Anda di halaman 1dari 16

PKU 3114 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PK

TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHAS.


PENGURUSAN & PNTADBIRAN MODEL PENGURUSAN Definisi Pentadbiran Proses penyelenggaraan, pengawalan dan penggunaan pelbagai sumber sama ada dari sumber kewangan, tenaga mahir dan material yang digerakkan secara bersepadu bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Definisi Pengurusan satu proses atau sistem yang direkabentuk, diolah dan disusun bagi membentuk persefahaman yang menyumbang kepada kerjasama dan penglibatan semua ahli dalam kumpulan atau organisasi bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengurusan dan Pentadbiran dalam Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas / Pemulihan Khas 1. Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan Pendidikan Khas 2. Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan Program Integrasi

Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 3. Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan 4. Pemberian Penghargaan Pengurusan Murid Pendidikan Khas / Pemulihan Khas 1. Penempatan dan Pertukaran Murid Pendidikan Khas Dalam dan Luar Negeri 2. Pemprosesan Temuduga bagi Penempatan Murid Pendidikan Khas 3. Peningkatan Sahsiah Murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 4. Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid Pendidikan Khas di Program Integrasi dan Arus Perdana. 5. Peningkatan Keilmuan muridmurid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Pengurusan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 1. Penempatan dan Pertukaran Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Dalam dan Luar Negeri 2. Pelaksanaan Perkembangan Staf (Latihan) dan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 3. Pengurusan Data Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 4. Pemantau Pelaksaan P&P Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas. TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TQM = Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM: Satu bentuk usaha yang

dibentuk utk memperbaiki kualiti dalam setiap organisasi. TQM dlm PKPA Bil 1 Thn 1992, bermksud: Satu proses pengurusan kualiti yg: 1. Berorientasikan pelanggan 2. Berjalan sec. Bterusan (continous improvement) 3. Melibatkan semua aspek dlm organisasi (Total Perspective). Tujuan TQM 1. Mmbawa perubahan yg mnyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi yg cemerlang

PRINSIP TQM Mengembirakan pelanggan Kepuasan pelanggan, Pngurusan mngikut fakta Ada tahap pengukuran / indicator Pngurusan berasaskan tenaga manusia Kerja bkumpulan

MODEL PENGURUSAN DLM PK


MODEL ITINERAN MODEL KONSULTAN MODEL KELAS BIASA MODEL BILIK RESOS MODEL KELAS KHAS

Konsultan = perunding,pkr runding. - Guru arus perdana akan bekerjasama dengan phk profesional (pkr terapi misalnya) utk mnghasilkan persekitaran pmblajaran yg terbaik bg murid2 khas. -17 murid normal dan seorang murid Pkhas skelas. -Guru Konsultan yg diiktiraf akan melawat kelas tersebut sekali sebulan utk melihat keperluan murid2 pkhas dan membekalkan guru arus pdana beberapa maklumat seperti latihan asas, strategi, BBM, dan sebagainya Terbahagi dua: 1. Guru Konsultan-Langsung (Consultant Teacher-Direct). Bekerjasama dengan guru arus perdana untuk mengjar dab kukuhkn knsp menyokong murid-murid pkhas. 2.Guru Konsultan-Tidak Langsung memantau perkembangan murid-murid dan berkolaborasi dgn guru arus pdana utk mengubah suai persekitaran pmblajaran dlm kelas. Kebaikan Model Konsultan Menyediakan persekitaran inklusif kpd murid2 Khas. Murid2 pKhas akn mmbawa keunikan dan kekuatan dlm persekitaran kelas. Murid2 pdana akan lebih peka kpd keperluan murid2 Khas. Murid2 pdana blajar mnghargai perbezaan individu. murid akan bljar bkerjasama, mnghargai ant satu sama lain

MODEL KELAS BIASA Pendidikan Inklusif melibatkan pelajar-pelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas2 biasa bagi membolehkan mereka mengikuti p&p bersama rakan sebaya mereka. Bentuk Pendidikan Inklusif: 1. Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa. Murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa. Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas. Guru kelas biasa boleh rujuk daripada guru pendidikan khas (guru damping) Pelajar pendidikan khas di tahun 6 diberi peluang mengambil peperiksaan. 2. Pendidikan Inklusif Separa Masa. Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu Senarai nama murid pada daftar program PendidikanKhas. Guru pk sebagai pembimbing atau guru pendamping. Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasa. Model2 Pendidikan Inklusif 1.Model A. Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan pengubahsuaian kurikulum dan strategi P&P. 2.Model B Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan mendapat khidmat nasihat / bimbinganGuru Pendidikan Khas.

MODEL ITINERAN. Itineran=Beredar/Bergerak -Guru bergerak (Itinerant teacher) akan pergi dari satu kelas ke satu kelas atau bawa murid keluar dr kelas. -Ahli terapi pertuturan: bgerak dr sekolah ke sekolah utk beri khidmat sec lgsung kpd murid2 brmslh kom. dlm kelas. -Guru bergerak dan ahli terapi ini bekerjasama untuk membantu murid2 khas di skolah atau pd program ttntu (cth:PDK). Kelebihan model ini - Peluang terima pndidikan pd murid2 khas lebih meluas. - Peluang integasi tinggi. - meningkatkn kmhiran bljr bsama murid arus pdana. - Mengurangkan kos - Berkongsi mklumat ant. Ibu bapa dan guru serta mksyrkat. MODEL KONSULTAN.

