

Kelas

33 FANNY CHEE

6BE/6AE

34 FARHAH NAZIHAH

6BE/6AE

35 FELICITY

6BE/6AE

36 IDEE GEAL

6BP/6AP

37 JERWAN KUAYA

6BP/6AP

38 LIM SHU TING

6BP/6AP

39 MASVECOLINE

6BP/6AP

40 MOHAMMAD

6BP/6AP

41 MOHAMMAD AMIRUL

6BP/6AP

42 MOJIKAL

6BP/6AP

43 MUHAMMAD NAZRIN

6BP/6AP

44 MUHAMMAD SYAKIR

6BP/6AP

45 MYRISTICA

6BP/6AP

46 NELLISA NATASHA

6BE/6AE

47 OLEVIA KANDAYON

6BP/6AP

48 SYAFIQ JAIM

6BP/6AP

TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR

PAm
M G
83 A88 A
83 A88 A
64 B69 B
26 F
50 C
70 B+
75 A57 C+
65 B
53 C
60 B51 C
60 B43 D+
60 B59 C+
65 B
37 D
55 C+
83 A88 A
71 B+
76 A69 B
74 B+
37 D
55 C+
77 A82 A-

BM
M G
42 D+
47 C73 B+
85 A
52 C
57 C+

47 C52 C
37 D
42 D+

25 F
40 D+
72 B+
77 A-

73 B+
78 A-

SEJ
M G
62 B85 A
53 C
75 A55 C+
75 A43 D+
60 B27 F
50 C
46 C65 B
12 F
50 C
19 F
50 C
41 D+
60 B41 D+
60 B37 D
60 B41 D+
60 B54 C
75 A49 C70 B+
33 F
55 C+
43 D+
65 B

Ek
M G
58 C+
85 A
37 D
65 B
32 F
50 C
11 F
35 D
8 F
35 D
24 F
35 D
5 F
15 F
34 F
50 C
37 D
55 C+
16 F
35 D
5 F
10 F
45 C65 B
32 F
45 C11 F
35 D
32 F
40 D+
16 F
35 D

PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO Muet
M G M G M G M G M G M G M G M G

GP

48
75
28
55
15
45
22
55
28
55
45
65
18
50
20
50
11
35
37
60

CAF
C+
F
CF
C+
F
C+
CB
F
C
F
C
F
D
D
B-

34
55
22
50

F
C+
F
C

2.50
3.42
2.50
3.67
1.75
2.75
1.00
2.33
1.27
2.47
1.13
2.13
0.40
1.60
0.60
2.07
1.40
2.53
1.27
2.33
0.40
1.67
1.93
2.80
1.93
3.07
1.67
2.50
0.60
2.13
1.67
2.67

53
58
69
74

C
C+
B
B+

25 F
35 D
47
52
63
68

CC
BB

67 B
72 B+
54
59
51
56

C
C+
C
C+

HC5-STPM
Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


PENENTUAN GRED PURATA SEKOLAH

Tahun:
Tingkatan:

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2012
Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

TH
Bil.
Pelajar Bil %

Mata Pelajaran
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet

0
x

A-

B+

Bil

Bil

Bil

Bil

B%

Bil

C+

C-

D+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

8.33

4.17

6.25

10.42

34

70.83

18.75

2.08

47

97.92

5.88

52.94

41.18

2.06

13

76.47

23.53

2.47

12

34.29

1.48

16.67

12.50

4.17

6.25

6.25

12.50

12.50

48

13

27.08

6.25

6.25

16.67

12

25.00

10.42

6.25

TOV

17

17.65

5.88

11.76

5.88

11.76

23.53

11.76

ETR

17

5.88

11.76

5.88

11.76

23.53

11.76

11.76

TOV

35

2.86

2.86

11.43

8.57

17.14

5.71

20.00

ETR

35

14.29

8.57

20.00

11.43

8.57

TOV

20

5.00

ETR

20

10.00

TOV

28

ETR

28

3.57

3.57

TOV

13

7.69

7.69

15.38

ETR

13

7.69

23.08

7.69

15.38

TOV

12.50

25.00

ETR

12.50

12.50

TOV

13

7.69

7.69

7.69

ETR

13

7.69

7.69

7.69

TOV

20.00

20.00

ETR

20.00

20.00

TOV

19

15.79

21.05

ETR

19

10.53

7
2

20.00

11.43

10.00

12.50
1

11.76

10.53

7.69

10.00

7.14

7.69

5.26

21.05

1
1

GP

48

Lulus Sbhgn

Bil

ETR

5.88

Lulus Penuh

TOV

5.00
3.57

12

42.86

15.38

2
4
3

23.08

10.00
14.29

10.00

5.00

4
1

5.88
8.57

22.86

15

42.86

5.71

33

94.29

3.06

2.92

15.00

14

70.00

5.00

25.00

0.43

30.00

15.00

45.00

40.00

1.72

14.29

7.14

22

78.57

21.43

0.31

3.57

10.71

10.71

21

75.00

14.29

2.03

46.15

53.85

23.08

10

76.92

12.50

37.50

50.00

1.79

5.00

23.08
1

12.50

37.50

1.69
2.28

37.50

12.50

12.50

75.00

12.50

2.25

7.69

15.38

53.85

30.77

15.38

1.10

23.08

7.69

10

76.92

15.38

2.18

20.00

40.00

40.00

1.80

80.00

20.00

2.27

2
2

40.00

21.05

21.05

10.53

10.53

2.42

15.38

40.00
10.53

20.00

5.26

15.79

13

68.42

15.79

2.09

15

78.95

15.79

2.52

10.53

5.26

5.26

TOV
ETR

12
JUMLAH

TOV

206

4.37

3.40

13

6.31

12

5.83

15

7.28

13

6.31

19

9.22

23

11.17

14

6.80

13

6.31

68

33.01

88

42.72

111

53.88

1.550

ETR

206

28

13.59

15

7.28

17

8.25

22

10.68

25

12.14

32

15.53

29

14.08

2.43

3.40

11

5.34

15

7.28

168

81.55

173

83.98

2.513

HC6-STPM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG

Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

Tahun:
2012
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Nama Pelajar

1 MOHD RUSDI MURSID


2 FARHAH NAZIHAH
3 AMIRAH MOHD HISHAM
4 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
13 FANNY CHEE
5 MUHAMMAD HELMI
6 BORLEN RAPAIL
7 ELIA JANE
8 NAZWA MUAZAM
9 SAKINAH GEORGE
10 MYRISTICA
11 MOHD NIZAM
12 SHAFIKA JAMAN
14 AZERRA JAUNIK
15 MOHD FAUZI
16 ANIQ ERWAN
17 CHORNELD JAIKON
18 MUHAMMAD SYAKIR

Kelas
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR

PAm
M
94
99
83
88
91
96
80
85
83
88
91
96
63
68
49
60
83
88
91
96
71
76
97
100

54
60
51
60
89
94
56
61
57
65
83
88

G
A
A
AA
A
A
AA
AA
A
A
BB
CBAA
A
A
B+
AA
A
C
BC
BA
A
C+
BC+
B
AA

BM

SEJ

Ek

PP

Mat.T

M G M G M G M G M
72
77
73 B+ 53 C 37 D
85 A 75 A- 65 B
68 B 51 C 37 D 49 C73 B+ 70 B+ 60 B- 85 A
72
77
42 D+ 62 B- 58 C+
47 C- 85 A 85 A
90
95
24 F
67 B
85 A
55 C+
24 F
61 B85 A
55 C+
63 B- 51 C 34 F
68 B 70 B+ 55 C+
78
83
72 B+ 54 C 32 F 37 D
77 A- 75 A- 45 C- 60 B56
61
48 C- 71 B+
46 C53 C 85 A
65 B
60 B- 59 C+
19 F
65 B 85 A
50 C
66
71
48 C- 41 D+ 47 C53 C 60 B- 85 A
48 C- 60 B35 D
53 C 85 A
55 C+
41 D+ 45 C- 11 F
60 B- 65 B 35 D

Phy

Chem

Bio

GEO

Muet

G M G M G M G M G M G M G
B+ 74 B+ 74 B+
A- 85 A 79 A-

B+ 60 B- 64 BA- 65 B 69 B
A 62 B- 34 F
A 70 B+ 55 C+
74
85
74
85

B+
A
B+
A

A- 48 C- 52 C
A- 53 C 60 BC+ 42 D+ 66 B
B- 50 C 71 B+
68 B
73 B+
B 44 D+ 48 CB+ 51 C 55 C+

67 B
72 B+

GP
3.50
3.84
2.50
3.67
2.33
3.47
3.09
3.42
2.50
3.42
2.67
3.42
2.25
3.33
1.92
3.25
2.09
3.17
2.84
3.09
1.93
3.07
2.67
3.00
2.33
3.00
1.75
2.92
2.50
2.92
1.75
2.84
1.92
2.83
1.93
2.80

Susunan

Bilangan
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
T

Bil

1
2 2
1
2 1
1
2
1
1 1
1
3
2
2

3
1
1
1
2
1

1 1

1
2
2
1 1

1
1
1
1 1 1
2
1
1
1
1
2
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
2
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1 1 1

1
1
1
1
1

1
1

1
1 1
1
1
2
1
1 1
2 1
1

1 1

1
1

Sendiri

HC6-STPM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG

Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

Tahun:
2012
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Nama Pelajar

19 DENNIS

6BE/6AE

20 FELICITY

6BE/6AE

21 SYAFIQ JAIM

6BP/6AP

22 ALBERTH

6BE/6AE

23 BELINDA

6BE/6AE

24 FARINA NORJAN

6BE/6AE

25 MOHAMMAD AMIRUL

6BP/6AP

26 NELLISA NATASHA

6BE/6AE

27 JERWAN KUAYA

6BP/6AP

28 KAMARUL ZAM ZAM

6BS1/6AS1

29 JASCA JONING

6BE/6AE

30 IDEE GEAL

6BP/6AP

31 MOJIKAL

6BP/6AP

32 ESTER

6BE/6AE

33 MUHAMMAD ISKANDAR
34 ROSE ATIKAH

PAm

Kelas

6BS2/6AS2
6BP/6AP

35 NURUL HIDAYAH

6BS1/6AS1

36 EZZAWANA EZZATI

6BS1/6AS1

TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR

M
63
68
64
69
77
82
37
55
48
60
43
55
43
60
69
74
70
75
51
60
49
60
26
50
59
65
57
65
97
100

49
60
69
74
50
60

G
BB
BB
AAD
C+
CBD+
C+
D+
BB
B+
B+
AC
BCBF
C
C+
B
C+
B
A
A
CBB
B+
C
B-

BM

SEJ

M G M
64
85
52 C 55
57 C+ 75
73 B+ 43
78 A- 65
56
75
50 C 50
55 C+ 70
34
55
41
60
49
70
27
50

G
BA
C+
AD+
B
C+
AC
B+
F
C+
D+
BCB+
F
C

Ek

PP

M G M
12
35
32 F
50 C
16 F 22
35 D 50
22
55
27
55
26
55
37 D 45
55 C+ 65
11 F
35 D
8 F 28
35 D 55

Mat.T

C
B+
D+
BD+
BD
B-

11
35
16
35

F
D
F
D

4
9
48
75
18
50
22
55

Chem

Bio

F
C
F
C+
F
C+
F
C+
CB

54 C
59 C+

F
C+
F
F
CAF
C
F
C+

27 F
55 C+
0
5
22
50

F
F
F
C

69
74
47
52
54
59
69
74

B
B+
CC
C
C+
B
B+

72
77
53
58
63
68
38
43

B+
AC
C+
BB
D
D+

32 F 64 B50 C 69 B

20 F 40 D+ 20 F
50 C 45 C- 40 D+
40 D+ 35 D
45 C- 55 C+

GEO

Muet

G M G M G M G M G M G M G M G
F
62 BD
67 B

16 F
50 C
53
70
43
60
41
60
39
60

Phy

46
55
30
50

CC+
F
C

69
74
46
51

B
B+
CC

GP

Bilangan
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
T

Bil

2.00
3
1
2.75 1
2
1
1.75
1 1 1
1
2.75
1
1
1 1
1.67
1 1
1
2
2.67
2
1
1
1
1.33
1 1
1 1
2.67
1
3
1.42
2 1
1
2.67
1
1 2
1.08
1
1
2
2.58
1
3
1.40
2 2 1
2.53
1 2 1 1
1.67
1
1 1
1
2.50
2
1
1
1.27
1 1
3
2.47
1 1
1 1
1
1.17
1
1
2
2.42
1 1
2
1.75
1
1 1
1
2.42
1 1
1
1
1.00
1 1 1
2
2.33
1
1 1 1
1
1.27
1 1
1
2
2.33
2 1
1
1
1.08
1
2 1
2.33
1 1 1
1
1.33 1
1
2
2.25 1
1 1 1
1.00
1 1 1 1
2.25
1 2
1
1.92
2
1
1
2.25
2
1
1
0.92
1 1
2
2.17
1
3

Susunan
Sendiri

HC6-STPM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG

Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

Tahun:
2012
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)
Nama Pelajar

37 LIM SHU TING


38 OLEVIA KANDAYON
39 MOHAMMAD
40 ASBARI
41 ALBERT ANTHONIUS
42 CONSHANTINA
43 MUHAMMAD NAZRIN
44 MASVECOLINE
45 DEONLEY SAMUEL
46 KHAIRUNISSA
47 NORAZIAH MOHD
48 GRACE

Kelas
6BP/6AP

TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR
6BS1/6AS1 TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR
6BP/6AP TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR
6BS1/6AS1 TOV
ETR
6BS2/6AS2 TOV
ETR
6BE/6AE TOV
ETR

PAm
M
57
65
37
55
51
60
57
65
31
50
66
71
37
55
53
60
34
55
17
50
94
99
15
20

G
C+
B
D
C+
C
BC+
B
F
C
B
B+
D
C+
C
BF
C+
F
C
A
A
F
F

BM

SEJ

M G M G
47 C- 46 C52 C 65 B
33 F
55 C+
37 D 19 F
42 D+ 50 C

25 F
40 D+
55 C+
60 B-

43
65
33
55
37
60
12
50
10
15

D+
B
F
C+
D
BF
C
F
F

Ek
M
24
35
32
40
34
50

5
10
5
15

G
F
D
F
D+
F
C

F
F
F
F

10 F 10 F
15 F 15 F

PP
M
15
45
34
55
28
55
8
13
1
6
20
50
22
55
9
35

Mat.T

G M
F
CF
C+
F
C+
0
5
F
F
F
F
F
C
F
C+
F
D
56
61
8
30

Phy

Chem

Bio

GEO

Muet

G M G M G M G M G M G M G

51 C
56 C+
F
F

22 F 48 C50 C 53 C
45
50
30
40

CC
F
D+

25 F
35 D
C+
BF 24 F
F 29 F

14
19
16
40

F 33 F
F 38 D
F
D+
5 F
15 F

GP

Susunan

Bilangan
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
T

Bil

1.13
2.13
0.60
2.13
0.60
2.07
1.00
1.75
0.75
1.75
0.75
1.75
0.40
1.67
0.40
1.60
0.58
1.50
0.58
1.42
1.00 1
1.33 1
0.00
0.00

1
2
4

2
1 1
1

2
1
1 3

1
1
1 3
1 1 2
1
1
1
2
1
2
1
1 1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2 3
1 1 1
1
1
1
4
1 1 1
1 1
1
3
1 1
1 1
1
3
1
1
1 1
3
1
2
4
4

Sendiri

HC6-STPM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG

Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

Tahun:
2012
Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)

Nama Pelajar
MOHD RUSDI MURSID
FARHAH NAZIHAH
MOHD NIZAM
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
AMIRAH MOHD HISHAM
FANNY CHEE
SAKINAH GEORGE
BORLEN RAPAIL
ELIA JANE
MOHD FAUZI
MUHAMMAD HELMI
NAZWA MUAZAM
MYRISTICA
SHAFIKA JAMAN
AZERRA JAUNIK
ANIQ ERWAN
CHORNELD JAIKON
NURUL HIDAYAH
MUHAMMAD SYAKIR
DENNIS
FELICITY
SYAFIQ JAIM
NORAZIAH MOHD
MUHAMMAD ISKANDAR
ALBERTH
BELINDA
FARINA NORJAN
MOHAMMAD AMIRUL
ASBARI
NELLISA NATASHA
JERWAN KUAYA
JASCA JONING
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
MOJIKAL
IDEE GEAL
ESTER
ROSE ATIKAH
LIM SHU TING
OLEVIA KANDAYON
MOHAMMAD
ALBERT ANTHONIUS
CONSHANTINA
MUHAMMAD NAZRIN
MASVECOLINE
DEONLEY SAMUEL
KHAIRUNISSA
GRACE

Kelas
6 Bawah/6 Atas

6AS2
6AE
6AS2
6AS2
6AP
6AE
6AS2
6AE
6AE
6AS2
6AS2
6AE
6AP
6AP
6AE
6AE
6AE
6AS1
6AP
6AE
6AE
6AP
6AS2
6AS2
6AE
6AE
6AE
6AP
6AS1/6as
6AE
6AP
6AE
6AS1
6AS1
6AP
6AP
6AE
6AP
6AP
6AP
6AP
6AE
6AE
6AP
6AP
6AE
6AS1
6AE

TOV
1
2
1
1
21
3
1
2
2
1
12
1

1 3
1 1 1
1 1
1 1 1
2 1
1
1
1 1
1
1

GP
3.50
3.84
2.50
3.67
2.67
3.67
3.09
3.50
2.33
3.47
2.50
3.42
2.84
3.34
1
2.25
3.33
1
1.92
3.25
2.50
3.17
1
2.67
3.17
1
2.09
3.17
1
1.93
3.07
2.33
3.00
1
1.75
2.92
1.75
2.84
1.92
2.83
1
1.92
2.83
1
1.93
2.80
1
2.00
2.75
1
1.75
2.75
2
1.67
2.67
3
1.00
2.67
2
1.33
2.67
1
1.33
2.67
1
1.42
2.67
2
1.08
2.58
1.40
2.53
2
1.00
2.50
1
1.67
2.50
3
1.27
2.47
1
1.75
2.42
2
0.92
2.34
2
1.17
2.34
2
1.27
2.33
2
1.00
2.33
1
1.08
2.33
1
1.00
2.25
2
1.13
2.13
3
0.60
2.13
3
0.60
2.07
0.75
12
1.75
0.75
13
1.75
0.40
13
1.67
0.40
13 1 1.60
31
0.58
1.50
0.58
13
1.00
4 4 0.00

1
1
2
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
1 1
1 1 1
1 1
1
1
1 2
1 1 1
2 1 1 2
1 1 1 1
1
1
1
1
3
1 1 1
1

1 1 1
3 2
1
1 1
1
1
1
1
1
1 2
1 1 1 1
1
2
1
1
21 1 1
1
1
1
31 1
1
1 2 2 1
1 1
3
1 2 1 1 2
1 1 1
1
1
2
1 1 1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1
1
1
2 1 1 1
1
1 1 1 1
1 1 1
1 2
1
1 1 12
2
4 1
1 1 21
1
2 1
1 1
1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1

1
1
1
1

1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
2 1
1
1

1
1
1
1

1
1
2
1
1
1 1
1 1
1
1
1 2
1
1

1 0 3 0 0 0
1
1 1 1
1 1
1
1
1 1 3
1 1
1
21 1 1
4
1
1
1 1 1
1 1
12
1
2 3
1 1 1 1
2
1
1 1 1
1
1
31
1
2
1 1
1
1
1 1
1 1
3 1
1 1 1 1 2
1
1 1 1
2 1 1 1
1
1
1
21
2 1 1
1 1 1
1
1
3 2
1
1
2 1
1
1
1 2
2 1 1

Susunan
ETR
GP Sendiri
0 0 0 0 0 0 3.50
1
3.84
1
1.33
3.67
21
1 1 3
0.60
2
3.67
1 1
1.00
3.50
1 1
3.47
0.60
1 1 2
3.42
1
1.67
1
3.34
1 1 3
2.00
2
3.33
1
0.58
1
3.25
1
1.75
1
3.17
2.67
3.17
1 1
3.09
1
3.17
2.33
1
3.07
1 1
0.40
3.00
2 1 1
12
0.75
1
1 1
2.92
1.33
2.84
1 12
1 2
1.13
2.83
1
1 2 13
0.75
1
2.83
1.00
2.80
1 1
2.50
2.75
2.33
2.75
1 2
2.09
1
1
2.67
2.50
1 1
2.67
2.50
1 1
1
2.67
2.84
2.67
1
1 3
1.75
2.67
1
13
1.75
1 1
1 1
2.58
1.92
2.53
1 2 1
1.75
3
2.50
1
0.92
2 1
1
2.50
0.00
1
2
2.47
1
1
1.27
4
2.42
4
1.08
1
3
1
2.34
1 1
1.17
2.34
1 2 1
0.58
2.33
1 1 1 1 2
1.00
1 1
2.33
1
0.00
2.33
1 1 1 1
1.00
1
1
2.25
1.92
2.13
1
13
1.93
2
2.13
1 1
0.40
1 1
2.07
1 1
1.67
1
1
1.75
2.25
1 1 1 1
1.75
1.42
1.67
1 2 2 1
1.40
1.60
1 13
1.27
2
1.50
1
1.08
1.00
0 0 0 0 0 0 2.67
1
2
0.00
1.93

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
T

Nama Pelajar

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
T

Bil
0
1
3
19
22
48
2
4
5
6
8
9
15
17
7
11
12
14
21
23
24
25
26
27
31
33
35
40
47
10
13
16
18
20
28
29
30
32
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46

1
1 1
2

1
1

2
1 1 1
1 1 1

0 0 0
1

1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 2
1
1
0 0
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)
Tahun: 2012
Panitia: Sejarah

PM10
15
208

Tindakan : Guru Mata pelajaran

Jabatan: G
Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: Sessi Akademik 2012 / 2013


Bil Pelajar: 35 Bil Lulus P: 15 (42.86%) Bil Gagal: 7
Bil Lulus S: 12 (34.29%) % Gagal: 20.00
Tidak Hadir:
1
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama Pelajar
NURUL HIDAYAH
ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KAMARUL ZAM ZAM
KHAIRUNISSA
MOHD NIZAM
NORAZIAH MOHD
MOHD FAUZI
MUHAMMAD HELMI
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD ISKANDAR
SAKINAH GEORGE
SHAFIKA JAMAN
BORLEN RAPAIL
DENNIS
ELIA JANE
CHORNELD JAIKON
AZERRA JAUNIK
ALBERTH
JASCA JONING
BELINDA
ALBERT ANTHONIUS
ESTER
ROSE ATIKAH
FARINA NORJAN
CONSHANTINA
DEONLEY SAMUEL
FANNY CHEE
FELICITY
MYRISTICA
FARHAH NAZIHAH

Kelas
6AS1
6AS1/6as
6AS1
6AS1
6AS1
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AP
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AP
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AP
6AE

Jumlah
Markah

Gred

71
67
64
61
60
59
56
53
50
43
39
35
34
33
10
62
55
54
53

B+
B
BBBC+
C+
C
C
D+
D
D
F
F
F
BC+
C
C

Tindakan Guru
Pemantauan Individu

TOV

ETR

Markah

Markah

71
67
64
61
60
59
56
53
50
43
39
35
34
33
10
62
55
54
53

85
85
85
85
85
85
75
70
70
65
60
55
55
55
15
85
75
75
75

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)
Tahun: 2012
Panitia: Sejarah

PM10
15
208

Tindakan : Guru Mata pelajaran

Jabatan: G
Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: Sessi Akademik 2012 / 2013


Bil Pelajar: 35 Bil Lulus P: 15 (42.86%) Bil Gagal: 7
Bil Lulus S: 12 (34.29%) % Gagal: 20.00
Tidak Hadir:
1
Bil

Nama Pelajar

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

NAZWA MUAZAM
AMIRAH MOHD HISHAM
NELLISA NATASHA
LIM SHU TING
IDEE GEAL
SYAFIQ JAIM
MOJIKAL
MOHAMMAD AMIRUL
ANIQ ERWAN
MUHAMMAD SYAKIR
MUHAMMAD NAZRIN
OLEVIA KANDAYON
JERWAN KUAYA
MOHAMMAD
MASVECOLINE
GRACE

Kelas
6AE
6AP
6AE
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AE
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AE

Jumlah
Markah

Gred

51
51
49
46
43
43
41
41
41
41
37
33
27
19
12
TH

C
C
CCD+
D+
D+
D+
D+
D+
D
F
F
F
F
T

Tindakan Guru
Pemantauan Individu

TOV

ETR

Markah

Markah

51
51
49
46
43
43
41
41
41
41
37
33
27
19
12
TH

70
70
70
65
60
65
60
60
60
60
60
55
50
50
50
5

PM2 - Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________
Tahun: 2012
Panitia: Pengajian Am
Kelas/Nama Guru
6AP

Ujian/Peperiksaan
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

PN MARIYANI MALEK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

6AE

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

PN SOLEHAH SAID

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

RUMUSAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN

Bil. Tidak Hadir


Pelajar Bil %

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
18
18
18
20
20
18
18
18
18
48
48
47
48
48
45
45
45
48
48
44
44
44
44

A
Bil

A%

Bil

Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)


Mata Pelajaran: Pengajian Am
B+
Bil %
1 6.67

1 6.67
1 6.67
1 6.67

1
1
1
1
1 5.00 5
5 25.00 3
1 5.00 1 5.26 5
1 5.00 1 5.26 5
1 5.00 6 31.58 2
1
1
1
2 10.00 4
4 20.00 4

8
13
1 2.13 8
1 2.08 8
1 2.08 14
1 2.22
1 2.22
1 2.22
10
11
2
2
2
2

16.67
27.08
17.39
17.02
29.79

20.83
22.92

4.55
4.55
4.55
4.55

6
3
6
6
2
3
3
3
5
4
3
3
3
3

6.67
6.67
6.67
6.67
25.00
15.00
26.32
26.32
10.53

1
2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1

6.67
13.33
13.33
13.33

0.00
6.67
13.33
13.33
13.33
13.33
10.00

5.00
10.53
10.53

5.26

5.56
5.56
5.56
20.00
20.00

12.50

6.25
13.04
12.77

4.26
6.82
6.82
6.82
10.42

8.33
6.82
6.82
6.82
6.82

Tindakan : Ketua Panitia

0
x

2 10.00
1 5.00

2
3
2
2
3
3
3
3
2
3
6
6
6
6

4.17
6.25
4.35
4.26
6.38
6.82
6.82
6.82
4.17
6.25
13.64
13.64
13.64
13.64

B
BC+
Bil % Bil % Bil %
1 6.67 2 13.33 2 13.33
4 26.67 6 40.00 3 20.00
1 6.67 2 13.33 2 13.33
1 6.67 2 13.33 2 13.33
2 13.33 2 13.33 2 13.33
2 13.33 1 6.67 2 13.33
2 13.33 1 6.67 2 13.33
2 13.33 1 6.67 2 13.33
2 13.33 3 20.00 2 13.33
3 20.00 5 33.33 3 20.00
4 26.67 4 26.67
4 26.67 4 26.67
4 26.67 4 26.67
4 26.67 4 26.67
1 5.00 1 5.00 3 15.00
3 15.00 4 20.00 2 10.00
1 5.26 1 5.26 3 15.79
1 5.26 1 5.26 3 15.79
1 5.26 3 15.79 2 10.53
1 5.56 3 16.67 6 33.33
1 5.56 3 16.67 6 33.33
1 5.56 3 16.67 6 33.33
2 10.00 2 10.00 3 15.00
2 10.00 3 15.00 2 10.00
5 27.78 6 33.33 1 5.56
5 27.78 6 33.33 1 5.56
5 27.78 6 33.33 1 5.56
5 27.78 6 33.33 1 5.56
3 6.25 3 6.25 6 12.50
8 16.67 12 25.00 5 10.42
2 4.35 3 6.52 6 13.04
3 6.38 3 6.38 6 12.77
3 6.38 6 12.77 6 12.77
8 18.18 6 13.64 8 18.18
8 18.18 6 13.64 8 18.18
8 18.18 6 13.64 8 18.18
5 10.42 6 12.50 6 12.50
6 12.50 9 18.75 5 10.42
7 15.91 11 25.00 5 11.36
7 15.91 11 25.00 5 11.36
7 15.91 11 25.00 5 11.36
7 15.91 11 25.00 5 11.36

C
Bil
2
1
2
2
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
6
3
6
6
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4

C%

13.33

Bil
4

%
26.67

6.67
13.33
13.33
26.67
20.00
20.00
20.00
13.33

6.67
6.67
6.67
6.67
6.67

4
4
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1

26.67
26.67

6.67
13.33
13.33
13.33
20.00

6.67
6.67
6.67
6.67
6.67

10.00

5.00
10.53
10.53

1 5.26
3 16.67
3 16.67
11.11
3 16.67
11.11
0 0.00
10.00
5.00 0 0.00
11.11

16.67
16.67
16.67
16.67
12.50

4 8.33

6.25
13.04
12.77

8.51
11.36
11.36
11.36
10.42

8.33
9.09
9.09
9.09
9.09

4
4
2
7
7
7
3
1
1
1
1
1

8.70
8.51
4.26
15.91
15.91
15.91

6.25
2.08
2.27
2.27
2.27
2.27

Lulus Penuh
D+
D
F
Bil % Bil % Bil % Bil %
1 6.67 1 6.67 2 13.33 7 46.67
15 100.00
1 6.67 1 6.67 2 13.33 7 46.67
1 6.67 1 6.67 2 13.33 7 46.67
1 6.67 2 13.33
11 73.33
1 6.67 1 6.67
11 73.33
1 6.67 1 6.67
11 73.33
1 6.67 1 6.67
11 73.33
1 6.67 1 6.67 1 6.67 9 60.00
0 0.00 0 0.00 1 6.67 13 86.67
2 13.33
12 80.00
2 13.33
12 80.00
2 13.33
12 80.00
2 13.33
12 80.00
1 5.00 2 10.00 2 10.00 15 75.00
1 5.00 19 95.00
1 5.26 2 10.53 1 5.26 15 78.95
1 5.26 2 10.53 1 5.26 15 78.95
2 10.53
1 5.26 15 78.95
1 5.56 1 5.56
13 72.22
1 5.56 1 5.56
13 72.22
1 5.56 1 5.56
13 72.22
1 5.00 0 0.00 2 10.00 17 85.00
0 0.00 2 10.00 1 5.00 17 85.00
3 16.67 15 83.33
3 16.67 15 83.33
3 16.67 15 83.33
3 16.67 15 83.33
2 4.17 3 6.25 5 10.42 34 70.83
1 2.08 47 97.92
2 4.35 3 6.52 4 8.70 33 71.74
2 4.26 3 6.38 4 8.51 34 72.34
3 6.38 2 4.26 2 4.26 38 80.85
2 4.55 2 4.55
33 75.00
2 4.55 2 4.55
33 75.00
2 4.55 2 4.55
33 75.00
1 2.08 1 2.08 4 8.33 39 81.25
1 2.08 2 4.17 2 4.17 42 87.50
2 4.55
3 6.82 38 86.36
2 4.55
3 6.82 38 86.36
2 4.55
3 6.82 38 86.36
2 4.55
3 6.82 38 86.36

