Anda di halaman 1dari 13

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________

TOPIK 1: Pengenalan Kesihatan diri. Lakaran organ dan bahagian tubuh badan kita. Pengurusan Kesihatan Diri 5spek Pengurusan Kesihatan Diri: 3. Pengurusan kebersihan tubuh 2. Pengurusan kebersihan pakaian 6. Pengurusan tahap kesihatan 7. Pengurusan Pemakanan !g sihat 8. Pengurusan *erat *adan 9. Pengurusan tekanan (stress a Pengurusan !ebersihan diri + Membersihkan tubuh badan men,adi rutin harian !g perlu dikalukan. Mandi 20 sehari. *ersihkan tubuh dgn sabun dan air bersih utk membuang kotoran $ kuman bg men,auhkan ,angkitan pen!akit kulit spt kudis $ badan berbau. *ersihkan tgn dgn sabun $ air bersih setiap kali selepas ke tandas, sebelum men!ediakan makanan dan sebelum makan. Pastikan kuku sentiasa dipotong pendek dan bersih. :ambut dibersihkan dgn s!ampu !g sesuai dgn ,enis kulit kepala samada bermin!ak / kering. Kutu rambut / masalah kulit kepala antara masalah kesihatan !g biasa berlaku. Pen,agaan mulut termasuk gigi penting. ;osok gigi mggunakan berus gigi !g sesuai dan ubat gigi. Pastikan mulut dan gigi dibersihkan setiap kali selepas makan dan sebelum tidur. ;unakan floss utk membuang sisa makanan pd )elah gigi. Dptkan pemeriksaan 20 setahun. ;una alat pelindung gigi ,ika terlibat dlm sukan lasak. &ubuh memerlukan rehat !g )ukup utk memulihkan tenaga dan minda. Dptkan tidur !g )ukup dan berkualiti. Kanan2 dan rema,a memerlukan masa tidur !g lebih pan,ang berbanding dgn org de"asa. Pastikan tubuh dinersihkan sebelum tidur. b Pengurusan !ebersihan Pa!aian + <egara kita mpun!ai kadar kelembapan !g tinggi. &ubuh kita )epat berpeluh. 5dalah penting utk kita menukar pakaian setiap hari. Pastikan pakaian dibersihkan sebelum dipakai semula. Kita perlu membersihkan dan men,emur bantal, selimut, )adar utk mengelak pembiakan hama.

Fungsi Organ dan Bahagian Tubuh Badan.


Organ Otak Paru2 Kedudukan Dlm ruang tengkorak Dlm ruang toreks Fungsi Memuatkan pusat2 (intelek, fikiran, ingatan/kuasa kemahuan !g menga"al akti#iti2 tubuh. Memba"a masuk udara beroksigen ke dlm tubuh dan memba"a keluar karbon dioksida $ "ap dari darah. Mengepam dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh serta mengekalkan aliran atau peredaran darah setiap masa. 'a menerima bahan makanan drpd kerongkong dan men!impan buat sementara "aktu utk dilembutkan dan dihadamkan. Mghasilkan )e)air hempedu $ bahan !g terdpt di dlm darah spt serum utk perkumuhan serta metabolisme. *uang air !g berlebihan dlm tubuh. *uang hasil perkumuhan spt urea $ asid urik. Menga"al kepekatan / kuantiti !g terkandung dlm darah.

%antung

Perut

(ati

*uah pinggan g

&erletak pd blkg dada dlm ruang toreks antara paru2 smbg trus drp kerongkong. 'a bgantung bebas bhgian atas kiri ruang abdomen &rletak d ba"ah otot diaphragm dlm ruang abdomen &erletak di dinding belakang abdomen

Cara-cara penjagaan tubuh badan. Dalaman + pengambilan pemakanan !g sihat memainkan peranan penting dlm pen,agaan / pemuliharaan tubuh. Makanan !g seimbang akan membekalkan -at utk setiap organ memerlukan -at !g berlainan utk kesihatan. Luaran + lebih khusus kpd kaedah pen,agaan kebersihan. %ika kita . membersihkan tubuh badan, kita membenarkan kuman atau hama berumah dlm tubuh men!ebabkan kita di,angkiti pen!akit $ men,angkiti org lain. /th: ,ika kita 0 men,aga kebersihan rambut anak2 kita, mungkin kepala mrk men,adi habitat kutu rambut. Kita ,g harus men,aga anggota tubuh drpd ter)edera. KKM melalui 1Kempen /ara (idup 2ihat 3444: Promosi Keselamatan dan Pen)egahan Ke)ederaan1 men!eru kita mengambil langkah keselamatan di dlm dan di luar rumah. Kita harus memastikan peralatan dlm rumah di simpan di tempat !g selamat. Kita perlu taman permainan !g selamat utk mengelak ke)ederaan. 5kt berisiko spt menunggang motosikal berbaha!a atau mendedahkan diri kpd ke)ederaan.

c Pengurusan Tahap Kesihatan + Pen!akit kardio#askular spt ,antung dan strok adalah 1pembunuh sen!ap1. Pen!akit ini dikenal pasti sbg salah satu drp 3= pen!ebab kematian di Mala!sia. Kita boleh mengurus tahap kesihatan melalui pemeriksaan kesihatan di klinik atau hospital utk mengetahui tanda2 a"al sesuatu pen!akit spt pemeriksaan tahap glukos darah sp! dpt ketahui samada diri berisiko utk mendapat pen!akit diabetis. %enis pemeriksaan !g boleh di,alankan ialah: 3. Pemeriksaan tekanan darah 2. 2aringan paras glukos darah 6. 2aringan paras kolesterol 7. 'ndeks ,isim badan 8. Pemeriksaan kanser ser#iks dan pu!u dara 9. >,ian kadar lemak ?. 2aringan minda sihat d Pengurusan Pema!anan "ang #ihat + 5dalah amat penting utk memakan makanan !g seimbang bg mendapat semua ,enis -at !ang diperlukan. Makanan seimbang terdiri drp komponen karbohidrat, protein, lemak, #itamin dll. Pengambilan makanan seimbang akan memberi tenaga, membina badan, men)egah pen!akit. &iga "aktu makan utama ialah sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Pengambilan sarapan pagi utk memberi tanaga bg memulakan ker,a. Makan mengikut keperluan + pengambilan ,umlah makanan perlu sesuaibdgn ,enis peker,aan atau penggunaan tenaga. Kanak2 dan rema,a !g sedang membesar dan aktif se)ara fi-ikal memerlukan ,umlah makanan !g b!k. *egitu ,g petani, nela!an, buruh + penggunaan tenaga mrk tinggi. $ntara pengurusan amalan ma!anan "g tida! sihat%