3.Model C Penempatan dalam kelas biasa dan dalam Kelas Khas/BilikResos/Pusat Sumber Pendidikan Khas. 4.Model D Penempatan di Sekolah Khas (Base School)dan kelasSatellitedi sekolah biasa. (Octopus Model) 5.Model E Penempatan sepenuh masa di SekolahPendidikan Khas. 6.Model F Penempatan sepenuh masa di rumah kediaman. MODEL BILIK RESOS -Bilik yang disediakan untuk menjayakan Program PendidikanKhas Integrasi. -Digunakan sebagai tempat pengajaran dan pengukuhan pembelajaran murid. -Menyimpan peralatan dan bahan pendidikan khas. -Tempat guru resos menjalankan tugasan mereka Guru Resos Ditempatkan di sekolah harian biasa yang mmpunyai Program Khas Integrasi. peranan guru resos: o Pengajaran & pembelajaran. o Pengurusan Kelas bimbingan. o Aktiviti tambahan. Mengajar murid masalah pembelajaran secara individu atau berkumpulan Mendapatkan maklumat dari guru mata

pelajaran utk tujuan pengukuhan dan pengayaan Mengenal pasti, meyelaraskan dan Khidmat Guru Pendamping Guru yang bekerjasama dengan guru perdana atau guru biasa untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran bermanfaat dan sesuai untuk murid Peranan Guru Pendamping: o Membantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasan melalui perbincngan o Menyusun aktiviti yang dapat dilakukan di dalam dan luar kelas o Menjalankan program yang berpusatkan murid. o Meningkatkan aktiviti pengayaan dan o pemulihan di dalam kelas KBSR o Memperkembangkan kebolehan murid dalam aspek akademik, sosial, komunikasi, tingkah laku, psikomotor dan keterampilan diri.

Perkhidmatan atau keperluan membantu, membimbing, mengawal dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik

Model Montessori -Teori utama montessori ialah minda yang menyerap, jangka masa peka dan proses normalisasi. -Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat, menyentuh, mendengar, menghidu dan merasai sesuatu. Prinsip Model Montessori Menghormati kanak-kanak dan hak mereka Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri

MODEL KELAS KHAS Model Hewett Tingkah laku murid dipengaruhi oleh : - Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra - Kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk menyiasat, menganalisis dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui

Kaedah Stesen Rasional -Menyediakan pendekatan pnp yang lebih fleksibel, menarik dan berfokus -Disiplin murid senang dikawal Matlamat -Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan dalam suasana pembelajaran yang kondusif, aktif dan menyeronokkan Objektif -Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran

-Murid lebih berminat untuk belajar -Murid belajar dalam suasana kondusif Kiosk - Howard Gardner - Pelbagai bahagian sudut dalam kelas yang berdasarkan teori multiple intelligent - Beliau menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajran adalah lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu itu - Kecerdasan individu boleh dipertimbangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran - Pendekatan kiosk memberi peluang kepada guru untuk mengapllikasi keperlbagaian kemahiran serta kreativiti mereka Horse Shoe (Ladam Kuda) Bentuk Horse-shoe mempunyai kelebihan yang sama seperti menggunakan bentuk bulatan, sama ada disusun satu atau lebih meja . Ia menyediakan ruang untuk guru bergerak dengan mudah di kalangan pelajar dan memudahkan guru menumpukan perhatian murid pada papan putih atau skrin tanpa perlu menukar tempat duduk.

BAB 2 : STRUKTUR ORGANISASI PK DI MALAYSIA


STRUKTUR ORG. PK PERINGKAT KPM STRUKTUR ORG. PERINGKAT SEK.

STRUKTUR ORG. PK PERINGKAT KPM C. ORG PEND. KHAS


timb. ktua pengarah pljrn

Merancang peningkatan inovasi dan kreativiti Merancang dan mengurus persediaan pengoperasian institusi baru di bawah Bahagian Pendidikan Khas. Menjadikan Bahagian Pendidikan Khas sebagai penanda aras pendidikan khas dalam dan luar negara. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang mantap dan berkualiti dengan pelbagai agensi luar di dalam pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian Pelajaran. C. ORG. JPN

bhg. perancang an pmbangun an & dasar

bhg. penguuan sek.

bhg.latihan & khidmat bantu

unit pngurusan

sektor pengurusan perkhimatan pend. .PPD sektor pengurusan akademik

Peranan Memastikan semua dasar, program dan aktiviti yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Pendidikan Khas dilaksanakan bertepatan serta selaras dengan dasar dan FPK Merancang, menyelaras, memantau dan menilai program dan aktiviti yang berkaitan dengan kecemerlangan program akademik, kokurikulum dan peningkatan sahsiah murid pendidikan khas. Merancang, mengurus dan mengawal sumber dengan sempurna bagi memastikan pengurusan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia.

pengarah

sektor pengurusan kemanusiaan sektor pengurusan pend. islam & morl sektor pengurusan sek.

