Anda di halaman 1dari 40

Pengenalan Matlamat Tujuan Konsep Objektif

Program LINUS (Literacy, Numeracy and Screening ) merupakan program yang diperkenalkan kepada murid tahun satu pada awal tahun 2010. Program ini dirangka untuk membolehkan setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

Dapatan Saringan 3 LINUS Kohort 1 : Oktober 2010 - 20300 murid LINUS Tegar tidak melepasi konstruk 1 dan 2. Bahagian Pendidikan Khas & Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menghasilkan Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran (IPMBDP). Pelaksanaan IPMBDP : April 2011 - 2,913 orang murid dikesan berkemungkinan mempunyai ciriciri berkeperluan khas.

Matlamat

Murid LINUS Tegar yang telah disahkan statusnya sebagai Murid Berkeperluan Khas akan diberi penempatan bersesuaian dalam Program Pendidikan Khas.
Tujuan

Mengenalpasti murid-murid yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas.


Menentukan status murid LINUS Tegar Kohort 1 yang tidak melepasi Saringan 6. Membuat pengesahan terhadap murid-murid berkeperluan khas.

Konsep

2 kaedah - berpusat dan rujukan terus. Mengaplikasikan konsep pasukan pelbagai disiplin (multi diciplinary team):
pegawai perubatan, Pegawai Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) jurupulih cara kerja (occupational therapist), jurupulih pendengaran (audiologist), jurupulih pertuturan (speech pathologist), psikologis klinikal (clinical psychologist), Pegawai penilaian penglihatan jururawat.

Objektif
Kenal pasti murid LINUS TEGAR berkeperluan khas Menyenaraikan murid dari kumpulan LINUS TEGAR Kohort 1 sama ada mereka merupakan murid-murid:
Program Pemulihan Berkeperluan Khas

Menempatkan murid yang berkenaan ke kelas-kelas yang bersesuaian untuk menjalani proses pembelajaran mengikut kebolehan dan potensi mereka. Memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk memperkembangkan keupayaan diri masing-masing.

Objektif
Membolehkan program intervensi awal dijalankan bagi mengurangkan jurang kelewatan perkembangan keseluruhan (bahasa/pertuturan, komunikasi, kemahiran motor kasar/halus, sosial, perkembangan kognitif dan lain-lain). Memberi perkhidmatan sokongan dan khidmat nasihat kepada pihak pentadbir sekolah, guru-guru dan ibu bapa. Mencadangkan pengurusan dan tindakan susulan untuk murid-murid yang telah dikenalpasti statusnya.

Perancangan Pelaksanaan Peranan Agensi Terlibat Tentatif Program Pemantauan Bajet Lokasi

Perancangan:
Difokuskan kepada murid-murid Linus Tegar Diterajui oleh Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pelajaran (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Kesihatan Negeri (JKN), Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri (JKMN), Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) dan Bank Simpanan Nasional.

Pelaksanaan:
BIL
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM OUTREACH Mesyuarat Penyelarasan Outreach dengan Agensi Induk Taklimat BPKhas kepada JPN Pembentukan Jawatan Kuasa Negeri Taklimat JPN kepada PPD Pembentukan Jawatan Kuasa Daerah Taklimat PPD kepada Sekolah Yang Terlibat Sekolah hantar nama murid ke PPD/JPN Mesyuarat Penyelarasan Daerah(J/Kuasa pelaksana)

RUJUKAN TERUS Mesyuarat Penyelarasan Outreach dengan Agensi Induk Taklimat BPKhas kepada JPN Pembentukan Jawatan Kuasa Negeri Taklimat JPN kepada PPD Pembentukan Jawatan Kuasa Daerah Taklimat PPD kepada Sekolah Yang Terlibat Sekolah hantar nama murid ke PPD PPD hantar nama murid ke pusat kesihatan

Menetapkan temujanji dengan pusat kesihatan


9

Pelaksanaan Program Outreach Bersama MDT

Ibu bapa/guru bawa murid ke klinik/hospital Pemeriksaan oleh pegawai perubatan

10 11

Pengesahan Murid yang terlibat Selesai

Pengesahan atau rujuk kepada pakar Selesai

Peranan Agensi Yang Terlibat


Jabatan Pelajaran Negeri Urus Setia Peringkat Daerah Mengumpul maklumat murid yang akan mejalani pemeriksaan Menentukan tarikh dan tempat pemeriksaan berdasarkan keputusan bersama dengan ahli panel. Membuat penempatan murid yang telah dikenalpasti berkeperluan khas oleh Pegawai Perubatan ke Program Pendidikan Khas.