Lulus Sbhgn

GP
Bil %
6 40.00 1.73
2.69
6 40.00 1.73
6 40.00 1.73
4 26.67 2.16
4 26.67 2.36
4 26.67 2.36
4 26.67 2.36
5 33.33 2.00
1 6.67 2.42
3 20.00 2.44
3 20.00 2.44
3 20.00 2.44
3 20.00 2.44
3 15.00 2.45
3.03
3 15.79 2.58
3 15.79 2.58
3 15.79 2.88
5 27.78 2.22
5 27.78 2.22
5 27.78 2.22
1 5.00 2.65
2 10.00 2.83
2.19
2.19
2.19
2.19
9 18.75 2.42
3.06
9 19.57 2.46
9 19.15 2.47
7 14.89 2.76
11 25.00 2.41
11 25.00 2.41
11 25.00 2.41
5 10.42 2.65
4 8.33 2.82
3 6.82 2.58
3 6.82 2.58
3 6.82 2.58
3 6.82 2.58

PM2 - Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________
Tahun: 2012
Panitia: Pengajian Am
Kelas/Nama Guru
6AS1

Ujian/Peperiksaan
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

6AS2

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)

PN PARIDAH BT PARI

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN

Bil. Tidak Hadir


Pelajar Bil %

5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

A
Bil

A%

Bil

Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)


Mata Pelajaran: Pengajian Am
B+
Bil %
1

1
1
1
1

25.00
25.00

1
1
1
1
7
8
7
7
8

7
8
1
1
1
1

33.33
33.33
33.33
33.33
87.50

20.00

B-

Bil
1
1

20.00

20.00

%
20.00

Bil

40.00

20.00

2
2
2
0 0.00 1
1 20.00 1
1 33.33 1
1 33.33 1
1 33.33 1
1 33.33 1

25.00

Tindakan : Ketua Panitia

0
x

20.00

66.67
66.67
66.67
20.00
20.00

1
1

20.00
20.00

C+
C
CD+
D
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
1 20.00 2 40.00
1 20.00
1 25.00 2 50.00
1 20.00 2 40.00
2 40.00
1 33.33
1 33.33
1 33.33
1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00

33.33
33.33
33.33
33.33

12.50

100.00

87.50
87.50

1
1

12.50
12.50

100.00

87.50
100.00

12.50
12.50
12.50
12.50

1 12.50 1
1 12.50 1
1 12.50 1
1 12.50
0 0.00
2 25.00 3
2 25.00 3
2 25.00 3
2 25.00 3

12.50
12.50
12.50

37.50
37.50
37.50
37.50

3 37.50 2 25.00
1 12.50
3 37.50 2 25.00
1 12.50
3 37.50 2 25.00
1 12.50
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1 12.50 1 12.50
1 12.50 1 12.50
1 12.50 1 12.50
1 12.50 1 12.50

F
Bil
1
1
1
1

1
0

Lulus Penuh

Bil
20.00
4
5
25.00
3
20.00
4
20.00
4
2
2
2
20.00
4
0.00 4
3
3
3
3
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
8
8
8

Lulus Sbhgn

Bil

80.00
100.00

75.00
80.00
80.00
66.67
66.67
66.67
80.00
80.00

1
1
1

33.33
33.33

20.00

1
1
1

12.50
12.50

33.33

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

87.50
87.50
87.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

12.50

GP
1.87
2.73
1.58
1.87
2.13
2.56
2.56
2.56
2.00
2.40
3.44
3.44
3.44
3.44
3.96
4.00
3.96
3.96
4.00
2.88
2.88
2.88
3.96
4.00
3.38
3.38
3.38
3.38

PM2 - Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________
Tahun: 2012
Panitia: Pengajian Am
Kelas/Nama Guru

Ujian/Peperiksaan
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN

Bil. Tidak Hadir


Pelajar Bil %

A
Bil

A%

Bil

Tindakan : Ketua Panitia

0
x

Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)


Mata Pelajaran: Pengajian Am
B+
Bil %

B
Bil

B%

Bil

C+
Bil %

C
Bil

C%

Bil

D+
Bil %

D
Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

PM2 - Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________
Tahun: 2012
Panitia: Pengajian Am
Kelas/Nama Guru

Ujian/Peperiksaan
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN

Bil. Tidak Hadir


Pelajar Bil %

A
Bil

A%

Bil

Tindakan : Ketua Panitia

0
x

Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)


Mata Pelajaran: Pengajian Am
B+
Bil %

B
Bil

B%

Bil

C+
Bil %

C
Bil

C%

Bil

D+
Bil %

D
Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

PM2 - Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________
Tahun: 2012
Panitia: Pengajian Am
Kelas/Nama Guru

Ujian/Peperiksaan
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN

Bil. Tidak Hadir


Pelajar Bil %

A
Bil

A%

Bil

Tindakan : Ketua Panitia

0
x

Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)


Mata Pelajaran: Pengajian Am
B+
Bil %

B
Bil

B%

Bil

C+
Bil %

C
Bil

C%

Bil

D+
Bil %

D
Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

PM2 - Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________
Tahun: 2012
Panitia: Pengajian Am
Kelas/Nama Guru

Ujian/Peperiksaan
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN

Bil. Tidak Hadir


Pelajar Bil %

A
Bil

A%

Bil

Tindakan : Ketua Panitia

0
x

Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)


Mata Pelajaran: Pengajian Am
B+
Bil %

B
Bil

B%

Bil

C+
Bil %

C
Bil

C%

Bil

D+
Bil %

D
Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

PM2 - Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________
Tahun: 2012
Panitia: Pengajian Am
Kelas/Nama Guru

Ujian/Peperiksaan
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

OTI 1
OTI 2
STPM PENGGAL 1
STPM PENGGAL 2
STPM PENGGAL 3
STPM KESELURUHAN

Bil. Tidak Hadir


Pelajar Bil %

A
Bil

A%

Bil

Tindakan : Ketua Panitia

0
x

Tingkatan: Tingkatan Enam (Sessi Akademik 2012 / 2013)


Mata Pelajaran: Pengajian Am
B+
Bil %

B
Bil

B%

Bil

C+
Bil %

C
Bil

C%

Bil

D+
Bil %

D
Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

PM3
Tindakan : Pentadbir

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


POST MORTEM MATA PELAJARAN YANG BERPENCAPAIAN KRITIKAL
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN / AKHIR TAHUN
Tarikh :
Panitia :
Bil

Mata Pelajaran
Ting./ Tahun

Mata Pelajaran:

Capai

Bil Lulus:

KUMP.
FAKTOR
ANALISIS ITEM

SOALAN
Tingkatan:

FAKTOR
Telah dilaksanakan (Jika Ya dapatkan salinan analisis tersebut)
1. Bilangan Soalan Aras Rendah terlalu kurang
2. Tidak menyediakan JSU

Peratus Lulus:
1. Tidak Hadir

MURID

2. Belum belajar topik berkaitan


3. Murid belum menguasai
4. Pencapaian berbeza intra mata pelajaran/antara mata pelajaran
1. Pengajaran/pendekatan tidak sesuai
2. Guru baru

Tidak Hadir:

GURU

3. Bukan Option
4. P&P Guru yang berbeza
5. Ketiadaan guru dalam tempoh yang lama
6. Pencapaian berbeza inter mata pelajaran/ antara kelas
1. Kekerapan latihan yang kurang

LATIHAN MURID 2. Latihan murid tidak disemak oleh guru


3. Latihan murid yang tidak sesuai
1. Keberkesanan program/aktiviti

PROGRAM KHAS

Disediakan oleh:

Ya

Tidak

Catatan/Ulasan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR
ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA: 6AS1


TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN: PN. NOOR SIDAH BINTI SAIDIN
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

L I
L C
L C
P C

Jantina

Melayu

Jum
-

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE

L
L
L
L
L
P
P

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA: 6AS2


TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN: EN YEOH THONG HUAT
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

C
C
C
C
C
C
C

Jantina

Melayu

Jum
-

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
CHORNELD JAIKON
NORAZIAH MOHD
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
ALBERT ANTHONIUS
BORLEN RAPAIL
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING

L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA: 6AP


TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN: CIK ZURINA BT ISMAIL
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

M
I
M
I
I
M
M
M
L
I
M
C
M
M
M
M

Jantina

Jum

Melayu

10

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

16

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
GRACE
NAZWA MUAZAM
AMIRAH MOHD HISHAM
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA: 6AE


TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN: PN. PARIDAH BINTI PARI
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

M
M
M
M
M
M
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
M

Jantina

Jum

Melayu

12

18

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

14

20

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA PELAJAR

Bangsa

Bil. No.Daftar

Jantina

SENARAI NAMA:
TAHUN: 2012
GURU TINGKATAN:
KETUA TINGKATAN:
PEN. KETUA TINGKATAN:

Jantina

Jum

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

1
4
4
1
1

Bil.

2
7
11
5

3
16
27
12

4
20
47
28

5
0
47
48

Rujukan Kelas
Nama Pelajar
No Daftar Nama KelasJantina
-1
0
Nombor Nama Kelas?
0 Aliran
Nama Pelajar
Daftar
6 Bawah ?
1
1 ASBARI 288/09
6AS1
L
2
2 EZZAWANA
287/09
EZZATI 6AS1
L
3
3 KHAIRUNISSA
286/09
6AS1
L
4
4 KAMARUL
53/03
ZAM ZAM6AS1
P
5
1 MOHD FAUZI
339/09
6AS2
L
6
2 MOHD NIZAM
281/09
6AS2
L
7
3 MOHD RUSDI
338/09
MURSID
6AS2
L
8
4 MUHAMMAD
340/09
HELMI 6AS2
L
9
5 MUHAMMAD
279/09
ISKANDAR
6AS2
L
10
6 NURKHAIRUNNISA
384/09
6AS2
TAUFIK P
11
7 SAKINAH341/09
GEORGE 6AS2
P
12
1 ALBERTH 315/09
6AE
L
13
2 AZERRA JAUNIK
333/09
6AE
L
14
3 BELINDA 345/09
6AE
L
15
4 CHORNELD
319/09
JAIKON 6AE
L
16
5 NORAZIAH280/09
MOHD
6AS2
L
17
6 ROSE ATIKAH
344/09
6AP
L
18
7 SHAFIKA JAMAN
291/09
6AP
L
19
8 ALBERT ANTHONIUS
321/09
6AE
P
20
9 BORLEN 320/09
RAPAIL 6AE
P
21
10 CONSHANTINA
322/09
6AE
P
22
11 DENNIS 330/09
6AE
P
23
12 DEONLEY
323/09
SAMUEL 6AE
P
24
13 ELIA JANE
325/09
6AE
P
25
14 ESTER 326/09
6AE
P
26
15 FARINA NORJAN
331/09
6AE
P
27
16 JASCA JONING
328/09
6AE
P
28
1 ANIQ ERWAN
311/09
6AE
L
29
2 FANNY CHEE
307/09
6AE
L
30
3 FARHAH NAZIHAH
317/09
6AE
L
31
4 FELICITY 316/09
6AE
L
32
5 GRACE 313/09
6AE
L
33
6 NAZWA MUAZAM
314/09
6AE
L
34
7 AMIRAH MOHD
294/09 HISHAM
6AP
P
35
8 IDEE GEAL
292/09
6AP
P
36
9 JERWAN297/09
KUAYA 6AP
P
37
10 LIM SHU 299/09
TING
6AP
P
38
11 MASVECOLINE
300/09
6AP
P
39
12 MOHAMMAD
302/09
6AP
P
40
13 MOHAMMAD
301/09
AMIRUL
6AP
P

6
0
47
48

7
0
47
48

Bangsa
??
??
I
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
I
M
I
I
M
M
M
L
I
M
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
M
M
M
M
M
M

8
0
47
48

9
0
47
48

10
0
47
48

No Kelas NamaPelajar
NoKelas
0
Ujian 1
Nama Pelajar
1 ASBARI
1 EZZAWANA EZZATI
1 KHAIRUNISSA
1 KAMARUL ZAM ZAM
2 MOHD FAUZI
2 MOHD NIZAM
2 MOHD RUSDI MURSID
2 MUHAMMAD HELMI
2 MUHAMMAD ISKANDAR
2 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
2 SAKINAH GEORGE
3 ALBERTH
3 AZERRA JAUNIK
3 BELINDA
3 CHORNELD JAIKON
3 NORAZIAH MOHD
3 ROSE ATIKAH
3 SHAFIKA JAMAN
3 ALBERT ANTHONIUS
3 BORLEN RAPAIL
3 CONSHANTINA
3 DENNIS
3 DEONLEY SAMUEL
3 ELIA JANE
3 ESTER
3 FARINA NORJAN
3 JASCA JONING
4 ANIQ ERWAN
4 FANNY CHEE
4 FARHAH NAZIHAH
4 FELICITY
4 GRACE
4 NAZWA MUAZAM
4 AMIRAH MOHD HISHAM
4 IDEE GEAL
4 JERWAN KUAYA
4 LIM SHU TING
4 MASVECOLINE
4 MOHAMMAD
4 MOHAMMAD AMIRUL

41
42
43
44
45
46
47
48

14 MOJIKAL298/09
6AP
15 MUHAMMAD
304/09
NAZRIN
6AP
16 MUHAMMAD
305/09
SYAKIR
6AP
17 MYRISTICA
306/09
6AP
18 NELLISA 327/09
NATASHA 6AE
19 OLEVIA KANDAYON
295/09
6AP
20 SYAFIQ JAIM
303/09
6AP
1 NURUL HIDAYAH
289/09
6AS1

P
P
P
P
P
P
P
L

M
M
M
M
M
C
M
I

4
4
4
4
4
4
4
B

MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM
NURUL HIDAYAH

USDI MURSID

MAD ISKANDAR
IRUNNISA TAUFIK

ANTHONIUS

MOHD HISHAM

MAD AMIRUL

11
0
47
48

12
0
47
48

13
0
47
48

14
0
47
48

15
0
47
48

Rujukan Kelas
Nama Pelajar
No Daftar Nama KelasJantina
0
Nombor Nama Kelas?
Aliran
Nama Pelajar
Daftar
6 Bawah ?
1 ASBARI 288/09
6AS1
L
2 EZZAWANA
287/09
EZZATI 6AS1
L
3 KAMARUL
53/03
ZAM ZAM6AS1
P
4 KHAIRUNISSA
286/09
6AS1
L
1 MOHD FAUZI
339/09
6AS2
L
2 MOHD NIZAM
281/09
6AS2
L
3 MOHD RUSDI
338/09
MURSID
6AS2
L
4 MUHAMMAD
340/09
HELMI 6AS2
L
5 MUHAMMAD
279/09
ISKANDAR
6AS2
L
6 NURKHAIRUNNISA
384/09
6AS2
TAUFIK P
7 SAKINAH341/09
GEORGE 6AS2
P
1 ALBERT ANTHONIUS
321/09
6AE
P
2 ALBERTH 315/09
6AE
L
3 AZERRA JAUNIK
333/09
6AE
L
4 BELINDA 345/09
6AE
L
5 BORLEN 320/09
RAPAIL 6AE
P
6 CHORNELD
319/09
JAIKON 6AE
L
7 CONSHANTINA
322/09
6AE
P
8 DENNIS 330/09
6AE
P
9 DEONLEY
323/09
SAMUEL 6AE
P
10 ELIA JANE
325/09
6AE
P
11 ESTER 326/09
6AE
P
12 FARINA NORJAN
331/09
6AE
P
13 JASCA JONING
328/09
6AE
P
14 NORAZIAH280/09
MOHD
6AS2
L
15 ROSE ATIKAH
344/09
6AP
L
16 SHAFIKA JAMAN
291/09
6AP
L
1 AMIRAH MOHD
294/09 HISHAM
6AP
P
2 ANIQ ERWAN
311/09
6AE
L
3 FANNY CHEE
307/09
6AE
L
4 FARHAH NAZIHAH
317/09
6AE
L
5 FELICITY 316/09
6AE
L
6 GRACE 313/09
6AE
L
7 IDEE GEAL
292/09
6AP
P
8 JERWAN297/09
KUAYA 6AP
P
9 LIM SHU 299/09
TING
6AP
P
10 MASVECOLINE
300/09
6AP
P
11 MOHAMMAD
302/09
6AP
P
12 MOHAMMAD
301/09
AMIRUL
6AP
P
13 MOJIKAL298/09
6AP
P

16
0
47

17
0
47

Bangsa
??
??
I
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
M
I
M
L
I
I
M
C
M
M
M
M
I
M
M
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

18
0
47

19
0
47

20
0
47

No Kelas NamaPelajar
NoKelas
0
Ujian 1
Nama Pelajar
1 ASBARI
1 EZZAWANA EZZATI
1 KAMARUL ZAM ZAM
1 KHAIRUNISSA
2 MOHD FAUZI
2 MOHD NIZAM
2 MOHD RUSDI MURSID
2 MUHAMMAD HELMI
2 MUHAMMAD ISKANDAR
2 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
2 SAKINAH GEORGE
3 ALBERT ANTHONIUS
3 ALBERTH
3 AZERRA JAUNIK
3 BELINDA
3 BORLEN RAPAIL
3 CHORNELD JAIKON
3 CONSHANTINA
3 DENNIS
3 DEONLEY SAMUEL
3 ELIA JANE
3 ESTER
3 FARINA NORJAN
3 JASCA JONING
3 NORAZIAH MOHD
3 ROSE ATIKAH
3 SHAFIKA JAMAN
4 AMIRAH MOHD HISHAM
4 ANIQ ERWAN
4 FANNY CHEE
4 FARHAH NAZIHAH
4 FELICITY
4 GRACE
4 IDEE GEAL
4 JERWAN KUAYA
4 LIM SHU TING
4 MASVECOLINE
4 MOHAMMAD
4 MOHAMMAD AMIRUL
4 MOJIKAL

MAD NAZRIN
MAD SYAKIR

14 MUHAMMAD
304/09
NAZRIN
6AP
15 MUHAMMAD
305/09
SYAKIR
6AP
16 MYRISTICA
306/09
6AP
17 NAZWA MUAZAM
314/09
6AE
18 NELLISA 327/09
NATASHA 6AE
19 OLEVIA KANDAYON
295/09
6AP
20 SYAFIQ JAIM
303/09
6AP
1 NURUL HIDAYAH
289/09
6AS1

P
P
P
L
P
P
P
L

M
M
M
M
M
C
M
I

4
4
4
4
4
4
4
B

MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NAZWA MUAZAM
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM
NURUL HIDAYAH

USDI MURSID

MAD ISKANDAR
IRUNNISA TAUFIK

ANTHONIUS

MOHD HISHAM

MAD AMIRUL

21
0
47

22
0
47

23
0
47

24
0
47

25
0
47

26
0
47

27
0
47

28
0
47

29
0
47

30
0
47

MAD NAZRIN
MAD SYAKIR

31
0
47

1
No Kelas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Betulkan Nama Panitia


Jika Tidak Betul=>
Nama Kelas
Nama Guru Kelas
6AS1
PN. NOOR SIDAH BINTI SAIDIN
6AS2
EN YEOH THONG HUAT
6AP
CIK ZURINA BT ISMAIL
6AE
PN. PARIDAH BINTI PARI

Pengajian Am
Pengajian Am
PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN
PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

Bahasa Melayu
Bahasa Melayu

PN. FOZIAH BT HASHIM


PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL

Sejarah
Sejarah

Ekonomi
Ekonomi

PN CHAN EIT FONG


PN SHANTINA BT JUSUH
PN HU MEI CHING

Pengajian Perniagaan
Pengajian Perniagaan

ZURINA BINTI ISMAIL

Mathematics (T)
Mathematics (T)
PN LOOI LI FOONG
PN LOOI LI FOONG

Physics
Physics
EN YEOH THONG HUAT

Chemistry
Chemistry
PN OOI SIN DIEWU

Biology
Biology
PN NOOR SIDAH BT SAIDIN

Geografi
Geografi

EN ZULKIPLI B SALEH
PN LOW MOOI EE

Muet
Muet

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Bil Kelas
1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Bil

T
TH

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN


PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

175
639
845
1193

2012

2852

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP PN. FOZIAH BT HASHIM
4 6AE PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

301
600

901

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 PN CHAN EIT FONG
3 6AP PN SHANTINA BT JUSUH
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

735
799

1534

Mata Pelajaran: Ekonomi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE PN HU MEI CHING
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

516

516

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Perniagaan
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP ZURINA BINTI ISMAIL
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

306
377

683

Mata Pelajaran: Mathematics (T)


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN LOOI LI FOONG


2 6AS2 PN LOOI LI FOONG
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

94
454
8

556

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Physics
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 EN YEOH THONG HUAT
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

370
24

394

Mata Pelajaran: Chemistry


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN OOI SIN DIEWU


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

98
358
16

472

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Biology
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1 PN NOOR SIDAH BT SAIDIN


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

191

191

Mata Pelajaran: Geografi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP EN ZULKIPLI B SALEH
4 6AE PN LOW MOOI EE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

586
477

1063

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Muet
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

A-

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

B+
%

Bil

Bil

B
%

Bil

Bil

B%

Bil

Bil

C+
%

Bil

Bil

C
%

Bil

Bil

C%

Bil

Bil

D+
%

Bil

Bil

D
%

Bil

Bil

F
%

Bil

Bil

TH
%

Bil

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

Bil

A~C
Bil %

Bil

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Mata Pelajaran:
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

A-

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

B-

C+

C-

D+

TH

Hadir
%

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
ANALISIS KESELURUHAN 2012

Bil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kod

1
900
2
910
3
940
4
944
5
946
6
954
7
960
8
962
9
964
10 942
11 980
12
JUMLAH

Mata Pelajaran

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet

2852
901
1534
516
683
556
394
472
191
1063

2012

9162

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Bil Kelas
1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Bil

T
TH

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN


PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

244
642
842
1193

2012

2921

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP PN. FOZIAH BT HASHIM
4 6AE PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

301
600

901

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 PN CHAN EIT FONG
3 6AP PN SHANTINA BT JUSUH
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

735
799

1534

Mata Pelajaran: Ekonomi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE PN HU MEI CHING
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

516

516

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Perniagaan
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP ZURINA BINTI ISMAIL
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

306
377

683

Mata Pelajaran: Mathematics (T)


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN LOOI LI FOONG


2 6AS2 PN LOOI LI FOONG
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

94
372
90

556

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Physics
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 EN YEOH THONG HUAT
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

332
62

394

Mata Pelajaran: Chemistry


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN OOI SIN DIEWU


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

144
340
34

518

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Biology
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1 PN NOOR SIDAH BT SAIDIN


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

260

260

Mata Pelajaran: Geografi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP EN ZULKIPLI B SALEH
4 6AE PN LOW MOOI EE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

586
477

1063

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Muet
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

A-

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

B+
%

Bil

Bil

B
%

Bil

Bil

B%

Bil

Bil

C+
%

Bil

Bil

C
%

Bil

Bil

C%

Bil

Bil

D+
%

Bil

Bil

D
%

Bil

Bil

F
%

Bil

Bil

TH
%

Bil

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

Bil

A~C
Bil %

Bil

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Mata Pelajaran:
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

A-

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

B-

C+

C-

D+

TH

Hadir
%

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH), 2012, TAHUN 2012
ANALISIS KESELURUHAN 2012

Bil

Kod

1
900
2
910
3
940
4
944
5
946
6
954
7
960
8
962
9
964
10 942
11 980
12
JUMLAH

Mata Pelajaran

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet

2921
901
1534
516
683
556
394
518
260
1063

2012

9346

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Bil Kelas
1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Bil

T
TH

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN


PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

244
733
751
1193

2012

2921

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP PN. FOZIAH BT HASHIM
4 6AE PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

301
600

901

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 PN CHAN EIT FONG
3 6AP PN SHANTINA BT JUSUH
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

735
799

1534

Mata Pelajaran: Ekonomi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE PN HU MEI CHING
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

516

516

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Perniagaan
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP ZURINA BINTI ISMAIL
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

306
377

683

Mata Pelajaran: Mathematics (T)


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN LOOI LI FOONG


2 6AS2 PN LOOI LI FOONG
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

94
462

556

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Physics
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 EN YEOH THONG HUAT
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

394

394

Mata Pelajaran: Chemistry


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN OOI SIN DIEWU


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

144
374

518

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Biology
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1 PN NOOR SIDAH BT SAIDIN


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

260

260

Mata Pelajaran: Geografi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP EN ZULKIPLI B SALEH
4 6AE PN LOW MOOI EE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

586
429

1015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Muet
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

A-

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

B+
%

Bil

Bil

B
%

Bil

Bil

B%

Bil

Bil

C+
%

Bil

Bil

C
%

Bil

Bil

C%

Bil

Bil

D+
%

Bil

Bil

D
%

Bil

Bil

F
%

Bil

Bil

TH
%

Bil

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

Bil

A~C
Bil %

Bil

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Mata Pelajaran:
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

A-

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

B-

C+

C-

D+

TH

Hadir
%

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
ANALISIS KESELURUHAN 2012

Bil

Kod

1
900
2
910
3
940
4
944
5
946
6
954
7
960
8
962
9
964
10 942
11 980
12
JUMLAH

Mata Pelajaran

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet

2921
901
1534
516
683
556
394
518
260
1015

2012

9298

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Bil Kelas
1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Bil

T
TH

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN


PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

166
478
795
904

2012

2343

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP PN. FOZIAH BT HASHIM
4 6AE PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

410
860

1270

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 PN CHAN EIT FONG
3 6AP PN SHANTINA BT JUSUH
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

668
912

1580

Mata Pelajaran: Ekonomi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE PN HU MEI CHING
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

284

284

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Perniagaan
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP ZURINA BINTI ISMAIL
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

198

198

Mata Pelajaran: Mathematics (T)


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN LOOI LI FOONG


2 6AS2 PN LOOI LI FOONG
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

106
503

609

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Physics
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 EN YEOH THONG HUAT
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

366

366

Mata Pelajaran: Chemistry


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN OOI SIN DIEWU


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

84
350

434

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Biology
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1 PN NOOR SIDAH BT SAIDIN


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

226

226

Mata Pelajaran: Geografi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP EN ZULKIPLI B SALEH
4 6AE PN LOW MOOI EE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

790
458

1248

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Muet
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

A-

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

B+
%

Bil

Bil

B
%

Bil

Bil

B%

Bil

Bil

C+
%

Bil

Bil

C
%

Bil

Bil

C%

Bil

Bil

D+
%

Bil

Bil

D
%

Bil

Bil

F
%

Bil

Bil

TH
%

Bil

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

Bil

A~C
Bil %

Bil

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Mata Pelajaran:
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

A-

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

B-

C+

C-

D+

TH

Hadir
%

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
ANALISIS KESELURUHAN 2012

Bil

Kod

1
900
2
910
3
940
4
944
5
946
6
954
7
960
8
962
9
964
10 942
11 980
12
JUMLAH

Mata Pelajaran

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet

2343
1270
1580
284
198
609
366
434
226
1248

2012

8558

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Bil Kelas
1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Bil

T
TH

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN


PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

166
478
795
904

2012

2343

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP PN. FOZIAH BT HASHIM
4 6AE PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

410
860

1270

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 PN CHAN EIT FONG
3 6AP PN SHANTINA BT JUSUH
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

668
912

1580

Mata Pelajaran: Ekonomi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE PN HU MEI CHING
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

284

284

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Perniagaan
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP ZURINA BINTI ISMAIL
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

198

198

Mata Pelajaran: Mathematics (T)


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN LOOI LI FOONG


2 6AS2 PN LOOI LI FOONG
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

106
503

609

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Physics
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 EN YEOH THONG HUAT
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

366

366

Mata Pelajaran: Chemistry


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN OOI SIN DIEWU


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

84
350

434

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Biology
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1 PN NOOR SIDAH BT SAIDIN


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

226

226

Mata Pelajaran: Geografi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP EN ZULKIPLI B SALEH
4 6AE PN LOW MOOI EE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

790
458

1248

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Muet
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

A-

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

B+
%

Bil

Bil

B
%

Bil

Bil

B%

Bil

Bil

C+
%

Bil

Bil

C
%

Bil

Bil

C%

Bil

Bil

D+
%

Bil

Bil

D
%

Bil

Bil

F
%

Bil

Bil

TH
%

Bil

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

Bil

A~C
Bil %

Bil

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Mata Pelajaran:
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

A-

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

B-

C+

C-

D+

TH

Hadir
%

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
ANALISIS KESELURUHAN 2012

Bil

Kod

1
900
2
910
3
940
4
944
5
946
6
954
7
960
8
962
9
964
10 942
11 980
12
JUMLAH

Mata Pelajaran

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet

2343
1270
1580
284
198
609
366
434
226
1248

2012

8558

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Am
Bil Kelas
1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Bil

T
TH

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN


PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

166
478
795
904

2012

2343

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP PN. FOZIAH BT HASHIM
4 6AE PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