unit pend. menengah

unit pend. rendah

unit perhubungan pendftaran swata

unit pend. khas

unit pra sekolah

Peranan

Memastikan semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru Pemulihan Khas (GPKhas) dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas seperti dalam kelayakan peruntukan guru. Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas Negeri ditubuhkan dan berfungsi sepenuhnya. Memastikan guru-guru pemulihan khas di negeri melaksanakan Program Pemulihan Khas dengan berkesan. Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan (SKT) JPN. Memastikan semua guru besar / pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas. Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di peringkat negeri. Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan di dalam kelas biasa dijalankan di sekolah masing-masing. Memastikan guru-guru Pemulihan Khas dilantik oleh Pengarah Pelajaran Negeri. Menjalankan pemantauan secara berkala di Program Pemulihan Khas. Merancang dan menyediakan kursus latihan untuk guru Pemulihan Khas. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan Pogram Pemulihan Khas. Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan khas

Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan khas. C. ORG. PPD


Pegawai pelajaran daerah

STRUKTUR OG. PERINGKAT SEK. Sekolah Khas

P.PPD pengurusan akademik

P. PPD Pengurusan sek

P. PPD pembanguna nan kmsiaan

P. PPD Prasekolah

Peranan Memastikan Semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru Pemulihan Khas (GPKhas) dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas seperti dalam kelayakan peruntukan guru. Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas berfungsi sepenuhnya. Memastikan guru-guru pemulihan khas melaksanakan Program Pemulihan Khas dengan berkesan. Menjadikn Prog.Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan Memastikan gb memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas. Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di peringkat daerah. Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan di dalam kelas biasa dijalankan di sekolah masing-masing. Menjalankan pemantauan secara berkala di Program Pemulihan Khas.

Program Inklusif

Kelas Khas

Program Integrasi

BAB 3 : PROGRAM2 PK DI MALAYSIA


JENIS-JENIS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS PROSES PENEMPATAN MURID JENIS-JENIS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS Sekolah Khas (Berasrama) Sekolah Khas (Harian) Program Inklusif Program Integrasi Sekolah Vokasional Khas Kelas Khas SEKOLAH KHAS Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. Pra Sekolah Syarat kemasukan : berumur 6+ hingga 14+ tahun disahkan oleh pengamal perubatan boleh mengurus diri tanpa bantuan Pelajaran Rendah Syarat kemasukan : berumur 6+ hingga 14+ tahun disahkan oleh pengamal perubatan boleh mengurus diri tanpa bantuan mengikuti aliran akademik. Kemudahankemudahan yang disediakan di peringkat sekolah rendah termasuklah asrama makan minum percuma.

Murid yang mengikuti Program Pendidikan Khas Integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif. Pelajaran Menengah Syarat kemasukan : Berumur 13+ hingga 19+ tahun disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh mengurus diri tanpa bantuan l Pelajaran menengah menyediakan 2 jenis aliran iaitu akademik dan vokasional. Tempoh belajar 5 tahun. boleh dilanjutkan hingga 2 tahun maksimum di mana-mana peringkat ikut keperluan murid berkenaan. PROGRAM INKLUSIF Merupakan program di mana muridmurid pendidikan khas yang berkelayakkan belajar bersama-sama murid-murid aliran perdana di kelas2biasa Mirip dgn integrasi Trbhg 2 : - Inklusif penuh mrd pk bljr brsama mrd nrmal dalam smua mtpljaran - Inklusif separa sstgh mtpljran sj PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI Program yang dibuka di sekolah harian biasa yang mempunyai kelas pendidikan khas yang diubahsuai. program yang ditawarkan adalh penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. program disleksia dan autisme Pelaksanaannya Sekolah Harian Biasa Sekolah Menengah Teknik / Vokasional

Pendekatan Proses Pembelajaran Pengasingan Separa Inklusif PENDIDIKAN VOKASIONAL menawarkn bdg kemhiran spya mrd dapt brdikari di ms depan blh gna kmiran yg ad utk mncari rzeki cth : bt kraf pndgran shah alam Selangor penglihtan & pembelajaran kulai johor PROSES PENEMPATAN MURID Ambk brg priksa dr. d spital / unit pk JPN Periksa dan sah cacat Dftar anak ke unit PKJPN Dftar d JKM PKhas agih murid Panel nilai Teubual ibu bapa bersama panel Pnmpatan murid Cubaan sebln Sah pnmpatan Pihak yang terlibat Pegawai perubatan sahkan masalah Ibu bapa tandantangn brg, bwa jumpa pakar, brurusan dgn sek. Pihak sek. isi brg, serah kt makpak Panel plgai dsiplin sah kan kputusan yang dbt oleh pihak prubatan kriteria penempatan buta penglihatan terhad sek rend. 7-12thn sek men. 13-19thn

mslh pndgran blh berdikari urus diri blh sosial

BAB 4: PENTADBIRAN PROGRAMPENDIDIKAN KHAS DI SEKOLAH PENTADBIRAN PKHAS


STRUKTUR ORG. PROG. IKLIM SEKOLAH STRUKTUR ORG. PROG. Pentadbiran Pendidikan Khas Jawatankuasa Pendidikan Khas -PenasihaT:Pengetua / Guru Besar -Pengerusi: Penolong Kanan / Guru Kanan Pendidikan Khas -N. Pengerusi 1: Penolong Kanan / Guru Kanan Pentadbiran -N. Pengerusi 2: Penolong Kanan / Guru Kanan Hal Ehwal Murid -N. Pengerusi 3: Penolong Kanan / Guru Kanan Kokurikulum -Penyelaras: Penyelaras Kelas PK -Pen. Penyelaras: Guru pendidikan khas -Setiausaha: Guru pendidikan khas -Bendahari: Guru pendidikan khas -AJK-AJK: -Guru pendidikan khas - Ahli-ahli Jawatankuasa termasuk guru kelas, guru mata pelajaran, guru kokurikulum, guru disiplin, guru stok Jawatankuasa Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas - Penasihat:Pengetua / Guru Besar - Pengerusi:Penolong Kanan / Guru Kanan Kokurikulum - Penyelaras:Penyelaras Kelas Pendidikan