Peranan Agensi Yang Terlibat


Kementerian Kesihatan Membuat pemeriksaan mengikut format pelaksanaan pemeriksaan yang ditentukan. Menentu dan mengesahkan status murid. Jabatan Kebajikan Masyarakat Membuat pemeriksaan mengikut format pelaksanaan pemeriksaan yang ditentukan. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan pembukaan akaun murid bagi tujuan urusan Elaun Murid Khas (EMK).

Tentatif Program
Tempat : Lokasi ditentukan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Jangkamasa Pelaksanaan : 17 Jun hingga 21 Julai, 2012 Aktiviti - Pendaftaran peserta bersama ibubapa / penjaga. - Pemeriksaan oleh pegawai MDT. - Pemeriksaan oleh pegawai perubatan - Pendaftaran di kaunter JKM dan BSN ( Bagi yang disahkan OKU )

Pemantauan
Bagi memastikan program ini berjalan dengan jayanya, pihak Bahagian Pendidikan Khas dengan kerjasama NKRA telah menghantar wakil di setiap lokasi Outreach untuk membantu seterusnya memantau agar program ini mencapai matlamat yang ditetapkan.

Bajet
NKRA memperuntukkan sebanyak RM799,600.00 melalui Bahagian Pendidikan Khas untuk diagihkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri bagi melaksanakan program tersebut.

Lokasi
NEGERI MINI OUTREACH RUJUKAN TERUS
25 21 20 17 15

Johor Negeri Sembilan Melaka Selangor Perak Pulau Pinang Kedah Perlis Kelantan Terengganu Pahang Kuala Lumpur Sabah Sarawak JUMLAH

3
1 9 4 1 3 1 1 1 3 1 0 7 36

0
0 0 9 0 3 0 9 6 9 4 21 17 87
9 9 9 9 6 5 1 0 3 1 0 0 0 4 1 0 33 1 1 1 0 3 4 1 0 9

10

Johor Negeri Sembilan Melaka Selangor Perak Pulau Pinang Kedah Perlis Kelantan Terengganu Pahang Kuala Lumpur Sabah Sarawak MINI OUTREACH RUJUKAN TERUS

DAPATAN DATA DAN ANALISA


Sasaran Program Outreach adalah berdasarkan data Murid LINUS Tegar Kohort 1 bagi Saringan 6 yang diperolehi daripada portal NKRA.

Dari data portal NKRA seramai 2913 orang murid perlu dirujuk untuk pemeriksaan dan pengesahan status. Bilangan keseluruhan murid yang didaftarkan dalam Program Outreach Linus Tegar adalah seramai 2913 orang iaitu melibatkan seramai 1657 orang murid Linus Tegar dan 1256 orang murid yang tidak hadir semasa Saringan 6 Linus Kohort 1.

PERATUS BILANGAN MURID LINUS TEGAR PADA SARINGAN 6


25.0 20.0 15.0

20.2% 13.6% 10.1% 6.5% 3.3 % 0.9% 12.8% 8.2% 1.9% 1.4% 2.4% 0.0 2.3% 4.9% 11.4%

PERATUS (%)

10.0 5.0 0.0

0.0

Sarawak mempunyai bilangan murid LINUS tegar yang paling ramai iaitu sebanyak 589 orang murid (20.2%). Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya telah mencapai sifar LINUS Tegar. Purata bilangan murid Linus Tegar bagi setiap negeri adalah seramai 182 orang.

Mengikut perancangan, Program Outreach dibahagikan kepada 6 iaitu :


Zon Utara melibatkan negeri- negeri Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Zon Tengah melibatkan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Zon Selatan melibatkan Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Zon Timur melibatkan negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan Sarawak Sabah

30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

27.36% 19.29%

20.22%
10.50% 9.85% 12.77%

Berdasarkan bilangan murid yang terlibat dengan outreach Linus Tegar mengikut peratusan didapati Zon Timur mempunyai bilangan murid yang paling ramai iaitu 797 orang (27.36 %), diikuti Sarawak seramai 589 orang (20.22%), Zon Utara seramai 562 orang (19.29%), Zon Selatan seramai 387 orang (9.85%), Sabah seramai 372 (12.77%) dan diakhiri dengan Zon Tengah dengan murid seramai 306 orang (10.50%).

Jadual 1 : Data Dapatan Program Outreach Mengikut Negeri

Berdasarkan Jadual 1, didapati seramai 1883 orang murid telah hadir Program Outreach, manakala 1030 orang murid lagi tidak hadir semasa Program Outreach dijalankan.

