SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS MELAKA KM 4 JALAN SEMABOK, 75050 MELAKA.

TAJUK KERTAS CADANGAN SAMBUTAN HARI BUKU DAN HAK CIPTA SEDUNIA PERINGKAT SEKOLAH 2013
TARIKH 22 – 26 APRIL 2013 TEMPAT SK PENDIDIKAN KHAS MELAKA PENGANJUR PUSAT SUMBER SEKOLAH

iti# akti.iti berkaitan dengan perbukuan* .arga sekolah mengenai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia* emberi peluang kepada .arga sekolah terutama murid#murid untuk men+alankan akti.arga SK Pendidikan Khas elaka* OBJEKTI! 1* 2* 3* eningkatkan minat memba-a murid istime.NAMA PROGRAM Sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia PENGANJUR Pusat Sumber Sekolah TARIKH 22 – 26 April 2013 TEMPAT Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas elaka PENGENALAN Pertubuhan Pendidikan! Sains dan Kebuda"aan Pertubuhan Bangsa#bangsa Bersatu $%&'SC() telah menetapkan 23 April setiap tahun sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia* Selaras dengan hasrat Kementerian Pela+aran ala"sia $KP ) "ang menggalakkan sambutan Hari Buku Sedunia disambut di sekolah! pihak Pusat Sumber Sekolah SK Pendidikan Khas elaka akan men+alankan program ini untuk murid istime.a* emberi pendedahan kepada .a di sekolah ini* MATLAMAT en"emai buda"a memba-a di kalangan .

STRATEGI PELAKSANAAN 1) a+lis pelan-aran sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia / Hari 1arikh 2aktu 1empat Ke.angan / 0snin / 22 April 2013 / 3*40 pagi / SK Pendidikan Khas / Pusat Sumber Sekolah elaka PESERTA / urid / 60 orang 5uru / 30 orang PP / 6 orang 2) 6a.atan ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala 6umpur $PBAK6) 2013 di Pusat 7agangan 7unia Putra $P21C)* Hari 1arikh 2aktu 1empat Ke.angan / 8umaat / 26 April 2013 / 3*00 pagi – 9*00 petang / SK Pendidikan Khas / Pusat Sumber Sekolah elaka PESERTA / urid / 20 orang 5uru / 10 orang .

: 2*00) / : 6*00 3* 4* 9* Kertas A4 .arna Plastik laminate 1 rim 30 keping < : 0*90 1 rim 8% 6AH 19*00 19*00 30*00 103*00 : 19*00 32*00 PUNCA KE"ANGAN Pusat sumber sekolah PERASMI 'n Abd :ahman bin 5uru Besar SKPK ohd Said elaka .arna putih Kad manila pelbagai .arna ilustrasi kulit buku $1ahap 2) Pertama : 4*00 Kedua : 3*00 Ketiga : 3*00 Saguhati $3 orang .PELAKSANAAN 6ampiran ANGGARAN PERBELANJAAN B06 1* Si+il 2* Hadiah 01' K%A&1010 1 rim ereka bentuk penanda buku $1ahap 1) Pertama : 4*00 Kedua : 3*00 Ketiga : 3*00 Saguhati $3 orang . : 2*00) / : 6*00 elukis dan me.

AHLI JA"ATANKUASA 6ampiran ATURCARA MAJLIS 3*40 pagi 3*49 pagi 3*90 pagi %-apan pengerusi %-apan dan perasmian oleh 5uru Besar Pengenalan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia oleh pen"elaras perpustakaan Persembahan multimedia Persembahan murid Bersurai PENUTUP 7iharap program ini dapat ber+alan dengan lan-ar dan mendapat sokongan semua pihak* Semoga buda"a memba-a semakin subur di SK Pendidikan Khas elaka* 7isediakan oleh! 7i semak oleh / =========== $A0&A 7A>A&A B1 H06 0) Setiausaha program* .

.

JA"ATAN KUASA PELAKSANA PELANCARAN HARI BUKU DAN HAK CIPTA SEDUNIA 2013 PENGERUSI '& AB7 :AH A& B (H7 SA07 GURU BESAR NAIB PENGERUSI 1 P& H8H ?A0&AB B1 7 >AS0& GPK HEM NAIB PENGERUSI 2 P& 1%A& S%HA0&0 B1 1%A& AB7%66AH GPK KOKU SETIAUSAHA P& A0&A 7A>A&A B1 H06 0 NAIB SETIAUSAHA '& S>AH:%6 @A?60 B (H7 &(:70& AHLI JA"ATAN KUASA A) P':S' BAHA& B) A8K %610 '70A # '& %HA A7 SHA@0A B AB 5HA&0 AKA&A& $6A2A1A&) # C0K SHA?60& B1 S%6A0 A& $C) 8%:%5A BA: # C0K &%:%6 KHA0:%& B1 &A0 $7) P& &(:A?%:A B1 ?AHA:0 – P'&>'6A:AS P':1A&70&5A& LAMPIRAN AKTI#ITI .