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


3. &idak mengambil makanan "aktu makan utama spt sarapan pagi dan makan tengah hari men!ebabkab kita akan berasa terlalu lapar dan makan dgn lebih b!k. 2. &idak mengambil pelbagai ,enis makanan seimbang men!ebabkan tubuh tidak dapat pelbagai -at !g diperlukan. 6. Mengambil snek !g tidak sihat spt ais krim, ,eruk dan kek. 7. Mengambil se)ara berlebihan makanan !g mempun!ai kandungan gula !g tinggi akan memdedahkan seseorg kpd risiko pen!akit diabetis. 8. Mengambil se)ara berlebihan makanan !g tinggi kadar lemak dan min!ak akan mengumpulkan lebihan lemak di dlm tubuh ,ika tidak digunakan. 9. Mengambil makanan !g tinggi kandungan garam spt ikan masin dikenal pasti sbg faktor risiko pen!akit tekanan darah tinggi. e Pengurusan Berat Badan + Obesiti salah satu risiko utk mendapat pen!akit diabetis, ,antung, darah tinggi dan kanser. :isiko lain ialah merokok dan kurang bersenam. Ke)ergasan fi-ikal meliputi segala akti#iti !g menggerakkan anggota fi-ikal spt men,alankan ker,a rumah dan membersihkan ka"asan rumah. 5kt fi-ikal memerlikan tenaga !g berupa pembakaran lemak dalam tubuh. Pembakaran lemak se)ara konsisten akan men!isihkan lebihan lemak !g disimpan di dlm badan utk mengelak badan drp berlebihan berat. 5kt fi-ikal akan meningkatkan high densit! lipoprotein ((DL atau lemak darah berkepadatan tinggi !g baik utk melindungi ,antung. 'a adalah bahan darah !g dpt memungut kolesterol dan membantu membuangn!a dari badan melalui hati. 'a dikenali sbg kolesterol baik. Pengurusan Te!anan 'stress + &indakbalas fi-ikal, emosi, dan mental terhadap perubahan dan )abaran. 2tress boleh dialami di rumah, sekolah dan tempat ker,a. 2tress !g sedikit boleh men,adi moti#asi kpa kita. 2tress !g serius mungkin )enderung utk terlibat dlm pen!alahgunaan dadah dan alkohol. Kita mesti bela,ar hidup dgn stress krn ia sebahagian drp kehidupan. *ela,ar mengurus stress dpt men,auhkan kerunsingan. Pengurusan masa dan ker,a !g bi,ak dpt membantu mengurangkan stress. 5malkan pemikiran dan komunikasi !g positif. Dapatkan bantuan ,ika tidak mempu menguruskan tekanan diri. lelaki memimpin keluarga, membuat keputusan, men!ediakan sumber ekonomi serta kemudahan asas !g selesa utk kese,ahteraan kesihatan hidup berkeluarga. &eladan !g baik !g ditun,ukkan bapa akan membantu anak lelaki membesar sbg indi#idu, bapa, suami dan peker,a !g sihat dr aspek fi-ikal, mental, emosi, rohani dan sosial. >tk membentuk keluarga !g se,ahtera dan bahagia, pihak lelaki perlu mengambil bahagian dlm peran)angan keluarga. Pen,agaan kesihatan dan kese,ahteraan keluarga memerlukan peranan kedua belah pihak iaitu suami dan isteri. &anggung,a"ab membina keluarga sihat, se,ahtera dan bahagia harus dipikul bersama dan adil 2. Peranan Perempuan + Peranan biologi !g men,adi keistime"aan perempuan ialah hamil dan melahirkan anak. Peranan ini tidak menghadkan kemampuan dan keupa!aan golongan perempuan utk men)ari re-eki kpd keluarga. Penglibatan mrk dlm industri ke)il@ke)ilan di rumah se)ara separuh masa spt membuat kuih, keropok dsbgn!a dan dlm masa !g sama mampu men,alankan tanggung,a"ab men,aga anak. Kegigihan mrk amat penting dlm meningkatkan dan men,ana ekonomi keluarga. 6. #tere*taip +ender + Dlm sistem komuniti !g diketuai oleh lelaki atau kaum bapa stereotaip gender masih diamalkan. 2e,ak usia muda anak lelaki dididik utk berper"atakan, buda!a pakaian, komunikasi serta bersosial spt seorg lelaki !g diharapkan oleh mas! se)ara la-imn!a. Per"atakan dan buda!a serta penampilan !g terkeluar drp )iri2 hakiki seorg lelaki dilihat sbg satu masalah dlm gender. /th: lelaki pondan. 5nak perempuan dididik dgn nilai, peranan serta per"atakan seorg perempuan !g diterima se)ara la-im oleh mas!. Mrk dididik bersifat lemah@lembut, bersopan@santun, dan tahu serta mahir dlm pengurusan rumah tangga. Aalaupun gologan perempuan men)apai tahap pendidikan dan ker,a!a setanding dgn lelaki, tetapi mereka masih men,alankan tugas2 sbg seorg isteri dan ibu spt memasak, mengemas rumah dsbgn!a. Dlm dunia peker,aan stereotaip gender dilihat semakin berkurangan. :amai perempuan mampu melaksanakan ker,a!a !g dikuasai oleh kaum lelaki spt polis dan tentera. TOPIK , % $-$L$. K/#I)$T$. DI0I Definisi + amalan seharian !g berkaitan dgn kesihatan. Kita mengamalkan amalan kesihatan diri !g baik sekiran!a: 3. Kita men,aga kesihatan tubuh badan 2. Kita mengamalkan pemakanan !g seimbang 6. Kita melakukan senaman dan akt ke)ergasan fi-ikal 7. Kitamampu menguruskan sebarang tekanan (stress dgn baik 8. Kita tidak mengamalkan tabiat merokok 9. Kita tidak minum minuman beralkohol $malan asas !esihatan + men,elaskan peranan kebersihan diri dlm mengekalkan ststus kesihatan !g baik serta men,amin hubungan sosial. 2ebahagian amalan asas kesihatan !g perlu kita amalkan: 3. Kebersihan diri 2. Kebersihan pakaian 6. Kebersihan peralatan 7. Kebersihan dalam dan luar rumah 8. Pemakanan !g sihat spt seimbang, mengikut keperluan dan )ara pen!ediakan !g sihat 9. 5malan ke)ergasan fi-ikal !g tetap ?. Mengurus tekanan (stress dgn baik B. Dapatkan pemeriksaan ,ika tidak sihat 4. %auhi amalan merokok dan meminum alkohol. Kesan drp amalan !ebersihan harian + 5malan kebersihan!g baik memastikan tubuh serta persekitaran ,auh dari kuman dan ,angkitan pen!akit. /th amalan membasuh tgn selepas ke tandas dpt mengelakkan pen!akit !g disebabkan kuman !g terdpt dlm na,is.

&

Keadaan dan tanggungja(ab menjaga tubuh. 3. Keluarga + memainkan peranan penting dlm memberi kesedaran, pengetahuan dan amalan pen,agaan tubuh. 'bubapa sbg model terbaik dlm pen,agaan kesihatan. Mas! turut memainkan peranan. %ika mas! melihat mandi pagi sbg satu nilai kesihatan, maka amalan ini men,adi buda!a ahli@ahlin!a. 'ndi#idu bertanggung,a"ab ke atas kesihatan mrk apabila meningkat de"asa. 2. Klini! Kesihatan atau )*spital + 2taf klinik kesihatan ibu dab anak turut meminkan peranan. 'bu@ibu diberi nasihat dan tun,uk )ara bagaimana pen,agaan kesihatan !g baik. /th: dlm pen!ediaan makanan seimbang kpd kanak2 6. #e!*lah + P%K di peringkat sekolah rendah memberi pengukuhan dan kesedaran ini. Pasukan Kesihatan 2ekolah dari pe,abat kesihatan daerah !g berdekatan turut men,alankan la"atan se)ara berkala ke sekolah utk men,alankan pemeriksaan berkala kpd pela,ar. Program Doktor Muda !g dperkenalkan ke sekolah2 rendah turut mempromosikan amalan pen,agaan kesihatan di kalangan pela,ar. 1Kempen /ara (idup 2ihat1 melalui KKM utk pen,agaan kesihatn se)ara men!uluruh dan berterusan meliputi aspek ,asmani, emosi, rohani, mental, dan sosial seseorang. Penjagaan Peralatan dan Kebersihan + penting utk mengelak peralatan ini drp men,adi tempat pembiakan kuman !g boleh men!ebabkan pen!akit spt pen!akit tangan, kaki dan mulut. Peranan +ender 3. Peranan Lela!i + 2istem patriaki !g mana golongan lelaki mengetuai sesebuah keluarga. 2istem ini memberi kuasa kpd