Khas - Pen. Penyelaras:Guru pendidikan khas - Setiausaha:Guru pendidikan khas - Bendahari:Guru pendidikan khas - AJK-AJK: Guru-guru sukan Jawatankuasa Program Inklusif - Penasihat:Pengetua / Guru Besar - Pengerusi:Penolong Kanan - Penyelaras:Penyelaras Kelas Pendidikan Khas - Pen. Penyelaras:Guru pendidikan khas - Setiausaha: Guru pendidikan khas - BendaharI: Guru pendidikan khas - AJK-AJK - Guru-guru kelas aliran perdana yang - terlibat - Guru mata pelajaran yang terlibat Jawatankuasa Disiplin Kelas Pendidikan Khas - PenasihaT:Pengetua / Guru Besar - Pengerusi:Penolong Kanan - PenyelaraS: Penyelaras Kelas Pendidikan Khas - Pen. Penyelaras:Guru pendidikan khas - Setiausaha:Guru pendidikan khas - Bendahari:Guru pendidikan khas - AJK-AJK:,Guru-guru disiplin IKLIM SEKOLAH Jenis Populasi Murid

Ciri & Saiz Organisasi

Sumber Tenaga

BAB 5 : PERANAN GURU PENDIDIKAN KHAS


PENYELARAS PENGAJAR/FASILITATOR PENYIMPAN REKOD PELAKSANA AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS PEMBIMBING/KAUNSELOR PERUJUK PENGHUBUNG DENGAN I/B & MASYARAKAT PERANTARA PENYELARAS Bidang Tugas Bertanggungjawab kepada Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut: Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas / Pemulihan Khas Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan Pendidikan Khas Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan Program Integrasi Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Pemberian Penghargaan

Pengurusan Murid Pendidikan Khas / Pemulihan Khas 1. Penempatan dan Pertukaran Murid Pendidikan Khas Dalam dan Luar Negeri 2. Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid PK 3. Peningkatan Sahsiah Murid PK dan Pemulihan Khas 4. Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid PK di Program Integrasi dan Arus Perdana. 5. Peningkatan Keilmuan murid-murid PK

Pengurusan Guru Pendidikan Khas Dan Pemulihan Khas 1. Penempatan dan Pertukaran Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Dalam dan Luar Negeri 2. Perlaksaan Perkembangan Staf (Latihan) dan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 3. Pengurusan Data Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 4. Pemantau Pelaksaan P&P Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Bidang Umum Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari masa ke semasa oleh Pengurusan Atasan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan KL. PENGAJAR/FASILITATOR

PENGAJAR - adalah penyampai informasi (bahan ajar), membantu murid untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, dan memahami sesuatu yang di pelajarinya. FASI- berfungsi untuk mendidik, bimbing, memujuk, mengukuh, memberikan bantuan dan menolong kanak2 mencapai matlamat pembelajaran yang dirancangkan melalui satu proses yang panjang. Konsep fasilitator merujuk kepada usahausaha guru untuk: Menjadikan senang (make easy ease). Menggalak (promote) Mempercepatkan (expedite) Memudah (simplify) Membantu (Assist) Menolong (help) Memajukan (advance) Elemen2 meningkatkan kualiti seorang fasilitator: 1. Sahsiah - Berkualiti dan memiliki ciri-ciri yang berkesan. Mempunyai kecerdasan emosi yang stabil dan harmoni. 2. Profesion- Bersikap profesional semasa menjalankan tugas. 3. Teknologi- Menggunakan teknologi yang bersistematik dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. PENYIMPAN REKOD Mengumpul, menyimpan dan menggunakan data untuk tujuan P&P seperti: - Laporan doktor

- Laporan Pergigian - Laporan kaunseling / temubual dengan I/B - Soal selidik tingkah laku - Biodata murid / profil murid - Buku rekod kesihatan murid - Borang-borang penilaian - Borang-borang rekod prestasi - Rancangan Pendidikan Individu (RPI). - Surat Pengesahan Penempatan PELAKSANA AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS Guru Pkhas merancang aktiviti program Pendidikan Khas. Aktiviti dirancang untuk kebaikan murid. PEMBIMBING/KAUNSELOR Membimbing murid-murid untuk: mngenal pasti pelajar-pelajar yg mmpunyai masalah utk menerima sesi kaunseling. Mmbntu mngumpul data ttg profil pljar. Melaksanakan aktiviti bersama murid-murid Memberi dan menyediakan program psikologi untuk individu membuat perubahan dengan mempertingkatkan keupayaan mengurus emosi, tingkah laku dan pemikiran. Mengenal dan memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang ada Membuat penyelesaian peribadi, sosial, emosi dan kerjaya dengan persekitaran di dalam dan di luar pejabat.

Mendedahkan bakat, minat dan kelebihankelebihan diri yang terpendam untuk meningkatkan konsep kendiri. Membentuk akhlak yang baik untuk menjadi individu yang berintegriti. Merancang masa hadapan yang sesuai dengan kemampuan dan matlamat hidup.