410
860

1270

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Sejarah
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 PN CHAN EIT FONG
3 6AP PN SHANTINA BT JUSUH
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

668
912

1580

Mata Pelajaran: Ekonomi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE PN HU MEI CHING
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

284

284

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Pengajian Perniagaan
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP ZURINA BINTI ISMAIL
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

198

198

Mata Pelajaran: Mathematics (T)


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN LOOI LI FOONG


2 6AS2 PN LOOI LI FOONG
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

106
503

609

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Physics
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1
2 6AS2 EN YEOH THONG HUAT
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

366

366

Mata Pelajaran: Chemistry


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1 PN OOI SIN DIEWU


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

84
350

434

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Biology
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

1 6AS1 PN NOOR SIDAH BT SAIDIN


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

226

226

Mata Pelajaran: Geografi


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP EN ZULKIPLI B SALEH
4 6AE PN LOW MOOI EE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

790
458

1248

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
Mata Pelajaran: Muet
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

A-

Jumlah
A
Calon Bil %

Bil

B+
%

Bil

Bil

B
%

Bil

Bil

B%

Bil

Bil

C+
%

Bil

Bil

C
%

Bil

Bil

C%

Bil

Bil

D+
%

Bil

Bil

D
%

Bil

Bil

F
%

Bil

Bil

TH
%

Bil

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

Bil

A~C
Bil %

Bil

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Mata Pelajaran:
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

A-

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

B-

C+

C-

D+

TH

Hadir
%

C- ~ D

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), 2012, TAHUN 2012
ANALISIS KESELURUHAN 2012

Bil

Kod

1
900
2
910
3
940
4
944
5
946
6
954
7
960
8
962
9
964
10 942
11 980
12
JUMLAH

Mata Pelajaran

Jumlah
A
Calon Bil %

ABil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

TH
%

Bil

Hadir
%

A~C
Bil %

C- ~ D

Bil

GPMP Jumlah Purata


Markah Markah

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet

2343
1270
1580
284
198
609
366
434
226
1248

2012

8558

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Mata Pelajaran: Pengajian Am


Bil Kelas
1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

Nama Guru Subjek


PN. RAHAYU BT ABD RAHMAN
PN PARIDAH BT PARI
PN MARIYANI MALEK
PN SOLEHAH SAID

2012

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP PN. FOZIAH BT HASHIM
4 6AE PN. SOFIATONIZA BT ISMAIL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Mata Pelajaran: Sejarah


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2 PN CHAN EIT FONG
3 6AP PN SHANTINA BT JUSUH
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012
Mata Pelajaran: Ekonomi
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE PN HU MEI CHING
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Mata Pelajaran: Pengajian Perniagaan


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP ZURINA BINTI ISMAIL
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012
Mata Pelajaran: Mathematics (T)
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1 PN LOOI LI FOONG


2 6AS2 PN LOOI LI FOONG
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Mata Pelajaran: Physics


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2 EN YEOH THONG HUAT
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012
Mata Pelajaran: Chemistry
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1 PN OOI SIN DIEWU


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Mata Pelajaran: Biology


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1 PN NOOR SIDAH BT SAIDIN


2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012
Mata Pelajaran: Geografi
Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP EN ZULKIPLI B SALEH
4 6AE PN LOW MOOI EE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH
2012

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Mata Pelajaran: Muet


Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

Mata Pelajaran:

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Bil Kelas

Nama Guru Subjek

1 6AS1
2 6AS2
3 6AP
4 6AE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
JUMLAH

2012

ANALISIS KESELURUHAN 2012

Bil

Kod

1
900
2
910
3
940
4
944
5
946
6
954
7
960
8
962
9
964
10 942
11 980
12
JUMLAH

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Mata Pelajaran
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)
Physics
Chemistry
Biology
Geografi
Muet
2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SUNGAI BAKAP
14200 SUNGAI JAWI
SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG

No Telefon: 04-5824476
No Faksimili: 04-5824476
E-mail: smktssb@gmail.com

LAPORAN KEMAJUAN PELAJAR TINGKATAN 6 SESSI AKADEMIK 2012/ 2013

STPM Keseluruhan

STPM Penggal 1
STPM Penggal 2
STPM Penggal 3

ETR

OTI 2

OTI 1

TOV

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 3 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6


ATAS)

Mata Pelajaran

TINGKATAN: 6BS1/6AS1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 2 (6 ATAS)

ASBARI

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6


ATAS)

NAMA PELAJAR:

NOMBOR SEKOLAH: 288/09

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENGGAL 1 (6 BAWAH)

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6


BAWAH)

NOMBOR SIRI:

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G G G G G
Pengajian Am

57 B-

17

F 94 A 67 B+ 64 B 45 C 57

Bahasa Melayu

60 B

Sejarah

53

C+

18

C+

60 B- 62 B- 65 B B B B B

Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)

0 F 56 B- 72 A- 65 B+ 41 C-

Physics

0F

2F

3F

5F F F F F

74 A- 60 B 40 C-

Chemistry

22

Biology

48 C 33 D

14

F 74 A- 56 B-

20

22

31

F 41

D+

50 C

D+ D+ D+ D+

48 C- 50 C 51 C 53 C C- C- C- C-

Geografi
Muet

156

Nilai Gred Purata Keseluruhan


Jumlah Markah:
Purata Markah:
Keputusan:
Kedudukan Dalam Kelas:
Kedudukan Dalam Tingkatan:
Kehadiran:
Kelakuan:
Tandatangan Ibubapa/Waris

BAND 3

59

BAND 1

59

BAND 1

300

BAND 6

38

BAND 1

1.17 1.17 3.75 3.08 1.59 1.83 1.00 1.17 1.50 1.75
127
120
314
248
165
176
127
143
157
173
31.75 30.00 78.50 62.00 41.25 44.00 31.75 35.75 39.25 43.25
1=Lulus 3=Gagal 1=Lulus 1=Lulus 1=Lulus 1=Lulus
3/4
5/5
1/5
2/4
1/4
1/4
11/12 13/13 1/13 4/12 7/12 7/12
90/101 158/175
Baik BAIK
Tandatangan Guru Tingkatan

PN. NOOR SIDAH BINTI SAIDIN


*P.P.T.:UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)
**P.A.T.:PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)
U/P1*:UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)
U/P2*:PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)
Tarikh:
11/11/2013

1.50 1.50 1.50 1.50

Tandatangan Pengetua

Ali Bin Ahmad


PK T6
b/p Pengetua

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0.
Julat 2:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0.

1
Disediakan Oleh: chewDiprogramkan Oleh:HCChew

Helaian Pemantauan 187595447.xls

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SUNGAI BAKAP
14200 SUNGAI JAWI
SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG

No Telefon: 04-5824476
No Faksimili: 04-5824476
E-mail: smktssb@gmail.com

LAPORAN KEMAJUAN PELAJAR TINGKATAN 6 SESSI AKADEMIK 2012/ 2013


NOMBOR SEKOLAH: 288/09
U/P1*

U/P2*

U/P3*

U/P4*

U/P5*

U/P6*

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 2 (6 ATAS)

UJIAN PRESTASI 3
PENGGAL 3 (6 ATAS)

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 3 (6 ATAS)

TINGKATAN: 6BS1/6AS1
UJIAN PRESTASI 2
PENGGAL 2 (6 ATAS)

ASBARI

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 1 (6
BAWAH)

NAMA PELAJAR:

UJIAN PRESTASI 1
PENGGAL 1 (6
BAWAH)

NOMBOR SIRI:

Mata Pelajaran
M

57 B-

Pengajian Am

17 F

94 A

67 B+

64 B

Komen Guru

G
U/P1*:

45 C

Sederhana. Anda boleh berjaya jika mahu


lipatgandakan usaha. Belajarlah dengan
lebih rajin.

Bahasa Melayu

60 B

Sejarah

53 C+

U/P2*:
Perlu berusaha dengan gigih, banyak
perlu diperbaiki.

Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Mathematics (T)

U/P3*:

18 F
0F

56 B-

Physics
Chemistry

22 F

14 F

Biology

48 C

33 D

72 A-

65 B+

41 C-

74 A-

60 B

40 C-

74 A-

56 B-

20 F

Cemerlang! Markah purata anda dalam


lingkungan A, syabas!

U/P4*:
Markah purata anda dalam lingkungan B,
usaha lagi!

*Pep5.:
Markah purata anda dalam lingkungan C-,
perlu tingkatkan usaha anda!

Geografi
Muet

156

Nilai Gred Purata Keseluruhan


Jumlah Markah:
Purata Markah:
Keputusan:
Kedudukan Dalam Kelas:
Kedudukan Dalam Tingkatan:
Kehadiran:
Kelakuan:
Tandatangan Ibubapa/Waris

Tarikh:

59

BAND 3

1.17
127
31.75
1=Lulus
3/4
11/12
90/101
Baik

1.17
120
30.00
3=Gagal
5/5
13/13
158/175
BAIK

BAND 1

3.75
314
78.50
1=Lulus
1/5
1/13

59

BAND 1

3.08
248
62.00
1=Lulus
2/4
4/12

300

BAND 6

1.59
165
41.25
1=Lulus
1/4
7/12

38

BAND 1

1.83
176
44.00
1=Lulus
1/4
7/12

**Pep6:
Markah purata anda dalam lingkungan C-,
perlu tingkatkan usaha anda!

Nota:
BMI:20.5(NORMAL)

Tandatangan Guru Tingkatan

Tandatangan Pengetua

PN. NOOR SIDAH BINTI SAIDIN

Ali Bin Ahmad


PK T6
b/p Pengetua

11/11/2013

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0.
Julat 2:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0.

Disediakan Oleh: chewDiprogramkan Oleh:HCChew

Helaian Laporan 187595447.xls

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
1
Tahun
Terbaik

Pengajian Am
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

35
88
89
87
54
32
45
44

A-

Bil

6
5
11
1
12
3
3
2

17.14

5.68
12.36

1.15
22.22

9.38
6.67
4.55

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

9 25.71 5 14.29 3 8.57 5 14.29 3 8.57 2 5.71


8 9.09 10 11.36 7 7.95 11 12.50 17 19.32 13 14.77
9 10.11 12 13.48 16 17.98 21 23.60 9 10.11 6 6.74
11 12.64 15 17.24 12 13.79 12 13.79 11 12.64 14 16.09
7 12.96 8 14.81 3 5.56 5 9.26 8 14.81 5 9.26
4 12.50 3 9.38 5 15.63 7 21.88 3 9.38 3 9.38
7 15.56 10 22.22 5 11.11 7 15.56 5 11.11 4 8.89
3 6.82 6 13.64 7 15.91 11 25.00 5 11.36 4 9.09

D+

Bil

7
1

7.95
1.12

3
1
1
1

5.56
3.13
2.22
2.27

Bil

2
4
3
4
1
1
2
2

5.71
4.55
3.37
4.60
1.85
3.13
4.44
4.55

Bil

Bil

1
1
3
1
1

1.14
1.12
3.45
1.85
3.13

5
4
1
1
1
3

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

94.29

2
12
5
7
5
3
3
3

33
5.68 71
84
4.60 76
1.85 48
3.13 28
2.22 41
6.82 38

80.68
94.38
87.36
88.89
87.50
91.11
86.36

GP

5.71 3.13
2.46
5.62 2.93
8.05 2.58
9.26 2.94
9.38 2.73
6.67 2.86
6.82 2.58

13.64

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
2
Tahun
Terbaik

Bahasa Melayu
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

39
40
42
32
26
23
16

A-

B+

Bil

Bil

Bil

2
1

5.13
2.50

2
1
1

5.13
2.50
2.38

12.82

2
1

6.25
3.85

5
3
2
1
1
2
2

2
1
3

7.69
4.35
18.75

7.50
4.76
3.13
3.85
8.70
12.50

Bil

B%

10 25.64
4 10.00
5 11.90
6 18.75
1 3.85
1 4.35
3 18.75

C+

Bil

Bil

Bil

6
5
1
5
1
4
1

15.38

6
7
8
4
3
2
2

15.38

2
8
7
5
3
4
3

12.50

2.38
15.63

3.85
17.39

6.25

17.50
19.05
12.50
11.54

8.70
12.50

C-

D+

Bil

5.13

2
3
6
3
4
6

5.13
7.50

20.00
16.67
15.63
11.54
17.39
18.75

14.29

9.38
15.38
26.09

Bil

Bil

Bil

4
5
2
2
3
1

10.00
11.90

1
2
2

2.56
5.00
4.76

6.25
7.69

11.54

3
2
5
4
5

13.04

6.25

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

7.69 33
5.00 29
11.90 24
12.50 23
19.23 12
14
6.25 14

84.62
72.50
57.14
71.88
46.15
60.87
87.50

GP

3 7.69 2.57
9 22.50 2.19
13 30.95 1.89
5 15.63 2.18
9 34.62 1.76
9 39.13 2.20
1 6.25 2.58

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
3
Tahun
Terbaik

Sejarah
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

39
40
42
32
27
36
33

A-

B+

Bil

Bil

7
1

17.50

2
4
2

10.00

2
1
3

2.38
7.41
2.78
9.09

1
2

Bil

6
4

15.00

5.13
4.76
3.70
5.56

2
5

9.52

5.56
15.15

B-

C+

C-

D+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

1
3
4
6
1
1
5

2.56
7.50
9.52

4
9
2
2
1
3
2

10.26

5
4
8
2
7
2
4

12.82

7
3
5
4
2
8
4

17.95

20.51

3
1
1
1
1
2
1

7.69
2.50
2.38
3.13
3.70
5.56
3.03

2.56

18.75

3.70
2.78
15.15

22.50

4.76
6.25
3.70
8.33
6.06

10.00
19.05

6.25
25.93

5.56
12.12

7.50
11.90
12.50

7.41
22.22
12.12

2
5
4
4
1

4.76
15.63
14.81
11.11

3.03

2
3
2
5
4

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

8 20.51 19
3 7.50 36
4.76 11 26.19 26
9.38 9 28.13 14
7.41 6 22.22 14
13.89 6 16.67 19
12.12 4 12.12 23

48.72
90.00
61.90
43.75
51.85
52.78
69.70

GP

12 30.77 1.67
1 2.50 2.81
5 11.90 1.84
9 28.13 1.52
7 25.93 1.77
11 30.56 1.78
6 18.18 2.22

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
4
Tahun
Terbaik

Ekonomi
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

20
19
20
18
13
10
18

A-

Bil

5.26

Bil

B+
%

10.00

1
1

Bil

B-

Bil

10.53

5.00

C+

Bil

Bil

Bil

2
1
1
1

10.00

3
2
1
1

15.00

2
2

10.00

10.00

2
2
2
2

11.11

2
1
1
1
2

10.00

5.56

D+

5.26
5.00
5.56

10.53

5.00
5.56

7.69
1

C-

Bil

10.00

1
1

10.00

5.56

10.53

15.38

5.26
5.00
5.56

1
2
1

5.26
10.00

5.56

15.38

20.00
11.11

Bil

5.56

1
1

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

15.00

30.00

5
8
5
3
4
1
3

25.00

15.79

9
8
3
4
3
5
4

45.00

31.58

3
6
2
1
2

10.00

5.56

Bil

Bil

6
3
10.00 12
5.56 11
15.38 6
4
5.56 11

60.00
61.11
46.15
40.00
61.11

42.11
15.00
22.22
23.08
50.00
22.22

42.11
25.00
16.67
30.77
10.00
16.67

GP

1.47
1.60
0.73
0.72
1.00
1.37
0.74

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
5
Tahun
Terbaik

Pengajian Perniagaan
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

19
21
24
14
16
26
16

A
Bil

A%

B+

B-

C+

C-

D+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

4
1
1

21.05

5.26

2
1
3
1
1
4
3

10.53

1
1
1
2
2
3
2

5.26
4.76
4.17

5
9
5
1
3
1
3

26.32

5
3
4
4
1
5
3

26.32

1
1
1

5.26
4.76
4.17

4.76
4.17
6.25

1
1
1
1

4.17
7.14
6.25
6.25

4.76
12.50

7.14
6.25
15.38
18.75

14.29
12.50
11.54
12.50

42.86
20.83

7.14
18.75

3.85
18.75

14.29
16.67
28.57

6.25
19.23
18.75

1
1

6.25
3.85

Bil

1
1
1
2

D
%

4.17
7.14
6.25
7.69

Bil

Bil

2
1

9.52
4.17

3
6
4
3
5
3

14.29

2
5
1

12.50
19.23

6.25

25.00
28.57
18.75
19.23
18.75

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

18
15
15
9
9
13
12

94.74

1
3
3
1
4
8
1

71.43
62.50
64.29
56.25
50.00
75.00

GP

5.26 2.63
1.90
12.50 1.76
7.14 1.67
25.00 1.83
30.77 1.60
6.25 1.98
14.29

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
6
Tahun
Terbaik

Matematik T
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

35
49
49
44
22
4
9
11

A-

B+

B-

C+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

2
1
3

5.71
2.04
6.12

5
1
1
5
3

14.29

9
4
4
3
4
1

25.71

4
7
7
7
2

11.43

5
8
6
4
1
1

14.29

1
4
9
8
3
1
2
1

2.86
8.16

1
7
6
5
3

18.18

2.04
2.04
11.36
13.64

8.16
8.16
6.82
18.18
25.00

9.09

14.29
14.29
15.91

9.09

16.33
12.24

9.09
4.55
25.00
18.18

18.37
18.18
13.64

C-

D+

Bil

Bil

2.86

2
4

5.71
8.16

2
2

4.55
9.09

2
4
1
2
2

5.71
8.16
2.04
4.55
9.09

14.29
12.24
11.36
13.64

Bil

2
2

25.00
22.22

9.09

5
1

55.56

9.09

F
%

Bil

4 11.43
4.08 7 14.29
4.08 10 20.41
8 18.18
2 9.09
1 25.00
2 22.22
9.09 3 27.27

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

27
32
36
32
16
3
7
7

77.14
65.31
73.47
72.73
72.73
75.00
77.78
63.64

GP

4 11.43 2.63
10 20.41 2.05
3 6.12 2.09
4 9.09 2.15
4 18.18 2.36
2.08
1.63
1 9.09 2.00

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
7
Tahun
Terbaik

Fizik
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

19
21
25
23
17
4
3
8

A-

B+

B-

C+

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

15.79

5.26

3
1
1

15.79

21.05

4
4
3
3
4

21.05

1
3
8
4
2

25.00

4.76
4.00

6
3
4

24.00
13.04
23.53

19.05
12.00
13.04
23.53

12.50

Bil

5.26

1
4
3
3
3
1

14.29
32.00
17.39
11.76

25.00

1
1

C
%

12.50

25.00

C-

D+

Bil

Bil

5.26

1
1
1

5.26
4.76
4.00

1
1
2
1
1

5.26
4.76
8.00
4.35
5.88

19.05
12.00
13.04
17.65

5.88

Bil

4.76

28.57

3
1

13.04

6
1
6
1
1

5.88

25.00

33.33

Bil

25.00

12.50

66.67

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

89.47

2
3
3
4
3

10.53

2
1

66.67

17
12
4.00 21
26.09 13
5.88 13
25.00 3
1
12.50 6

57.14
84.00
56.52
76.47

14.29
12.00
17.39
17.65

75.00
33.33
75.00

12.50

GP

2.93
1.57
2.33
1.59
2.20
2.33
1.44
2.21

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
8
Tahun
Terbaik

Kimia
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

35
49
49
44
22
4
9
11

A-

B+

B-

C+

Bil

Bil

Bil

Bil

1
1

2.86
2.04

2
2

5.71
4.08

25.71

5
5
6
7
1

14.29

20.00

10.20

12.24

2.27
4.55

8.57
6.12
2.04
4.55
9.09

1
1

3
3
1
2
2

25.00

9.09

18.18

7
4
2
1

14.29

9.09
9.09
25.00

1
2

Bil

Bil

7
6
12.24 11
15.91 12
4.55 6
1
11.11 1
18.18

22.45
27.27
27.27

Bil

C%

3 8.57
14 28.57
12 24.49
6 13.64
4 18.18

D+

Bil

5
2
5
3
1

14.29

4.08
10.20

6.82
4.55

Bil

Bil

Bil

7
3
6
2

14.29

7
2
1

14.29

2
2
2
3
1

6.12
13.64

4.08
2.27

9.09

25.00
11.11

2
3

22.22
27.27

9.09

2
1

22.22

9.09

33.33

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

85.71

5
16
10
10
3

14.29

5
2

55.56

30
4.08 31
4.08 37
4.55 32
13.64 16
25.00 3
4
9.09 8

63.27
75.51
72.73
72.73

32.65
20.41
22.73
13.64

75.00
44.44
72.73

18.18

GP

2.64
1.97
2.13
2.16
2.06
2.33
1.63
2.24

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
9
Tahun
Terbaik

Biologi
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

17
28
24
21
6
6
3

A-

B+

Bil

Bil

7.14

3.57

4.76

Bil

1
2

B
%

4.17
9.52

B-

C+

C-

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

7
4
7
6

41.18

23.53

7.14
4.17

3
2
3
4

17.65

2
1

1
8
3
1
1

33.33

16.67

4
5
5
6
2

16.67

7.14
12.50
19.05

14.29
29.17
28.57

17.86
20.83
28.57
33.33

1
1

D+

Bil

5.88

2
3
3

11.76

16.67

33.33

28.57
12.50

10.71
12.50

4.76
16.67
16.67
33.33

Bil

1
1
1

3.57
4.17
4.76

1
1

16.67
33.33

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

82.35

16.67

14
16
17
19
3

16.67

50.00

Bil

57.14
70.83
90.48
50.00

GP

3 17.65 2.16
12 42.86 2.17
7 29.17 2.11
2 9.52 2.36
2 33.33 1.67
2
3

33.33
100.00

1.61
1.33

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
10
Tahun
Terbaik

Geografi
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

13
18

A-

B+

B-

C+

C-

D+

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

1
1

7.69
5.56

7.69

0
3

0.00

15.38

2
3

15.38

1
1

7.69
5.56

1
3

7.69

1
3

7.69

0
2

0.00

5
5

38.46

11.11

8
11

61.54

16.67

2
1

15.38

16.67

2
1

15.38

16.67

16.67

5.56

5.56

61.11

27.78

GP

2.31
2.06

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
11
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
12
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
13
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
14
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
15
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
16
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
17
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
18
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
19
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
20
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
21
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
22
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
23
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
24
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
25
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
26
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
27
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
28
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
29
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
30
Tahun
Terbaik

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

A
Bil

A%

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

C+
%

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

D
%

Bil

F
%

Bil

Lulus Penuh

Lulus Sbhgn

Bil

Bil

GP

Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
Rekod Keputusan Peperiksaan STPM
Bagi Tiga Tahun Terdekat Yang Terbaik
Tahun
Terbaik
2005
2009
2005
2005
2005
2009
2008
2007
2007
2009

Mata Pelajaran
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Matematik T
Fizik
Kimia
Biologi
Geografi

Bil. Tidak Hadir


Calon Bil
%

89
23
40
19
21
9
4
22
6
13

A
Bil
11
7
1

Lulus Penuh
Lulus Sbhgn
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
12.36 9 10.11 12 13.48 16 17.98 21 23.60 9 10.11 6 6.74 1 1.12 3 3.37 1 1.12
84 94.38 5 5.62 2.93
17.39
17.39
26.09
13.04
1 4.35 2 8.70 1 4.35 4
2 8.70 4
6
3
14 60.87 9 39.13 2.20
17.50 4 10.00 6 15.00 3 7.50 9 22.50 4 10.00 3 7.50
1 2.50
3 7.50 36 90.00 1 2.50 2.81
5.26
2 10.53 1 5.26 2 10.53 2 10.53 1 5.26 1 5.26 6 31.58 3 15.79 8 42.11 8 42.11 1.60
1 4.76
1 4.76 1 4.76 9 42.86 3 14.29 1 4.76
2 9.52 3 14.29 15 71.43 3 14.29 1.90
2 22.22 5 55.56
2 22.22 7 77.78
1.63
25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00 3 75.00
2.33
1 4.55 2 9.09 2 9.09 1 4.55 6 27.27 4 18.18 1 4.55 2 9.09
3 13.64 16 72.73 3 13.64 2.06
1 16.67
2 33.33 1 16.67 1 16.67
1 16.67 3 50.00 2 33.33 1.67
7.69 1 7.69
2 15.38 2 15.38 1 7.69 1 7.69 2 15.38 1 7.69 2 15.38
8 61.54 5 38.46 2.31

9 ** Mata Pelajaran Pada Rekod STPM: Biologi


Bil
1
2
3
4
5

Keputusan

Bil. Pelajar

STPM Tahun Terbaik 2007


TOV
ETR Mengikut Data
ETR Kiraan
ETR Pindaan

6
5
5
5
5

Tidak Hadir

A-

F=0-34,D=35-39,D+=40-44,C-=45-49,C=50-54,C+=55-59,B-=60-64,B=65-69,B+=70-74,A-=75-84,A=85-100
Lulus Penuh
Lulus Sbhgn
B
BC+
C
CD+
D
F
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
16.67
2 33.33 1 16.67 1 16.67
1 16.67 3 50.00 2 33.33
20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 2 40.00 2 40.00
20.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 4 80.00 1 20.00
20.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00 2 40.00
20.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 1 20.00 3 60.00 1 20.00

B+

Bil

Bil

Bil

Bil

0
0

0.00
0.00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0
1
0
0

0.00
20.00

0.00
0.00

Bil
1
1
1
1
1

*** Mata Pelajaran Yang Diset: Biology


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NAMA PELAJAR
ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NORAZIAH MOHD
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NURUL HIDAYAH
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
CHORNELD JAIKON
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
ALBERT ANTHONIUS
BORLEN RAPAIL
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
GRACE

Markah
Tambah

26
23
20
-13

TOV
M
48
46
33
64

G
CCF
B-

ETR
M
74
69
53
51
38

G
B+
B
C
C
D

17

17

-69

69 B

Panduan Mencari ETR


1. Dalam helaian Masuk markah TOV dan ETR, klik pada butang "Mencari Markah ETR"
2. Taipkan markah tambahan minimum pada markah TOV.
3. Taipkan peratus tambahan yang hendak ditambah pada peratus terbaik STPM.
4. Taipkan nombor subjek yang anda hendak mencari markah ETR.
5. Sistem akan mencari bilangan pelajar yang lulus mengikut peratus lulus yang ditentukan.
5. Lihat pada jadual di atas.
6. Pastikan mata pelajaran Rekod STPM (**) dan Mata Pelajaran diset (***) adalah sama.
7. Jika tak sama, sila taipkan no mata pelajaran mengikut no bil. dalam rekod keputusan
STPM di tempat warna kuning(**).
8. Anda boleh taip pada sel berwarna kuning (baris 5 dalam jadual) untuk mengira ETR Pindaan.
9. Berdasarkan ETR pindaan yang dirancang, Klik pada butang
"Cari ETR Mengikut ETR Pindaan Yang Diubah" atau cuba ubah markah ETR supaya
mendapat bilangan pelajar yang mendapat markah dalam julat gred masing-masing.
10. Selepas markah-markah ETR telah diubah/disesuaikan, klik butang "Pindah Markah
ETR" ke Helaian ETR.