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


Tahap Kebersihan diri dengan ra!an seba"a + 2eseorg dlm keadaan !g bersih akan menun,ukkan ime, !g bersih utk bersama rakan seba!a. &ubuh badan !g berbau serta berpen!akit men!ebabkab rakan seba!a atau org lain di sekeliling kita men,auhkan diri. Keadaan ini akan men,e,askan tahap kesihatan mental krn tiada manusia !g ingin disisihkan. 2eseorg !g tidak men,aga kebersihan diri dgn baik akan men,angkiti pen!akitkpdrakan. /th:,ika kulit seseorg di,angkiti kudis, ia boleh men,angkiiti rakan !g bergaul rapat atau berkongsi peralatan peribadi spt tuala mandi dan selimut. Kemajuan te!n*l*gi ber!aitan pening!atan penjagaan !esihatan + Pen,agaan kesihatan men,adi mudah dgn kema,uan teknologi spt teknologi maklumat dan peralatan pemeriksaan segera. Mas! boleh mendpt maklumat mengenai kesihatan melalui laman "eb agensi kesihatan peringkat global atau tempatan. Penggunaan internet utk men!ebarkan maklumat berkaitan kesihatan memberi pilihan kpd mas! utk meningkatkan pengetahuan mengenai sesuatu pen!akit. /th:perkembangan '/& dlm teleperubatan di ka"asan pedalaman di beberapa buah negeri di Mala!sia di mana diktor boleh menghantar maklumat pesakit ke hospital di bandar utk mendapat khidmat nasihat berkenaan diagnosa pen!akit dan ra"atan. Pen)iptaan peralatan utk pemeriksaan atau pemantauan sendiri terhadap tekanan darah dan tahap glukos dlm darah memudahkan indi#idu menilai tahap kesihatan diri. Keputusan segera tanpa menunggu giliran di klinik membolehkan indi#idu mengambil langkah mengamalkan ga!a hidup sihat dr segi pemakanan dan menurunkan glukos darah. Peralatan pemeriksaan segera spt glucometer , accutrend dan strip memberi keputusan segera tahap glukos dan kolesterol dlm darah. &eknologi berkaitan penurunan berat badan kian popular. Pusat pengurusan ke)antikan dan kesihatan tubuh badan men!ediakan pelbagai teknologi spt pen,agaan kulit, rambut, serta penurunan berat badan. $malan Pema!anan 5sas pemakanan !g sihat ialah pengambilan makanan kita hendaklah berdasarkan kpd prinsip piramid makanan. Makan buah dan sa!ur pd setiap "aktu makan. 2esuaikan pengambilan makanan dgn akt fi-ikal utk men)apai berat badan !g disarankan. Kurangkan makan makanan berlemak dan bergoreng. Pilih makanan dan minuman kurang gula. Pilih tempat makan !g bersih dan makanan !g selamat. 5malan makanan !g tidak sihat meningkatkan peluang mendapat pen!akit ,antung, diabetis, darah tinggi, kanser dsbgn!a. 1Kempen /ara (idup 2ihat1 344B, KKM telah mengeluarkan panduan promosi pemakanan !g sihat meliputi makanan seimbang, )ara pen!ediaan makanan !g sihat dan amalan makanan !g baik.
Eat besi hasil tenusu + 3@2 sa,ian. /th: 3 sa,ian@ 3 gelas susu / 3 )a"an dadih / 3 keping ke,u. Makan dgn lebih 6@ 8 sa,ian. /th 3 sa,ian ialah D )a"an sa!ur daun hi,au / 3 hiris betik

Fitamin, mineral, serat

2emua ,enis sa!uran $ buah@ buahan

;aram, gula min!ak

Makanan dproses, kuih@muih, aiskrim, makanan bgoreng

Mbekal #itamin, mineral $ serat. M,auhi pen!akit akibat kkurgan #itamin, serat, mengelak masalah sembelit Mberi tenaga, sbg pen!edap makanan $ tdk dperlukan dlm ,um !g b!k.

Perlu dmakan sedikit.

Pen"impanan -a!anan 3. -a!anan !ering + makanan mentah kering spt beras $ tepung dsimpan di dlm bekas $ tempat !g kering. :uang !g lembap akan mgalakkan pertumbuhan kulat. 2. -a!anan basah + makanan mentah basah spt a!am, daging $ hasil laut mgandungi b!k bakteria. Makanan ini perlu diasingk drp makanan !g telah dmasak / makanan mentah !g sedia utk dmakan spt buah@buahan $ ulam. &itisan drp air makanan mentah boleh mmindahk bakteria melalui proses pen)emaran silang. 1i!a men"impan ma!anan dlm peti seju!2 i!uti panduan br!% 3. %arakkan bekas2 dlm peti se,uk sp! peredaran udara se,uk lebih sempurna. 2. 5malkan prinsip 1mula masuk, mula keluar1 utk mmastikan makanan !g disimpan dahulu mengikut giliran. 6. Daging, susu, ikan, hasil tenusu, krim $ lauk@pauk perlu ditutup dan disimpan pd bhgian !g paling se,uk. 7. Makanan !g dmasak $ tidak dmasak mesti dsimpan berasingan bg mengelakkan pen)emaran silang. (Panduan !g dsarankan oleh KKM melalui modul Kempen /ara (idup 2ihat 2==3 Pen"ediaan -a!anan Langkah pen!ediaan makanan hendaklah mematuhi peraturan !g selamat sp! tidak berlaku pen)emaran. /th: tidak mgunakan papan pemotong !g sama utk makanan mentah $ makanan !g telah dmasak. Makanan hendaklah dibersihkan dgn air bersih sebelum dmasak. Ciri-ciri se*rg pen"elia ma!anan "g sihat: 3. *asuh tgn setiap kali selepas ke tandas $ men!ediakan makanan. 2. Memakai apron $ tudung kepala !g bersih $ betul. 6. Kuku dipotong pendek. 7. %gn memakai )in)in. 8. &idak meludah dka"asan pen!ediaan makanan 9. &idak batuk / bersin ke arah makanan. ?. &idak merokok / memakan sireh. B. &idak mengorek telinga / hidung. 4. &ubuh serta pakaian sentiasa dlm keadaan bersih. sebelum

Pemilihan jenis dan Kualiti -a!anan


Komponen makanan Karbohidra t %enis <asi,mi,roti, hasil bi,irin, ubi Daging, ikan, telur, keka)ang Cungsi Mbekal tenaga #itamin, mineral,serat $ protein Mbina $ mbaik pulih tisu tubuh 2ukatan keperluan Perlu dmakan lebih b!k B@32 sa,ian. /th: 3 sa,ian @ D )a"an nasi / D keping )apati Makan dgn sederhana 2@6 sa,ian,)th: 3 sa,ian + 3 ketul paha a!am / 3 ekor ikan kembung / 2 bi,i telur. 2usu $ hasil tenusu