Unit bimbingan dan kaunseling sekolah juga memberi perkhidmatan: Penempatan -membantu murid-murid khas yang berkemahiran tertentu memilih kerjaya yang sesuai dengan mereka Perundingan dan rujukan membantu ibu bapa dalam hal kebajikan anak-anak Penyelarasan sumber merancang pelbagai aktiviti bimbingan dan kaunseling yang boleh membantu murid-murid PK Perbincangan dengan ibu bapa mengadakan sesi perjumpaan dengan ibu bapa utk berbincang tentang permasalahan anak2 agar bebanan dikurgkn Perkhidmatan penilaian menilai program bnk yang digunakan di dalam pendidikan khas untuk mengenal pasti kesesuaian Perkhidmatan pencegahan penyalahgunaan dadah terangkn kepada murid-murid tentang bahayanya penyalahgunaan dadah kepada kesihatan mental dan fizikal. PERUJUK Guru sbg tempat merujuk apabila muridmurid berhadapan dgn mslh.

Ibu bapa juga merujuk kepada guru utk mmbincngkan hal ehwal anak atau urusan sekolah. Guru perlu mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan. Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala. Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka. PENGHUBUNG DENGAN I/B & MASYARAKAT Penyebar ilmu kemasyarakatan. Pembentuk sahsiah sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Pembentuk masyarakat penyayang. Menjadi role model kepada murid dan masyarakat. Penghubung di antara guru, ibubapa, pegawai kerajaan dengan masyarakat PERANTARA Pghubung antara phak sekolah dgn ibu bapa.

BAB 6 : PENGURUSAN BILIK DARJAH


Pengurusan Persekitaran Bilik Darjah Untuk Murid Berkeperluan Khas Pengurusan Murid Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran Tujuan PBD Xtvt lebih terancang. Kurangkan kebisingan dan gangguan. Memupuk interaksi murid.

Memudahkan guru memantau xtvt muridmurid. Penyusunan BD perlulah membolehkan: Guru dan murid bgerak tnpa hlngan. Guru mndapatkan BBB dgn mudah. Guru mmberi perhatian kpda smua murid. Pengurusan Persekitaran Bilik Darjah Untuk Murid Berkeperluan Khas a) Susunan Perabot Aspek fizikal bilik darjah yang disusun dengan berkesan dapat: Membolehkan aktiviti dijalankan dengan terancang Mengurangkan kebisingan dan gangguan. Memupuk interaksi murid Membolehkan guru memantau aktiviti murid. Cara penyusunan bilik darjah membolehkn : Guru dan murid bergerak tanpa halangan Memudahkan guru untuk mendapatkan bahan bantu mengajar Guru dapat menumpukan perhatian kepada semua murid. b) Peralatan khas Papan buletin / maklumat Bahan-bahan cetak / carta OHP APD Rak buku Rak kasut

Komputer dll.

c) Keceriaan Hias BD darjah dengan hiasan yang menarik supaya murid berada dalam keadaan seronok utuk belajar Hias BD darjah dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran. Jangan hias BD darjah sehingga menjadi suram. d) Keselesaan Stesen-stesen pembelajaran disediakan bagi memudahkan : Penilaian dan RPI dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan berfokus Disiplin murid lebih terkawal Jadual waktu lebih bermakna Isi P&P dapat diseragamkan di peringkat sekolah e) Keselamatan Sediakan peraturan bilik darjah seperti : Aktiviti keluar masuk kelas Menggunakan alatan / bahan yang dikongsi - Almari, rak dll Ke kawasan-kawasan seperti tandas, kantin dll Meninggalkan tempat duduk Menyerah kerja yang telah siap Menjaga kebersihan bilik darjah Pengurusan Murid a) Tingkah laku

Tingkah laku yang tidak sesuai boleh diubah kepada tingkah laku baru Tingkah laku baru boleh dipelajari sepanjang masa.

b) Kebajikan Pastikan keselematan murid terjamin Pastikan murid berada dalam keadaan bersih sentiasa Pastikan semua murid mendapat hak yang sama Sediakan tempat yang selesa untuk murid belajar c) Keperluan khas murid Pastikan tandas berada berdekatan dengan kelas PK Sediakan kelengkapan alat tulis Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran a) Persediaan Rancang apa yang ingin diajar Sediakan RPH Pastikan PNP yang akan dijalankan menepati skop pembelajaran Sediakan diri dengan lebih yakin b) Bahan Bantu Belajar menyediakan BBM yang mudah dan rencam bertujuan untuk menarik minat murid terhadap P&P yang lebih berkesan. Contoh : - Wall pocket

Fail RPI, Data Murid, Kemajuan Murid Alat tulis Pen marker, pensel, warna, pen, dll Bahan tulis Kertas, kertas warna, dll Kad imbas Carta gambar Bahan rakaman lcd, laptop, tv

c) Penyemakan Kerja Murid Semak semua hasil kerja murid Buat penilaian dan catat segala pencapaian murid Simpan data pencapaian murid bagi setiap hasil kerja agar guru dapat menilai peningkatan murid dari semasa ke semasa.