GP
1.67
1.80
2.27
2.00
1.67

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

NAZWA MUAZAM
AMIRAH MOHD HISHAM
IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6


T6

Nombor Kelas
1
2
3
4
Bilangan Pelajar
4
8
15 20
Nama Kelas 6AS1 6AS2 6AP 6AE
4

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Nombor
NoKelas PAm
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1
288/09
3
1
1
57
287/09
2
1
1
50
286/09
2
1
1
17
53/03
2
2
1
51
339/09
2
1
2
89
281/09
2
1
2
97
338/09
2
1
2
94
340/09
2
1
2
91
279/09
2
1
2
97
280/09
3
1
2
94
384/09
2
2
2
80
341/09
2
2
2
91
289/09
3
1
B
315/09
1
1
3
37
333/09
3
1
3
51
345/09
1
1
3
48
319/09
3
1
3
57
344/09
1
1
3
49
291/09
1
1
3
54
321/09
1
2
3
31
320/09
4
2
3
63
322/09
3
2
3
66
330/09
1
2
3
63
323/09
2
2
3
34
325/09
1
2
3
49
326/09
1
2
3
57
331/09
1
2
3
43
328/09
1
2
3
49
311/09
1
1
4
56
307/09
1
1
4
83
317/09
1
1
4
83
316/09
1
1
4
64
313/09
1
1
4
TH

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

20

5
0

BM SEJ Ek

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

>13
0

0
22
56
16
66
56
72
90
20
8
72
78

60
50
48
40
48

55

48
42
73
52

56
59
50
60
35
71
43
67
33
64
10
61
39
34
53
41 47
62 58
53 37
55 32
TH TH

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

22
19
27
35
27
46
8
24
1
12
9
24
22
26
4

44
42
74
62
40
24
60
48

22
30
14
32
48
66
74
34
20
16
64
52

48
46
33
64

156
100
200
63
74
59
62
300
65
61
51
54

68
45
74
30
62
74
38
69
72

TH

43
44
38
46
57
56
52
245
61
48
256
46
127
40
36
31
150
59
39

Kehadiran Kelakuan
90/101
Baik
101/101
Baik
86/101
Baik
101/101
Baik
94/101
Baik
99/101
Baik
97/101
Baik
97/101
Baik
100/101
Baik
101/101
Baik
93/101
Baik
99/101
Baik
101/101
61/101
55/101
99/101
81/101
100/101
95/101
96/101
85/101
101/101
101/101
99/101
94/101
100/101
100/101
59/101
93/101
99/101
101/101
94/101

Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Nombor
NoKelas PAm
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1
314/09
1
1
4
83
294/09
2
2
4
91
292/09
1
2
4
26
297/09
1
2
4
70
299/09
1
2
4
57
300/09
1
2
4
53
302/09
1
2
4
51
301/09
1
2
4
43
298/09
1
2
4
59
304/09
1
2
4
37
305/09
1
2
4
83
306/09
1
2
4
71
327/09
1
2
4
69
295/09
2
2
4
37
303/09
1
2
4
77

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

BM SEJ Ek
63
68

47
37

25
72

73

51
51
43
27
46
12
19
41
41
37
41
54
49
33
43

34
37
11
8
24
TH
34
37
16
5
45
32
11
32
16

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


48
49
48
28
15
22
28
45
18
20
11
37
34
22

53
69
25
47
63
67
54
51

53
51
300
42
286
48
120
175
41
125
31
39
49
27

Kehadiran Kelakuan
78/101 Sangat Baik
98/101 Sangat Baik
98/101 Sangat Baik
96/101 Sangat Baik
98/101 Sangat Baik
80/101 Sangat Baik
99/101 Sangat Baik
91/101 Sangat Baik
97/101 Sangat Baik
96/101 Sangat Baik
85/101 Sangat Baik
88/101 Sangat Baik
94/101 Sangat Baik
98/101 Sangat Baik
98/101 Sangat Baik

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Nombor
NoKelas PAm BM SEJ Ek
Daftar Bangsa Jantina Ujian 1

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet


Kehadiran Kelakuan

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)


T6

Jumlah
47

1
2
3
4
5
7
16 20
6AS1 6AS2 6AP 6AE
16

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

Ruj NoKelas
6 Bawah
KomenGuru
Kelas Ujian 2
6BS1 Sederhana. Anda boleh berjaya jika mahu lipatgandakan usaha. Belajarlah dengan lebih rajin.
1
1
6BS1 Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
2
1
6BS1 Baik. Anda boleh mencapai keputusan lebih cemerlang jika lebihkan usaha. Teruslah berusaha dengan lebih tekun.
3
1
6BS1 Baik. Diharap anda akan lebihkan usaha untuk lebih berjaya. Anda pasti akan cemerlang dalam pelajaran anda.4
1
6BS2 Baik, kena berusaha dengan lebih tekun lagi terutama sekali mata pelajaran yang lemah.
1
2
6BS2 Baik, terus berusaha dan ambil perhatian atas mata pelajaran yang lemah.
2
2
6BS2 Baik, terus berusaha untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang.
3
2
6BS2 Baik, terus berusaha untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang.
4
3
6BS2 Perlu terus berusaha untuk mecapai keputusan yang lebih baik.
5
2
6BS2 Perlu berusaha dengan gigih, banyak perlu diperbaiki.
6
2
6BS2 Baik, terus berusaha keputusan perlu dibaiki lagi.
7
2
6BS2 Baik, terus berusaha keputusan perlu dibaiki lagi.
8
2
6BS1
1
1
6BE
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
1
3
6BE
Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
2
3
6BE
Lemah. Anda tidak ada minat langsung dalam pelajaran. Jangan ponteng sekolah.
3
3
6BE
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
4
3
6BP
Perlu banyak berusaha, beri perhatian kepada mata pelajaran yang lemah
5
3
6BP
Prestasi anda menurun, perlu banyak berusaha dan perlu keyakinan diri yang mantap
6
3
6BE
Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
7
3
6BE
Baik. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki lagi sekiranya anda membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
8
3
6BE
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
9
3
6BE
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
10
3
6BE
Baik. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki lagi sekiranya anda membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
11
3
6BE
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
12
3
6BE
Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
13
3
6BE
Baik. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki lagi sekiranya anda membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
14
3
6BE
Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
15
3
6BE
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
1
4
6BE
Baik. Lipat gandakan usaha anda untuk lebih berjaya. Anda pasti boleh melakukannya.
2
4
6BE
Baik. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki lagi sekiranya anda membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
3
4
6BE
Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
4
4
6BE
Baik. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki lagi sekiranya anda membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
5
4

Nama Kelas

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

5
0

PAm BM SEJ Ek
17
51
50
89
97
94
91
97
80
69
91
94
31
51
48
63
66
54
91
37
57
63
34
49
57
43
49
49
83
83
64
26
83

60
50

48
68
48
55

40
42
73
52
63

43
59
50
67
33
71
51
56
60
64
10
61
39
34
53
35
62
53
55
43
51

37

58
37
32
11
34

6
0

PP

8
19
27
24
1
46
49
22
35
12
9
24
22
26
4
27

48

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Ruj NoKelas
KomenGuru
Kelas Ujian 2
Baik. Rajinlah berusaha supaya anda mencapai keputusan lebih membanggakan. Anda pasti berjaya.
6
4
Sederhana, perlu tingkatkan usaha bagi matapelajaran yang lemah.
7
4
Lemah dalam matapelajaran Pengajian Am . Perlu tingkatkan usaha jika ingin berjaya.
8
4
Tahniah, ada peningkatan yang baik. Teruskan usaha
9
4
Pencapaian anda masih lemah. Tingkatkan usaha dan beri tumpuan pada Pengajaran dan pembelajaran
10
4
Pencapaian anda masih lemah. Tingkatkan usaha dan beri tumpuan pada Pengajaran dan pembelajaran
11
4
Pencapaian anda masih lemah. Tingkatkan usaha dan beri tumpuan pada Pengajaran dan pembelajaran
12
4
Tahniah, ada peningkatan yang baik. Teruskan usaha
13
4
Pencapaian anda masih lemah. Tingkatkan usaha dan beri tumpuan pada Pengajaran dan pembelajaran
14
4
Pencapaian anda masih lemah. Tingkatkan usaha dan beri tumpuan pada Pengajaran dan pembelajaran
15
4
Pencapaian boleh diperbaiki. Tingkatkan usaha dan beri tumpuan pada Pengajaran dan pembelajaran
16
4
Amat cemerlang. Prestasi anda sungguh mengkagumkan. Kekalkan pencapaian anda ini. Syabas diucapkan. 17
4
Baik. Keputusan peperiksaan ini boleh diperbaiki lagi sekiranya anda membuat lebih banyak latihan serta ulangkaji.
18
4
Tahniah, ada peningkatan yang baik. Teruskan usaha
19
4
Tahniah, ada penigkatan, tapi perlu lebih berusaha jika ingin berjaya
20
4

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PAm BM SEJ Ek
56
TH
70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77
77

48

47
37

25
72

73
73

41 47
TH TH
27
8
46 24
12 TH
19 34
41 37
41 16
37
5
41 45
54 32
49 11
33 32
43 16
43 16

PP

28
15
22
28
45
18
20
11
37
34
22
22

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Ruj NoKelas PAm BM SEJ Ek


Kelas Ujian 2

PP

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)


T6

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

>13
0

20

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

56
16
22
66
56
72
90
20
72
0
78
8

44
42
74
62
40
60
48
24

14
32
30
48
66
74
34
20
64
46
52
16

33
64
46

200
100
63
74
59
62
300
61

69

45

51
65
56
44

74 52
30 245
68 57
51
54 43
38
62 61
48
74 256
38 46
69 127
72 40
46
31
150
59
53 300
48 53

Kehadiran Kelakuan
158/175
BAIK
175/175
BAIK
174/175
160/175
170/175
164/175
169/175
171/175
173/175
162/175
168/175

BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK

166/175
97/175

BAIK
BAIK

171/175
143/175
171/175
160/175
166/175
147/175
170/175
172/175
168/175
161/175
173/175
169/175
111/175
154/175
166/175
168/175
153/175

BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

TH
69
25
47
63
67
54
51

36
39
42
286
48
120
175
41
125
31
39
49
27
27

Kehadiran Kelakuan
133/175
BAIK
166/175
BAIK
170/175
BAIK
163/175
BAIK
169/175
BAIK
136/175
BAIK
171/175
BAIK
156/175
BAIK
170/175
BAIK
164/175
BAIK
154/175
BAIK
156/175
BAIK
166/175
164/175

BAIK
BAIK

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)


T6

Jumlah
48

1
2
3
4
5
8
15 20
6AS1 6AS2 6AP 6AE
0

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

KomenGuru
Perlu berusaha dengan gigih, banyak perlu diperbaiki.
Perlu berusaha dengan gigih, banyak perlu diperbaiki.
Perlu berusaha dengan gigih, banyak perlu diperbaiki.
Baik, kena berusaha dengan lebih tekun lagi terutama sekali mata pelajaran yang lemah.
Baik, terus berusaha dan ambil perhatian atas mata pelajaran yang lemah.
Baik, terus berusaha untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang.
Baik, terus berusaha untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang.
Perlu terus berusaha untuk mecapai keputusan yang lebih baik.
Perlu berusaha dengan gigih, banyak perlu diperbaiki.
Baik, terus berusaha keputusan perlu dibaiki lagi.
Perlu berusaha dengan gigih, banyak perlu diperbaiki.
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
LEMAH.ANDA PERLU MELIPATGANDAKAN USAHA.HINDARI PERKARA YANG MEMBUANG MASA.
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
LEMAH.ANDA PERLU MELIPATGANDAKAN USAHA.HINDARI PERKARA YANG MEMBUANG MASA.
Syabas. Ada peningkatan.Boleh berjaya dalam STPM
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
LEMAH.ANDA PERLU MELIPATGANDAKAN USAHA.HINDARI PERKARA YANG MEMBUANG MASA.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Atas
6AS1
6AS1
6AS1
6AS1
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS2
6AS1
6AE
6AE
6AE
6AE
6AP
6AP
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE
6AE

Ujian 3
1
94
1
91
1
97
1
51
2
89
2
97
2
94
2
91
2
97
2
94
2
80
2
91
1
69
3
37
3
51
3
48
3
57
3
49
3
54
3
31
3
63
3
66
3
63
3
34
3
49
3
57
3
43
3
49
4
56
4
83
4
83
4
64
4
TH

60
50
48
40
48

55

48
42
73
52

5
0

Ek

56
59
50
60
35
71
43
67
33
64
10
61
39
34
53
41 47
62 58
53 37
55 32
TH TH

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

KomenGuru
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
LEMAH.ANDA PERLU MELIPATGANDAKAN USAHA.HINDARI PERKARA YANG MEMBUANG MASA.
PERLU LEBIH BERUSAHA. ANDA BOLEH BERJAYA
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
TERUSKAN USAHA UNTUK KEJAYAAN YANG CEMERLANG
MASIH LEMAH. PERLU TINGKATKAN USAHA
LEMAH.ANDA PERLU MELIPATGANDAKAN USAHA.HINDARI PERKARA YANG MEMBUANG MASA.
LEMAH.ANDA PERLU MELIPATGANDAKAN USAHA.HINDARI PERKARA YANG MEMBUANG MASA.
ADA PENINGKATAN, TERUSKAN USAHA
Syabas. Ada peningkatan.Boleh berjaya dalam STPM
LEMAH.ANDA PERLU MELIPATGANDAKAN USAHA.HINDARI PERKARA YANG MEMBUANG MASA.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Atas
6AE
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AP
6AE
6AP
6AP

Ujian 3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

83
91
26
70
57
53
51
43
59
37
83
71
69
37
77

63
68

47
37

25
72

73

51
51
43
27
46
12
19
41
41
37
41
54
49
33
43

Ek
34
37
11
8
24
TH
34
37
16
5
45
32
11
32
16

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

Nama Kelas NoKelas PAm BM SEJ

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

6 Atas

Ujian 3

Ek

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


T6

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

>15
0

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Kehadiran Kelakuan
72
90
20
16
66
56
72
90
20
8
72
78
0
22
19
27
35
27
46
8
24
1
12
9
24
22
26
4

74
62
40
44
42
74
62
40
24
60
48

74
34
20
32
48
66
74
34
20
16
64
52
46

59
62
300
200
63
74
59
62
300
65
61
51

64

69
54

68
45
74
30
62
74
38
69
72

TH

43
44
38
46
57
56
52
245
61
48
256
46
127
40
36
31
150
59
39

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Kehadiran Kelakuan
49
48
28
15
22
28
45
18
20
11
37
34
22

53
69
25
47
63
67
54
51

53
51
300
42
286
48
120
175
41
125
31
39
49
27

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)


T6

Jumlah
48

1
2
3
4
4
8
15 18
6AS1 6AS2 6AP 6AE
8

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

###

NoKelas
Ujian 4
1
1
B
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
B

5
0

PAm BM SEJ Ek

6
0

7
0

PP Mat.T

67
56

65
86

44
56
62
67
56
64
40
71
62
TH
38
49
34
45
43
74
63
61
54
65
52
69
43
49
56
56
38
56
51

15
81
81
65
86
41
31
65
53
TH
80
90
60
50
60

70

90
90
90
90

49
52
23
53
10
63
44
52
38
50
37
63
41
42
51
60
62
72
70

11
5
9
18
5
16
14
14
1
10
5
48
6
16
20
54
44
16
26

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas
Ujian 4
B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PAm BM SEJ Ek

71
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

90

90
80

60
90

90

72
45
32
61
20
38
48
33
38
43
63
59
33
63

26
4
8
2
6
16
14
4
2
28
4
2
18
10

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 4

PP Mat.T

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)


T6

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

>15
0

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Kehadiran Kelakuan
60
84

56
58

66
30
60
84
40
10
42
34

24
52
62
56
58
20
14
38
50
26

59
62
66

200
63
74
59
62
300
65
61
51

40
80

94
54
98
70
76
88
82
74
74

43
44
38
46
57
56
52
245
61
48
256
46
127
40
36
31
150
59
39

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Kehadiran Kelakuan

78
54
16
62
52
90
68
38

53
51
300
42
286
48
120
175
41
125
31
39
49
27

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)


T6

Jumlah
45

1
2
3
4
4
8
15 18
6AS1 6AS2 6AP 6AE
0

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas
Ujian 5
1
1
B
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
B

15

18

5
0

PAm BM SEJ Ek

6
0

7
0

PP Mat.T

64
40

41
31

44
56
62
67
56
64
40
71
62
TH
38
49
34
45
43
74
63
61
54
65
52
69
43
49
56
56
38
56
51

15
81
81
65
86
41
31
65
53
TH
80
90
60
50
60

70

90
90
90
90

49
52
23
53
10
63
44
52
38
50
37
63
41
42
51
60
62
72
70

11
5
9
18
5
16
14
14
1
10
5
48
6
16
20
54
44
16
26

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas
Ujian 5
B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PAm BM SEJ Ek

71
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

90

90
80

60
90

90

72
45
32
61
20
38
48
33
38
43
63
59
33
63

26
4
8
2
6
16
14
4
2
28
4
2
18
10

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 5

PP Mat.T

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


T6

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

>15
0

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Kehadiran Kelakuan
40
10

20
14

66
30
60
84
40
10
42
34

24
52
62
56
58
20
14
38
50
26

300
65
66

200
63
74
59
62
300
65
61
51

40
80

94
54
98
70
76
88
82
74
74

43
44
38
46
57
56
52
245
61
48
256
46
127
40
36
31
150
59
39

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Kehadiran Kelakuan

78
54
16
62
52
90
68
38

53
51
300
42
286
48
120
175
41
125
31
39
49
27

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)


T6

Jumlah
45

1
2
3
4
4
8
15 18
6AS1 6AS2 6AP 6AE
0

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas
Ujian 6
1
1
B
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
B

5
0

PAm BM SEJ Ek
45
43
44
56
62
67
56
64
40
71
62
TH
38
49
34
45
43
74
63
61
54
65
52
69
43
49
56
56
38
56
51

60
50

53
10

6
0

7
0

PP Mat.T
18
5
15
81
81
65
86
41
31
65
53
TH

80
90
60
50
60

70

90
90
90
90

49
52
23
53
10
63
44
52
38
50
37
63
41
42
51
60
62
72
70

11
5
9
18
5
16
14
14
1
10
5
48
6
16
20
54
44
16
26

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas
Ujian 6
B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PAm BM SEJ Ek

71
56
53
53
33
49
42
60
51
51
44
49
51
40

90

90
80

60
90

90

72
45
32
61
20
38
48
33
38
43
63
59
33
63

26
4
8
2
6
16
14
4
2
28
4
2
18
10

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

NoKelas PAm BM SEJ Ek


Ujian 6

PP Mat.T

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)


T6

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

>15
0

15

18

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Kehadiran Kelakuan
38
46

66
30
60
84
40
10
42
34

24
52
62
56
58
20
14
38
50
26

66

200
63
74
59
62
300
65
61
51

40
80

94
54
98
70
76
88
82
74
74

43
44
38
46
57
56
52
245
61
48
256
46
127
40
36
31
150
59
39

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Kehadiran Kelakuan

78
54
16
62
52
90
68
38

53
51
300
42
286
48
120
175
41
125
31
39
49
27

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

Nama Kelas Phy Chem Bio GEO Muet

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

Kehadiran Kelakuan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)


T6

KEP

Jumlah
45

Password/No. K.P.
Untuk Pelajar Semak
Keputusan Di Internet
0

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

1
4
6AS1
0

Password/
NoKelas
No. K.P.
STPM
910725-07-5345
1
910309-07-5645
1
910930-08-6983
B
900519-14-5542
1
910923-07-5135
2
910807-07-5429
2
910327-08-6401
2
910923-07-5143
2
910208-07-5275
2
910801-08-5239
1
910915-07-5338
2
911105-07-5306
2
911023-07-5169
B
910816-12-6312
3
911110-07-5028
3
911003-07-5866
3
910520-07-5704
3
910823-07-5509
3
910606-12-5215
3
910818-07-5002
3
910716-07-5132
3
910628-07-5116
3
911117-07-5522
3
911211-01-5550
3
910512-02-5520
3
910116-07-5198
3
911004-07-5980
3
910221-07-5480
3
910506-07-5142
4
910403-07-5786
4
911201-06-5298
4
910708-07-5458
4
910513-02-5821
B

2
7
6AS2
0

PAm
G
B
A
B+
BAB+
B+
AB
A
B+
D+
B+
BBC+
ACC+
C+
BBB+
D+
C
C+
B
BB
B-

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
NoKelas
No. K.P.
STPM
910910-07-5478
B
910123-07-5495
4
910317-07-5733
4
910417-07-5087
4
910329-09-5117
4
911014-07-5239
4
910325-12-6094
4
910406-07-5671
4
911113-07-5373
4
911017-07-5584
4
900827-07-5152
4
910308-07-5336
4
910914-08-6609
4
911011-07-5233
4
911112-14-6432
4

PAm
G
B
C
F
C+
F
BBC
F
BB
B
C
B-

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

KomenGuru

Password/
No. K.P.

NoKelas
STPM

PAm
G

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012


T6

3
15
6AP
Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

4
18
6AE

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

KEPUTUSAN STPM PENGG


12
0

13
0

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G
F
D

Phy
G

Chem
G
D+
F

Bio
G
CD

GEO
G

Muet
G

CB+
BB+
AC
C
BC

D+

F
B+
C+
A
A
C
F
BB-

C
BC
C
A-

D+

C+
B+
B
A-

C
B
D
C
D
A
F
B
D+
C+
D
A
D
CB
B+
BB+
B

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

C+
B
B
B
F
B+
F
C+
C
C
D
BF
C+
C
C
B
D
D+

B
C
BAC
F
BC-

14
0

15
0

16
0

17
0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PAm
G
B
A

BM
G

SEJ
G

Ek
G

C
B
D
C
D
A
F
B
D+
C+
D
A
D
CB
B+
BB+
B

C
B
D
D+

B+
BAB+
B+
AB
A
B+
C

B+
F
B+
D
D+
A
C
CB-

D+
B+
BBC+
ACC+
C+
BBB+
D+
C
C+
B
BB
B-

C
BC
C
A-

D+

C+
B+
B
A-

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

BM
G

SEJ
G

Ek
G

A-

A
B+
F
B+
F
C
BC+
F
C+
B+
C+
C
B

C
F
F
F
F
CF
F
F
C+
F
F
F
F

B+
C+

F
B

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

C+
D+
F
BBB-

B+
D+
C

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

B
C
F
C+
F
BBC
F
BB
B
C
B-

A-

A
B+
F
B+
F
C
BC+
F
C+
B+
C+
C
B

C
F
F
F
F
CF
F
F
C+
F
F
F
F

B+
C+

F
B

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

BM
G

SEJ
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 2, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013


T6

18
0

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 3, SESSI AKADEMK 201


24
0

>24
0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PP
G

Mat.T
G
F
D

Phy
G

Chem
G
D+
F

Bio
G
CD

GEO
G

Muet
G

CB+
BB+
AC
C
BC

D+

F
B+
C+
A
A
C
F
BBC+
B
B
B
F
B+
F
C+
C
C
D
BF
C+
C

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

B
C
BAC
F
BC-

Jumlah
44

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PAm
G
B
A

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G
F
D

Phy
G

B+
BAB+
B+
AB
A
B+
C

B+
F
B+
D
D+
A
C
CB-

D+
B+
BBC+
ACC+
C+
BBB+
D+
C
C+
B
BB
B-

F
B+
C+
A
A
C
F
BB-

C
BC
C
A-

D+

C+
B+
B
A-

C
B
D
C
D
A
F
B
D+
C+
D
A
D
CB
B+
BB+
B

C+
B
B
B
F
B+
F
C+
C
C
D
BF
C+
C
C
B
D
D+

B
C
BAC
F
BC-

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

C+
D+
F
BBB-

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

B+
D+
C

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

B
C
F
C+
F
BBC
F
BB
B
C
B-

A-

A
B+
F
B+
F
C
BC+
F
C+
B+
C+
C
B

C
F
F
F
F
CF
F
F
C+
F
F
F
F

B+
C+

F
B

PP
G

B-

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

PP
G

Mat.T
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 3, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

KEPUTUSAN STPM KESELURUHAN, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

T6

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Chem
G
D+
F

Bio
G
CD

GEO
G

Muet
G

CB+
BB+
AC
C
BC

D+

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

1
4
6AS1

2
7
6AS2

3
15
6AP

4
18
6AE

5
0

6
0

PAm
G
B
A

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G
F
D

#REF!

B+
F
B+
D
D+
A
C
CB-

8
0

9
0

10
0

Phy
G

Chem
G
D+
F

Bio
G
CD

GEO
G

CB+
BB+
AC
C
BC

D+

#REF!

B+
BAB+
B+
AB
A
B+
C

7
0

D+
B+
BBC+
ACC+
C+
BBB+
D+
C
C+
B
BB
B-

F
B+
C+
A
A
C
F
BB-

C
BC
C
A-

D+

C+
B+
B
A-

C
B
D
C
D
A
F
B
D+
C+
D
A
D
CB
B+
BB+
B

C+
B
B
B
F
B+
F
C+
C
C
D
BF
C+
C
C
B
D
D+

B
C
BAC
F
BC-

B+
F
B+
D
D+
A
C
CB-

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

C+
D+
F
BBB+
D+
C

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

B
C
F
C+
F
BBC
F
BB
B
C
B-

A-

A
B+
F
B+
F
C
BC+
F
C+
B+
C+
C
B

C
F
F
F
F
CF
F
F
C+
F
F
F
F

B+
C+

F
B

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

C+
D+
F
BBB-

B+
D+
C

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Chem
G

Bio
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

GEO
G

Muet
G

PAm
G

BM
G

SEJ
G

Ek
G

PP
G

Mat.T
G

Phy
G

Chem
G

Bio
G

GEO
G

UTUSAN STPM KESELURUHAN, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013


T6
44

.
Jumlah Nota Utk
44
Laporan
Individu

No Kelas
Bil Pelajar

Kelas

#REF!

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

Muet
G

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV
BMI:20.5(NORMAL)1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Markah TOV dan ETR

1
5
6AS1

2
8
6AS2

PAm
TOV
ETR
M
G
M
G
57 C+ 65 B
50 C 60 B17 F 50 C
51 C 60 B89 A 94 A
97 A 100 A
94 A 99 A
91 A 96 A
97 A 100 A
94 A 99 A
80 A- 85 A
91 A 96 A
69 B 74 B+
37 D 55 C+
51 C 60 B48 C- 60 B57 C+ 65 B
49 C- 60 B54 C 60 B31 F 50 C
63 B- 68 B
66 B 71 B+
63 B- 68 B
34 F 55 C+
49 C- 60 B57 C+ 65 B
43 D+ 55 C+
49 C- 60 B56 C+ 61 B83 A- 88 A
83 A- 88 A
64 B- 69 B
15 F 20 F

3
15
6AP

(F=0-34,D=35-39,D+=40-44,C-=45-49,C=50-54,C+=55-59,B-=60-64,B=65-69,B+=70-74,A-=75-84,A=85-100)

4
20
6AE

5
0

6
0

7
0

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

60
50
48
40
48

BC
CD+
C-

65
55
53
45
53

B
C+
C
CC

56
59
50
60
35
71
43
67
33
64
10
61
39
34
53
41
62
53
55
10

75
85
70
85
55
85
65
85
55
85
15
85
60
55
70
60
85
75
75
15

55

C+

60

B-

48
42
73
52

CD+
B+
C

53
47
85
57

C
CA
C+

BM

SEJ

C+
C+
C
BD
B+
D+
B
F
BF
BD
F
C
D+
BC
C+
F

8
0

9
0

ETR
M
G

TOV
M
G

Ek

AA
B+
A
C+
A
B
A
C+
A
F
A
BC+
B+
BA
AAF

PP

22
19
27
35
27
46
8
24
1
12
9
24
22
26
4
47
58
37
32
10

CC+
D
F
F

85
85
65
50
15

A
A
B
C
F

F
F
F
D
F
CF
F
F
F
F
F
F
F
F

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

TOV
M
G
83 A91 A
26 F
70 B+
57 C+
53 C
51 C
43 D+
59 C+
37 D
83 A71 B+
69 B
37 D
77 A-

ETR
M
G
88 A
96 A
50 C
75 A65 B
60 B60 B60 B65 B
55 C+
88 A
76 A74 B+
55 C+
82 A-

TOV
M
G
63 B68 B

ETR
M
G
68 B
73 B+

47

C-

52

37

42

D+

25

40

D+

72

B+

77

A-

73

B+

78

A-

TOV
M
G
51 C
51 C
43 D+
27 F
46 C12 F
19 F
41 D+
41 D+
37 D
41 D+
54 C
49 C33 F
43 D+

ETR
M
G
70 B+
70 B+
60 B50 C
65 B
50 C
50 C
60 B60 B60 B60 B75 A70 B+
55 C+
65 B

TOV
M
G
34 F
37 D
11 F
8
F
24 F
5
F
34 F
37 D
16 F
5
F
45 C32 F
11 F
32 F
16 F

ETR
M
G
55 C+
60 B35 D
35 D
35 D
15 F
50 C
55 C+
35 D
10 F
65 B
45 C35 D
40 D+
35 D

TOV
M
G
49
48
28
15
22
28
45
18
20
11
37

CCF
F
F
F
CF
F
F
D

34
22

F
F

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

Muet
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

Taipkan No.Kelas
Nota
TOV

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

Markah TOV dan ETR


T6

10
0

11
0

PP
Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

ETR
M
G

55
50
55
55
55
65
13
55
6
35
35
55
55
55
9

(F=0-34,D=35-39,D+=40-44,C-=45-49,C=50-54,C+=55-59,B-=60-64,B=65-69,B+=70-74,A-=75-84,A=85-1
12
0

Mat.T
TOV
ETR
M
G
M
G
0
F
5
F
22 F 50 C
56 C+ 61 B16 F 50 C
66 B 71 B+
56 C+ 61 B72 B+ 77 A90 A 95 A
20 F 50 C
8
F 30 F
72 B+ 77 A78 A- 83 A0
F
5
F

C+
C
C+
C+
C+
B
F
C+
F
D
D
C+
C+
C+
F

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

13
0

14
0

15
0

Phy
TOV
M
G

ETR
M
G

44
42
74
62
40
24
60
48

51
50
85
70
45
29
65
53

D+
D+
B+
BD+
F
BC-

C
C
A
B+
CF
B
C

16
0

Chem
TOV
ETR
M
G
M
G
22 F 50 C
30 F 50 C
14 F 19 F
32 F 50 C
48 C- 55 C+
66 B 71 B+
74 B+ 79 A34 F 55 C+
20 F 40 D+
16 F 40 D+
64 B- 69 B
52 C 60 B46 C- 55 C+

>16
0

Jumlah
63
Bio

TOV
M
G
48 C46 C33 F
64 B-

ETR
M
G
53 C
51 C
38 D
69 B

69

74

GEO
TOV
ETR
M
G
M
G

B+
54

59

C+

68
45
74
30
62

B
CB+
F
B-

73
50
85
40
67

B+
C
A
D+
B

74
38
69
72

B+
D
B
B+

85
43
74
77

A
D+
B+
A-

15

Muet
TOV
ETR
M
G
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

ETR
M
G
85
75
55
45
55
55
65
50
50
35
60

A
AC+
CC+
C+
B
C
C
D
B-

55
50

C+
C

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

53
69

C
B

58
74

C+
B+

25

35

47
63

CB-

52
68

C
B

67

72

B+

54
51

C
C

59
56

C+
C+

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

Nama Kelas

Bil. Aliran Nama Pelajar


385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6 Bawah

ETR
M
G

TOV
M
G

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M
G

TOV
M
G

ETR
M

-39,D+=40-44,C-=45-49,C=50-54,C+=55-59,B-=60-64,B=65-69,B+=70-74,A-=75-84,A=85-100)

35

T6
1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D
Muet
ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
1
1 ASBARI
2
1 EZZAWANA EZZATI
3
1 KHAIRUNISSA
4
1 KAMARUL ZAM ZAM
5
1 MOHD FAUZI
6
1 MOHD NIZAM
7
1 MOHD RUSDI MURSID
8
1 MUHAMMAD HELMI
9
1 MUHAMMAD ISKANDAR
10 1 NORAZIAH MOHD
11 1 NURKHAIRUNNISA TAUFIK
12 1 SAKINAH GEORGE
13 1 NURUL HIDAYAH
14 2 ALBERTH
15 2 AZERRA JAUNIK
16 2 BELINDA
17 2 CHORNELD JAIKON
18 2 ROSE ATIKAH
19 2 SHAFIKA JAMAN
20 2 ALBERT ANTHONIUS
21 2 BORLEN RAPAIL
22 2 CONSHANTINA
23 2 DENNIS
24 2 DEONLEY SAMUEL
25 2 ELIA JANE
26 2 ESTER
27 2 FARINA NORJAN
28 2 JASCA JONING
29 2 ANIQ ERWAN
30 2 FANNY CHEE
31 2 FARHAH NAZIHAH
32 2 FELICITY
33 2 GRACE
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BS1
6BS1
6BS1
6BS1
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS2
6BS1
6BE
6BE
6BE
6BE
6BP
6BP
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE
6BE