Protein

Kalsium,

2usu $

&umbesaran

Pemeri!saan Fi3i!al dan Klini!al 3. Pering!at ba"i2 !ana!-!ana! dan remaja + bertu,uan utk memantau status kesihatan serta perkembangan tumbesaran seorg kanak@kanak. Perkembangan kanak@kanak dipantau berdasarkan pertumbuhan berat $ ketinggian serta kemahiran asas spt ber)akap, bermain, merangkak, berdiri, ber,akan berdasarkan panduan dlm kad perkembangan kanak@kanak. Perkembangan fi-ikal ba!i amat penting utk mengesan ke)a)atan a"al, sp! dapat memper)epatkan ra"atan $ pemulihan. Pemeriksaan kesihatan kanak@kanak $ rema,a dilakukan oleh pasukan kesihatan sekolah dr pe, kesihatan !g berdekatan dgn sekolah. 2. Pering!at De(asa + bertu,uan utk mengenalpasti sesuatu pen!akit pd peringkat a"al. Pemeriksaan meliputi tekanan

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


darah, tahap glukos dlm darah, tahap kolesterol, indeks ,isim badan, kanser ser#iks $ pu!u dara. Pengesanan a"al akan membantu ra"atan a"al !g sesuai terhadap sesuatu pen!akit. 1enis Pemeri!saan2 Kebai!an dan Peralatan
%enis pemeriksaan &ekanan darah ;lukos darah Kebaikan Dpt mngesan dgn lebih a"al tanda2 tekanan darah tinggi. Dpt mngesan thp glukos ddlm darah $ mbantu sbg amaran utk mnga"al pngambilan gula / ra"atan a"al Dpt mngesan thp kolesterol darah $ mbantu mn!edarkan seseorg mnga"al pemakanan serta mngamalkan senaman Dpt mngesan a"al sel2 kanser dpangkal rahim $ dra"at a"al Dpt mngesan a"al masalah penglihatan (rabun dekat $ ,auh Dpt mngesan a"al masalah pendengaran $ mbuat ru,ukan utk ra"atan Dpt mngetahui thp '%* $ mbantu utk mnga"al pemakanan serta ke)ergasan fi-ikal. 5lat2 u,ian Spihigmomannome ter Glucometer & strip

6.

Keluarga sbg salah satu segmen utama sesebuah mas! dlm men!alurkan input berkaitan mese,2 kesihatan samada drp pihak kera,aan, s"asta /pihak badan bukan kera,aan (<;Os 7. Mningkatkan thp literasi kesihatan (health literacy dlm kalangan rak!at Mala!sia iaitu kupa!aan setiap ahli keluarga spt ibubapa $ anak utk m)apai, mnilai, dan mmahami maklumat asas kesihatan ke arah m)apai tingkah laku kesihatan !g dkehendaki. (Conttrell, Girvan & Mcken ie, !""!# Pende!atan 6 -erentas Kuri!ulum 3. 5malan /ara (idup 2ihat bukan sh, diamalkan dlm bilik dar,ah semasa sub,ek PK /P%K tetapi diamalkan dgn "arga sekolah $ ahli keluarga d rumah. 2. Dsekolah, seseorg pela,ar bertanggung,a"ab dan mempun!ai berperanan ke arah m)apai status kesihatan !g positif. Drumah , mrk utk mbantu ahli keluarga memastikan suasana rumah adalah sihat. Mrk bukan setakat mempela,ari ilmu Kesihatan semata@mata utk lulus tetapi perlu mngamalkan apa !g dipela,ari di sekolah $ dirumah. 6. P$P PK keluarga perlu dilihat se)ara holistik dalam membina ,asmani, emosi, rohani, intelek $ sosial seseorg pela,ar krn tidak langsung dsentuh dlm mata pela,aran lain selain PK. Pende!atan integrasi + melibatkan kaedah $ teknik P$P drangkum dlm satu pendekatan !g lebih luas dlm konteks PK keluarga selaras dgn matlamat CPK utk melahirkan rak!at Msia !g sempurna $ mpun!ai nilai2 murni spt keper)a!aan kpd &uhan, berakhlak mulia, btanggung,a"ab, setia kpd negara serta boleh mberi sumbangan utk kema,uan negara $ mmupuk perpaduan dlm rak!at berbilang kaum. (Mok 2oon 2angG 2==7 . Pela,ar memiliki latar belakang !g pelbagai drp kump etnik, taraf sosioekonomi, sekolah bandar / luar bandar, kemudah)apaian kpd kemudahan spt internet serta prasarana sekolah !g konduksif kpd P$P. ;uru harus sensitif dan peka terhdp perubahan !g berlaku $ mengubahsuaian P$P dgn keadaan setempat $ keadaan semasa. Pendekatan !g dgunakan tida! stati! tetapi dinami! . Pende!atan Bersepadu @ mgabungkan pelbagai kaedah $ )ara utk men!ampaikan sesuatu pengetahuan, sikap !g positif $ kemahiran. Dlm aspek P$P, pela,ar harus didedahkan dgn pengalaman spt tingkah laku kesihatan !g diingini / positif sp! pela,ar dpt menilai berdasarkan thp %H:' masing2. P*22 adalah program kesihatan se)ara bersepadu !g dusahakan oleh KKM $ KPM, merangkumi pelbagai topik kesihatan spt pen,agaan kesihatan diri, prog. Pen)egahan denggi, pen)egahan ('F/5'D2 serta amalan )ara hidup sihat !g dia,ar se)ara bsepadu dsek rendah $ menengah. P$P se)ara bersepadu melibatkan kemahiran spt mendengar, btutur, mba)a, dan menulis. Mempelbagaikan kaedah P$P dpt mberi peluang kpd pela,ar utk menun,ukkan bakat $ memperkembangkan potensi masing2. Te!ni! "g dguna!an dlm PK !eluarga.
&eknik Penerokaan Keterangan Pela,ar mpela,ari apa !g diteroka melalui ka,ian kes, pen)arian di internet, perpustakaan dan mdpt maklumat dr klinik / hospital. Proses pembela,aran melalui penerokaan akan mmupuk $in%uiry learning1 seseorg pela,ar. Mrk akan m)ari, mbentuk, $ mngu,i andaian2 mrk. Penerokaan m,adikan pela,ar bebas mdptkan maklumat. ;uru sbg fasilitator. Penerokaan mberi peluang kpd pela,ar mlakukan sesuatu dgn kreati#iti selain drp da!a intelek. 'a dpt mmupuk semangat ker,asama dgn org lain dan mhargai ilmu !g mrk )ari. /th: la"atan ke hospital / klinik La"atan mberi peluang kpd seseorg melalui pengalaman sebenar. /th: pengalaman mla"at pesakit d"ad akan mberi pengalaman baru berkenaan dgn penderitaan seseorg apabila

Kolesterol

Accutrend & strip

Pengesanan barah pangkal rahim Penglihatan Pendengaran *erat badan/ 'ndeks %isim *adan ('%*

Spatula, mikroskop Carta Snellen Audiometer Alat timbang, body meter, penimbang & kalkulator

TOPIK 4% P/.DIDIK$. K/#I)$T$. K/L5$0+$ Definisi : Pendidikan Kesihatan adalah proses perubahan tingkah laku !g berlaku dlm lingkungan indi#idu $ komuniti. Pk bertu,uan utk meningkatkan status kesihatan ke peringkat !g optimun melalui usaha $ kemampuan setiap ahlin!a. Pk di,adikan sbg suatu amalan kehidupan seharian. 'a melibatkan usaha2 setiap ahli dlm keluarga itu utk m)apai tahap kesihatan !g baik demi kese,ahteraan mrk. /lemen !eluarga sihat mjadi teras dlm pend. Kesihatan !eluarga. 3. Mengamalkan nilai moral $ agama 2. Mengamalkan amalan2 sihat spt pemakanan sihat $ melakukan akt senaman / fi-ikal 6. Mengamalkan kesihatan reproduktif !g optimun bg memastikan kestabilan $ kesinambungan keluarga. 7. Mempun!ai kesihatan mental dan emosi !g seimbang. 8. *erkongsi masa lapang. 9. Memupuk sokongan sosial ?. Mempun!ai pendapatan !g men)ukupi B. Mempun!ai keselamatan emosi -atlamat% 3. >tk meningkatkan pengetahuan, sikap serta kemahiran dlm mngamalkan tingkah laku !g sihat sp! dpt menu,u /men)apai taraf kesihatan keluarga !g optimun. 2. Keluarga sihat ditakrifkan sbg keluarga !g memenuhi keperluan fi-ikal, psikologikal, sosial, $ kerohanian ahli@ahlin!a. Dgn memenuhi keperluan asas ini, mampu melahirkan generasi rak!at Mala!sia !g sihat $ )ergas pd masa akan datang. Obje!ti& : 3. Mengubah tingkah laku kesihatan drp aspek pengetahuan, sikap dan amalan ke arah mengurangkan risiko mendpt pen!akit !g berkaitan dgn amalan )ara hidup !g tidak sihat. 2. Melihat peranan keluarga dlm konteks !g lebih makro iaitu pembangunan sesebuah negara. %ika institusi keluarga sihat, mas! sihat $ negara pun sihat.