Integriti Keadaan tentang terjaminnya persatuan dan kesatuan. Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti individu adalah keselarasan di antara apa yang dikatakan oleh individu dengan apa yang dikotakannya,keselarasan di antara tindakannya dengan prinsip moral, etika dan undang-undang; serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan umum. Apa yang dilakukan cepat, tepat dan bermutu. Apabila bertindak atau bertingkahlaku demikian secara konsisten dalam pelbagai segi, dia dikatakan mempunyai integriti (PIN, 2004) Etika Kerja Yg Baik Kaedah menentukan sesuatu perkara baik atau tidak, betul atau salah dari kacamata masyarakat , atau agama Bukan undang-undang tetapi mirip kepada perkara yang dianggap betul dan diterima masyarakat Ada Kod Etika dpt mnjadi cnth kpd guru2 lain. Komitmen Kpd Kerjaya Bersungguh-sungguh dlm melakukan tugas. fokus dlm menunaikan tgjawab. Amanah Cintai kerja PENYIMPANAN REKOD MURID

Tugas guru meliputi Penyediaan, Pentafsiran dan Penyimpanan Rekod. Rekod pendaftaran Murid Buku Jadual Kedatangan Buku Kemajuan Murid/ rekod kemajuan -melihat kemajuan & pncapaian mrd -knlpst klemahan mrd -sbg rujukan Kad Himpunan 001 dan 002 Rekod Kutipan Yuran Profil murid/ maklumat peribadi murid -dirhsiakn drp org len kecuali kpd yg berhak -gru prlu simpan rhsia murid & kluarga -sbg rjukan -ltk dalam almari besi dn dikunci RPI PENGURUSAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI) Konsep RPI RPI menjadi perancangan berasaskan: Apa yang diajar Bagaimana sepatutnya diajar Kekerapan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran RPI mestilah mudah diakses dan difahami oleh semua yang berkenaan. RPI sesuai dihasilkan bagi muri berkeperluan khas yang mengikuti kurikulum kebangsaan, alternatif atau lain-lain yang diguna pakai oleh murid berkenaan. Penjanaan RPI bagi murid berkeperluan khas akan membangunkan jati diri murid berkenaan dan membolehkan mereka hidup berdikari selepas tamat persekolahan Definisi RPI

BAB 7 : PERANAN PENTADBIR PROGRAM PK


SIFAT PENTADBIR PENYIMPANAN REKOD MURID PENGURUSAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI) PENGURUSAN DOKUMEN-DOKUMEN PENTING PENGURUSAN SUMBER PENGURUSAN PERUBAHAN PENGURUSAN KONFLIK & KOMUNIKASI SIFAT PENTADBIR Integriti Etika kerja yang baik Komitmen kpd krjaya

RPI merupakan satu dokumentasi perancangan berstruktur dengan langkah yang berbeza dan keperluan pengajaran yang sepatutnya untuk membantu murid berkeperluan khas mencapai objektif yang telah dikenalpasti. Rasional Penghasilan RPI Dalam konteks murid berkeperluan khas, pembentukan RPI adalah untuk menghasilkan program pembelajaran yang berkesan serta sesuai dengan kebolehan dan keperluan murid berkenaan. sesuai bagi murid bermasalah pembelajaran danmurid berkeperluan khas lain, seperti masalah pendengaran, penglihatan, pemulihan khas, cacat anggota dan lain-lain kecacatan. Bagi murid yang mengikuti program inklusif akademik samada masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pembelajaran dan pelbagai kecacatan, RPI haruslah dibina berdasarkan aspek sosial, emosi dan rohani. Bagi murid yang mempunyai keupayaan kognitif rendah, di mana sebahagian besarnya terdiri daripada murid bermasalah pembelajaran, penekanan adalah kepada pengetahuan gunaan (functional). Contohnya, walau pun murid ini tidak boleh membuat kiraan secara mental, mereka boleh diajar matematik gunaan menggunakan kalkulator. Ciri-ciri Rancangan Pendidikan Individu Komprehensif dan merangkumi pelbagai bidang

Matlamat yang spesifik dan objektif yang boleh diukur Berasaskan urutan perkembangan kemahiran Bersesuaian dan realistik (boleh dicapai) Penggunaan bahasa yang mudah difahami Digubal dan dipersetujui bersama pasukan pelbagai disiplin Penyediaan RPI Merancang mesyuarat penyediaan RPI melaksanakan mesyuarat penyediaan RPI menyediakan fail RPI untuk setiap murid disediakan mengikut potensi murid menetapkan sasaran murid merekodkan perkembangan setiap murid dengan lengkap dan kemas kini disemak oleh pentadbir dari masa ke semasa Kepentingan Rancangan Pendidikan Individu Murid - mengenalpasti keperluan murid- alat bantu Guru-guru - Memberi peluang untuk mendapat maklumat tentang murid - Menyediakan dokumentasi bagi tujuan Khidmt bantu sokongan diperlukan. Ibu Bapa - Memberi peluang untuk terlibat secara langsung dalam penyediaan matlamat dan objektif pembelajaran anak mereka - mendapat penerangan dengan jelas tentang perkara yang perlu dilakukan bagi membantu pembelajaran anak mereka di rumah.