atan ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala 6umpur $PBAK6 2013) 3*00 pagi hingga 9*00 petang .apan dan dikehendaki menghantarn"a pada hari Khamis kepada 'n S"ahrul @aDli b ohd &ordin) Ba-aan pagi E10 minit memba-a bukuF KuiD ESiapa PantasGF 0snin hingga Khamis* Soalan ditampal di papan ken"ataan Pusat Sumber Sekolah* :AB% 24 AP:06 2013 KHA 0S 29 AP:06 2013 8% AA1 26 AP:06 2013 Perhimpunan pagi Perhimpunan pagi 6a.HA:0 B 1A:0KH 0S&0& 22 AP:06 2013 # AK10C010 1AHAP 1 ereka bentuk penanda buku ASA 2aktu Pendidikan Seni dan Cisual 1AHAP 2 # elukis dan me.arna ilustrasi kulit buku -erita S'6ASA 23 AP:06 2013 KuiD Perpustakaan $ urid#murid diberi borang +a.

in Siti &urul Aida Bt Suldi uhammad 6uKman Hakim B 0brahim Sim .ari ABP urali 7ass ohd &oor NAMA KELAS 4 4 9 9 9A ohd Akmal 9A 6A 6A 6C 6C 6C 6C 6 67 67 ohd Abd Kadir 6K 6K 6K 7 7 ohd ADrul @ahmi B &ur &atas"a 'riena uhammad Aiekeir B 2illian 1an Shi Kai 8eanette &g 8ing .in >i 8oan Kang Ke 8in uhammad &ur HaHiDi B Hamdan uhammad Amiruddin B ADmi Abdul AhalliD B ADmi :a+a &ur 0ns"irah Bt :a+a @oo Ch.SENARAI NAMA PESERTA LA"ATAN KE PESTA BUKU ANTARABANGSA KUALA LUMPUR 26 APRIL 2013 SENARAI NAMA MURID BIL 1 2 3 4 9 6 3 I J 10 11 12 13 14 19 16 13 1I 1J 20 :aHik Helmi :okhairi uhammad ?ak.an >in &ur @atin &a+ihah Bt :amlee ohd ?ulKarnain B uhammad Harith B d >usuH ohd Haris @adelah SENARAI NAMA GURU PENGIRING .an B ADmi Pu.anes.

1* ohd @aiDal b Hassan ohd &ordin 2* S"ahrul @aDli b 3* Aina 7a"ana bt Hilmi 4* :abiatulada.i"ah bt uhammad 9* Ahmad 2aHi" b Abdul 2ahid 6* Siti @arisah bt >ah"a 3* ShaDlin bt Sulaiman I* &oraDura bt ?ahari J* &oorha"ati bt Abdul :ahim 10* Siti @atimah bt ?akaria SENARAI NAMA PESERTA LA"ATAN KE PESTA BUKU ANTARABANGSA KUALA LUMPUR 26 APRIL 2013 .

an B ADmi uhammad Amiruddin B ADmi urali 7ass 3 Aina 7a"ana bt Hilmi 1* Pu.BIL 1 NAMA GURU ohd @aiDal b Hassan NAMA 1* :aHik Helmi :okhairi 2* ohd ?ulKarnain B d >usuH 2 S"ahrul @aDli b ohd &ordin 1* 2* uhammad ?ak.in J &oorha"ati bt Abdul :ahim 1* 8oan Kang Ke 8in 2* &ur @atin &a+ihah Bt :amlee 10 Siti @atimah bt ?akaria 1* uhammad 0brahim 6uKman Hakim B 2* Sim .i"ah bt uhammad 1* ohd ADrul @ahmi B ohd &oor ohd Abd 2* :a+a &ur 0ns"irah Bt :a+a Kadir 9 Ahmad 2aHi" b Abdul 2ahid 1* uhammad Aiekeir B ohd Akmal 2* 2illian 1an Shi Kai 6 Siti @arisah bt >ah"a 1* Siti &urul Aida Bt Suldi 2* 3 ShaDlin bt Sulaiman uhammad &ur HaHiDi B Hamdan 1* &ur &atas"a 'riena 2* Abdul AhalliD B ADmi I &oraDura bt ?ahari 1* uhammad Harith B @adelah ohd Haris 2* 8eanette &g 8ing .anes.an >in 4 :abiatulada.ari ABP 2* @oo Ch.in >i .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.