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
34 2 NAZWA MUAZAM
35 2 AMIRAH MOHD HISHAM
36 2 IDEE GEAL
37 2 JERWAN KUAYA
38 2 LIM SHU TING
39 2 MASVECOLINE
40 2 MOHAMMAD
41 2 MOHAMMAD AMIRUL
42 2 MOJIKAL
43 2 MUHAMMAD NAZRIN
44 2 MUHAMMAD SYAKIR
45 2 MYRISTICA
46 2 NELLISA NATASHA
47 2 OLEVIA KANDAYON
48 2 SYAFIQ JAIM
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah
6BE
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BP
6BE
6BP
6BP

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

ETR
Nama Kelas
Bil. Aliran Nama Pelajar
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Sahaja

6 Bawah

TOV
M
G

ETR JUM
M TOV/ETR
G

Sila Tunggu Sebentar

Sistem Sedang Proses


Sila Tunggu Sebentar
Terima kasih kerana sudi menunggu.
Sistem Markah dan Headcount Oleh HCChew.
No. Tel: 012-4593412

STPM1
Aliran
Bil
-1
0 Aliran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

#REF!
#REF!
0 Jantina
Bangsa
Jantina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bangsa
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
3
3
1
1
1
2
4
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
0
5P

4
1
4P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
4P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
3P+2R

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
42
43
44
45
46
47
48

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
3P+1R

3
0
3P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

2
3
2P+3R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1

2
2
2P+2R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
2P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
4
1P+4R

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
1P+3R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1P+2R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1P+1R

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1P

0
0
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ada P tetapi0PPAm tiada P


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0

STPM2
5
0
5P

4
1
4P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
4P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
3P+2R

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

3
1
3P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
3P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

2
3
2P+3R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1

2
2
2P+2R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2P+1R

2
0
2P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
4
1P+4R

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
1P+3R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1P+2R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1P+1R

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ada P tetapi0P
PAm tiada P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0

STPM3
5
0
5P

4
1
4P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
4P

3
2
3P+2R

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

3
1
3P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
3P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

2
3
2P+3R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1

2
2
2P+2R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
2P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
4
1P+4R

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
1P+3R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1P+2R

1
1
1P+1R

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ada P tetapi0P
PAm tiada P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0

STPM4
5
0
5P

4
1
4P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
4P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
3P+2R

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

3
1
3P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
3P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

2
3
2P+3R

2
2
2P+2R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2P+1R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
2P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
4
1P+4R

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
1P+3R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1P+2R

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1P+1R

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Ada P tetapi0P
PAm tiada P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012

Dicetak Pada:

11/11/2013

ANALISIS KESELURUHAN (ALIRAN SAINS)


Bilangan Lulus Penuh
Jantina

Lulus Penuh 5 Lulus Penuh 4 Lulus Penuh 3 Lulus Penuh 2 Lulus Penuh 1 Lulus Penuh 0
L

Bil Ambil

Lulus Penuh(1-5)

Melayu/Bumiputra
Peratus
Cina
Peratus

83.33 33.33 66.67

33.33 11.11

India

16.67 33.33 22.22

Peratus

50.00

50.00 50.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

50.00

100.00

100.00 100.00

100.00

Lain-Lain
Peratus
Jumlah(Keseluruhan)
Peratus(Keseluruhan)

62.50 33.33 54.55

33.33 9.09 12.50

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

9.09 25.00 33.33 27.27

11

11

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tidak Hadir
L

23:59

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012
ANALISIS MENGIKUT MATA PELAJARAN (ALIRAN SAINS)
Lulus Penuh (Sekurang-kurangnya C)
Gred
Bil
A
AB+
B
BC+
Jantina
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
L
1 12.50 2 25.00 2 25.00 2 25.00 1 12.50
1 Pengajian Am
P 1 33.33
2 66.67
Jum. 2 18.18 2 18.18 4 36.36 2 18.18 1 9.09
L
2 Bahasa Melayu
P

Dicetak Pada:

11/11/2013

No Pusat: SP704

Bil

Bil

C-

Lulus Sebahagian
D+
D
% Bil % Bil %

23:59

No.Sekolah: PEE4036

Bil. Gred
Gagal L.Penuh L.Sbhg
TH
F
A-C
C--D
Ambil Purata
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil GPMP
8 100.00
8
3.334
3 100.00
3
3.553
11 100.00
11
3.394

Jum.

3 Sejarah

L
P
Jum.

4 Ekonomi

L
P
Jum.

Pengajian
Perniagaan

6 Mathematics (T)
7 Physics
8 Chemistry
9 Biology
10 Geografi

L
P
Jum.

L
P

Jum.

L
P

25.00

18.18

12.50

9.09

16.67

16.67

1
1

Jum.

L
P

12.50
12.50

25.00

Jum.

9.09

1
1

18.18

12.50

66.67
18.18
16.67
50.00
25.00
12.50
33.33
18.18

12.50

9.09

12.50

12.50

9.09

9.09

33.33

2
1

1
25.00
25.00
33.33
27.27

1
50.00
12.50

12.50

9.09

25.00
33.33
27.27
16.67

12.50
12.50

9.09

33.33

9.09

L
P

50.00

Jum.

2
1

33.33

100.00

33.33

5
2
7

5
1
6

6
2
8

62.50
66.67
63.64
83.33
50.00
75.00
75.00
66.67
72.73

50.00
33.33

12.50

9.09

50.00
12.50
12.50
33.33
18.18

1
1
2

8
3
11

6
2
8

8
3
11

2
1

100.00
100.00

2
1

100.00

4
3

12.50
25.00
15.91

32
12

L
P

2.083
1.780
2.000
2.223
2.170
2.210
2.291
2.113
2.243
1.335
1.330
1.333

Jum.

11 Muet

L
P
Jum.

L
P

12

Jum.

Jumlah
Keseluruhan
Subjek

L
P

3 9.38 4 12.50 5
1 8.33
2
Jum. 4 9.09 4 9.09 7

15.63
16.67
15.91

3 9.38 3 9.38 1 3.13 5 15.63 1 3.13 1 3.13 2 6.25 4 12.50 24


4 33.33
1 8.33 2 16.67 1 8.33
1 8.33 8
3 6.82 7 15.91 1 2.27 6 13.64 3 6.82 2 4.55 2 4.55 5 11.36 32

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

75.00
66.67
72.73

44

2.427
2.334
2.402

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012

Dicetak Pada:
GPT= 2.402

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

11/11/2013

23:59

Peratus GPT= 60.05%

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012
ANALISIS MENGIKUT BILANGAN LULUS PENUH (ALIRAN SAINS)
Mengikut Bilangan
MELAYU
CINA
Bil. Lulus Penuh (LP) dan
Lulus Sebahagian ( LS )
L P Jum % L P Jum %
1

5LP

4LP+1LS

4LP

3LP+2LS

3LP+1LS

3LP

2LP+3LS

2LP+2LS

2LP+1LS

10

2LP

11

1LP+4LS

12

1LP+3LS

13

1LP+2LS

14

1LP+1LS

15

1LP

16

0LP

17 Ada LP tetapi PAm tak LP


Jumlah Calon Yang
Layak Mendapat Sijil
JumlahSTPM
Calon Yang
Gagal Mendapat Sijil
STPM
Jumlah Besar
(Sijil dan Tanpa Sijil)

66.67

11.11

No Pusat: SP704
LAIN-LAIN
Jumlah

INDIA
L

Dicetak Pada:

P Jum %

P Jum %

No.Sekolah: PEE4036

P Jum %

54.55

9.09

9.09

1.00

50.00

22.22

1.00

50.00

27.27

100.00

100.00

11

100.00

100.00

100.00

11

100.00

Tidak Hadir
Nota: Calon Layak Mendapat Sijil STPM Jika Sekurang-kurangnya Mendapat Satu Lulus Penuh (LP) Dalam Mana-mana Mata Pelajaran Dan Gagal Jika Tidak Ada LP.

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

11/11/2013

23:59

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012

Dicetak Pada:

Lulus Sebahagian (C-~D)

100

Lulus Penuh (A~C)

73

75
64

70
60
50
40

18

30

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Muet

Geografi

Biology

Chemistry

Physics

Mathematics (T)

Pengajian Perniagaan

Ekonomi

Sejarah

Bahasa Melayu

Pengajian Am

10

13

20

Peratus Lulus (A ~ C / C- ~ D)

80

90

100

100

Carta Keputusan Mengikut Mata Pelajaran

11/11/2013

23:59

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012

Dicetak Pada:

ANALISIS MENGIKUT MATA PELAJARAN (ALIRAN SAINS)

Bil

Jantina
1 Pengajian Am

No Pusat: SP704

Lulus Penuh (Sekurang-kurangnya C)

Gred

A-

11/11/2013

B+

B-

Bil

Bil

Bil

Bil

18.18

18.18

36.36

18.18

18.18

Bil

Lulus Sebahagian
C+

Bil

C
%

Bil

C%

Bil

D+
%

Bil

No.Sekolah: PEE4036
Gagal L.Penuh L.Sbhg

D
%

Bil

F
%

23:59

Bil

A-C
%

1 9.09

Bil

11

100.00

C--D
Bil

TH
Bil

Bil.

Gred

Ambil Purata
Bil GPMP
11

3.394

2 Bahasa Melayu
3 Sejarah
4 Ekonomi
5 Pengajian Perniagaan
6 Mathematics (T)

1 9.09

7 Physics

8 Chemistry

1 9.09 2

12.50
18.18

12.50

18.18

1 9.09 1 9.09

25.00

25.00

18.18

27.27

1 9.09 1 9.09
1

9 Biology

1 9.09 3

27.27

63.64

1 9.09

11

2.000

12.50

75.00

12.50

2.210

1 9.09 8

72.73

18.18

11

2.243

100.00

1.333

15.91

44

2.402

12.50

33.33

33.33

33.33

10 Geografi
11 Muet
12
Jumlah Keseluruhan

4 9.09 4 9.09 7

15.91

3 6.82 7

15.91

1 2.27 6

13.64

3 6.82 2 4.55 2 4.55 5

11.36

32

GPT= 2.402
JUMLAH GPMP 2012 = 11.18
PURATA GPMP 2012 = 2.24
PERATUS GPMP 2012 = 56%

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

72.73

Peratus GPT= 60.05%

Untuk Kegunaan SKPM

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
No Kelas

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Kedudukan
Kelas

Ting

KAMARUL ZAM ZAM

6BS1/6AS1

B+

C-

D+

6.33

1.58

1.58

1=Lulus

2
3
4

EZZAWANA EZZATI
ASBARI
NORAZIAH MOHD

1
1
1

2
3
3

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2

A
B
B

D
F
F

F
D+

D
C-

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0
1
0

2
0
0

1
1
2

0
0
0

6.00
6.00
5.00

1.50
1.50
1.25

1.50
1.50
1.25

2
3
4

9
10
11

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

5
6

MUHAMMAD HELMI
MOHD RUSDI MURSID

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

B+
B+

A
A

AB-

AB+

1
1

2
0

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 14.67
0 13.33

3.67
3.33

3.67
3.33

1
2

1
2

1=Lulus
1=Lulus

7
8

MOHD FAUZI
NURKHAIRUNNISA TAUFIK

1
2

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

BA

B+
B-

B
B-

B+
B-

0
1

0
0

2
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 12.33
0 12.01

3.08
3.00

3.08
3.00

3
4

3
4

1=Lulus
1=Lulus

9
10
11

MOHD NIZAM
MUHAMMAD ISKANDAR
SAKINAH GEORGE

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

AA-

C+
C

BC

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0 10.67
0 9.67

2.67
2.42

2.67
2.42

5
6

B-

KHAIRUNISSA
NURUL HIDAYAH

6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1

B+

12
13

2
2
3

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9.67
-

2.42
-

2.42
-

7
-

5
6
7

1=Lulus
1=Lulus

2
1
1

C
C
C-

14
15

SHAFIKA JAMAN
ELIA JANE

1
2

1
1

6BP/6AP
6BE/6AE

AB+

A-

A
A

B+
B-

1
2

2
0

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 18.00
0 14.00

3.60
3.50

3.67
3.50

16
17

AZERRA JAUNIK
CHORNELD JAIKON

1
1

3
3

6BE/6AE
6BE/6AE

B+
B-

C
C

B
B

0
0

0
0

1
0

2
1

0
1

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.33
0 9.67

2.83
2.42

18
19
20

BELINDA
DENNIS
FARINA NORJAN

1
2
2

1
1
1

6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE

BBC

B-

B
C
D

21
22

DEONLEY SAMUEL
BORLEN RAPAIL

2
2

2
4

6BE/6AE
6BE/6AE

BC+

D+

23
24

JASCA JONING
ALBERTH

2
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

C+
D+

25
26
27

CONSHANTINA
ROSE ATIKAH
ESTER

2
1

3
1

6BE/6AE
6BP/6AP

28
29

ALBERT ANTHONIUS
AMIRAH MOHD HISHAM

2
2
2

1
1
2

6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP

C+
C+
D+
C-

30
31

FANNY CHEE
MUHAMMAD SYAKIR

1
2

1
1

32
33

FELICITY
ANIQ ERWAN

1
1

34

FARHAH NAZIHAH

Bil.

Nama Pelajar

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

1=Lulus
-

1
2

1
2

1=Lulus
1=Lulus

2.83
2.42

3
4

5
10

1=Lulus
1=Lulus

D+
C-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2
1
0

0
1
1

0
1
1

0
0
2

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

9.34
8.33
7.67

2.34
2.08
1.92

2.34
2.08
1.92

5
6
7

11
15
17

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

B
C
C+
D

C+

B+

0
0

0
0

0
1

0
1

1
0

0
2

0
0

0
0

1
0

2
0

0
0

0 6.00
0 10.99

1.50
2.75

1.50
2.75

8
9

21
23

2=Gagal

B
C
D+
D

C
C+

BC
D

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0 10.00
0 7.66

2.50
1.92

2.50
1.92

10
11

24
26

2=Gagal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
0

1
1

0
1

0
0

6.66
5.33

1.67
1.33

1.67
1.33

12
13

2=Gagal

D
F

F
F

C
F

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
1
0

1
0
0

1
0
0

1
3
0

0 4.33
0 1.67
0 12.67

1.08
0.42
3.17

1.08
0.42
3.17

14
15
1

27
28
29
30
3

3=Gagal

0
0

0
0

1
1

1
0

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.67
0 13.33

2.92
2.67

2.92
2.75

2
3

4
6

1=Lulus
1=Lulus

0
0

1
0

0
1

1
1

1
0

0
1

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0 10.67
0 10.66

2.67
2.67

2.67
2.67

4
5

7
8

1=Lulus
1=Lulus

0 10.33

2.58

2.58

1=Lulus

C+
C-

B+
A

Gred (Bilangan)

Keputusan

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

C
F

A-

6BE/6AE
6BP/6AP

BB-

B+

BC+

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

BB

AC+

B
B+

B
C+
D+

6BE/6AE

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

C
D

B-

B+

1=Lulus

2=Gagal
2=Gagal
2=Gagal

1=Lulus

MUKA SURAT 421 /472

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 1, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2012

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
No Kelas

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Kedudukan
Kelas

Ting

35

MYRISTICA

6BP/6AP

B+

9.33

2.33

2.33

12

1=Lulus

36
37

SYAFIQ JAIM
MOHAMMAD

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

BB-

B
C+

B
C

F
C-

0
0

0
0

0
0

2
0

1
1

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

8.67
8.67

2.17
2.17

2.17
2.17

8
9

13
14

1=Lulus
1=Lulus

38
39
40

MOHAMMAD AMIRUL
IDEE GEAL
MOJIKAL

2
2
2

1
1
1

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP

BC
C

BB+
C+

F
F
F

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

3
0
1

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

8.01
7.66
7.00

2.00
1.92
1.75

2.00
1.92
1.75

10
11
12

16
18
19

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

41
42

NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON

2
2

1
2

6BE/6AE
6BP/6AP

B
C

C+
C

F
F

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
3

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

6.66
6.00

1.67
1.50

1.67
1.50

13
14

20
22

43
44

LIM SHU TING


JERWAN KUAYA

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

C+
F

B+
F

F
F

D+

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

0
0

8.99
1.33

2.25
0.33

2.25
0.33

15
16

25
31

1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal
4=Gagal

45
46
47

MASVECOLINE
MUHAMMAD NAZRIN
GRACE

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

F
F

F
F

F
F

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

48

NAZWA MUAZAM

1
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bil.

Nama Pelajar

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BC+
BD+

Gred (Bilangan)

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

Keputusan

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

5=Gagal
5=Gagal

MUKA SURAT 422 /472

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 2, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
No Kelas

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Kedudukan
Kelas

Ting

KAMARUL ZAM ZAM

6BS1/6AS1

B+

C-

D+

6.33

1.58

1.58

1=Lulus

2
3
4

EZZAWANA EZZATI
ASBARI
NORAZIAH MOHD

1
1
1

2
3
3

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2

A
B
B

D
F
F

F
D+

D
C-

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0
1
0

2
0
0

1
1
2

0
0
0

6.00
6.00
5.00

1.50
1.50
1.25

1.50
1.50
1.25

2
3
4

9
10
11

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

5
6

MUHAMMAD HELMI
MOHD RUSDI MURSID

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

B+
B+

A
A

AB-

AB+

1
1

2
0

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 14.67
0 13.33

3.67
3.33

3.67
3.33

1
2

1
2

1=Lulus
1=Lulus

7
8

MOHD FAUZI
NURKHAIRUNNISA TAUFIK

1
2

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

BA

B+
B-

B
B-

B+
B-

0
1

0
0

2
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 12.33
0 12.01

3.08
3.00

3.08
3.00

3
4

3
4

1=Lulus
1=Lulus

9
10
11

MOHD NIZAM
MUHAMMAD ISKANDAR
SAKINAH GEORGE

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

AA-

C+
C

BC

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0 10.67
0 9.67

2.67
2.42

2.67
2.42

5
6

B-

KHAIRUNISSA
NURUL HIDAYAH

6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1

B+

12
13

2
2
3

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9.67
-

2.42
-

2.42
-

7
-

5
6
7

1=Lulus
1=Lulus

2
1
1

C
C
C-

14
15

SHAFIKA JAMAN
ELIA JANE

1
2

1
1

6BP/6AP
6BE/6AE

AB+

A-

A
A

B+
B-

1
2

2
0

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 18.00
0 14.00

3.60
3.50

3.67
3.50

16
17

AZERRA JAUNIK
CHORNELD JAIKON

1
1

3
3

6BE/6AE
6BE/6AE

B+
B-

C
C

B
B

0
0

0
0

1
0

2
1

0
1

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.33
0 9.67

2.83
2.42

18
19
20

BELINDA
DENNIS
FARINA NORJAN

1
2
2

1
1
1

6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE

BBC

B-

B
C
D

21
22

DEONLEY SAMUEL
BORLEN RAPAIL

2
2

2
4

6BE/6AE
6BE/6AE

BC+

D+

23
24

JASCA JONING
ALBERTH

2
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

C+
D+

25
26
27

CONSHANTINA
ROSE ATIKAH
ESTER

2
1

3
1

6BE/6AE
6BP/6AP

28
29

ALBERT ANTHONIUS
AMIRAH MOHD HISHAM

2
2
2

1
1
2

6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP

C+
C+
D+
C-

30
31

FANNY CHEE
MUHAMMAD SYAKIR

1
2

1
1

32
33

FELICITY
ANIQ ERWAN

1
1

34

FARHAH NAZIHAH

Bil.

Nama Pelajar

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

1=Lulus
-

1
2

1
2

1=Lulus
1=Lulus

2.83
2.42

3
4

5
10

1=Lulus
1=Lulus

D+
C-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2
1
0

0
1
1

0
1
1

0
0
2

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

9.34
8.33
7.67

2.34
2.08
1.92

2.34
2.08
1.92

5
6
7

11
15
17

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

B
C
C+
D

C+

B+

0
0

0
0

0
1

0
1

1
0

0
2

0
0

0
0

1
0

2
0

0
0

0 6.00
0 10.99

1.50
2.75

1.50
2.75

8
9

21
23

2=Gagal

B
C
D+
D

C
C+

BC
D

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0 10.00
0 7.66

2.50
1.92

2.50
1.92

10
11

24
26

2=Gagal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
0

1
1

0
1

0
0

6.66
5.33

1.67
1.33

1.67
1.33

12
13

2=Gagal

D
F

F
F

C
F

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
1
0

1
0
0

1
0
0

1
3
0

0 4.33
0 1.67
0 12.67

1.08
0.42
3.17

1.08
0.42
3.17

14
15
1

27
28
29
30
3

3=Gagal

0
0

0
0

1
1

1
0

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.67
0 13.33

2.92
2.67

2.92
2.75

2
3

4
6

1=Lulus
1=Lulus

0
0

1
0

0
1

1
1

1
0

0
1

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0 10.67
0 10.66

2.67
2.67

2.67
2.67

4
5

7
8

1=Lulus
1=Lulus

0 10.33

2.58

2.58

1=Lulus

C+
C-

B+
A

Gred (Bilangan)

Keputusan

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

C
F

A-

6BE/6AE
6BP/6AP

BB-

B+

BC+

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

BB

AC+

B
B+

B
C+
D+

6BE/6AE

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

C
D

B-

B+

1=Lulus

2=Gagal
2=Gagal
2=Gagal

1=Lulus

MUKA SURAT 423 /472

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 2, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
No Kelas

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Kedudukan
Kelas

Ting

35

MYRISTICA

6BP/6AP

B+

9.33

2.33

2.33

12

1=Lulus

36
37

SYAFIQ JAIM
MOHAMMAD

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

BB-

B
C+

B
C

F
C-

0
0

0
0

0
0

2
0

1
1

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

8.67
8.67

2.17
2.17

2.17
2.17

8
9

13
14

1=Lulus
1=Lulus

38
39
40

MOHAMMAD AMIRUL
IDEE GEAL
MOJIKAL

2
2
2

1
1
1

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP

BC
C

BB+
C+

F
F
F

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

3
0
1

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

8.01
7.66
7.00

2.00
1.92
1.75

2.00
1.92
1.75

10
11
12

16
18
19

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

41
42

NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON

2
2

1
2

6BE/6AE
6BP/6AP

B
C

C+
C

F
F

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
3

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

6.66
6.00

1.67
1.50

1.67
1.50

13
14

20
22

43
44

LIM SHU TING


JERWAN KUAYA

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

C+
F

B+
F

F
F

D+

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

0
0

8.99
1.33

2.25
0.33

2.25
0.33

15
16

25
31

1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal
4=Gagal

45
46
47

MASVECOLINE
MUHAMMAD NAZRIN
GRACE

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

F
F

F
F

F
F

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

48

NAZWA MUAZAM

1
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bil.

Nama Pelajar

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BC+
BD+

Gred (Bilangan)

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

Keputusan

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

5=Gagal
5=Gagal

MUKA SURAT 424 /472

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 3, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
No Kelas

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Kedudukan
Kelas

Ting

KAMARUL ZAM ZAM

6BS1/6AS1

B+

C-

D+

6.33

1.58

1.58

1=Lulus

2
3
4

EZZAWANA EZZATI
ASBARI
NORAZIAH MOHD

1
1
1

2
3
3

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2

A
B
B

D
F
F

F
D+

D
C-

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0
1
0

2
0
0

1
1
2

0
0
0

6.00
6.00
5.00

1.50
1.50
1.25

1.50
1.50
1.25

2
3
4

9
10
11

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

5
6

MUHAMMAD HELMI
MOHD RUSDI MURSID

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

B+
B+

A
A

AB-

AB+

1
1

2
0

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 14.67
0 13.33

3.67
3.33

3.67
3.33

1
2

1
2

1=Lulus
1=Lulus

7
8

MOHD FAUZI
NURKHAIRUNNISA TAUFIK

1
2

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

BA

B+
B-

B
B-

B+
B-

0
1

0
0

2
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 12.33
0 12.01

3.08
3.00

3.08
3.00

3
4

3
4

1=Lulus
1=Lulus

9
10
11

MOHD NIZAM
MUHAMMAD ISKANDAR
SAKINAH GEORGE

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

AA-

C+
C

BC

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0 10.67
0 9.67

2.67
2.42

2.67
2.42

5
6

B-

KHAIRUNISSA
NURUL HIDAYAH

6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1

B+

12
13

2
2
3

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9.67
-

2.42
-

2.42
-

7
-

5
6
7

1=Lulus
1=Lulus

2
1
1

C
C
C-

14
15

SHAFIKA JAMAN
ELIA JANE

1
2

1
1

6BP/6AP
6BE/6AE

AB+

A-

A
A

B+
B-

1
2

2
0

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 18.00
0 14.00

3.60
3.50

3.67
3.50

16
17

AZERRA JAUNIK
CHORNELD JAIKON

1
1

3
3

6BE/6AE
6BE/6AE

B+
B-

C
C

B
B

0
0

0
0

1
0

2
1

0
1

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.33
0 9.67

2.83
2.42

18
19
20

BELINDA
DENNIS
FARINA NORJAN

1
2
2

1
1
1

6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE

BBC

B-

B
C
D

21
22

DEONLEY SAMUEL
BORLEN RAPAIL

2
2

2
4

6BE/6AE
6BE/6AE

BC+

D+

23
24

JASCA JONING
ALBERTH

2
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

C+
D+

25
26
27

CONSHANTINA
ROSE ATIKAH
ESTER

2
1

3
1

6BE/6AE
6BP/6AP

28
29

ALBERT ANTHONIUS
AMIRAH MOHD HISHAM

2
2
2

1
1
2

6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP

C+
C+
D+
C-

30
31

FANNY CHEE
MUHAMMAD SYAKIR

1
2

1
1

32
33

FELICITY
ANIQ ERWAN

1
1

34

FARHAH NAZIHAH

Bil.

Nama Pelajar

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

1=Lulus
-

1
2

1
2

1=Lulus
1=Lulus

2.83
2.42

3
4

5
10

1=Lulus
1=Lulus

D+
C-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2
1
0

0
1
1

0
1
1

0
0
2

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

9.34
8.33
7.67

2.34
2.08
1.92

2.34
2.08
1.92

5
6
7

11
15
17

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

B
C
C+
D

C+

B+

0
0

0
0

0
1

0
1

1
0

0
2

0
0

0
0

1
0

2
0

0
0

0 6.00
0 10.99

1.50
2.75

1.50
2.75

8
9

21
23

2=Gagal

B
C
D+
D

C
C+

BC
D

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0 10.00
0 7.66

2.50
1.92

2.50
1.92

10
11

24
26

2=Gagal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
0

1
1

0
1

0
0

6.66
5.33

1.67
1.33

1.67
1.33

12
13

2=Gagal

D
F

F
F

C
F

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
1
0

1
0
0

1
0
0

1
3
0

0 4.33
0 1.67
0 12.67

1.08
0.42
3.17

1.08
0.42
3.17

14
15
1

27
28
29
30
3

3=Gagal

0
0

0
0

1
1

1
0

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.67
0 13.33

2.92
2.67

2.92
2.75

2
3

4
6

1=Lulus
1=Lulus

0
0

1
0

0
1

1
1

1
0

0
1

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0 10.67
0 10.66

2.67
2.67

2.67
2.67

4
5

7
8

1=Lulus
1=Lulus

0 10.33

2.58

2.58

1=Lulus

C+
C-

B+
A

Gred (Bilangan)

Keputusan

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

C
F

A-

6BE/6AE
6BP/6AP

BB-

B+

BC+

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

BB

AC+

B
B+

B
C+
D+

6BE/6AE

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

C
D

B-

B+

1=Lulus

2=Gagal
2=Gagal
2=Gagal

1=Lulus

MUKA SURAT 425 /472

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM PENGGAL 3, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
No Kelas

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Kedudukan
Kelas

Ting

35

MYRISTICA

6BP/6AP

B+

9.33

2.33

2.33

12

1=Lulus

36
37

SYAFIQ JAIM
MOHAMMAD

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

BB-

B
C+

B
C

F
C-

0
0

0
0

0
0

2
0

1
1

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

8.67
8.67

2.17
2.17

2.17
2.17

8
9

13
14

1=Lulus
1=Lulus

38
39
40

MOHAMMAD AMIRUL
IDEE GEAL
MOJIKAL

2
2
2

1
1
1

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP

BC
C

BB+
C+

F
F
F

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

3
0
1

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

8.01
7.66
7.00

2.00
1.92
1.75

2.00
1.92
1.75

10
11
12

16
18
19

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

41
42

NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON

2
2

1
2

6BE/6AE
6BP/6AP

B
C

C+
C

F
F

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
3

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

6.66
6.00

1.67
1.50

1.67
1.50

13
14

20
22

43
44

LIM SHU TING


JERWAN KUAYA

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

C+
F

B+
F

F
F

D+

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

0
0

8.99
1.33

2.25
0.33

2.25
0.33

15
16

25
31

1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal
4=Gagal

45
46
47

MASVECOLINE
MUHAMMAD NAZRIN
GRACE

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

F
F

F
F

F
F

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

48

NAZWA MUAZAM

1
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bil.