La"atan

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


mhidap sesuatu pen!akit. Pro,ek spt sudut PK disekolah Kemahiran !g dperlukan dlm kalangan pela,ar ialah mngumpul bhn, mengolah bhn, $ mmupuk kreati#iti utk mempersembahkan bhn tersebut. Pgunaan alat $ Pgunaan poster, risalah, /D / F/D !g bhn multimedia berkaitan dgn kesihatan. Pro,ek D @ (uraikan pilihan !g ada ('escribe possible problem / @ <ilaikan akibat setiap pilihan ((valuate prons and cons $ @ *ertindak berdasarkan pilihan !g paling baik (Act based on the best possible action# L @ *ela,ar dan semak semula ()earn Kaedah 6* boleh dgunakan utk menangani kemarahan: 3. *H:(H<&' 5kui baha"a anda sedang marah $ )uba ba"a bertenang 2. *H:C'K': /uba fikirkan apakah tindakan !g sesuai anda ambil 6. *H:&'<D5K 5mbil tindakan !g masih di dlm ka"alan anda utk kebaikan semua

Kandungan Pend. Kesihatan Keluarga : 3. &ubuh badan Manusia 2. Kesihatan diri dan keluarga 6. <ilai moral dan agama a #istem Tubuh Badan -anusia
*ahagian *adan 2ist. rangka 2ist. Phadaman Peranan Mberi sokongan, perlindungan, $ struktur kpd organ2. Mproses makanan !g diambil drp mulut, perut, pankreas, esofagus, hati $ usus. 2egala -at makanan di ambil utk dgunakanoleh tubuh. Pgerakan anggota tubuh badan. Pmindahan limfa di antara tisu $ badan 2uatu bentuk komunikasi dlm badan mgunakan hormon !g dikeluarkan oleh kelen,ar hormon spt hipotalamus, kelen,ar tiroid, kelen,ar adrenal dsbgn!a. Mngumpul, mhantar $ mproses maklumat di antara otak, saraf tun,ang, saraf pheriferal $ saraf. Mngepam $ mhantar darah dlm badan Mngandungi organ reproduktif lelaki $ perempuan Keseimbangan bendalir dlm badan, perkumuhan air ken)ing serta keseimbangan elektrolit. Mbolehkan proses pernafasan dlakukan dgn melibatkan organ spt paru@paru.

2ist. Otot 2ist. Limfatik 2ist. Hndokrin

2ist. saraf

8. Tida! -er*!*! + merupakam amalan !g meningkatkan risiko seseorg mdpt pen!akit spt kanser, pen!akit ,antung, $ ken)ing manis. Merokok merbaha!akan si perokok $ org lain dsekeliling mrk. Kebai!an Tida! -er*!*! % 3. Peluang anda utk mdpt pelbagai pen!akit baha!a adalah rendah. 2. Pnampilan diri !g lebih baik, menarik, nafas tidak berbau, $ lebih )ergas. 6. Lebih bstamina utk mlakukan akt fi-ikal 7. M,imatkan "ang 8. 2uasana rumah $ tempat ker,a lebih selesa krn bebas drp pen)emaran asap rokok. 9. Kesuburan kembaloi normal ?. Masalah mati pu)uk kembali pulih, Panduan Berhenti -er*!*!: 3. *uat keputusan utk berhenti merokok. 2. Memahami bila masa utk berhenti merokok 6. &etapkan tarikh 7. Iakinkan diri 8. *uat nota peringatan 9. Katakan aku bukan perokok ?. 2entiasa berfikiran positif B. Dapatkan sokongan 4. Dapatkan ra"atan lan,ut dr klinik berhenti merokok 3=. :an)ang kehidupan harian tanpa rokok. 9. Penjagaan Kesihatan Ibu dan $na! : Perancangan !eluarga + suami isteri perlu bi,ak mengurus $ meran)ang keluarga mengikut kemampuan ekonomi $ sosial. Khidmat nasihat se)ara profesional berkaitan peran)angan keluarga boleh diperolehi drp pakar kesihatan keluarga d klinik kesihatan kera,aan, hospital kera,aan / s"asta. Kesihatan Ibu hamil dan #elepas Bersalin + Pemeriksaan se)ara berkala semasa hamil penting. Masalah a"al / komplikasi semasa hamil boleh dra"at ,ika dkenal pasti dgn lebih a"al. 5malan pemakanan sihat penting utk ibu $ ba!i dlm kandungan $ selepas bersalin. 2okongan suami dr segi emosi sebelum $ selepas bersalin perlu. 'bu2 perlu mendptkan maklumat se)ukupn!a ttg pen,agaan kesihatan ibu hamil $ )ara2 bersalin $ tidak terpengaruh dgn petua/ pantang@larang !g memudaratkan kesihatan ibu $ ba!i !g dilahirkan. Pen!usuan ibu dberi kpd ba!i utk sekurg2n!a 9 bulan pertama. Kesihatan Ba"i + 2 tahun pertama ba!i perlu dba"a ke klinik kesihatan se)ara berkala utk mdptkan suntikan imunisasi $ pemeriksaan fi-ikal. 5malan pemakanan sihat, kebersihan $ pemberian imunisasi se)ara berkala penting utk men,amin kesihatan ba!i serta memberi perlindungan drp pen!akit ber,angkit spt polio, tetanus (kan)ing gigi , differia, )ampak, hepatitis * $ tibi. Pemeriksaan berat badan utk melihat perkembangan ba!i mgikut bulan. Doktor/,urura"at akan mengu,i gerak balas ba!i thdp ransangan. Peranan Keluarga + bapa sbg ketua keluarga, ibu sbg pen,aga, 5nakperempuan $ lelaki mpun!ai peranan mgikut apa !g dsuruh oleh ibubapa. Institusi Per!ah(inan + m,adi isu ,ika tidak dilakukan mgikut nilai $ norma sesebuah mas!. 'ndi#idu samada lelaki /

2ist, Kardio#askular 2ist. :eproduktif 2ist. Perkumuhan

2ist. :espiratori

b Kesihatan Diri dan Keluarga + fokus kpd : 3. Kebersihan Tubuh Badan + meliputi kebersihan rambut, kesihatan gigi, tangan, muka, kaki, dan kulit. Pen,agaan kebersihan tubuh melalui mandi, memotong kuku, memberus gigi, $ mbasuh tgn, utk mhindar seseorg dari ,angkitan kuman. 2. $malan pema!anan #ihat.@ memerlukan peran)angan, pen!ediaan, dan pen!a,ian makanan !g seimbang utk keluarga. Panduan pemakanan sihat perlu berdasarkan piramid makanan.

