Anda di halaman 1dari 4

Soalan Objektif Pengajian Am Malaysia dalam ASEAN 1. Penyataan yg manakah menjadi halangan kepada kegagalan kerjasama ekonomi di ASEAN?

A. Pertukaran pucuk pimpinan negara anggota ASEAN B. Pergolakan politik di beberapa negara anggota ASEAN C. Anggota2 ASEAN memberi keutamaan terhadap kepentingan nasional masing2 D. Persaingan ekonomi kerana pergantungan pada hasil eksport barangan komoditi yg hampir sama 2.
Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Pertubuhan Negara2 Asia Tenggara (ASEAN)

Apakah persamaan objektif bagi kedua-dua pertubuhan di atas ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Menwujudkan kerjasama ekonomi yg bersifat serantau Membantu memajukan pendidikan negara membangun Menyuarakan pendapat bersama pada peringkat antarabangsa Mengadakan perbincangan dengan negara2 maju tentang isu-isu perkauman I dan II I dan III II dan IV III dan IV

3. Yang manakah agenda ASEAN? I. Menyelesaikan pertikaian secara rundingan II. Menggalakkan campur tangan kuasa2 besar dalam konflik negara III. Meningkatkan kerjasama dlm bidang pendidikan dan politik serantau IV. Mengawal kegiatan cetak rompak dlm kalangan negara2 ASEAN A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 4. Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) Penyataan yg manakah merujuk kepada pertubuhan di atas? A. Setiap anggota ASEAN boleh membuka pasaran ke luar negara B. Setiap anggota ASEAN bersatu dalam menghadapi isu ekonomi antarabgsa C. Setiap anggota ASEAN mengenakan cukai ke atas barangan yg diimport shj D. Setiap anggota ASEAN menghadkan pengeluaran barangan yg dibuat oleh rakyat tempatan

5. Yang manakah usaha yg dilakukan oleh ASEAN bagi mewujudkan kestabilan politik dan keselamatan dalam rantau ASEAN? I. Mesyuarat Agung ASEAN II. Forum Serantau ASEAN (ARF) III. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) IV. Zon bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 6. Yang manakah tujuan kerjasama dua hala antara negara ASEAN? A. Memelihara keamanan dan kestabilan politik B. Menyelesaikan masalah sempadan C. Menjadikan ASEAN pangkalan tentera D. Menggalakkan pengaruh kuasa2 besar di rantau ASEAN 7. Yg manakah hasil kesepakatan ASEAN yg ditandatangani pada 15 Dis !995 di bangkok, Thailand? A. ZOPFAN B. SEANWFZ C. Kerjasama antara ASEAN dgn Kesatuan Eropah (EU) D. Kerjasama antara ASEAN dgn NAM 8. Yg manakah matlamat utama ZOPFAN? A. Mencampuri hal ehwal dalaman negara yg bergolak B. Negara yg terlibat dalam pertikaian adalah tanggungjwb bersama C. Menggunakan kekerasan sekiranya terdapat sebarang masalah di Asia Tenggara D. Menggelakkan diri daripada terlibat dlm mana2 pertikaian antara kuasa besar 9. Yg manakah tujuan SEANWFZ diumumkan dlm Sidang Kemuncak ASEAN? A. Menjadikan ASEAN drp sebarang ancaman senjata nuklear B. Menjadikan ASEAN Sebagai negara yg bebas membuat senjata nuklear C. Menjadikan ASEAN Sbg tempat perbincangan tentang bahayanya senjata nuklear D. Menjadikan ASEAN Bebas membuat penyelidikan dan pembangunan senjata nuklear 10. Yg manakah projek perindustrian yg dilakukan oleh Malaysia sbg negra anggota ASEAN? A. Projek Baja Urea ASEAN B. Projek Vaksin Hepatitis B ASEAN C. Projek Fabrikasi Tembaga ASEAN D. Projek Garam Batuan-Abu Soda ASEAN

11. Apakah tujuan Pertubuhan Menteri2 Pendidikan Asia Tenggara ditubuhkan? A. Menggalakkan kerjasama dlm bidang ilmu pengetahuan B. Menggembangkan bahasa Melayu di Asia tenggara C. Meningkatkan bilangan siswazah di Asia Tenggraa D. Melahirkan insan yg bermoral tinggi 12. Yang manakah tujuan Peraturan Perdagagan Istimewa (PTA) 1977 diwujudkan? A. Meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN B. Menukar hasil pertanian antara negara anggota ASEAN C. Meningkatkan sosioekonomi negara anggota ASEAN D. Mengurangkan inflasi negara anggota ASEAN 13. Yang manakah Tujuan Syarikat Kewangan ASEAN ditubuhkan ? A. Menstabilkan nilai mata wang negara ASEAN B. Menyelaraskan kegiatan kewangan di rantau ASEAN C. Mengurangkan hutan g negara ASEAN ke atas negara maju D. Memberikan kemudahan kewangan kepada negara anggota ASEAN

14.

Pusat Perancangan Pembangunan Pertanian ASEAN Plant Quarantine Training Centre and Institute di Serdang

Penyataan di atas merujuk kepada kerjasama ekonomi negara2 anggota ASEAN dlm bidang.. A. Komunikasi B. Makanan dan pertanian C. Perikanan dan pertanian D. Pemuliharaan alam sekitar 15. Yang manakah bentuk kerjasama yang ditekankan melalui ASEAN+3 I. Pembangunan Saintifik dan Teknikal II. Pegawalan pendatang asing tanpa izin III. Pembentukan zon keselamatan serantau IV. Pembangunan sosial dan sumber manusia A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

JAWAPAN 1. D 2. B 3. B 4. C 5. C

6. A 7. B 8. D 9. A 10. A

11. D 12.A 13. D 14. B 15.B