Nama Pelajar

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BC+
BD+

Gred (Bilangan)

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

Keputusan

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

5=Gagal
5=Gagal

MUKA SURAT 426 /472

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM KESELURUHAN, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

Kedudukan

KAMARUL ZAM ZAM

6BS1/6AS1

B+

C-

D+

6.33

1.58

1.58

2
3
4

EZZAWANA EZZATI
ASBARI
NORAZIAH MOHD

1
1
1

2
3
3

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2

A
B
B

D
F
F

F
D+

D
C-

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0
1
0

2
0
0

1
1
2

0
0
0

6.00
6.00
5.00

1.50
1.50
1.25

1.50
1.50
1.25

2
3
4

9
10
11

5
6

MUHAMMAD HELMI
MOHD RUSDI MURSID

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

B+
B+

A
A

AB-

AB+

1
1

2
0

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 14.67
0 13.33

3.67
3.33

3.67
3.33

1
2

1
2

7
8

MOHD FAUZI
NURKHAIRUNNISA TAUFIK

1
2

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

BA

B+
B-

B
B-

B+
B-

0
1

0
0

2
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 12.33
0 12.01

3.08
3.00

3.08
3.00

3
4

3
4

9
10
11

MOHD NIZAM
MUHAMMAD ISKANDAR
SAKINAH GEORGE

1
1

2
2

6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

AA-

C+
C

BC

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0 10.67
0 9.67

2.67
2.42

2.67
2.42

5
6

6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1

B+

B-

KHAIRUNISSA
NURUL HIDAYAH

2
2
3

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9.67
-

2.42
-

2.42
-

7
-

5
6
7

12
13

2
1
1

C
C
C-

14
15

SHAFIKA JAMAN
ELIA JANE

1
2

1
1

6BP/6AP
6BE/6AE

AB+

A-

A
A

B+
B-

1
2

2
0

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 18.00
0 14.00

3.60
3.50

3.67
3.50

1
2

1
2

16
17

AZERRA JAUNIK
CHORNELD JAIKON

1
1

3
3

6BE/6AE
6BE/6AE

B+
B-

C
C

B
B

0
0

0
0

1
0

2
1

0
1

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.33
0 9.67

2.83
2.42

2.83
2.42

3
4

5
10

18
19
20

BELINDA
DENNIS
FARINA NORJAN

1
2
2

1
1
1

6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE

BBC

B-

B
C
D

21
22

DEONLEY SAMUEL
BORLEN RAPAIL

2
2

2
4

6BE/6AE
6BE/6AE

BC+

D+

23
24

JASCA JONING
ALBERTH

2
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

C+
D+

25
26
27

CONSHANTINA
ROSE ATIKAH
ESTER

2
1

3
1

6BE/6AE
6BP/6AP

28
29

ALBERT ANTHONIUS
AMIRAH MOHD HISHAM

2
2
2

1
1
2

6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP

C+
C+
D+
C-

30
31

FANNY CHEE
MUHAMMAD SYAKIR

1
2

1
1

32
33

FELICITY
ANIQ ERWAN

1
1

34

FARHAH NAZIHAH

Bil.

Nama Pelajar

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

Kelas

Ting

D+
C-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2
1
0

0
1
1

0
1
1

0
0
2

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

9.34
8.33
7.67

2.34
2.08
1.92

2.34
2.08
1.92

5
6
7

11
15
17

B
C
C+
D

C+

B+

0
0

0
0

0
1

0
1

1
0

0
2

0
0

0
0

1
0

2
0

0
0

0 6.00
0 10.99

1.50
2.75

1.50
2.75

8
9

21
23

B
C
D+
D

C
C+

BC
D

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0 10.00
0 7.66

2.50
1.92

2.50
1.92

10
11

24
26

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
0

1
1

0
1

0
0

6.66
5.33

1.67
1.33

1.67
1.33

12
13

D
F

F
F

C
F

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
1
0

1
0
0

1
0
0

1
3
0

0 4.33
0 1.67
0 12.67

1.08
0.42
3.17

1.08
0.42
3.17

14
15
1

27
28
29

B-

B+

0
0

0
0

1
1

1
0

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 11.67
0 13.33

2.92
2.67

2.92
2.75

2
3

4
6

0
0

1
0

0
1

1
1

1
0

0
1

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0 10.67
0 10.66

2.67
2.67

2.67
2.67

4
5

7
8

0 10.33

2.58

2.58

C+
C-

B+
A

Gred (Bilangan)

C
F

A-

6BE/6AE
6BP/6AP

BB-

B+

BC+

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

BB

AC+

B
B+

B
C+
D+

6BE/6AE

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

C
D

30
3

P1
JumA
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
###
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
2=Gagal
###
2=Gagal
###
2=Gagal
###
2=Gagal
###
2=Gagal
###
2=Gagal
###
3=Gagal
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus

MUKA SURAT 427 /472

Keputusan

No Kelas

SENARAI NAMA MENGIKUT NILAI GRED PURATA KESELURUHAN MENGIKUT KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Dicetak Pada :

11/11/2013 23:59

KEPUTUSAN STPM KESELURUHAN, SESSI AKADEMK 2012/2013, TAHUN 2013

STPM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Kelas

Sastera

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

>24

Berhenti Jumlah

44

Nama
Kelas

NGPK

15 18
PP Mat.T Phy Chem Bio GEO Muet
M
M
M
M
M
M
M

Purata
Gred

7
Ek
M

Jumlah
Gred

4
SEJ
M

6AE

Bangsa

11 33
PAm BM
M
M

6AS1 6AS2 6AP

Jantina

Bilangan

Aliran
Sains

Kedudukan

35

MYRISTICA

6BP/6AP

B+

9.33

2.33

2.33

12

36
37

SYAFIQ JAIM
MOHAMMAD

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

BB-

B
C+

B
C

F
C-

0
0

0
0

0
0

2
0

1
1

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

8.67
8.67

2.17
2.17

2.17
2.17

8
9

13
14

38
39
40

MOHAMMAD AMIRUL
IDEE GEAL
MOJIKAL

2
2
2

1
1
1

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP

BC
C

BB+
C+

F
F
F

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

3
0
1

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

8.01
7.66
7.00

2.00
1.92
1.75

2.00
1.92
1.75

10
11
12

16
18
19

41
42

NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON

2
2

1
2

6BE/6AE
6BP/6AP

B
C

C+
C

F
F

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
3

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

6.66
6.00

1.67
1.50

1.67
1.50

13
14

20
22

43
44

LIM SHU TING


JERWAN KUAYA

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

C+
F

B+
F

F
F

D+

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

0
0

8.99
1.33

2.25
0.33

2.25
0.33

15
16

25
31

45
46
47

MASVECOLINE
MUHAMMAD NAZRIN
GRACE

2
2

1
1

6BP/6AP
6BP/6AP

F
F

F
F

F
F

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

48

NAZWA MUAZAM

1
1

1
1

6BE/6AE
6BE/6AE

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bil.

Nama Pelajar

B+

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BC+
BD+

Gred (Bilangan)

A- B+ B

B- C+ C

C- D+ D

Kelas

Ting

P1
JumA
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
1=Lulus
###
2=Gagal
###
4=Gagal
###
5=Gagal
###
5=Gagal
###
###
-

MUKA SURAT 428 /472

Keputusan

No Kelas

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Tingkatan

Muka Surat 429 / 472

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

6AP

37
51
48
57
49
54
31
63
66
63
34
49
57
43
49
56
83
83
64

56 BD+
C+ 60 B 59 BC 50 C+ 50 C+

B- 48 C
C 40 CC+ 48 C
D
B
B+
B
D 55 BC
BCC
B- 48 C
A 42 CA 73 AB 52 C+
TH T
83 A 63 B

60
35
71
43
67
33
64

F
F
F

35 D+
F
46 C
F
F
F
F
F
F
F
F
F

D+

ACB+
D
B
F
61 B
39 D+
34 D
53 C+
41 C62 B
53 C+
55 BTH T
51 C+

47
58
37
32

C
BD+

D
TH T
34 D

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Jumlah

6AE

20
Mat.T
M G
F
F
56 BF
66 B+
56 B72 A90 A
F
F
72 A78 A

47

Phy Chem Bio GEO Muet


Gred (Bilangan)
M G M G M G M G M G M G A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F T
F 48 C
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
156
30 D 46 C
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
100
F 33 D
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
32 D 64 B
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
200
44 C- 48 C
63
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
42 C- 66 B+
74
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
74 A- 74 A59
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 B 34 D
62
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
40 CF
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
300
F
F
65
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
60 B 64 B
61
1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 C 52 C+
51
2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 C+ 43
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
44
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
38
0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
46
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
68 B+ 57
0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
45 C 56
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
74 A- 52
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
30 D 245
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
62 B 61
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
48
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
74 A- 256
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
38 D+ 46
0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
69 B+ 127
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
72 A- 40
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
36
0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
31
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
150
59
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TH T 39
48 C 53
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
BAND 3

BAND 2

BAND 4

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 3

BAND 1

BAND 1

BAND 1

127
148
120
163
247
261
314
277
177
142
276
269
169
189
175
200
151
287
127
228
130
201
108
208
156
172
178
192
245
246
203
0
279

31.75 1.17 1.17


37.00 1.33 1.33
30.00 0.92 0.92
40.75 1.58 1.58
61.75 2.75 2.75
65.25 2.92 2.92
78.50 3.75 3.75
69.25 3.00 3.00
44.25 1.42 1.42
35.50 1.00 1.00
69.00 3.42 3.42
67.25 3.08 3.08

42.25 1.58 1.58


47.25 2.00 2.00
43.75 1.67 1.67
50.00 2.25 2.25
37.75 1.25 1.25
57.40 2.83 2.67
31.75 1.17 1.17
57.00 2.50 2.50
32.50
50.25
27.00
52.00
39.00
43.00
44.50
48.00
61.25
61.50
50.75

0.00
55.80

1.33
2.25
0.92
2.17
1.33
1.50
2.00
2.09
2.84
2.83
2.25
0.00
2.83

1.33
2.25
0.92
2.17
1.33
1.50
2.00
2.09
2.84
2.83
2.25
0.00
2.47

Kedudukan

Kelas

Ting

3
2
4
1
6
5
1
2
7
8
3
4
13
6
8
5
10
1
14
2
11
4
15
3
9
12
7
8
2
1
6
4

11
9
12
8
6
5
1
2
7
10
3
4
29
14
18
11
23
4
31
5
25
10
32
8
21
27
17
13
2
1
9
6

Keputusan

6AS2

12
35
4
8
15
PAm BM SEJ
Ek
PP
G M G M G M G M G
57 B50 C+
F
51 C+
89 A
97 A
94 A
91 A
97 A
94 A
80 A
91 A

P.Gred

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
NURKHAIRUNNISA TAUFIK 2
SAKINAH GEORGE
2
NURUL HIDAYAH
1
ALBERTH
1
AZERRA JAUNIK
1
BELINDA
1
CHORNELD JAIKON
1
ROSE ATIKAH
1
SHAFIKA JAMAN
1
ALBERT ANTHONIUS
2
BORLEN RAPAIL
2
CONSHANTINA
2
DENNIS
2
DEONLEY SAMUEL
2
ELIA JANE
2
ESTER
2
FARINA NORJAN
2
JASCA JONING
2
ANIQ ERWAN
1
FANNY CHEE
1
FARHAH NAZIHAH
1
FELICITY
1
GRACE
1
NAZWA MUAZAM
1

Nama
Kelas
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE

Sains Sastera 6AS1

NGPK

ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NORAZIAH MOHD

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0
Kelas
Bilangan

Purata

Nama Pelajar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Julat Gred:Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Jumlah

Bil.

11/11/2013 23:59

1=Lulus
1=Lulus

3=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

T.Hadir
1=Lulus

Helaian Kdk 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Tingkatan

Muka Surat 430 / 472

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

11/11/2013 23:59

Julat Gred:Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

34 D
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Jumlah

6AE

15
20
PP Mat.T Phy Chem Bio
M G M G M G M G M G
49 C
48 C
F
F
F
F
45 C
F
F
F
37 D+

47

GEO Muet
Gred (Bilangan)
M G M G M G A A- B+ B B- C+
51
1 0 1 0 0 1
53 C+ 300
0 0 0 0 0 1
69 B+ 42
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
286
F 48
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
120
47 C 175
0 0 0 0 0 0
63 B 41
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
125
67 B+ 31
1 0 1 0 0 0
39
0 2 0 0 0 1
54 C+
0 0 1 0 0 1
51 C+ 49
0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0
BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

C C- D+ D F T

1
1
0
2
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1

1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0

0
2
3
2
3
2
0
2
3
1
0
1
0
2

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kedudukan

296
181
202
189
112
169
213
197
124
247
266
183
187
231

59.20
36.20
40.40
37.80
22.40
33.80
42.60
39.40
24.80
49.40
53.20
45.75
37.40
46.20

2.92
1.50
1.75
1.67
0.58
1.17
1.84
1.84
0.67
2.75
2.75
1.92
1.42
2.34

2.60
1.20
1.40
1.33
0.47
0.93
1.73
1.47
0.53
2.20
2.40
1.92
1.33
1.87

3
18
11
13
15
14
16
12
19
7
5
10
17
9

Kelas

Ting

3
33
19
22
26
24
28
20
34
12
7
16
30
15

Keputusan

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6AP

P.Gred

AMIRAH MOHD HISHAM


IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

6AS2

35
4
8
BM SEJ
Ek
M G M G M G
68 B+ 51 C+ 37 D+
43 CF
F
F
47 C 46 C
F
F TH T
37 D+
F 34 D
41 C- 37 D+
41 CF
F 37 D+
F
41 C- 45 C
72 A- 54 C+ 32 D
49 C
F
33 D 32 D
73 A- 43 CF

NGPK

Nama Pelajar

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

12
PAm
G
91 A
F
70 A57 B53 C+
51 C+
43 C59 B37 D+
83 A
71 A69 B+
37 D+
77 A

Purata

Bil.

Nama
Kelas
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

Sains Sastera 6AS1

Jumlah

Kelas
Bilangan

1=Lulus

3=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus

4=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus

Helaian Kdk 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Tingkatan

Muka Surat 431 / 472

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH SEKOLAH


BARAKBAH
MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), SESSI AKADEMIK
PEPERIKSAAN
2012/2013, TAHUN
PERCUBAAN
2012 PENGGAL 1 (6 BAWAH), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NORAZIAH MOHD

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
NURKHAIRUNNISA TAUFIK 2
SAKINAH GEORGE
2
NURUL HIDAYAH
1
ALBERTH
1
AZERRA JAUNIK
1
BELINDA
1
CHORNELD JAIKON
1
ROSE ATIKAH
1
SHAFIKA JAMAN
1
ALBERT ANTHONIUS
2
BORLEN RAPAIL
2
CONSHANTINA
2
DENNIS
2
DEONLEY SAMUEL
2
ELIA JANE
2
ESTER
2
FARINA NORJAN
2
JASCA JONING
2
ANIQ ERWAN
1
FANNY CHEE
1
FARHAH NAZIHAH
1
FELICITY
1
GRACE
1
NAZWA MUAZAM
1

PAm

M G
F
51 C+
50 C+
89 A
97 A
94 A
91 A
97 A
80 A
69 B+
91 A
94 A
31 D
51 C+
48 C
63 B
66 B+
54 C+
91 A
37 D+
57 B63 B
34 D
49 C
57 B43 C49 C
49 C
83 A
83 A
64 B
F
83 A
56 B-

6AS2

6AP

6AE

35

16

20

BM

SEJ

Ek

PP

Mat.T

M G M G M G M G M G
56 BF
F
66 B+
56 B72 A90 A
F
72 AF
78 A
F
43 CF
60 B 59 BF
50 C+ 50 C+
F
67 B+
F
33 D
F
48 C 71 A46 C
68 B+ 51 C+ 37 D+ 49 C
56 BF
48 C 60 B
35 D+
64 B
F
55 BF
F
61 B
F
39 D+
F
34 D
F
53 C+
F
40 C- 35 D+
F
42 C- 62 B 58 B73 A- 53 C+ 37 D+
52 C+ 55 B- 32 D
43 CF 48 C
63 B 51 C+ 34 D
48 C 41 C- 47 C

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Jumlah
48
Phy

Chem

M G M G
F
32 D
30 D
44 C- 48 C
42 C- 66 B+
74 A- 74 A62 B 34 D
40 CF
60 B 64 B
46 C
48 C 52 C+
F
F

Bio

M
33
64
46

GEO

Muet

Gred (Bilangan)

G M G M G M G A A- B+ B B- C+ C
D
0 0 0 0 1 0 0
B
0 0 0 1 0 1 0
200
C
0 0 0 0 0 1 1
100
63
1 0 1 0 0 0 1
74
1 0 1 0 1 0 0
59
1 3 0 0 0 0 0
62
2 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
300
61
1 1 0 2 0 0 0
69 B+
0 0 2 0 0 0 1
51
2 0 0 0 0 1 1
65
1 0 0 0 0 0 0
45 C 56
0 0 0 0 0 0 1
44
0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 2 1
74 A- 52
0 1 1 1 0 0 0
30 D 245
0 0 1 0 0 0 0
68 B+ 57
0 1 1 0 0 1 2
51
1 0 1 0 0 1 1
54 C+ 43
0 0 0 0 1 1 0
38
0 0 0 1 1 0 1
62 B 61
0 0 0 3 0 0 0
48
0 0 0 0 1 0 0
74 A- 256
0 1 0 1 0 0 1
38 D+ 46
0 0 0 0 1 0 0
69 B+ 127
0 0 1 0 0 0 0
72 A- 40
0 1 0 0 0 1 1
46
0 0 0 0 0 0 1
31
1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0
150
59
0 0 0 1 1 1 0
53 C+ 300
0 0 0 0 0 1 1
48 C 53
1 0 0 1 0 1 1
36
0 0 0 0 1 0 2
BAND 4

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 3

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 1

C- D+ D F T

0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1

120
163
148
247
261
314
277
177
276
184
269
142
127
189
175
228
130
287
296
169
200
201
108
208
156
172
178
151
245
246
203
181
279
192

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0

2
1
1
0
0
0
0
2
0
1
0
3
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.00 1.17 0.92


40.75 2.33 1.58
37.00 1.83 1.33
61.75 2.75 2.75
65.25 2.92 2.92
78.50 3.75 3.75
69.25 3.00 3.00
44.25 1.42 1.42
69.00 3.42 3.42
46.00 3.00 2.17
67.25 3.08 3.08
35.50 1.00 1.00
31.75 0.67 1.17
47.25 2.00 2.00
43.75 1.67 1.67
57.00 1.58 2.50
32.50 1.08 1.33
57.40 2.50 2.67
59.20 2.92 2.60
42.25 1.00 1.58
50.00 2.25 2.25
50.25
27.00
52.00
39.00
43.00
44.50
37.75
61.25
61.50
50.75
36.20
55.80
48.00

1.50
0.92
1.25
1.00
0.67
1.08
1.25
2.84
2.83
2.25
0.92
2.58
2.09

2.25
0.92
2.17
1.33
1.50
2.00
1.25
2.84
2.83
2.25
1.20
2.47
2.09

Kedudukan
Kelas

Ting

5
2
3
1
5
1
2
1
3
6
4
7
4
7
9
3
12
2
1
14
6
5
15
4
10
13
8
11
2
1
5
18
3
7

13
9
10
6
5
1
2
8
3
7
4
11
12
14
19
5
26
4
3
30
11
10
32
8
22
28
18
24
2
1
9
33
6
13

Keputusan

Nama
Kelas
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE

13

P.Gred

Sains Sastera 6AS1

NGPK

Kelas
Bilangan

Purata

Nama Pelajar

Julat Gred:Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Jumlah

Bil.

11/11/2013 23:59

Susunan

3=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

3=Gagal
1=Lulus
1=Lulus

Helaian Kdk 187595447.xls

Sendiri

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Tingkatan

Muka Surat 432 / 472

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH SEKOLAH


BARAKBAH
MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH), SESSI AKADEMIK
PEPERIKSAAN
2012/2013, TAHUN
PERCUBAAN
2012 PENGGAL 1 (6 BAWAH), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

AMIRAH MOHD HISHAM


IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PAm

M G
TH T
70 A57 B53 C+
51 C+
43 C59 B37 D+
83 A
71 A69 B+
37 D+
77 A
77 A

35

BM

SEJ

M G M G
TH T
F
47 C 46 C
F
37 D+
F
41 C41 CF 37 D+
41 C72 A- 54 C+
49 C
33 D
73 A- 43 C73 A- 43 C-

6AS2

6AP

6AE

16

20

PP

Mat.T

Ek

M G
TH T
F
F
TH T
34 D
37 D+
F
F
45 C
32 D
F
32 D
F
F

Jumlah
48
Phy

Chem

Bio

GEO

M G M G M G M G M G M G
TH T
F
69 B+
F
F
F
F
45 C
47 C
F
63 B
F
F
67 B+
37 D+
54 C+
34 D
51 C+
F
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Muet

Gred (Bilangan)

M G M G A A- B+
39
0 0 0
42
0 1 1
0 0 0
286
48
0 0 0
0 0 0
120
0 0 0
175
41
0 0 0
0 0 0
125
31
1 0 1
39
0 2 0
0 0 1
49
0 0 0
1 1 0
1 1 0
BAND 1

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

B B- C+ C C- D+ D F T

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
202
189
112
169
213
197
124
247
266
183
187
231
231

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0

0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
0

0
3
2
3
2
0
2
3
1
0
1
0
2
2

4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00 0.00
40.40 0.92
37.80 1.67
22.40 0.58
33.80 1.17
42.60 1.67
39.40 1.09
24.80 0.67
49.40 1.92
53.20 2.75
45.75 1.33
37.40 1.08
46.20 2.34
46.20 2.34

0.00
1.40
1.33
0.47
0.93
1.73
1.47
0.53
2.20
2.40
1.92
1.33
1.87
1.87

Kedudukan
Kelas

11
13
15
14
16
12
19
6
4
10
17
8
8

Ting

Keputusan

Nama
Kelas
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

13

P.Gred

Sains Sastera 6AS1

NGPK

Kelas
Bilangan

Purata

Nama Pelajar

Julat Gred:Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Jumlah

Bil.

11/11/2013 23:59

Susunan

- T.Hadir
20 1=Lulus
23 1=Lulus
27 1=Lulus
25 1=Lulus
29 2=Gagal
21 1=Lulus
34 4=Gagal
12 1=Lulus
7 1=Lulus
17 1=Lulus
31 2=Gagal
15 1=Lulus
15 1=Lulus

Helaian Kdk 187595447.xls

Sendiri

Nama Sekolah:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
NamaPeperiksaan:
TUNUJIAN
SYEDPRESTASI
SHEH
PEPERIKSAAN
BARAKBAH
1 PENGGAL
UJIAN
PERCUBAAN
PRESTASI
1 (6 BAWAH)
2PENGGAL
PENGGAL
PEPERIKSAAN
12(6(6BAWAH)
ATAS)
PERCU
Alamat: Baris1:
SUNGAI BAKAP
NamaLaporan
LAPORAN KEMAJUAN PELAJAR TINGKATAN 6 SESSI AKADEMIK
Baris2:
14200 SUNGAI JAWI
Nombor Telefon:
No Telefon: 04-5824476
11/11/2013
Baris3:
SEBERANG PERAI SELATAN
T6
Fax:
No Faksimili: 04-5824476
Nilai Gred Mata Pelajaran:A=
Baris4:
PULAU PINANG
e-mail:
E-mail: smktssb@gmail.com
Subjek:
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Ekonomi Pengajian Perniagaan
Mathematics
Physics
(T)
Chemistry Biology
KP
NoSiri
Nama Pelajar
Aliran
Daftar
Kelas
Jantina
Bangsa
SbjkPPT1
Password/
-1
0
0 Nombor Nama Kelasabcdefghi abcdefghi NoKelas
#N/A
No. K.P.
0 Nama Pelajar
Aliran
Daftar
6 Bawah Jantina
Bangsa
Ujian 1
abcdefghi

UJIAN PRESTASI
PEPERIKSAAN
3 PENGGAL
PERCUBAAN
3 (6 ATAS)PENGGAL 3 (6 ATAS)
TAN 6 SESSI AKADEMIK 2012/ 2013
Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Geografi

Muet
SbjkPPT2
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT3
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT4
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT5
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT6
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT7
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT8
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT9
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT10
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT11
#N/A
abcdefghi

SbjkPPT11

SbjkPPT12
abcdefghi
abcdefghi

Jumlah
Purata
#N/A -

NGPK
Status
KK
#N/A
#N/A
-

#N/A
#N/A

KTg
-/4

Kehadiran Kelakuan KomenGuruNoKelasPatSbjkPAT1


SbjkPAT2
#N/A abcdefghi abcdefghi abcdefghi NoKelas
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A abcdefghi
Kehadiran Kelakuan KomenGuruUjian 2
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi

SbjkPAT3
SbjkPAT4
SbjkPAT5
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi

SbjkPAT6
SbjkPAT7
SbjkPAT8
SbjkPAT9
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi

SbjkPAT10
SbjkPAT11
SbjkPAT12
abcdefghi
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A abcdefghi abcdefghi
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi

Jumlah
Purata
abcdefghi
#N/A abcdefghi -

NGPK
Status
KK
#N/A
#N/A
-

KTg
Kehadiran Kelakuan KomenGuru
#N/A
#N/A abcdefghi abcdefghi abcdefghi
#N/A -/
Kehadiran Kelakuan KomenGuru

NoKelasU1SbjkU1
SbjkU2
SbjkU3
SbjkU4
SbjkU5
SbjkU6
SbjkU7
SbjkU8
SbjkU9
NoKelas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Ujian 3
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi

SbjkU10 SbjkU11 SbjkU12 Jumlah


Purata
NGPK
Status
KK
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
abcdefghi abcdefghi abcdefghi -

KTg
Kehadiran
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A -/0
Kehadiran

Kelakuan KomenGuruNoKelasU2SbjkU2_1 SbjkU2_2 SbjkU2_3 SbjkU2_4 SbjkU2_5 SbjkU2_6 SbjkU2_7


abcdefghi
#N/A NoKelas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Kelakuan KomenGuruUjian 4
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi

SbjkU2_8 SbjkU2_9 SbjkU2_10 SbjkU2_11 SbjkU2_12 Jumlah


Purata
NGPK
Status
KK
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi -

#N/A
#N/A

KTg
-/0

Kehadiran Kelakuan KomenGuruNoKelasU3SbjkU3_1 SbjkU3_2 SbjkU3_3 SbjkU3_4 SbjkU3_5


#N/A abcdefghi abcdefghi
#N/A NoKelas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Kehadiran Kelakuan KomenGuruUjian 5
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi

SbjkU3_6 SbjkU3_7 SbjkU3_8 SbjkU3_9 SbjkU3_10 SbjkU3_11 SbjkU3_12 Jumlah


Purata
NGPK
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
#N/A
#N/A
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi -

Status
KK
#N/A
-

KTg
Kehadiran Kelakuan KomenGuruNoKelasU4SbjkU4_1 SbjkU4_2 SbjkU4_3
#N/A
#N/A abcdefghi abcdefghi
#N/A NoKelas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -/0
Kehadiran Kelakuan KomenGuruUjian 6
abcdefghi abcdefghi abcdefghi

SbjkU4_4 SbjkU4_5 SbjkU4_6 SbjkU4_7 SbjkU4_8 SbjkU4_9 SbjkU4_10 SbjkU4_11 SbjkU4_12 Jumlah
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A abcdefghi
#N/A
abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi -

Purata
NGPK
Status
KK
#N/A
#N/A
#N/A
-

KTg
Kehadiran Kelakuan KomenGuruNota
#N/A
#N/A abcdefghi abcdefghi
#N/A Taipkan
#N/A -/0
Kehadiran Kelakuan KomenGuruNota

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Nama
Kelas

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2

6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP

Sains Sastera 6AS1

13
PAm
M G
94 A
91 A
97 A
51 C+
89 A
97 A
94 A
91 A
97 A
94 A
80 A
91 A
69 B+
37 D+
51 C+
48 C
57 B49 C
54 C+
31 D
63 B
66 B+
63 B
34 D
49 C
57 B43 C49 C
56 B83 A
83 A
64 B
TH T
83 A
91 A

35

6AS2

6AP

6AE

15

20

Jumlah

48

BM
SEJ
Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO
M G M G M G M G M G M G M G M G M G
72 A- 74 A- 74 A90 A 62 B 34 D
F 40 CF
32 D 64 B
F
66 B+ 44 C- 48 C
56 B- 42 C- 66 B+
72 A- 74 A- 74 A90 A 62 B 34 D
F 40 CF

F
F
72 A- 60 B 64
78 A 48 C 52
46
F
60
50
48
40
48

56 BB 59 B-

C+ 50 C+

C 60 B
C- 35 D+
C 71 A43 C67 B+
33 D
64 B
55 BF
61 B

48
42
73
52

C
CAC+

63 B
68 B+

39
34
53
41
62
53
55
TH
51
51

D+

D
C+

F
F
F

F
B

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BAND 6

BAND 4

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 6

BAND 1

C 69 B+
54 C+

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

68
45
74
30
62

B+
C
AD
B

74
38
69
72

A-

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 1

D+
B+

A-

BAND 5

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

C+ 37 D+

C+ 37 D+ 49 C

BAND 1

BAND 1

C+

C- 47 C
B 58 BB- 32 D
T TH T
C+ 34 D

BAND 1

BAND 1

35 D+

F
46 C
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Muet
M G M G A A- B+
59
1 3 0
62
2 0 0
300
1 0 0
200
0 0 0
63
1 0 1
74
1 0 1
59
1 3 0
62
2 0 0
300
1 0 0
65
1 0 0
61
1 1 0
51
2 0 0
0 0 2
43
0 0 0
44
0 0 0
0 0 0
38
0 0 0
46
0 0 0
57
0 1 1
56
0 0 0
52
0 1 1
245
0 0 1
61
0 0 0
48
0 0 0
256
0 1 0
46
0 0 0
127
0 0 1
40
0 1 0
36
0 0 0
31
1 0 0
150
1 1 0
59
0 0 0
39
0 0 0
53
1 0 0
51
1 0 1
BAND 3

BAND 1

TH T

BAND 1

BAND 1

BAND 1

Gred (Bilangan)
B B- C+ C C- D+ D F T

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0

314
277
177
163
247
261
314
277
177
142
276
269
184
169
189
175
200
151
287
127
228
130
201
108
208
156
172
178
192
245
246
203
0
231
296

78.50
69.25
44.25
40.75
61.75
65.25
78.50
69.25
44.25
35.50
69.00
67.25
46.00
42.25
47.25
43.75
50.00
37.75
57.40
31.75
57.00
32.50
50.25
27.00
52.00
39.00
43.00
44.50
48.00
61.25
61.50
50.75
0.00
57.75
59.20

3.75
3.00
1.42
1.58
2.75
2.92
3.75
3.00
1.42
1.00
3.42
3.08
2.17
1.58
2.00
1.67
2.25
1.25
2.83
1.17
2.50
1.33
2.25
0.92
2.17
1.33
1.50
2.00
2.09
2.84
2.83
2.25
0.00
2.58
2.92

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0

0
0
2
1
0
0
0
0
2
3
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0

Kedudukan
Kelas

Ting

1
2
4
5
6
5
1
2
7
8
3
4
3
13
6
8
5
10
1
14
2
11
4
15
3
9
12
7
8
2
1
6
4
3

1
3
10
12
8
7
1
3
10
13
5
6
9
29
14
18
11
23
5
31
6
25
10
32
8
21
27
17
13
2
1
9
4
3

Keputusan

Kelas
Bilangan

NGPK

Nama Pelajar
ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NORAZIAH MOHD
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NURUL HIDAYAH
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
CHORNELD JAIKON
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
ALBERT ANTHONIUS
BORLEN RAPAIL
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
GRACE
NAZWA MUAZAM
AMIRAH MOHD HISHAM

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Purata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

###

Jumlah

Bil.