6. -ela!u!an a!t #enaman dan !ecergasan &i3i!al + melibatkan pergerakan anggota badan serta mgunakan tenaga. Penting utk meningkatkan thp ke)ergasan $ mengurangkan risiko pelbagai pen!akit !g disebabkan oleh ga!a hidup sedentari spt pen!akit ,antung, angin ahmar, darah tinggi. Ken)ing manis $ obesiti. 5malkan senaman 6. seminggu, selama 6= minit setiap satu sesi. %ika sibuk beker,a, amalkan tabiat b,alan kaki, berkebun, m)u)i kereta, naik tangga tanpa mgunakan lif !g ,uga merupakan senaman. 7. $malan Kesihatan -ental "g Bai! + Pngurusan stress/ tekanan dgn bi,ak adalah salah satu komponen kesihatan !g amat penting.
K$/D$) 7ID/$L7 I @ Kenal pasti masalah (identi&y the problem

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


perempuan !g le"at berkah"in/ tidak berkah"in mrupakan isu !g kerap dibin)angkan. c .ilai -*ral dan $gama : 3. #e!sualiti + isu berkaitan masalah kesihatan seksualiti spt kehamilan rema,a, kes pbuangan anak, kes rogol, pen)abulan, honoseksual, $ sumbang mahram sering m,adi topik hangat dibin)angkan. 2. +ender + 'su berkaitan dgn peranan gender spt tingkah laku mlampaui batas dr nilai $ norma !g ditetapkan oleh mas! utk lelaki $ perempuan. TOPIK 8 % $.$TO-I #I#T/- 0/P0OD5KTIF -$.5#I$ 2istem reproduktif mru,uk kpd organ2 !g diperlukan oleh manusia utk memenuhi fungsi penghasilan -uriat. #istem 0epr*du!ti& lela!i serta &ungsi
Organ Eakar Cungsi Organ persetubuhan lelaki !g men!alurkan semen $ sperma utk tu,uan reproduktif *erfungsi utk men!alurkan air ken)ing keluar drp tubuh lelaki Organ !g mhasilkan sperma 2el2 dlm testis mengeluarkan hormon lelaki iaitu testosteron (ormon testosteron mngembangkan sifat k,antinaan lelaki apb meningkat baligh spt pertumbuhan ,anggut, misai, bulu pd kemaluan, bentuk tubuh lelaki $ perkembangan organ ,antina lelaki. Kilang !g mhasilkan bendalir )air bersifat alkali. *endalir ini adalah sbhgian drp komponen air mani. 2ifat alkalin!a mlindungi sperma drp tindak balas asid dlm saluran ken)ing $ dlm fara, perempuan 2aluran !g mngalirkan air mani $ air ken)ing.

Perubahan semasa a!il baligh%


Lelaki 2uara men,adi garau Misai $ ,anggut mula tumbuh *ulu mula tumbuh pd bhgian tertentu tubuh *ahu $ dada m,adi bidang &ubuh berotot %era"at mula tumbuh Eakar $ buah -akar mula mbesar Mngalami mimpi !g mghairahkn sehingga mngeluarkn air mani Perubahan inilah !g mnun,ukkan kanak2 lelaki telah akil baligh Perempuan Pu!udara mula mbesar *ulu tumbuh d )elah ketiak $ bhgian ari@ari Punggung melebar %era"at mula tumbuh d muka 2uara berubah dari suara keanak@anakan kpd suara !g lebih matang Mula datang haid.

&estis

O9ulasi ' Pengeluaran O9um + apabila seseorg perempuan telah akil baligh, sel2 reproduktif perempuan m,adi matang dgn bantuan hormon. 2el o#um !g telah matang akan pe)ah dan menolak o#umn!a ke dlm umbai saluran fallopian. Proses ini dnamakan o#ulasi dan berlaku dlm pertengahan pusingan haid. O#um !g telah dibebaskan akan bergerak ke saluran fallopian $ bersedia disen!a"akan. )aid + di)irikan sbg pengeluaran darah dr fara,. Pusingan haid biasan!a blaku antara 2B + 68 hari. Perempuan akan mengalami haid selama 6 + 9 hari dan tempoh ini berbe-a antara indi#idu. 2emasa pertengahan pkitaran haid, o#um/ telur dibebaskan dari o#ari ke saluran fallopian. 2ekiran!a o#um tidak dsen!a"akan oleh sperma, o#um akan han)ur $ keluar melalui fara,. *ekalan hormon progestoran !g mn!uburkan lapisan uterus akan terhenti. Lapisan dinding uterus akan luruh $ keluar sbg darah haid. Ihtilam + mimpi basah ( *et dream berlaku pd kanak2 lelaki. 'htilam adalah petanda bh" kanak2 telah rema,a $ organ reproduktif telah mula berfungsi. :ema,a lelaki mengalami mimpi !g ghairah sehingga mngeluarkan sperma. TOPIK : % P0O#/# 0/P0OD5KTIF -$.5#I$ &erdapat 6 proses persen!a"aan : Pergerakan sperma Pergerakan persen!a"aan Pembahagian sel a Pergera!an #perma + sperma dikeluarkan drp 2 testis lelaki $ mpun!ai bentuk spt berudu !g amat halus. Dilepaskan dlm fara, melalui saluran urethra. *er,uta@,uta sperma akan bergerak ke uterus. (an!a satu sperma sh, !g ber,a!a menembusi $ ber)antum dgn o#um di saluran fallopian. b Pergera!an persen"a(aan + 2perma $ o#um !g telah ber)antum akan bergerak drp saluran fallopian ke uterus. 'a akan melekat pd dinding uterus !g subur. Pd "aktu ini proses pembentukan embrio bermula. Hmbrio berkembang m,adi ,anin $ berada dlm uterus selama 7= minggu.

Kelen,ar prostat

2aluran urethra

#istem 0epr*du!ti& perempuan terdiri drp organ dalaman $ luaran. Organ luaran terdiri drp labia ma,ora, labia minora, klitoris, selaput dara $ perineum. Organ dlman adalah spt o#ari, lapisan dinding uterus, ser#iks, fara,, uterus, $ saluran fallopian.
Organ Ful#a O#ari >terus Lapisan dinding uterus 2er#iks Cara, Cungsi Ful#a adalah komponen organ reproduktif perempuan !g mbentuk organ kemaluan luar. 'a tdiri drp #agina, )litoris, labia minora $ labia ma,ora. 2etiap perempuan mpun!ai 2 o#ari O#ari mhasilkan hormon estrogen $ sel reproduktif perempuan / o#um 2el o#ari turut mngeluarkan hormon progesteron. 2aluran fallopian mhubungkan uterus $ o#ari 'a mn!ediakan saluran p,alankan utk pgerakan o#um !g telah disen!a"akan ke uterus Persen!a"aan / pen)antuman o#um $ sperma biasan!a blaku dlm saluran fallopian &empat o#um melekat selepas disen!a"akan. %anin akan mbesar dlm ruang uterus Lapisan !g tdiri drp otot Lapisan ini mn!ediakan ruang utk o#um !g telah disen!a"akan melekat 2emasa proses klahiran, otot2 ini mengun)up utk mbantu proses mngeluarkan ba!i 2er#iks bfungsi sbg leher uterus !g tletak pd bhgian ba"ah sekali Di dlmn!a tletak saluran !g mn!ambungkan fara, dgn uterus *hgian !g mn!ambungkan organ reproduktif dgn luar tubuh. 'a adalah organ psetubuhan perempuan Cara, adalah saluran utk darah haid keluar. Cara, mn!ediakan sbhgian drp saluran klahiran ba!i.

