Anda di halaman 1dari 1

Lagu Tema Tilawah Al-Quran c/o Kitab al-quran kitab pemimpin ummah Yang berkekalan al-quran ya al-quran Kitab

al-quran kitab ya qudul ummah Kitabul abadi al-quran ya al-quran The holy al-quran guides our community Will always remain al-quran oh alquran

Lagu Tema Tilawah Al-Quran c/o Kitab al-quran kitab pemimpin ummah Yang berkekalan al-quran ya al-quran Kitab al-quran kitab ya qudul ummah Kitabul abadi al-quran ya al-quran The holy al-quran guides our community Will always remain al-quran oh alquran

Kalam sujud menyerah pada ilahi Pada kebesaran dan keagunan-Nya Barakatul Quran Hidayatul Furqan Kitabul hayyi Muslimin wal muslimat Zudi l-Qurab! "udi l-Furqan #he b$$ks! #he %uide &s' $( Muslimin and Muslimat

Kalam sujud menyerah pada ilahi Pada kebesaran dan keagunan-Nya Barakatul Quran Hidayatul Furqan Kitabul hayyi Muslimin wal muslimat Zudi l-Qurab! "udi l-Furqan #he b$$ks! #he %uide &s' $( Muslimin and Muslimat

)lal amal minal ta*ul +yiarul )slam Mujahidin al Mukhlisin (il amal lways w$rk hard Ne,er gi,e up l-Quran illuminates $( $ur li(e %igih bekerja #erus berusaha l-Quran jadi penyuluh hidup kita

)lal amal minal ta*ul +yiarul )slam Mujahidin al Mukhlisin (il amal lways w$rk hard Ne,er gi,e up l-Quran illuminates $( $ur li(e %igih bekerja #erus berusaha l-Quran jadi penyuluh hidup kita

(ulang c/o)

(ulang c/o)