Muka Surat 452 / 472

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus

T.Hadir
1=Lulus
1=Lulus

Helaian Ujian 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas

Muka Surat 453 / 472


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

###

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Nama Pelajar

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

6AS2

6AP

6AE

15

20

Jumlah

48

Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO
M G M G M G M G M G M G M G
53 C+
F 48 C
69 B+
F
F

TH T
F
34 D
F
37 D+ 45 C

F
F
F
F
45 C
F
32 D 37 D+
F
32 D 34 D
F
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Muet
M G M G A
300
0
42
0
286
0
48
0
120
0
175
0
41
0
125
0
31
1
39
0
0
49
0
1
BAND 6

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 2

47 C
63 B

BAND 3

BAND 1

BAND 2

67 B+

BAND 1

BAND 1

54 C+
51 C+

BAND 1

BAND 1

Gred (Bilangan)
A- B+ B B- C+ C C- D+ D F T

0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1

181
202
189
112
169
213
197
124
247
266
183
187
231

36.20
40.40
37.80
22.40
33.80
42.60
39.40
24.80
49.40
53.20
45.75
37.40
46.20

1.50
1.75
1.67
0.58
1.17
1.84
1.84
0.67
2.75
2.75
1.92
1.42
2.34

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0

1
0
2
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0

1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0

2
3
2
3
2
0
2
3
1
0
1
0
2

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kedudukan
Kelas

Ting

18
11
13
15
14
16
12
19
7
5
10
17
9

33
19
22
26
24
28
20
34
12
7
16
30
15

Keputusan

Bil.

35

NGPK

PAm
BM
SEJ
M G M G M G
43 CF
70 AF
57 B- 47 C 46 C
53 C+
F
51 C+ 37 D+
F
43 C41 C59 B41 C37 D+
F 37 D+
83 A
41 C71 A- 72 A- 54 C+
69 B+
49 C
37 D+
33 D
77 A 73 A- 43 C-

Nama
Kelas

13

Purata

Sains Sastera 6AS1

Jumlah

Kelas
Bilangan

3=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
4=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus

Helaian Ujian 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Kelas
Bilangan

Nama
Kelas

Sains Sastera 6AS1

12

33

PAm
BM
M G M G
J
1 6BS1/6AS1 67 B+
1 6BS1/6AS1 56 B1 6BS1/6AS1
2 6BS1/6AS1 44 C1 6BS2/6AS2 56 B1 6BS2/6AS2 62 B
1 6BS2/6AS2 67 B+
1 6BS2/6AS2 56 B1 6BS2/6AS2 64 B
1 6BS2/6AS2 40 C2 6BS2/6AS2 71 A2 6BS2/6AS2 62 B
1 6BS1/6AS1 TH T
1 6BE/6AE 38 D+
1 6BE/6AE 49 C 80 A
1 6BE/6AE 34 D 90 A
1 6BE/6AE 45 C 60 B
1 6BP/6AP 43 C- 50 C+
1 6BP/6AP 74 A- 60 B
2 6BE/6AE 63 B
2 6BE/6AE 61 B
2 6BE/6AE 54 C+
2 6BE/6AE 65 B+
2 6BE/6AE 52 C+ 70 A2 6BE/6AE 69 B+
2 6BE/6AE 43 C2 6BE/6AE 49 C
2 6BE/6AE 56 B1 6BE/6AE 56 B- 90 A
1 6BE/6AE 38 D+ 90 A
1 6BE/6AE 56 B- 90 A
1 6BE/6AE 51 C+ 90 A
1 6BE/6AE
1 6BE/6AE
2 6BP/6AP 71 A- 90 A

6AS2

6AP

6AE

15

18

Jumlah

45

SEJ
Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO Muet
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G A A- B+
65 B+ 60 B 56 B59
0 0 2
86 A 84 A 58 B62
2 0 0
0 0 0
200
0 0 1
F
F 66 B+
81 A 66 B+ 52 C+
63
1 0 1
81 A 30 D 62 B
74
1 0 0
65 B+ 60 B 56 B59
0 0 2
86 A 84 A 58 B62
2 0 0
300
41 C- 40 C0 0 0
F
31 D
65
0 0 0
F
F
65 B+ 42 C- 38 D+
61
0 1 1
53 C+ 34 D 50 C+
51
0 0 0
TH T
0 0 0
F 40 C49 C
80 A 43
1 0 0
F
52 C+
44
1 0 0
F
1 0 0
F
F
53 C+
38
0 0 0
F
46
0 0 0
F
F
63 B
94 A 57
1 1 0
F
44 C54 C+ 56
0 0 0
F
52 C+
98 A 52
1 0 0
F
38 D+
70 A- 245
0 1 0
F
50 C+
76 A 61
1 0 1
F
37 D+
48
0 1 0
F
63 B
48 C
88 A 256
1 0 1
41 C82 A 46
1 0 0
F
42 C74 A- 127
0 1 0
F
51 C+
74 A- 40
0 1 0
F
60 B 54 C+
36
1 0 0
62 B 44 C31
1 0 0
150
72 A1 1 0
F
70 A59
1 1 0
F
39
0 0 0
53
0 0 0
72 A51
1 2 0
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BAND 1

BAND 1

BAND 4

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 3

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

Gred (Bilangan)
B B- C+ C C- D+ D F T

1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
2
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

248
284
149
255
235
248
284
165
95
216
199
66
178
186
156
176
108
307
175
225
163
201
164
268
172
181
201
260
234
234
237
259

62.00
71.00
37.25
63.75
58.75
62.00
71.00
41.25
23.75
54.00
49.75
16.50
44.50
46.50
39.00
44.00
27.00
61.40
43.75
56.25
40.75
50.25
41.00
67.00
43.00
45.25
50.25
65.00
58.50
58.50
59.25
64.75

3.08
3.34
1.25
3.08
2.75
3.08
3.34
1.59
0.67
2.50
2.17
0.42
1.83
2.08
1.25
1.83
1.00
3.42
1.75
2.33
1.83
2.42
1.83
3.08
1.84
1.84
2.17
3.00
2.50
2.59
2.50
2.84

Kedudukan
Kelas

Ting

2
1
3
2
4
3
1
7
8
5
6
12
6
14
8
15
2
9
3
11
4
10
1
13
7
5
1
14
4
3
2

4
1
10
3
6
4
1
9
11
7
8
28
12
31
17
32
4
18
7
20
10
19
1
29
15
11
2
25
6
5
3

Keputusan

Nama Pelajar
ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NORAZIAH MOHD
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NURUL HIDAYAH
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
CHORNELD JAIKON
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
ALBERT ANTHONIUS
BORLEN RAPAIL
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
GRACE
NAZWA MUAZAM
AMIRAH MOHD HISHAM

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

NGPK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

11/11/2013 23:59

Purata

Bil.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

Jumlah

Muka Surat 454 / 472

1=Lulus
1=Lulus

2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
4=Gagal

1=Lulus
1=Lulus

T.Hadir
2=Gagal

1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus

1=Lulus

Helaian Ujian 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas

Muka Surat 455 / 472


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

11/11/2013 23:59

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

6AS2

6AP

6AE

15

18

Jumlah

45

Gred (Bilangan)
BM
SEJ
Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO Muet
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F T
45 C
78 A 300
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 183
F
32 D
54 C+ 42
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 147
F
286
90 A 61 B
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 206
F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 75
F
F
F 48
120
80 A 38 D+
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 183
F
48 C
62 B 175
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 166
F
33 D
52 C+ 41
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 149
F
125
60 B 38 D+
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 151
F
43 C90 A 31
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 212
F
90 A 63 B
39
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 201
F
59 B68 B+
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 178
F
33 D
38 D+ 49
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 140
F
90 A 63 B
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 203
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BAND 6

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

45.75
36.75
51.50
18.75
45.75
41.50
37.25
37.75
53.00
50.25
44.50
35.00
50.75

2.17
1.42
2.33
0.25
1.83
1.67
1.58
1.67
2.00
2.17
2.00
1.17
2.17

Kedudukan
Kelas

Ting

7
12
6
18
8
17
11
10
5
16
9
13
15

13
23
9
33
14
30
22
21
8
27
16
24
26

Keputusan

IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

PAm
M G
56 B53 C+
53 C+
33 D
49 C
42 C60 B
51 C+
51 C+
44 C49 C
51 C+
40 C-

33

NGPK

Nama Pelajar

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

12

Purata

Bil.

Nama
Kelas

Sains Sastera 6AS1

Jumlah

Kelas
Bilangan

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
4=Gagal

1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

Helaian Ujian 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Kelas
Bilangan

Nama
Kelas

Sains Sastera 6AS1

12

33

PAm
BM
M G M G
J
1 6BS1/6AS1 64 B
1 6BS1/6AS1 40 C1 6BS1/6AS1
2 6BS1/6AS1 44 C1 6BS2/6AS2 56 B1 6BS2/6AS2 62 B
1 6BS2/6AS2 67 B+
1 6BS2/6AS2 56 B1 6BS2/6AS2 64 B
1 6BS2/6AS2 40 C2 6BS2/6AS2 71 A2 6BS2/6AS2 62 B
1 6BS1/6AS1 TH T
1 6BE/6AE 38 D+
1 6BE/6AE 49 C 80 A
1 6BE/6AE 34 D 90 A
1 6BE/6AE 45 C 60 B
1 6BP/6AP 43 C- 50 C+
1 6BP/6AP 74 A- 60 B
2 6BE/6AE 63 B
2 6BE/6AE 61 B
2 6BE/6AE 54 C+
2 6BE/6AE 65 B+
2 6BE/6AE 52 C+ 70 A2 6BE/6AE 69 B+
2 6BE/6AE 43 C2 6BE/6AE 49 C
2 6BE/6AE 56 B1 6BE/6AE 56 B- 90 A
1 6BE/6AE 38 D+ 90 A
1 6BE/6AE 56 B- 90 A
1 6BE/6AE 51 C+ 90 A
1 6BE/6AE
1 6BE/6AE
2 6BP/6AP 71 A- 90 A

6AS2

6AP

6AE

15

18

Jumlah

45

SEJ
Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO Muet
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G A A- B+
300
41 C- 40 C0 0 0
F
31 D
65
0 0 0
F
F
0 0 0
200
0 0 1
F
F 66 B+
81 A 66 B+ 52 C+
63
1 0 1
81 A 30 D 62 B
74
1 0 0
65 B+ 60 B 56 B59
0 0 2
86 A 84 A 58 B62
2 0 0
300
41 C- 40 C0 0 0
F
31 D
65
0 0 0
F
F
65 B+ 42 C- 38 D+
61
0 1 1
53 C+ 34 D 50 C+
51
0 0 0
TH T
0 0 0
F 40 C49 C
80 A 43
1 0 0
F
52 C+
44
1 0 0
F
1 0 0
F
F
53 C+
38
0 0 0
F
46
0 0 0
F
F
63 B
94 A 57
1 1 0
F
44 C54 C+ 56
0 0 0
F
52 C+
98 A 52
1 0 0
F
38 D+
70 A- 245
0 1 0
F
50 C+
76 A 61
1 0 1
F
37 D+
48
0 1 0
F
63 B
48 C
88 A 256
1 0 1
41 C82 A 46
1 0 0
F
42 C74 A- 127
0 1 0
F
51 C+
74 A- 40
0 1 0
F
60 B 54 C+
36
1 0 0
62 B 44 C31
1 0 0
150
72 A1 1 0
F
70 A59
1 1 0
F
39
0 0 0
53
0 0 0
72 A51
1 2 0
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BAND 6

BAND 1

BAND 4

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 3

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

Gred (Bilangan)
B B- C+ C C- D+ D F T

1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

165
95
149
255
235
248
284
165
95
216
199
66
178
186
156
176
108
307
175
225
163
201
164
268
172
181
201
260
234
234
237
259

41.25
23.75
37.25
63.75
58.75
62.00
71.00
41.25
23.75
54.00
49.75
16.50
44.50
46.50
39.00
44.00
27.00
61.40
43.75
56.25
40.75
50.25
41.00
67.00
43.00
45.25
50.25
65.00
58.50
58.50
59.25
64.75

1.59
0.67
1.25
3.08
2.75
3.08
3.34
1.59
0.67
2.50
2.17
0.42
1.83
2.08
1.25
1.83
1.00
3.42
1.75
2.33
1.83
2.42
1.83
3.08
1.84
1.84
2.17
3.00
2.50
2.59
2.50
2.84

Kedudukan
Kelas

Ting

1
3
2
2
4
3
1
7
8
5
6
12
6
14
8
15
2
9
3
11
4
10
1
13
7
5
1
14
4
3
2

7
10
9
2
4
3
1
7
10
5
6
28
12
31
17
32
4
18
7
20
10
19
1
29
15
11
2
25
6
5
3

Keputusan

Nama Pelajar
ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NORAZIAH MOHD
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NURUL HIDAYAH
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
CHORNELD JAIKON
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
ALBERT ANTHONIUS
BORLEN RAPAIL
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
GRACE
NAZWA MUAZAM
AMIRAH MOHD HISHAM

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

NGPK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

11/11/2013 23:59

Purata

Bil.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

Jumlah

Muka Surat 456 / 472

1=Lulus
4=Gagal

2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
4=Gagal

1=Lulus
1=Lulus

T.Hadir
2=Gagal

1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus

1=Lulus

Helaian Ujian 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas

Muka Surat 457 / 472


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

11/11/2013 23:59

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

6AS2

6AP

6AE

15

18

Jumlah

45

Gred (Bilangan)
BM
SEJ
Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO Muet
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F T
45 C
78 A 300
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 183
F
32 D
54 C+ 42
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 147
F
286
90 A 61 B
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 206
F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 75
F
F
F 48
120
80 A 38 D+
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 183
F
48 C
62 B 175
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 166
F
33 D
52 C+ 41
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 149
F
125
60 B 38 D+
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 151
F
43 C90 A 31
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 212
F
90 A 63 B
39
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 201
F
59 B68 B+
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 178
F
33 D
38 D+ 49
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 140
F
90 A 63 B
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 203
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BAND 6

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

45.75
36.75
51.50
18.75
45.75
41.50
37.25
37.75
53.00
50.25
44.50
35.00
50.75

2.17
1.42
2.33
0.25
1.83
1.67
1.58
1.67
2.00
2.17
2.00
1.17
2.17

Kedudukan
Kelas

Ting

7
12
6
18
8
17
11
10
5
16
9
13
15

13
23
9
33
14
30
22
21
8
27
16
24
26

Keputusan

IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

PAm
M G
56 B53 C+
53 C+
33 D
49 C
42 C60 B
51 C+
51 C+
44 C49 C
51 C+
40 C-

33

NGPK

Nama Pelajar

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

12

Purata

Bil.

Nama
Kelas

Sains Sastera 6AS1

Jumlah

Kelas
Bilangan

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
4=Gagal

1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

1=Lulus
1=Lulus
2=Gagal

Helaian Ujian 187595447.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas

ASBARI
EZZAWANA EZZATI
KHAIRUNISSA
KAMARUL ZAM ZAM
MOHD FAUZI
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
MUHAMMAD ISKANDAR
NORAZIAH MOHD
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
SAKINAH GEORGE
NURUL HIDAYAH
ALBERTH
AZERRA JAUNIK
BELINDA
CHORNELD JAIKON
ROSE ATIKAH
SHAFIKA JAMAN
ALBERT ANTHONIUS
BORLEN RAPAIL
CONSHANTINA
DENNIS
DEONLEY SAMUEL
ELIA JANE
ESTER
FARINA NORJAN
JASCA JONING
ANIQ ERWAN
FANNY CHEE
FARHAH NAZIHAH
FELICITY
GRACE
NAZWA MUAZAM
AMIRAH MOHD HISHAM

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

Nama
Kelas

Sains Sastera 6AS1

12

33

PAm
BM
M G M G
J
1 6BS1/6AS1 45 C 60 B
1 6BS1/6AS1 43 C- 50 C+
1 6BS1/6AS1
2 6BS1/6AS1 44 C1 6BS2/6AS2 56 B1 6BS2/6AS2 62 B
1 6BS2/6AS2 67 B+
1 6BS2/6AS2 56 B1 6BS2/6AS2 64 B
1 6BS2/6AS2 40 C2 6BS2/6AS2 71 A2 6BS2/6AS2 62 B
1 6BS1/6AS1 TH T
1 6BE/6AE 38 D+
1 6BE/6AE 49 C 80 A
1 6BE/6AE 34 D 90 A
1 6BE/6AE 45 C 60 B
1 6BP/6AP 43 C- 50 C+
1 6BP/6AP 74 A- 60 B
2 6BE/6AE 63 B
2 6BE/6AE 61 B
2 6BE/6AE 54 C+
2 6BE/6AE 65 B+
2 6BE/6AE 52 C+ 70 A2 6BE/6AE 69 B+
2 6BE/6AE 43 C2 6BE/6AE 49 C
2 6BE/6AE 56 B1 6BE/6AE 56 B- 90 A
1 6BE/6AE 38 D+ 90 A
1 6BE/6AE 56 B- 90 A
1 6BE/6AE 51 C+ 90 A
1 6BE/6AE
1 6BE/6AE
2 6BP/6AP 71 A- 90 A

6AS2

6AP

6AE

15

18

Jumlah

45

SEJ
Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO Muet
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G A A- B+
53 C+
38
0 0 0
F
46
0 0 0
F
F
0 0 0
200
0 0 1
F
F 66 B+
81 A 66 B+ 52 C+
63
1 0 1
81 A 30 D 62 B
74
1 0 0
65 B+ 60 B 56 B59
0 0 2
86 A 84 A 58 B62
2 0 0
300
41 C- 40 C0 0 0
F
31 D
65
0 0 0
F
F
65 B+ 42 C- 38 D+
61
0 1 1
53 C+ 34 D 50 C+
51
0 0 0
TH T
0 0 0
F 40 C49 C
80 A 43
1 0 0
F
52 C+
44
1 0 0
F
1 0 0
F
F
53 C+
38
0 0 0
F
46
0 0 0
F
F
63 B
94 A 57
1 1 0
F
44 C54 C+ 56
0 0 0
F
52 C+
98 A 52
1 0 0
F
38 D+
70 A- 245
0 1 0
F
50 C+
76 A 61
1 0 1
F
37 D+
48
0 1 0
F
63 B
48 C
88 A 256
1 0 1
41 C82 A 46
1 0 0
F
42 C74 A- 127
0 1 0
F
51 C+
74 A- 40
0 1 0
F
60 B 54 C+
36
1 0 0
62 B 44 C31
1 0 0
150
72 A1 1 0
F
70 A59
1 1 0
F
39
0 0 0
53
0 0 0
72 A51
1 2 0
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BAND 1

BAND 1

BAND 4

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 1

BAND 5

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 3

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

Gred (Bilangan)
B B- C+ C C- D+ D F T

1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

176
108
149
255
235
248
284
165
95
216
199
66
178
186
156
176
108
307
175
225
163
201
164
268
172
181
201
260
234
234
237
259

44.00
27.00
37.25
63.75
58.75
62.00
71.00
41.25
23.75
54.00
49.75
16.50
44.50
46.50
39.00
44.00
27.00
61.40
43.75
56.25
40.75
50.25
41.00
67.00
43.00
45.25
50.25
65.00
58.50
58.50
59.25
64.75

1.83
1.00
1.25
3.08
2.75
3.08
3.34
1.59
0.67
2.50
2.17
0.42
1.83
2.08
1.25
1.83
1.00
3.42
1.75
2.33
1.83
2.42
1.83
3.08
1.84
1.84
2.17
3.00
2.50
2.59
2.50
2.84

Kedudukan
Kelas

Ting

1
3
2
2
4
3
1
7
8
5
6
12
6
14
8
15
2
9
3
11
4
10
1
13
7
5
1
14
4
3
2

7
10
9
2
4
3
1
8
11
5
6
28
12
31
17
32
4
18
7
20
10
19
1
29
15
11
2
25
6
5
3

Keputusan

Kelas
Bilangan

NGPK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nama Pelajar

11/11/2013 23:59

Purata

Bil.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

Jumlah

Muka Surat 458 / 472

Susunan
Sendiri

BilLulusPenuh

Ujian1

1=Lulus

###

2=Gagal

###

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

4=Gagal

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

T.Hadir

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

Helaian Ujian 187595447.xls

###

###

###

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Kelas

Muka Surat 459 / 472


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

11/11/2013 23:59

Julat Gred: Julat 1:A=100-75, A-=74-70, B+=69-65, B=64-60, B-=59-55, C+=54-50,C=49-45, C-=44-40, D+=39-35,D=34-30, F=29-0. . Opsyen Susun:1=Mengikut Purata Markah diikut Markah PAm;Bil.A,B,C,D

Nilai Gred Mata Pelajaran:A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3, B-=2.67, C+=2.33, C=2, C-=1.67, D+=1.33, D=1, F=0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

IDEE GEAL
JERWAN KUAYA
LIM SHU TING
MASVECOLINE
MOHAMMAD
MOHAMMAD AMIRUL
MOJIKAL
MUHAMMAD NAZRIN
MUHAMMAD SYAKIR
MYRISTICA
NELLISA NATASHA
OLEVIA KANDAYON
SYAFIQ JAIM

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP

6AS2

6AP

6AE

15

18

Jumlah

45

Gred (Bilangan)
BM
SEJ
Ek
PP
Mat.T Phy Chem Bio
GEO Muet
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F T
45 C
78 A 300
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 183
F
32 D
54 C+ 42
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 147
F
286
90 A 61 B
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 206
F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 75
F
F
F 48
120
80 A 38 D+
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 183
F
48 C
62 B 175
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 166
F
33 D
52 C+ 41
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 149
F
125
60 B 38 D+
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 151
F
43 C90 A 31
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 212
F
90 A 63 B
39
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 201
F
59 B68 B+
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 178
F
33 D
38 D+ 49
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 140
F
90 A 63 B
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 203
F

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

BAND 6

BAND 1

BAND 6

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 1

BAND 2

BAND 1

BAND 1

BAND 1

BAND 1

45.75
36.75
51.50
18.75
45.75
41.50
37.25
37.75
53.00
50.25
44.50
35.00
50.75

2.17
1.42
2.33
0.25
1.83
1.67
1.58
1.67
2.00
2.17
2.00
1.17
2.17

Kedudukan
Kelas

Ting

7
12
6
18
8
17
11
10
5
16
9
13
15

13
23
9
33
14
30
22
21
8
27
16
24
26

Keputusan

PAm
M G
56 B53 C+
53 C+
33 D
49 C
42 C60 B
51 C+
51 C+
44 C49 C
51 C+
40 C-

33

NGPK

Nama Pelajar

12

Purata

Bil.

Nama
Kelas

Sains Sastera 6AS1

Jumlah

Kelas
Bilangan

Susunan
Sendiri

BilLulusPenuh

Ujian1

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

4=Gagal

###

1=Lulus

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

2=Gagal

###

1=Lulus

###

1=Lulus

###

2=Gagal

###

Helaian Ujian 187595447.xls

PAm
BM
SEJ
Ek
PP
Mat.T
Phy
Chem
Bio
GEO
Muet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Muet
12
Muet

64
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11

No

156

31

83

135

187

Ujian1

Ujian2

Ujian3

Ujian4

Ujian5

Ujian6

BAND 4
BAND 2

BAND 1
BAND 4
BAND 2
BAND 1

BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 4
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 6
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 4
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 4
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 4
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 3
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 5
BAND 2
BAND 1
BAND 1
BAND 3
BAND 1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

BAND 1
BAND 1
BAND 3
BAND 2
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 3
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 2
BAND 1
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 2
BAND 1
BAND 3
BAND 1
BAND 6
BAND 2
BAND 1

BAND 3
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 2
BAND 3
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1

BAND 3
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 2
BAND 3
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1

BAND 3
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 2
BAND 3
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1

BAND 3
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 6
BAND 1
BAND 2
BAND 3
BAND 1
BAND 2
BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

BAND 1
BAND 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

Dicetak Pada:

11/11/2013

23:59

Analisis Keseluruhan (ALIRAN SAINS DAN SASTERA)


Bilangan Lulus Penuh

Lulus Penuh 5 Lulus Penuh 4 Lulus Penuh 3 Lulus Penuh 2 Lulus Penuh 1 Lulus Penuh 0

Jantina

Melayu/Bumiputra

11.11

3.70

Peratus

Cina

13

66.67 38.89 48.15 11.11 27.78 22.22 11.11 27.78 22.22

Peratus

14.29 50.00 30.77 42.86

India

60.00

Lain-Lain

2
1

50.00 20.00

Peratus

Peratus(Keseluruhan)

4.76

12

18

27

17

26

5.56 3.70 90.00

16.67 20.00 100.00 33.33

6
1

96.43 100.00 94.44 96.30 10.00

13

12

1
1

100.00 100.00

###

3.57

13

###

###

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.13 4.76 11.54 8.51 57.14 30.77 42.55 14.29 23.08 19.15 19.05 30.77 25.53

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

100.00

5 Prinsipal

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1
20

Tidak Hadir

100.00 100.00

Jumlah(Keseluruhan)

Lulus Penuh(1-5)

23.08 14.29 16.67 15.38 28.57 33.33 30.77

Peratus

Bil Ambil

21

3.85 2.13 95.45

26
100.00

47

###

100.00 100.00

21

25

46

97.92 100.00 96.15 97.87 4.55

1
2.08

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012
ANALISIS MENGIKUT MATA PELAJARAN (ALIRAN SAINS DAN SASTERA)
Lulus Penuh (Sekurang-kurangnya C)
Gred
Bil
A
AB+
B
BC+
Jantina
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
L
9 42.86
1 4.76 1 4.76 3 14.29 3 14.29
1 Pengajian Am
P 5 19.23 2 7.69 2 7.69 2 7.69 3 11.54 3 11.54
Jum. 14 29.79 2 4.26 3 6.38 3 6.38 6 12.77 6 12.77
L
1 10.00
2 20.00
2 20.00
2 Bahasa Melayu
P
2 28.57 1 14.29
1 14.29
3 17.65 1 5.88 2 11.76 1 5.88 2 11.76
Jum.
L
1 9.09
2 18.18 3 27.27 3 27.27
3 Sejarah
P
1 4.35 2 8.70
3 13.04
1 2.94 1 2.94 4 11.76 3 8.82 6 17.65
Jum.
L
1 20.00
4 Ekonomi
P
1 5.56
Jum.
L
Pengajian
5
P
Perniagaan
Jum.

6 Mathematics (T)
7 Physics
8 Chemistry
9 Biology
10 Geografi
11 Muet

L
P

1
1

Jum.

L
P

10.00
33.33
15.38

1
1
2

10.00
33.33
15.38
16.67

10.00

7.69

1
1

Jum.

L
P

12.50
10.00

10.00

Jum.

7.69

7.69

25.00

L
P

Jum.

L
P

1
3

Jum.

18.75
16.67

20.00
50.00
18.75
22.22

1
1

15.38

33.33

7.69

Lulus Sebahagian
Gagal L.Penuh
D+
D
F
A-C
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2 9.52
1 4.76
1 4.76 19 90.48
2 7.69 2 7.69 2 7.69 2 7.69 1 3.85 19 73.08
4 8.51 2 4.26 3 6.38 2 4.26 2 4.26 38 80.85
3 30.00 2 20.00
8 80.00
1 14.29
1 14.29
1 14.29 5 71.43
4 23.53 2 11.76 1 5.88
1 5.88 13 76.47
1 9.09 1 9.09
9 81.82
2 8.70 6 26.09 2 8.70 3 13.04 4 17.39 8 34.78
2 5.88 7 20.59 3 8.82 3 8.82 4 11.76 17 50.00
1 20.00
1 20.00 2 40.00
2 40.00
15.38
23.08
53.85
7.69
1
2
3
7
1 7.69
C

1
3
4

20.00
12.50
11.11

C-

11.11
16.67
13.64
14.29

16.67

27.78

1 16.67
4
1 4.55 1 4.55 17
2 7.14 1 3.57 21
5
1

1
1

50.00
12.50
20.00

33.33

7.69

1
3

50.00
18.75
22.22

2
2

15.38
50.00
40.00
12.50
11.11

50.00

37.50

2
1
3

1
1

20.00
33.33
23.08
25.00

23:59

No.Sekolah: PEE4036

11/11/2013

No Pusat: SP704

2
100.00

20.00

16.67
50.00
25.00

1
2

Dicetak Pada:

38.89
66.67
77.27
75.00
50.00
33.33
46.15
16.67

12.50
40.00

30.77

20.00

1
3
4

5
2
7

2
2
4

4
2
6

3
1
4

2
1 6.25 1 6.25 1 6.25 13
1 5.56 1 5.56 1 5.56 15

16.67
16.67
13.64
14.29
50.00
66.67
53.85
33.33

L.Sbhg
Bil.
TH
C--D
Ambil
Bil % Bil % Bil
1 4.76 1 4.55 21
6 23.08
26
7 14.89 1 2.08 47
2 20.00
10
1 14.29
7
3

2
11
13

3
5
8

17.65
18.18
47.83
38.24
60.00
38.46
44.44
16.67

17

1 8.33 11
23
1 2.86 34
1 16.67 5
1 7.14 13
2

10.00

1
2 9.09
3

6
22
28

10.71

10
3
13

50.00

37.50
20.00
33.33
23.08
25.00

20.00

6
2

100.00

50.00
40.00
66.67
46.15
75.00

2
1
3

10
3
13

4
1

100.00

80.00

2
2

33.33

12.50
11.11

5.26

17.65
24.14
21.39

4 4.71 85
1 0.86 116
5 2.43 201

100.00

81.25
83.33

18

2
16
18

L
P

Gred
Purata

GPMP
2.984
2.577
2.759
2.367
2.381
2.373
2.515
1.565
1.873
1.600
0.589
0.870
0.555
0.379
0.416
1.634
2.557
1.847
1.947
2.500
2.085
1.300
2.110
1.487
2.083
3.000
2.266
2.830
2.520
2.554

Jum.