Memberi peluang untuk berkongsi maklumat dengan golongan professional

Garis Panduan Penulisan Borang RPI Isikan maklumat murid Latar Belakang Pendidikan / Perubatan / Tingkah Laku / Sosial Analisis Penguasaan dan Kelemahan Murid Rancangan RPI (*Bulatkan RPI yang dibina mengikut semester) Semakan Pencapaian Murid Pengesahan Ahli Jawatankuasa Pembina RPI Perancangan Transisi PENGURUSAN DOKUMEN-DOKUMEN PENTING Jadual Waktu menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian Guru Besar/ Pengetua tdtangan jadual waktu induk dan jadual waktu kelas dipamerkan di tempat yang mudah dilihat mengikut peruntukan waktu berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan guru mengajar mematuhi jadual waktu Peruntukan Kewangan menerima peruntukan pendidikan khas mengikut pekeliling kewangan bil 2/2005. menyediakan rekod perbelanjaan peruntukan secara berasingan daripada buku akaun sekolah menggunakan keseluruhan peruntukan yang ditetapkan untuk meningkatkan potensi murid.

Minit Mesyuarat s/u menyediakan minit mesyuarat (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007) panduan msyrt akan dtg Buku stok Ctatan untuk pengeluaran brg sekolah Diisi spy tahu brape yg kluar Elak penyelewengan Sbg rujukan Tugas diurus secara sistematik Laporan aktiviti Tak tau nk ckp pe dh Myb dokumentasi la kot Sebagai bkti aktiviti yg telah dilaksanakan Sebgai prncangan aktiviti yg nk dbt Rujukan sekolah nota xdopHUHUHUHU PENGURUSAN SUMBER MENETAPKAN KEPERLUAN PROG. MMPEROLEHI DAN AGIHAN SMBR KEWANGAN MMPEROLEHI DAN AGIHAN SMBR2 LAIN PENGURUSAN PERUBAHAN ASAS MMBT KPTSAN PEND. PENTDBR SBG AGEN PRBAHAN STRUKTUR MENTDBR & MNGURUS PRUBAHAN PENGURUSAN KONFLIK & KOMUNIKASI TKNK & KBRKESANAN KOMU.

KNFLIK DLM ORIENTASI SEK. ORIENTASI PNYELESAIAN KNFLIK

mengharapkan sesuatu yang mustahil dalam masa yang singkat. mengharapkan sepenuhnya kepada guru pendidikan khas mendidik anak mereka dalam segala aspek

Perkembangan Pendidikan Khas Cabaran Pendidikan Khas Hala Tuju Pendidikan Khas Cabaran - didefinisikan sebagai hasil yang mencabar kemampuan dan ketabahan seseorang dalam pekerjaan yang penuh dengan cabaran Halatuju - penetapan matlamat dan sasaran yang hendak dicapai dalam sesuatu organisasi. Cabaran Pendidikan Khas
a) Individu dan keluarga

Individu mendapat kepercayaan dari anak-anak istimewa menghadapi berbagai bagai gaya dan karenah daripada murid-murid pendidikan khas ini kerana kebanyakan mereka tidak pernah mengenali alam persekolahan pada peringkat awal. b) Sosial dan persekitaran memberikan kesedaran dan membetulkan tanggapan mengenai pendidikan untuk kanak-kanak kelainan upaya. Kesukaran menerapkan nilai-nilai simpati dan empati dalam kalangan ahli masyarakat atas nama kesedaran dan tangungjawab. penerimaan pentadbiran sekolah dalam membuka ruang kepada murid-murid pendidikan khas. Masyarakat sekolah memandang ianya satu program yang bukan menyumbang kepada kecemerlangan dan pembangunan sekolah c) Personel dan kepakaran pengurusan sekolah berusaha membentuk personel seorang guru

Keluarga : kesedaran ibu bapa mengenai masa depan anak-anak yang berkeperluan khas masih berada dalam keadaan yang minima kurang sedar mengenai pentingnya memberi pendidikan atau pun kemahiran mengurus diri kepada anak2 bergantung kepada pihak sekolah semata-mata sahaja dalam usaha memberi didikan kepada anak mereka terutama dalam aspek pengurusan diri.

yang mempunyai nilai-nilai etika dan kredibiliti sebagai seorang pendidik penting untuk mengetahui dan meneliti pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap murid pendidikan khas, bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran. membuat perancangan mengurus bagi menentukan keperluan dalam sesuatu organisasi bilangan guru Kewibawaan dan kebolehan guru PK sering dipertikaikan kerana usaha melahirkan seorang kelainan upaya yang cemerlang sangat sukar dilakukan memupuk hubungan baik dengan dalam satu organisasi bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan daya pengeluaran dalam satu kerja berpasukan melahirkan personel yang mempunyai kepakaran dan kualiti kerja yang seimbang dengan penampilan peribadi

Perkembangan pendidikan khas luar negara seperti UK dan USA serta pengenalan pelbagai akta memberi ruang dan melindungi hak untuk murid berkeperluan khas mendapat kemudahan pendidikan dan mendapat bantuan kewangan. 1. Perkembangan pendidikan khas luar negara mula mendapat tempat di Amerika apabila Public Law 1975 diperkenalkan. Public Law 92-142 (USA) menyatakan undang-undang mengenai hak kanakkanak khas untuk menerima pendidikan dan sekiranya ibu bapa gagal dan ingkar maka tindakan undang-undang boleh dikenakan ke atas mereka. Undang2 ini telah menekankan 6 prinsip : penyisihan sifar, penilaian tanpa diskriminasi, program pendidikan individu, pesekitaran tidak terhad, proses hak penglibatan ibu bapa Sebelum laporan Warnock 1978 dikemukakan konsep pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas adalah berasaskan kepada pengasingan iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar di sekolah khas, yang menyekat dan menghalang mereka daripada bergaul dengan kanak-kanak biasa. Manakala Akta kanak-kanak 1989 (Childrens Act, 1989) memperkukuhkan perlaksanaan pendidikan khas melalui dua perubahan yang ditekankan. 1. amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas yang