Data Murid Yang Mengikuti Program Outreach


16.97% 39.40%
Pemulihan Khas Pendidikan Khas Rujukan susulan

43.48% STATUS MURID Pemulihan Khas Pendidikan Khas Rujukan susulan JUMLAH BILANGAN MURID HADIR 743 820 320 1883

Data Murid Yang Tidak Mengikuti Program Outreach


Tidak dapat di kesan

32.33%

55.92%

Tiada kebenaran ibu bapa / waris Telah melepasi saringan 6

11.75%
Sebab Tidak Hadir Murid tidak dapat di kesan Tiada kebenaran ibu bapa / waris Murid telah melepasi saringan 6 JUMLAH Bilangan Murid Tidak Hadir 576 121 333

1030

Perincian Data Murid Keperluan Khas


Bilangan Murid Yang Dikenalpasti Berkeperluan Khas
400 350 300
250 200 150 100 50 0

381

168 73 2 5 1 9 96 85

Melalui Program Outreach, Seramai 820 orang murid telah disahkan layak mengikuti Program Pendidikan Khas.

Perincian Data Murid Keperluan Khas


100.00

Peratus Murid Yang Dikenalpasti Berkeperluan Khas


Melalui Program Outreach,

80.00

Seramai 820 orang murid telah disahkan layak mengikuti Program Pendidikan Khas.

60.00

46.35
40.00

20.44
20.00

8.88 0.24 0.61


ADHD

11.68
0.12
Sindrom Down

10.34

1.09
Autisme Pelbagai Kecacatan Lain lain* Disleksia

0.00
Bermasalah Bermasalah Slow Learner Penglihatan Pendengaran (BL) (BD)

Perincian Data Murid Keperluan Khas


KATEGORI KECACATAN Bermasalah Penglihatan (BL) Bermasalah Pendengaran (BD) BILANGAN MURID 2 5

Slow Learner
ADHD Sindrom Down

381
73 1

Autisme
Pelbagai Kecacatan Lain lain*

9
96 85

Disleksia
JUMLAH

168
820

ISU DAN MASALAH YANG DIHADAPI


FAKTOR PEGAWAI PERUBAT AN FAKTOR PENGURU SAN FAKTOR MURID
MASALAH KEWANGAN

RALAT PORTAL FAKTOR IBU BAPA

FAKTOR PEGAWAI PERUBATAN


ISU 1) CADANGAN TINDAKAN 2) 3) Doktor tidak dapat mengesahkan kategori 1) Kementerian Kesihatan murid pendidikan khas dengan sekali Malaysia perlu menyediakan pemeriksaan sahaja. khidmat pakar (MDT) yang Kekurangan ahli MDT menjalankan outreach. mencukupi bagi Doktor tidak didedahkan dengan garis mendapatkan keputusan panduan pengesahan status OKU dalam yang lebih tepat. mengkategorikan murid semasa outreach. Doktor mengikut kehendak ibu bapa semasa 2) Pihak doktor memerlukan pemeriksaan kesihatan masa yang lebih panjang Doktor kurang mesra dan tidak untuk membuat menyampaikan maklumat kepada guru pemeriksaan dan tentang keadaan murid outreach pengesahan. Kekangan masa pegawai perubatan untuk turut serta dalam program outreach. 3) Pasukan MDT yang sama bagi lokasi kritikal

4) 5)

6)

FAKTOR IBU BAPA


ISU CADANGAN TINDAKAN 1) Ibu bapa tidak dapat memberi komitmen untuk 1) KPM/JPN/PPD/Sekolah perlu hadir semasa program outreach dijalankan bagi menyampaikan maklumat memudahkan urusan. yang jelas kepada ibubapa 2) Terdapat sebilangan Ibu bapa tidak bersetuju tentang kepentingan anak mereka didaftarkan sebagai OKU setelah Program Outreach. disahkan oleh doktor. 3) Ibu bapa tidak bersetuju anak mereka yang 2) Memberi makluman awal telah disahkan berkeperluan khas mengikuti tentang Program Outreach pembelajaran di Program Pendidikan Khas. ini kepada ibubapa dan guru 4) Ibu bapa tidak bersetuju untuk anak mereka agar persediaan rapi dapat menjalani pemeriksaan doktor semasa program dibuat outreach. 5) Ibu bapa tidak mendapat maklumat yang jelas tentang kepentingan outreach daripada pihak sekolah.

FAKTOR PENGURUSAN
ISU CADANGAN TINDAKAN
1) Guru perlu bersedia dengan maklumat murid linus tegar. 2) Memperbanyakan lagi kelas PPKI dan guru PPKI. 3) Program Outreach perlu dilaksanakan secara berkala. 4) Pemuafakatan antara jabatan yang terlibat dengan program outreach ini perlu diperkemaskan lagi. 5) Pihak sekolah, PPD dan JPN perlu merancang program lain yang sesuai bagi mengurangkan murid linus tegar di setiap daerah. 6) Pihak PPD perlu menguruskan temujanji dengan pakar. 7) PPD perlu menguruskan pengangkutan bagi ibu bapa yang menghadapi masalah membawa anak-anak untuk pemeriksaan susulan.