L
P

12

Jum.

Jumlah
Keseluruhan
Subjek

L
P

10 11.76 5 5.88 5 5.88 6 7.06 9 10.59 9 10.59 11


6 5.17 8 6.90 7 6.03 9 7.76 4 3.45 10 8.62 12
Jum. 16 7.96 13 6.47 12 5.97 15 7.46 13 6.47 19 9.45 23

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

12.94
10.34
11.44

6 7.06 4 4.71 5 5.88 15


8 6.90 9 7.76 11 9.48 32
14 6.97 13 6.47 16 7.96 47

17.65 55 64.71
27.59 56 48.28
23.38 111 55.22

15
28
43

2.122
1.707
1.882

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

Dicetak Pada:
GPT= 1.882

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

11/11/2013

23:59

Peratus GPT= 47.05%

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012
ANALISIS MENGIKUT BILANGAN LULUS PENUH (ALIRAN SAINS DAN SASTERA)
Mengikut Bilangan
MELAYU
CINA
INDIA
Bil. Lulus Penuh (LP) dan
Lulus Sebahagian ( LS )
L P Jum % L P Jum % L P Jum %
1

5LP

4LP+1LS

4LP

3LP+2LS

3LP+1LS

3LP

2LP+3LS

2LP+2LS

2LP+1LS

10

2LP

11

1LP+4LS

12

1LP+3LS

13

1LP+2LS

14

1LP+1LS

15

1LP

3.70

16

0LP

3.70

3.70

17

26

96.30

3.70

18

27

96.43

3.57

No Pusat: SP704
LAIN-LAIN
Jumlah
L

P Jum %

3.70

1
1

3.70

22.22

22.22

3.70

7.69

23.08

23.08

1.00

16.67

2.00

33.33

100.00

23:59

No.Sekolah: PEE4036

P Jum %

2.13

5P

2.13

4P+1R

6.38

4P

2.13

3P+2R

10

21.28

3P+1R

19.15

3P

2.13

2P+3R

1
1

11/11/2013

2P+2R
1

14.81

3.70

15.38

1
1

1.00

16.67

12.77

2P+1R

4.26

2P

2.13

1P+4R

7.69

1P+3R
1

1 1.00

18.52

17 Ada LP tetapi PAm tak LP


Jumlah Calon Yang
Layak Mendapat Sijil
9
STPM
Jumlah Calon Yang
Gagal Mendapat Sijil
STPM
Jumlah Besar
9
(Sijil dan Tanpa Sijil)
Tidak Hadir

Dicetak Pada:

23.08

7.69

13

100.00

13

16.67

100.00

1.00

16.67

100.00

100.00

100.00

100.00

12.77

1P+2R

6.38

1P+1R

4.26

1P

2.13

Ada P tetapi P

4.26

21

25

46

97.87

2.13

26

47

97.92

2.08

21
1

Nota: Calon Layak Mendapat Sijil STPM Jika Sekurang-kurangnya Mendapat Satu Lulus Penuh (LP) Dalam Mana-mana Mata Pelajaran Dan Gagal Jika Tidak Ada LP.

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012

Dicetak Pada:

Carta Keputusan Mengikut Mata Pelajaran

Lulus Sebahagian (C-~D)

76

80

83
20

23

11

14
11

17

18

15

21

38

38

44

46

50

50

54

55

70
60
50
40
30

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Keseluruhan

Muet

Geografi

Biology

Chemistry

Physics

Mathematics (T)

Pengajian Perniagaan

Ekonomi

Sejarah

Bahasa Melayu

Pengajian Am

10

20

Peratus Lulus (A ~ C / C- ~ D)

80

81

90

100

Lulus Penuh (A~C)

11/11/2013

23:59

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH


UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS), SESSI AKADEMIK 2012/2013, TAHUN 2012
ANALISIS MENGIKUT MATA PELAJARAN (ALIRAN SAINS DAN SASTERA)
Bil

Jantina
1 Pengajian Am

A-

Bil

14

29.79

Bil

B+
%

Bil

B
%

Bil

B%

Bil

2 4.26 3 6.38 3 6.38 6

C+

Bil

12.77

12.77

Bil

11/11/2013

23:59

No.Sekolah: PEE4036
No Pusat: SP704
Bil. Gred
Lulus Sebahagian
Gagal L.Penuh L.Sbhg
TH
CD+
D
F
A-C
C--D
Ambil Purata

Lulus Penuh (Sekurang-kurangnya C)

Gred

Dicetak Pada:

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

4 8.51 2 4.26 3 6.38 2 4.26 2 4.26 38

80.85

14.89

1 2.08 47

2.759

Bil GPMP

76.47

17.65

17

2.373

2 Bahasa Melayu

1 5.88 2

11.76

1 5.88 2

11.76

11.76

1 5.88

3 Sejarah

1 2.94 1 2.94 4

11.76

3 8.82 6

17.65

2 5.88 7

20.59

3 8.82 3 8.82 4

11.76

17

50.00

13

38.24

1 2.86 34

1.873

38.89

16.67

44.44

18

0.870

75.00

14.29

10.71

28

0.416

46.15

53.85

13

1.847

12.50

50.00

37.50

2.085

30.77

46.15

23.08

13

1.487

80.00

20.00

2.266

83.33

11.11

1 5.26 18

2.554

55.22

43

21.39

5 2.43 201 1.882

17.65

1 5.56

4 Ekonomi
5 Pengajian Perniagaan

14.29

2 7.14 1 3.57 21

16.67

27.78

7 Physics

12.50

25.00

12.50

8 Chemistry

1 7.69 1 7.69 1 7.69

1 7.69 2

15.38

23.08

40.00

20.00

11.11

9 Biology
3

10 Geografi

16.67

11.11

15.38

15.38

1 7.69

6 Mathematics (T)

23.53

1 5.88 13

Bil

2
1

20.00

20.00

22.22

11.11

15.38

22.22

37.50

1 5.56 1 5.56 1 5.56 15

10.00

11 Muet
12
Jumlah Keseluruhan

16 7.96 13 6.47 12 5.97 15 7.46 13 6.47 19 9.45 23

11.44

14 6.97 13 6.47 16 7.96 47

23.38

111

GPT= 1.882
JUMLAH GPMP 2012 = 18.53
PURATA GPMP 2012 = 1.85
PERATUS GPMP 2012 = 46.25%

Peratus GPT= 47.05%


Untuk Kegunaan SKPM

Analisis MUET (Keseluruhan)


Pencapaian
1
2
3
4
5
6

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 (6 BAWAH)
UJIAN PRESTASI 2 PENGGAL 2 (6 ATAS)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 (6 ATAS)
UJIAN PRESTASI 3 PENGGAL 3 (6 ATAS)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 (6 ATAS)

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

Band 1
Bil %
31 70.45
32 72.73
33 73.33
33 75.00
32 72.73
33 75.00

Band 2
Bil %
4 9.09
4 9.09
3 6.67
3 6.82
3 6.82
3 6.82

Band 3
Bil %
3 6.82
2 4.55
2 4.44
2 4.55
2 4.55
2 4.55

Band 4
Bil %
1 2.27
1 2.27
1 2.22
1 2.27
1 2.27
1 2.27

Band 5
Bil %
2 4.55
2 4.55
2 4.44
2 4.55
2 4.55
2 4.55

Band 6
TH
Bil % Bil %
3 6.82
3 6.82
4 8.89
3 6.82
4 9.09
3 6.82

Jumlah Hadir
Bil
%
44
100.00
44
100.00
45
100.00
44
100.00
44
100.00
44
100.00

Muka Surat 468/472


Dicetak Pada:

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

###

UJIAN PRESTASI 1 PENGGAL 1 (6 BAWAH)


Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nama
MUHAMMAD ISKANDAR
MOHD RUSDI MURSID
KAMARUL ZAM ZAM
ELIA JANE
FARHAH NAZIHAH
LIM SHU TING
MUHAMMAD ISKANDAR
MOHD NIZAM
MOHD RUSDI MURSID
FARHAH NAZIHAH
SYAFIQ JAIM
MYRISTICA
SHAFIKA JAMAN
BORLEN RAPAIL
DENNIS
FANNY CHEE
ANIQ ERWAN
MUHAMMAD SYAKIR
AMIRAH MOHD HISHAM
IDEE GEAL
SHAFIKA JAMAN
MUHAMMAD HELMI
SAKINAH GEORGE
MOHD RUSDI MURSID
MOHD RUSDI MURSID
MUHAMMAD HELMI
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
MOHD RUSDI MURSID
MOHD NIZAM
NURKHAIRUNNISA TAUFIK
KAMARUL ZAM ZAM
ASBARI
EZZAWANA EZZATI
ELIA JANE
BORLEN RAPAIL
JASCA JONING
MUHAMMAD ISKANDAR
IDEE GEAL
LIM SHU TING
MUHAMMAD ISKANDAR
IDEE GEAL
LIM SHU TING

Tingkatan Jan Terbaik Dalam


6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1

6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2

6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BP/6AP
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS2/6AS2
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1
6BS1/6AS1

6BE/6AE
6BE/6AE
6BE/6AE
6BS2/6AS2

6BP/6AP
6BP/6AP
6BS2/6AS2

6BP/6AP
6BP/6AP

Pencapaian

1 Aliran Sains Pertama


1
Kedua
2
Ketiga
2
Aliran
Pertama
1 Kemanusiaan Kedua
2
Ketiga
1
PAm
Pertama
1
Kedua
1
Ketiga
1
BM
Pertama
2
Kedua
2
Ketiga
1
SEJ
Pertama
2
Kedua
2
Ketiga
1
Ek
Pertama
1
Kedua
2
Ketiga
2
PP
Pertama
2
Kedua
1
Ketiga
1
Mat.T
Pertama
2
Kedua
1
Ketiga
1
Phy
Pertama
1
Kedua
2
Ketiga
1
Chem
Pertama
1
Kedua
2
Ketiga
2
Bio
Pertama
1
Kedua
1
Ketiga
2
GEO
Pertama
2
Kedua
2
Ketiga
1
Muet
Pertama
2
Kedua
2
Ketiga
1
Muet
Pertama
2
Kedua
2
Ketiga

Kedudukan

Kedudukan

Purata

Markah

Kelas

Tingkatan

Markah

Subjek

1
2
1
1
1
2
1
5
2
1
12
7
3
4
5
5
11
9
3
19
3
3
6
2
2
3
4
2
5
4
1
2
3
1
4
9
1
19
2
1
19
2

1
2
3
1
2
3
1
6
2
2
21
12
6
7
11
9
18
16
5
34
6
4
7
2
2
4
5
2
6
5
3
9
10
1
7
20
1
34
3
1
34
3

95.40
74.60
72.60
92.80
79.20
79.17
95.40
67.00
74.60
79.20
43.00
50.83
57.33
56.00
52.40
55.20
45.60
46.33
57.83
80.17
57.33
67.80
64.00
74.60
74.60
67.80
67.40
74.60
67.00
67.40
72.60
56.60
49.60
92.80
56.00
43.60
95.40
80.17
79.17
95.40
80.17
79.17

97.0
97.0
94.0
73.0
73.0
72.0
71.0
67.0
64.0
58.0
47.0
45.0
49.0
48.0
46.0
90.0
78.0
72.0
74.0
62.0
60.0
74.0
66.0
64.0
64.0
48.0
46.0
74.0
74.0
72.0
300.0
300.0
286.0
300.0
300.0
286.0

Catatan:
1. Markah Purata ialah markah purata untuk semua subjek dalam peperiksaan tersebut.
2. Markah Purata Subjek ialah markah purata bagi Kertas 1 dan Kertas 2 mengikut wajaran Kertas1 dan Kertas2.
3. Susunan untuk subjek dibuat berdasarkan wajaran markah kertas 1 dan kertas 2 jika ada 2 kertas.

SISTEM MARKAH T6 INI KHAS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH SAHAJA

SMT6 - Sistem Markah Tingkatan 6 Oleh HCChew


A Pengenalan:
1 Sistem ini boleh berfungsi menggunakan MS Excel 97-2003, Excel 2007 dan ke atas.
2
Sistem ini boleh digunakan untuk memproses markah dan menyimpan rekod markah dalam satu fail
sahaja untuk satu setengah tahun tingkatan 6. Terdapat 6 kali ujian/peperiksaan. Biasanya Ujian1 dan
Ujian2 adalah untuk memasukkan markah ujian/pep Tingkatan 6 Bawah dan Ujian3-Ujian6 adalah untuk
memasukkan markah ujian/pep Tingkatan 6 Atas. Walau bagaimanapun, jika tingkatan 6 Bawah hanya
mempunyai 1 Ujian/pep, Ujian2-Ujian6 boleh digunakan untuk tingkatan 6 Atas. Sila masukkan 6 Bawah
atau 6 Atas dalam kurungan di belakang nama ujian/pep pada helaian Setup.
B Keperluan Sistem Hardware:
1 Sistem Pentium/Celeron/Sepadan dan ke atas dengan ingatan 256M atau lebih. Lebih tinggi kelaju CPU,
lebih baik.
2 Sistem diinstal dengan MS Win 95, Win 98, Win Me, Win XP, Win 7, Win 8 atau ke atas.
3 Sistem diinstal dengan MS Excel 97-2003, Excel 2007 atau ke atas.
4 Sistem SMT6 hendaklah diinstal ke dalam hardisk atau pendrive, disket adalah tidak muat.
Instalasi Sistem Markah Ke Dalam Hardisk
1 Pasang komputer anda dan masuk Windows 95/98/Me/Xp/Win7/Win8.
2 Masukkan CD yang dibekalkan ke dalam pemacu CD.
3
Anda akan nampak folder bernama "Sistem Markah T6". Right click pada folder ini dan pilih "Copy".
4 Tukar ke tempat yang anda hendak instal sistem ini contohnya pemacu D:.
5 Right klik pada tempat yang anda hendak install program ini, pilih "Paste"
Perhatian: Anda juga boleh guna cara copy paste dengan cara lain.

Tindakan Guru Penyelaras


Nota:
Langkah 1 hingga 21 di bawah perlu dibuat untuk kali pertama sahaja.
1 Masuk Excel 97/2000/Xp/Win7/Win8.
2 Dalam Excel klik Open dan Klik pada pemacu D: (atau tempat anda simpan fail ini)
3
Dwiklik pada direktori Sistem Markah T6 dan anda akan dapat lihat fail yang bernama Master SMT6.xls
4 Dwiklik pada Master SMT6.xls dan fail tersebut akan dibuka.
5 Klik pada "Enable Macros" (jika security level diset pada Medium) dan/atau klik Ok.
6 Pada Menu Utama, sila perbetulkan maklumat-maklumat seperti tahun semasa, Sessi Akademik, Nama
ujian/peperiksaan, nama guru penyelaras, nama guru tingkatan bagi tiap-tiap ujian dan peperiksaan jika
tidak betul. Nama sekolah tidak boleh diubah.
7 Masukkan No. Pusat dan No. Sekolah atau kosongkan. Maklumat ini akan dipaparkan pada helaian
analisis sahaja.
8 Terdapat 2 julat markah untuk peperiksaan dan ujian.
9 Sila perbetulkan julat Markah tersebut jika tak betul. Sila ubah markah terendah sahaja untuk
sesuatu gred, markah maksimum akan diubah secara automatik. Anda boleh guna julat 1 atau julat
2. Jika semua markah menggunakan julat markah yang sama sila guna julat 1.
10 Perbetulkan nilai gred jika tidak betul.
11 Perhatian: Jika pelajar tak hadir tanpa sebab, taipkan TH untuk markah. TH dianggap sebagai 0
markah dan purata markah dipengaruhi. Taipkan S jika tidak hadir dengan sebab yang
munasabah, purata markah tidak dipengaruhi.
12 Preset Mata Pelajaran:
13 Sila guna sehelai kertas, catatkan semua mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah anda. Susun
mengikut susunan yang dikehendaki. Catatkan no kod (bukan kod M/P) yang boleh diperoleh dari
bahagian bawah Menu Sistem Markah.

14 Taipkan kod-kod tersebut mengikut turutan yang dikehendaki pada ruangan kod M/P. Nama M/P akan
dipaparkan jika kod betul. Jika Nama M/P tidak betul, sila pastikan kod M/P betul dengan rujuk balik
senarai M/P. Mata pelajaran yang pertama mestilah Pengajian Am.
15 Jangan masukkan M/P yang tidak diambil. M/P yang tidak diambil boleh dipadam dengan tekan kekunci
Delete.
16 Peringatan: Anda mesti penuhkan senarai tersebut dari atas ke bawah. Jangan selang! Misalnya,
terdapat 5 M/P yang ditawarkan di sekolah anda, anda mesti isikan bil 1 hingga 5 sahaja.
17 Untuk julat, taipkan 1 jika menggunakan julat 1 dan taipkan 2 jika menggunakan julat 2 untuk
peperiksaan atau ujian yang berkenaan.
18
Anda boleh tambah/guna singkatan mata pelajaran dan nama penuh mata pelajaran sendiri jika mahu
dengan memasukkan singkatan dan nama penuh pada kod 25 hingga 100 (yang mana kosong).
19 Taipkan alamat sekolah dengan huruf besar. Nama sekolah tidak perlu dimasukkan. Taipkan juga no.
telefon, no. fax dan alamat e-mail sekolah anda. Maklumat-maklumat ini akan muncul pada helaian
Laporan Individu pelajar.
20 Taipkan nama kelas bagi semua kelas pada ruangan Nama Kelas, No. kelas akan diberi secara
automatik. Taipkan juga nama guru-guru tingkatan untuk semua kelas bagi tingkatan tersebut.
Perhatian: Nama kelas hendaklah ditaipkan bermula dengan ruangan pertama dan tolong jangan
selang. Sila ubah nama kelas dan nama guru tingkatan tersebut apabia di tingkatan 6 Atas nanti.
21 Skala Nilai Gred Mata Pelajaran adalah untuk kegunaan Gred Purata mata pelajaran (GPMP) dalam
helaian analisis sahaja. Anda boleh tukar nilainya jika perlu.
Setelah semua maklumat telah ditetapkan, klik File, klik Save kemudian klik File dan Klik Save As,
namakan fail ini dengan nama cthnya: SMT6_T6_Sessi 2012-2013.
Perhatian:
Maklumat-maklumat tetap tidak perlu diubah setiap kali jika anda simpan fail ini dengan nama
Master_SMT6 dan setiap kali hendak menyediakan program untuk peperiksaan/ujian, buka fail ini dan
simpan dengan nama lain (Save As...)contohnya SMT6_T6_Sessi 2012-2013 dan sebagainya.

Tindakan Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran


1 Pasang komputer anda dan masuk Excel 97/2000/Xp/2003/2007/2010/2013.
2 Dalam Excel, klik Open dan tukar ke direktori di mana file SMT6_... disimpan dan dwiklik pada file
tersebut (misalnya SMT6_T6_Sessi 2012-2013).
3 Apabila fail dibuka, klik "Enable Macros" (jika security level diset pada Medium).
4 Baca arahan yang dipaparkan dan klik "OK".
5 Pada menu utama, klik pada butang "Masuk Markah".
6 Pastikan nama kelas anda ada pada baris keempat di atas. Jika tiada, sila hubungi penyelaras.

Membuat Senarai Nama Kelas


7 Pada awal tahun atau pada kali pertama anda menggunakan program ini, sila masukkan maklumat
Aliran, Nama Murid, Nombor daftar sekolah, Nama Kelas, Jantina (1=Lelaki, 2=Perempuan), Bangsa
(1=Melayu,2=Cina,3=India,4=Lain-lain Bangsa), Nombor Kelas Ujian1 mengikut nombor kelas seperti
dinyatakan di baris kedua atas.
8 Penting: Aliran, Nama Murid, Nama Kelas, Jantina, Bangsa dan nombor kelas PPT mesti diisi dengan
lengkap. Jika tak lengkap anda tidak dapat proses nanti.
9 Jika anda hendak buat senarai nama, nama murid tidak perlu disusun, tetapi pastikan jantina ditaip
dengan betul.
10 Setelah semua maklumat telah diisi, klik pada butang "Sedia Senarai" di atas.
11 Sila pastikan nama tingkatan, tahun dan nama guru tingkatan adalah betul. Jika tidak betul, sila
perbetulkan maklumat ini di Setup. Sila taipkan nama ketua/pen. ketua tingkatan. Tolong jangan guna
kaedah Copy & Paste. Ia boleh menyebabkan format berubah dan anda tidak dapat baca nama-nama
tersebut. Bagi nama-nama yang terdapat di bawah senarai yang dipaparkan, anda boleh guna formula
dengan taipkan = dan klik pada nama yang dikehendaki.
12 Jika terdapat kesilapan pada nama, jantina atau no. daftar, sila buat pembetulan pada helaian masuk
markah dan ulangi proses sedia senarai sekali lagi.
13 Untuk cetak, sila masukkan kertas ke dalam printer, dan klik butang "Cetak Senarai". Jangan cetak
senarai dengan cara klik pada ikon gambar printer pada Excel.

Peringatan: No Daftar pelajar tidakdipaparkan dalam skrin dan hanya akan dipaparkan ketika
anda cetak senarai nama.

Guru Kelas Yang Telah Ada Senarai Nama.


14
Jika anda menggunakan Excel untuk membuat senarai nama, anda boleh guna kaedah copy & paste.
Ambil perhatian bahawa apabila anda paste, sila guna butang merah "Paste" yang khas ini untuk
mengelakkan format berubah. Jika secara tidak sengaja, format telah berubah, anda boleh guna Undo.
15 Sila masukkan maklumat Aliran, Nama Murid, Nombor daftar sekolah, Nama Kelas, Jantina (1/2),
Bangsa (1=Melayu,2=Cina,3=India,4=Lain-lain Bangsa), Nombor Kelas Ujian1 mengikut nombor kelas
seperti dinyatakan di baris kedua atas.
16 Setelah semua maklumat telah dimasukkan, sila simpan fail dengan klik pada Icon Save atau tekan
Ctrl+S.
Memasukkan Markah Ujian/Peperiksaan
17 Jika anda sudah keluar daripada Excel, sila masuk Excel dan ikut langkah 1 hingga 5 untuk ke helaian
masuk markah.
18 Pada helaian masuk markah, klik butang "Ke Ujian Ke-?" atau skrol ke kanan.
19 Untuk memasukkan markah ujian/peperiksaan1, taipkan 1, untuk ujian/pep2, masukkan 2 dan
sebagainya.
20
Taipkan markah-markah yang diperolehi. Jika murid tidak hadir dengan sebab taipkan S (akan dianggap
tidak ambil mata pelajaran ini- purata markah tidak dipengaruhi), jika tidak hadir tanpa sebab, taipkan TH
markah(purata markah akan dipengaruhi) atau kosongkan(purata markah tidak dipengaruhi).
21 Mata pelajaran yang tidak diambil, sila kosongkan (jangan taipkan apa-apa).

Penting:
22
Untuk ujian/pep 2, 3, 4, 5 dan 6, No Kelas Ujian 2/3/4/5/6 yang berkenaan mesti diisikan. Jika muridmurid dalam kelas anda tidak bertukar kelas/sekolah, anda boleh taipkan atau guna kaedah Copy &
Paste menggunakan nombor kelas Ujian1. Jika bertukar ke kelas lain, sila taipkan nombor kelas
berkenaan. Jika bertukar ke sekolah lain, sila taipkan B. Jangan padam nama murid berkenaan. Jika
anda padam nama murid bertukar, jumlah murid untuk ujian sebelum akan berkurang dan
kedudukan ?/kelas dan ?/tingkatan untuk ujian/pep yang lepas menjadi tak betul.
23 Jika ada murid bertukar dari sekolah lain, taipkan nama dan maklumatnya di bawah sekali. Masukkan B
pada nombor kelas Ujian 1, nombor kelas ujian yang dia tidak ambil sila taipkan B, dan nombor kelas
ujian yang dia ambil, sila masukkan angka di mana pelajar ini ditempatkan.
24 Setelah sudah selesai memasukkan semua markah, sila simpan data dengan klik pada butang Save
atau tekan Ctrl+S.
Peringatan: Untuk semua ujian atau peperiksaan, no kelas mestilah diisi. Jika ada markah, pelajar
tersebut mesti ada no kelas. Jika pelajar itu tiada markah, maka no kelas hendaklah ditaipkan dengan
huruf B dan tempat markah hendaklah dikosongkan.

Tindakan Guru Penyelaras Selepas Kemasukan Markah Oleh Guru Kelas


1
2
3
4
5

Masuk Excel dan klik Open.


Tukar ke direktori D:\Sistem Markah T6\
Buka fail berkenaan (contoh: SMT6_T6_Sessi 2012-2013)
Pada Menu Utama, klik butang "Sistem Markah" dan klik butang "Proses Data".

Sila pilih cara menyusun pelajar dengan memasukkan angka 1,2,3 atau 4 mengikut ketetapkan sekolah.
6 Setelah sudah proses data, anda boleh cetak senarai markah menggunakan butang "Cetak Senarai Ikut
Kelas", senarai markah akan dicetak mengikut kelas.
7 Klik pada butang "Cetak Analisis" untuk mencetak analisis dan butang lain yang berkenaan.

Masalah Yang Selalu Dihadapi:


1 Mengapakah Cetakan Sepatutnya Muat Dalam Sekeping Kertas A4 tetapi Dicetak Dalam beberapa Helai kertas?
Jika keadaan ini berlaku, ini adalah kerana setting printer anda tidak betul disebabkan Paper Size printer anda ialah "Letter".
Untuk mengatasi masalah ini, pergi ke tempat di mana pinter anda diinstall dengan cara klik pada "Start" dan klik pada
a) "Printers and Faxes" atau
b) "Setting" dan "Printers and Faxes" atau
c) "Control Panel"
kemudian "Right klik" pada icon Printer yang anda sedang guna, pilih "Printing Preferences" dan cari Paper Size, tukar ke "A4".
Masalah keluar beberapa helai kertas sepatut telah dapat diselesaikan sekarang.
Jika masalah ini masih tidak dapat di atasi, anda boleh cuba cara yang kedua seperti berikut:
Pergi ke helaian yang anda hendak cetak, klik File, Page Setup
Dalam "Page", "Scaling", setkan "Adjust to" kepada nilai yang lebih kecil sebanyak 5, contohnya dari 100 kpd 95 atau dari 95 kpd 90 dll.
Kemudian klik "OK". Sekarang Cuba cetak! Jika masih tidak berjaya, cuba kecilkan lagi.
Perhatian: Cara kedua tidak digalakkan kerana ini boleh menyebabkan huruf cetakan menjadi semakin kecil.
2
Mengapakan Butang-butang Yang Disediakan Apabila Ditekan, Mesej "Macros In This Workbook Are Disabled Because The Security Level Is High, "

Jika mesej seperti berikut dipaparkan, ini bermakna anda belum setkan Excel anda. Sila ikut arahan seperti di bawah.

a) (Jika mesej seperti di atas dipaparkan, dalam Excel, klik "Tools","Macros","Security", set pada "Low" dan klik "OK".
Tutup fail tadi dan open fail tadi sekali lagi, mesej tadi patut tidak dipaparkan sekarang.)

b)
Jika anda menggunakan Excel 2007-2012, Klik Start, Masuk Excel dan dalam Excel, klik pada butang Office/File, kemudian klik pada Excel Options.
Klik pada trust Center, kemudian klik pada Trust Center Settings
Klik pada Macro Settings, pilih Enable all macros dan klik OK 2 kali.
Anda hanya perlu lakukan setting ini sekali sahaja.
Selepas ini, anda boleh mula menggunakan Sistem Markah Headcount.
Menyediakan Data Internet
1
Dalam Menu Utama, klik butang "Sedia Data Internet". (Nota: Pastikan semua data telah dikemaskini dan telah diproses sebelum anda lakukan proses ini)
2 Pindahkan data ke dalam template yang disediakan dalam folder internet. Contoh: Jika anda sedia data internet untuk T6 atas,
sila pindahkan data ke fail "KeputusanT6A.xls" yang terdapat dalam folder D:\Sistem Markah\Sistem Markah\Master\Internet\Tahun\keputusanT6A.xls

Fungsi Baru SMT6

1
2
3
4
5

Hanya guna satu fail untuk 2 tahun iaitu untuk 6 Bawah dan 6 Atas dalam satu fail sahaja.
Sekarang anda boleh taipkan markah muet antara 0-300 markah. Band antara 1 -6 akan dijana automatik.
Terdapat analisis muet.
Bilangan OTI telah bertambah dari 2 kepada maksimum 5.
Terdapat laporan pemantauan individu.