Anda di halaman 1dari 17

Nota 2

Tinjauan literatur

Isi penting
Mendefinisikan tinjauan literatur Membezakan tinjauan literatur kajian kuantitatif dan kualitatif Memahami lima langkah proses menjalankan tinjauan literatur

Apakah tinjauan literatur?


Rumusan bertulis literatur Menerangkan maklumat dan kajian lepas dan semasa Disusun dalam bentuk tajuk-tajuk Melaporkan literatur berdasarkan tema atau setiap kajian Mendokumenkan keperluan menjalankan kajian yang dicadangkan

Tinjauan literatur dalam kajian kuantitatif


Mendokumenkan kepentingan masalah kajian di bahagian awal kajian Menyokong teori atau penjelasan yang digunakan dalam kajian Membayangi persoalan kajian Menyediakan penjelasan untuk hasil kajian lain dan dalam ramalan teoritikal di akhir kajian.

Tinjauan literatur dalam kajian kualitatif


Mendokumenkan kepentingan masalah kajian pada permulaan kajian Tidak membayangi persoalan kajian (yang luas dari segi skop untuk menggalakkan peserta memberikan pandangan mereka sendiri) Digunakan untuk perbandingan dengan kajian lain di akhir kajian

Apakah prises menjalankan tinjauan literatur

Mengenal pasti kata kunci Menjejaki literatur Menilai dan memilih literatur secara kritikal Menyusun literatur Menulis tinjauan

Mengenal pasti kata kunci


Tuliskan deraf working title untuk projek kajian anda dan pilih dua taua tiga kata kunci yang mewakili intipati projek Kemukakan soalan umum kajian yang oendek yang ingin anda cari jawapan dariapda kajian yang hendak dilaksanakan Lihat dalam thesaurus istilah untuk mencari perkataan yang sepadan dengan topik anda Scan kandungan buku atau halaman kandungan dalam jurnal/perpustakaan

Nilai sumber untuk mencari literatur


Summaries Journals, Indexes, Databases Early stage literature (e.g., Web studies)

Pangkalan data dalam bidang penyelidikan pendidikan


ERIC PsyINFO Sociofile Social Science Citation Index Dissertation Abstracts Others: PubMed

Menilai dan memilih literatur secara kritikal


Is it a good, accurate source? National journal? Reviewed source? Research study?

Menilai dan memilih literatur secara kritikal


Perlukan sumber dimasukkan? Kerelavanan dengan topik anda Kerelavanan dari segi individu dan tempat kajian Kerelavanan dari segi masalah kajian Boleh diakses?: boleh diperolehi atau dimuat turun?

Menyusun literatur: Meringkaskan kajian lepas


Kandungan abstrak berbeza bagi esei dan kajian Umumnya struktur yang sama un tuk kajian kuantitatif dan kualitatif: Masalah kajian Soalan/hipotesis kajian Prosedur mengumpul data Keputusan/Dapatan

Contoh Peta literatur Hierarchical


Study Abroad Programs
The need for Teaching Programs to be Culturally Responsive Bennett, 1995; Eastman, Smith, 1991; Grant 1994; Noel, 1995

U.S. Programs
Personal insights of Preservice Teachers Cockrell, Placier, Cockrell, Middleton 1999; Goodwin, 1997; Kea, Bacon, 1999

Attitude Toward Study Abroad King, Young,1994

Personal insights of Preservice Teachers Friesen, Kang McDougall, 1995; Mahan, Stachowski, 1991

Possible Improvements Martin, Rohrlich , 1991; Stachowski, 1991

Predominately English Speaking Countries


Mahan, Stachowski, 1990; Quinn, Barr, McKay, Jarchow, Powell, 1995; Vall, Tennison, 1992

Need for further study: Non-English Speaking Cultures Question: Do short-term study abroad programs in non-English speaking cultures help create cultural responsiveness in preservice teachers?
Educational Research 2e: Creswell

Conventional Programs

Cross-Cultural Programs Cooper, Beare Thorman, 1990; Larke, Wiseman, Bradley, 1990

Colville-Hall Macdonald, Smollen, 1995; Rodriguez, Sjostrom, 1995; Vavrus, 1994

Menyusun literatur: membina Peta Literatur


Kenal pasti istilah utama bagi topik dan letakkan di bahagian atas peta Asingkan kajian mengikut kesesuaian: kategori atau kumpulan yang sesuai Namakan setiap kategori sebagai kepala tajuk d Bina peta mengikut peringkat yang sesuai (seberapa banyak yang boleh) Lukis kota di bahagian bawah dan tuliskan: Cadangan kajian saya Lukis garisan menghubungkan cadangan kajian dengan bahagian lain literatur

Contoh Peta Literatur Circular


Need for Further Study Non-English Speaking Cultures Question: Do short term study abroad programs in non-English speaking cultures help create cultural responsiveness in preservice teachers?

Study Abroad Program


Attitudes Toward Study Abroad (King, Young 1994) Personal insights of Preservice Teachers (Friesen, Kang, McDougall, 1995)

U.S. Programs
Conventional Programs Preservice Teachers (Friesen, Kang, McDougall, 1995) Personal Insights of Teachers (Cockrell, Placer, Cockrell, Milleton, 1999

Predominately English Speaking Cultures (Maha, Stachowski, 1990)

Cross-Cultural Program (Cooper, Beare, Thorman, 1990)

Menulis tinjauan literatur


Gunakan stail yang konsisten GAYA UKM
Rujukan akhir Rujukan teks Kepala tajuk Jadual dan Rajah

Menulis tinjauan literatur: Janis-jenis tinjauan


Thematic Review Mendokumenkan tema-tema yangdikenal pasti oleh pengkaji Kajian tidak dijelaskan secara terperinci Study-by-Study Review Tinjauan terperinci setiap kajian Kajian dikumpulkan mengikut kumpulan Rumusan dikaitkan menggunakan ayat penghubung dan disusun menggunakan kepala tajuk yang sesuai