Anda di halaman 1dari 2

Auld lang syne

Lead Sheet Soprano Sax & Piano / Bass

Kenny G

Ballad pop-jazz q = 70
intro

#c &
{

j j

B B

?bc

V V V V

G/D

D(4)

# &
F/C

j
A

j
D C(4)

?
{ b V V
interlude

V V

V V

V V

V V

V V V V

10

B/F

C/E

# & w
F

w
A/E

w
B/D

j V V V

? { b V
14 Head

# &
F

j
C

B B

? b { V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V V V

18

A7

# &
F

J V V

j
C

j
C

j
D G7


C F

?b

V V

V V

V V

V V

V V V V

simondenizart@hotmail.com

22

# &
F

j
C

B B

? { b V V
26

V V

V V
D

V V
D E

V V

V V
A7 D

V V V V
Blow on the Head form interlude between solos

# &
F

j
C

j
C

j
D G7

w
C F

?b

V V

V V

V V

V V

V V

V V V V

simondenizart@hotmail.com