1) Guru tidak menyediakan dokumen yang lengkap sehingga menyukarkan doktor menjalankan pemeriksaan kepada murid. 2) Maklumat murid LINUS tidak dikemaskini oleh pihak sekolah dalam Fail LINUS. 3) JKM dan JAKOA tidak memberi kerjasama dalam melaksanakan program outreach. 4) Segelintir Fasilinus Selangor kurang memberikan kerjasama dalam program outreach

FAKTOR MURID
ISU CADANGAN TINDAKAN 1) Pusat program outreach diadakan 1) Ponteng Tegar di setiap daerah. a) Murid yang tidak hadir saringan Mengadakan Program yang juga tidak hadir outreach bersesuaian mengikut PPD contoh Didik Hibur, Program Gerak Gempur dll 2) Lawatan oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri ke rumah muridmurid yang tidak hadir ke program outreach bagi mengenalpasti permasalahan murid. 3) Kerjasama di antara Pegawai Pendidikan Khas / Pemulihan Khas, FasiLINUS, JU Pemulihan, Guru Pemulihan dan Guru LINUS bagi pelaksanaan P&P yang berfokus kepada murid pemulihan.

b) Jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh disebabkan faktor bentuk muka bumi. c) Murid menghadapi masalah kesihatan dan sedang mendapat rawatan di hospital.

FAKTOR MURID (sambungan)


ISU 2) Murid Gagal Dikesan a) Faktor sosio budaya menyebabkan murid gagal dikesan dalam senarai nama disekolah. b) Mengikut ibu bapa berpindah tempat tinggal. Terdapat murid yang tidak hadir saringan 6. Hal ini berlanjutan juga semasa program outreach dijalankan. c) Sebilangan murid asli gagal dikesan oleh pihak sekolah menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti Program Outreach. d) Murid asli sukar ke sekolah kerana kekurangan pengangkutan akibat infrastruktur jalan ke sekolah tidak memuaskan. CADANGAN TINDAKAN 4) Menggunakan kaedah didik hibur dalam P&P. 5) Pelaksanaan program khas terhadap murid pemulihan oleh warga sekolah yang terlibat di bawah seliaan pentadbir sekolah dan pihak PPD. 6) Meneruskan usaha sama dan perbincangan dari semasa ke semasa dengan agensi- agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan Daerah dan institusi kewangan daerah untuk mewujudkan persefahaman tentang proses pelaksanaan program outreach seterusnya.

MASALAH KEWANGAN
1) ISU 1) MDT tidak lengkap menyebabkan doktor membuat keputusan untuk rujukan kes ke hospital. Ini menyukarkan pihak ibu bapa yang perlu menanggung kos tambahan untuk menghantar anak ke hospital. 2) Masalah kewangan dan jarak yang jauh menyukarkan ibu bapa untuk menghantar anak mereka menjalani pemeriksaan doktor. 3) Waran peruntukan lewat diterima oleh JPN Kedah dan JPN Sarawak 4) Pihak sekolah menghadapi masalah kewangan untuk membawa murid ke program outreach. 5) Terdapat kesilapan menanda maklumat murid dalam portal NKRA. 6) Masalah teknikal dalam Sistem Portal NKRA. 7) Kesilapan proses memasukkan data di peringkat sekolah. 8) Tiada keseragaman dalam menentukan status OKU oleh pihak JKM di daerah di negeri Kelantan. 9) Sekolah tidak menyediakan dokumen murid yang lengkap semasa program outreach dijalankan.

CADANGAN TINDAKAN

1) Peruntukan bagi menjalankan program perlu diturunkan lebih awal sebelum program dilaksanakan. (OS29000, OS21000 & OS24000) 2) Menambah peruntukkan kewangan untuk program yang akan datang. 3) Mewujudkan peruntukan kewangan OS42000 bagi memudahkan program Outreach pada masa hadapan.

RALAT PORTAL
ISU CADANGAN TINDAKAN

1) Terdapat kesilapan menanda maklumat murid diperingkat sekolah dalam portal NKRA. 2) Masalah teknikal dalam Sistem Portal NKRA. Talian tergendala.

1) Pihak sekolah perlu memastikan ketepatan data dalam portal NKRA.

FAKTOR INSTRUMEN
ISU 1) Instrumen sukar difahami. CADANGAN TINDAKAN

1) Instrumen ujian perlu dimurnikan lagi untuk memudahkan guru dan pegawai perubatan memahami kandungan instrumen.