sebelum ini dilakukan oleh hanya ahli perubatan dipinda kepada konsep koloboratif iaitu diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khas mengikut kepakaran dan keperluan. 2. konsep pengasingan tempat belajar kanak-kanak berkeperluan khas diganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar bersama dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang sama. Sejarah Perkembangan Program Masalah Pembelajaran Di Luar Negara Sejarah perkembangan masalah pembelajaran di luar negara dibahagi mengikut tiga kumpulan masalah pembelajaran seperti yang berikut: a) Terencat akal Ada 9 peringkat perkembangan sejarah terencat akal iaitu: 1. A State of Confusion (Dari awal hingga 1700 M) 2. The Awakening (Dari 1700 M hingga 1800 M) 3. Early Optimism (Dari 1800 M hingga 1860 M) 4. Disillusionment (Dari 1860 M hingga 1890 M) 5. Sounding the Alarm (Dari 1890 M hingga 1930 M) 6. On-Hold (Dari 1930 M hingga 1950 M) 7. A Turning Point (Dari 1950 M hingga 1960 M

Perkembangan Pendidikan Khas 3 peringkat perkembangan sejarahnya dari awal sehingga akhir 1947 dari 1948 hingga 1980 dari 1981 hingga kini Perkembangan sejarah mengikut kategori Bermasalah penglihatan - 1926 Bermasalah pendengaran - 1954 Bermasalah pembelajaran - 1988 Terencat akal - 1955 Percantuman / inklusif - 1962

8. Center Stage (Dari 1960 M hingga 1970 M) 9. From Action to Introspection (Dari 1970 M hingga sekarang).

b) Autisme Pada tahun 1919, Eugun Blueler memperkenalkan perkataan Autism. Istilah Autism merujuk kepada development disorder atau masalah perkembangan. Aspeger telah membincangkan tentang kanak-kanak yang luar biasa daripada aspek masalah sosial, tidak mempunyai pemahaman interpersonal, menunjukkan pelbagai bentuk perkembangan kognitif, linguistik dan tidak ambil kisah kepada apa yang dilakukan. c) Sindrom Down Sejarah awal bermula pada tahun 1505 apabila sebuah lukisan yang terukir di tempat pemujaan di Achen , Jerman. Pada tahun 1932, De Waardenburg berpendapat down syndrome mungkin disebabkan oleh ketidaknormalan kromosom. Pada tahun 1959, Dr Jerome Lejuene dan rakan-rakannya di Paris telah menemui bahawa Down Syndrome berlaku kerana kelebihan bilangan kromosom. d) Masalah tingkah laku dan emosi bermula pada tahun 1547 di mana institusi pertama dibuka untuk orang

yang mempunyai masalah mental di St. Mary Bethlehem, London. Pada tahun 1792, Philippe Pinel, seorang ahli psikiatri dari Perancis telah mengarahkan supaya orang ramai lebih berperikemanusiaan kepada golongan ini di Salpetriete, Paris iaitu tempat orang kurang siuman. Dalam tahun 1745-1813, Benjamin Rush yang dianggap sebagai Father of American Psychiatrist mencadangkan lebih kepada kaedah kasih sayang untuk kanak-kanak ini. 2. Perkembangan PK dalam negara. Dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961. Dalam bahagian 1 (tafsiran) Akta ini dinyatakan bahawa sekolah Pendidikan Khas menyediakan layanan pendidikan khas untuk murid-murid yang kurang upaya. Pendidikan Khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar kurang upaya penglihatan dan pendengaran. Sejarah Perkembangan Program Masalah Pembelajaran Di Dalam Negara Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran diwujudkan berdasarkan kepada keputusan perbincangan Jawatankuasa Advokasi Persatuan Kanakkanak Terencat Akal Selangor dan Wilayah Persekutuan pada 3 Oktober 1987.

Hala Tuju Pendidikan Khas a) Matlamat Perkembangan dan pembangunan insan bagi kesejahteraan dan keharmonian inividu manusia sejagat Perkembangan meliputi aspek individu, sosial,ekonomi, kewarganegaraan dan pemodenan Mencapai hasrat FPN atau FPK b) Objektif perubahan yang ingin dicapai. Menyediakan persekitaran terbuka Menormalisasikan kanak-kanak dengan keperluan khas Memantapkan lagi kurikulum PK supaya lebih sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak Menyediakan lebih tenaga pengajr terlatih dan profesional Mengadakan tempoh pendidikan dan latihan yang lebih fleksibel selaras dengan masalah murid Sediakan khidmat kaunseling untuk i/b yang punyai anak-anak khas Sediakan perkhidmatan kaunseling dan program pebangunan insan kepada kanak-kanak khas Mengadakan kemudahan perubatan dan penyelidkan Memajukan program intervensi awal Memnatapkan penglbatan umum masyrakat Menubuhkan lebih banyak bdan2 NGO yang dapat beri perkhidmatan sewajarnya

DISEDIAKAN OLEH : NOR ASHIFA BINTI MD NOZMI NUR EZATULFISAH BINTI MOHAMED (PK/BM/PJ SEMESTER 8) (IPG KAMPUS DARULAMAN)