2aluran Callopian

c Pembahagian sel + Per)antuman sperma $ o#um akan mbentuk 3ig*t. Kromosom akan terbentuk m,adi ,4 pasang. 2tgh datang drp o#um $ stgh datang drp sperma. 2el o#um akan bersedia utk pbahagian se)ara mitosis. Pembahagian bmula dgn 2 sel $ akan berterusan berkali@kali. 2el !g mngalami proses pembahagian tertanam pd dinding uterus. Proses ini ,g akan mbentuk rongga tembuni. Proses pbentukan tisu2 !g berbe-a ,g turut blaku. Pering!at Dalam Pr*ses Kehamilan . 3. Peringkat a"al + dari minggu pertama hingga minggu ke 37 2. Peingkat pertengahan + dari minggu ke 38 hingga minggu ke 2B 6. Peringkat akhir + dari minggu ke 24 hingga minggu ke 7=

$!il Baligh + fasa perubahan antara -aman kanak@kanak kpd -aman rema,a iaitu perubahan fi-ikal, mental $ sosial.

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


a Pering!at $(al + (&irst trimester bermula drp terbentukn!a embrio hingga kehamilan men)e)ah 6 bulan. Plasenta !g berupa gumpalan salur darah !g melekat pd lapik uterus mba"a masuk oksigen $ -at makanan. (asil buangan akan keluar melalui tali pusat. Minggu ke 8, embrio telah menun,ukan tunas anggota tubuh spt kaki, lengan $ bon,olan utk ,antung. 5pabila ,anin m)apai usia 2 bulan, Organ dalaman telah terbentuk. *ulan ke 6 fetus telah terbentuk dgn sempurna $ mula mbesar dgn )epat. b Pering!at Pertengahan + ( second trimester kehamilan memasuki bulan ke 7 hingga bulan ke 9. *ulan ke 7, dengupan ,antung ba!i boleh dikesan menerusi alat stethocope. *eratn!a 6== gm. *ulan ke 8, (2B minggu mata ba!i sudah boleh dibuka. *a!i boleh bergerak dgn aktif. 2i ibu boleh mengesan tendangan / pergerakan ba!i. Pering!at $!hir + (third trimester kehamilan memasuki bulan ke ? hingga bulan ke 4. *erat ba!i kian bertambah dan pergerakan semakin aktif. 'nggu ke 6B. kepala ba!i berada pd kedudukan ba"ah $ bersedia utk dlahirkan. *ulan ke 4 (7= minggu ba!i akan turun ke ba"ah abdomen bg tu,uan kelahiran. 2. $malan senaman dan ma!anan seimbang : #enaman Ibu )amil + senaman mbantu mn!ediakan fi-ikal ibu semasa proses kelahiran. 2enaman !g kerap akan mnguatkan otot $ mbuat sendi, tulang $ otot m,adi lebih fleksibel. 2enaman terbaik bg ibu hamil !g semaikin mbesar ialah b,alan kaki. -a!anan seimbang + 'bu mmerlukan protein, karbohidrat, #itamin, asid folik, -at besi $ kalsium !g )ukup utk keperluan sendiri $ -at utk pertumbuhan ba!i. a. Pr*tein + mbnatu pertumbuhan sel@sel. 'bu mmerlukan lbhkrg B= gm protein setiap hari. Protein dperolehi drp daging, ikan, telur, keka)ang, ke,u $ susu. b. $sid &*li! + mbantu pbentukan sistem saraf $ sel darah merah dlm tulang ba!i. Makanan !g mgandungi asid folik spt hati buah pinggng $ sa!uran. ). ;at besi < utk mhasilkan hemoglobin $ sel darah merah. Makanan !g ka!a dgn protein ialah hati, buah pinggang, daging, telur keka)ang $ sa!uran hi,au. d. Kalsium 6 membina gigi $ tulang !g kuat. 'bu mmerlukan bekalan mineral ini spt susu, hasil tenusu, telur, ke,u, udang, ka)ang $ ikan bilis. 6. 0ehat2 istirehat dan s*!*ngan em*si : a. 0ehat= istirehat + 2emasa kehamilan, ibu menanggung berat badan !g berlebihan terutama apbl memasuki pringkt ke 6 khamilan. *erat !g blebihan akan menekan tulang belakang $ kaki. :ehat dpt memulihkan semula tenaga $ thp keselesaan semasa hamil. 'bu hamil perlu ,um tidur !g )ukup. &eknik mlakukan tugasan drumah penting utk mngurangkan tekanan pd otot $ tulang, seterusn!a mngurangkan risiko k)ederaan semasa hamil. /tih: mngelakan berdiri terlalu lama krn berat !g berlebihan menekan tulang blkg $ kaki, Duduk melun,ur kaki semasa melipat ba,u dpt mengurangkan tekanan berat. b. #*!*ngan /m*si + 'bu hamil mmerlukan sokongan emosi, mental dan moti#asi drp suami, ahli keluarga $ ka"an2 !g konsisten sp! dpt menempuhi masa kehamilan dgn tenang. Perubahan fi-ikal membatasi pergerakan mn!ebabkan ibu hamil perlu dbantu dlm menguruskan ker,a rumah. *antuan suami/ ahli keluarga akan mngurangkan beban fi-ikal $ mbantu mngurangkan tekanan emosi ibu hamil. %ika ada masalah perasaan/emosi, perlu berkongsi dengan ahli keluarga $ ka"an2. TOPIK > % P/0T5-B5)$. D$. P/0K/-B$.+$. Kana!-!ana! i Tahap ba"i + dr lahir hingga umur 3D tahun ii Tahap !ana!, bertatih' toddler dr 3D hingga umur 7 tahun. Perkembangan $ pertumbuhan pd pringkat ini: a *erat badan + hilang 38= gm berat dlm minggu pertama dilahirkan. *erat bertambah pd minggu ke 8 dan kembali pd berat semasa dilahirkan pd minggu ke 3= dan terus meningkat se)ara teratur selepas itu. b Pertumbuhan gigi + umur setahun pertumbuhan gigi 9 batang. *a!i mula aktif menggigit apa sa,a !ang dpt dipegang. 'bu harus menga"asi supa!a tidak tertelan sesuatu !ang men!ebabkan ter)ekik atau mgigit benda kotor. ) Perkembangan sistem otot, saraf dan tulang + selaras dgn perkembangan motor se)ara urutan iaitu angkat kepala, duduk sendiri, meniarap, merangkak, berdiri dan ber,alan. Pering!at umur : 6 1, tahun a Peringkat kanak@kanak prasekolah ( 7 hingga 9 tahun b Peringkat sekolah rendah (? hingga 32 tahun perkembangan $ pertumbuhan pd peringkat ini : i Ketinggian + kanak2 lelaki $ perempuan sama pertambahan tinggi sehingga 4 tahun. 2elepas itu perempuan meningkat dgn lebih )epat sehingga umur 32 tahun dan menurun dgn ketara sehingga umur 38 tahun. ii ;igi + gigi kekal mula tumbuh bila umur 9 tahun ialah gigi molar pertama. Diikuti gig insisor, pramolar, dan gig kanin. Lingkungan umur 9 + 32 tahun, kanak2 memiliki gabungan gigi susu dan gigi kanin. Penggantian gigi susu kpd gigi kekal berlaku se)ara berperingkat.

Perubahan Fi3i!al Ibu :


Perubahan Perubahan buah dada Pening dan mabuk Kerap ken)ing *engkak kaki Keterangan *ulan ke 7 kelahiran, buah dada akan mbesar. *hgian puting $ sekeliling puting (aerola m,adi gelap. 'bu perlu mgunakan ba,u dlm !g sesuai utk mnampung sai- buah dada !g telah berubah. Mabuk 1morning si)kness1 berlaku di sekitar bulan ke 6 hamil.*erlaku bukan sh, pd "aktu pagi malah tdk mngira masa. Mabuk !g mlampau mn!ebabkan ibu muntah. *erlaku apbila kandungan makin mbesar kerana kandungan menekan pd pundi ken)ing. *iasa blaku pd peringkat pertengahan kehamilan. *erat ibu btambah akan m,e,askan kaki $ pgelangan kaki.

Penjagaan $sas Kehamilan % 3. Pemeri!saan !esihatan ber!ala + d klinik kesihatan kera,aan / s"asta utk memantau tahap kesihatan ibu serta menilai perkembangan ba!i dlm kandungan dr masa ke semasa. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, berat badan, tahap hemoglobin, sai- perut, air ken)ing, degupan ,antung ba!i. 'bu ,g dberi suntikan tetanus utk mngelak ,angkitan pen!akit itu semasa proses kelahiran. Kepentingan pemeri!saan ber!ala% Kehadiran pen!akit tertentu dpt dkesan $ ra"atan pen)egahan boleh dmulakan dgn segera. /th: ibu !g kurang hemoglobin dibekalkan dgn tablet -at besi. Krg selera makan, berat tdk bertambah, dbekalkan dgn #itamin * $ bantuan susu. Pen!akit baha!a lain !g mmerlukan ra"atan rapi spt tekanan darah tinggi semasa mngandung (eklamasia $ ken)ing manis bukan sh, m,e,askan kesihatan ibu malah ba!i dlm kandungan. %ika ibu mengalami ken)ing manis !g tidak terka"al, sai- ba!i tidak mbesar $ blaku masalah kelahiran kelak. 'bu dberi kaunseling dan dinasihat mngambil u,ian ('F. %ika ibu d,angkiti (iF boleh m,angkiti anak dlm kandungan sebelum, semasa dan selepas kelahiran Ke!erapan pemeri!saan !ehamilan d !lini! !esihatan !erajaan%
Kekerapan la"atan La"atan pertama 2ebulan sekali Dua minggu sekali 2etiap minggu *ulan Kehamilan Aa,ib dbuat pd / sebelum 32 minggu (6 bln kehamilan 3 hingga ? bulan ? hingga 4 bulan 4 bulan ke atas

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


$(al 0emaja + bermula dr umur 3= hingga 32 tahun Dlm istilah fisiologi, akli baligh meru,uk kpd seseorg rema,a itu mempun!ai kemampuan dr segi fi-ikal utk melahirkan -uriat (reproduction . :ema,a perempuan lebih )epat men)apai akil baligh berbanding rema,a lelaki. Purata umur akil baligh bg rema,a perempuan ialah 32 tahun dan lelaki 37 tahun. a Pertumbuhan ? per!embangan &i3i!al "g berla!u pd remaja perempuan ? lela!i - sda + akil baligh b Perubahan /m*si 6 Hmosi umpama pendorong kpd domain pengetahuan utk melakukan sesuatu. Kana!, + pringkat ba!i dan bertatih perkembangan emosi b!k melibatkan keperluan asas utk mdpt perhatian $ kasih sa!ang. &idur !g )ukup amat penting kpd perkembangan emosi seorg ba!i. %adual tidur !g teratur dan ,adual pen!usuan amat penting utk memenuhi keperluan tidur ba!i. Pering!at umur : 6 1, tahun + +preoperational# + umur 2 + ? thn + kanak2 belum mampu melihat dunia n!ata lagi. Kanak2 ada imaginasi ttp tiada logical reasoning. Misaln!a kanak2 boleh memikirkan rupa bentuk kuda ttp tanpa logical reasoning dlm pemikiran mrk, pen!apu akan m,adi kuda !g mampu ditunggangi. (Saccu o, 34B? Pd thp ini ,uga kanak2 memiliki pemikiran ego)entri) iaitu mrk tidak dpt melihat sesuatu drp pandangan org lain. Mrk memiliki pemiliran animistik iaitu men,angka sesuatu ob,ek itu adalah bern!a"a. Misaln!a takut tidur di katil krn men!angka ba"ah katil ada raksasa. Pering!at umur @ 6 1, tahun tahap concrete operations pemikiran kanak2 berkembang ke arah sesuatu !g lebih kukuh ttp bergantung kpd akt. Mental !g memerlukan mrk menguasai s)hemata dan ime,. Kebolehan berfikir se)ara logik, kanak2 di tahap ini boleh mnguasai kha!alan2 !g menakutkan. (Misal raksasa di ba"ah katil . Kanak2 akan lebih memahami pandangan org lain. $(al remaja + berdasarkan tahap perkembangan moral Kohlberg. 2tage 3: Pre)on#entional moralit! + Le#el 3 + 5#oid punishment Le#el 2 + ;ain re"ards 2tage 2: /on#entional moralit! + Le#el 3 + ;ain appro#al, a#oid disappro#al, Le#el 2 + follo" the rules be)ause the! are the rules 2tage 6: Post)on#entional moralit! + Le#el 3 + De#elop personal #alue s!stem but follo" so)iall! established rules. Le#el 2 + Falue s!stem based on general or uni#ersal morals. c Perubahan #*sial < proses sosialisasi di)orakkan oleh persekitaran buda!a, sistem keper)a!aan, kedudukan sosioekonomi serta pendidikan a"al seseorg. Kana!-!ana! + atta)hment atau perasaan ingin dibelai dan dilindungi adalah salah satu keperluan asas seseorg kanak2 dlm proses ini. Pd umur 3 tahun, ba!i mula berinteraksi dgn org di sekelilingn!a melalui rengekan dan tangisan utk mendptkn perhatian. Pering!at umur : 6 1, tahun + thp develop a sense o& industry (Hri)kson . Kegagalan mrk memenuhi tuntutan ini ialah perasaan rendah diri. Kanak2 perlu memiliki kemahiran asas kehidupan utk mbentuk sel&-competence atau industry. Memiliki perasaan )ompetent akan men,adi asas kpd keperluan utk mbentuk identit! pd pringkt rema,a. $(al remaja + 'dentiti kendiri berkaitan dgn matlamat dan arah tu,u kehidupan utk menentukan dan men!esuaikan ( &ine tune )iri2 identiti diri berbanding dgn org lain di sekeliling mrk spt adik beradik, ibu bapa, guru dan rakan seba!a. ;ender 'dentit! iaitu bgmana men,adi seorg rema,a lelaki atau perempuan atau membentuk identit! ke,antinaan di dlm persekitaran sekolah atau mas! dan menentukan )orak personalit! merekan did lm keluarga sekolah $ mas!. Penerokaan + rema,a ingin men)uba sesuatu !g tidak pernah dilakukan sebelum ini mungkin mendtgkn kebaikan dan ,uga kemudaratan. :ema,a !g tdk mpun!ai ,ati diri !g kuat mudah terpengaruh dgn tingkah laku !g tidak sihat dan berisiko TOPIK @ % TI.+K$) L$K5 #O#I$L 'me, kendiri + penghargaan kendiri, konsep kendiri dan kasih sa!ang dlm membentuk ime, kendiri !g baik. i Penghargaan Kendiri + memainkan peranan menentukan keterampilan diri. *oleh dianggap sbg tun,ang kpd kesihatan mental $ emosi. Phargaan Kendiri sbg persepsi mental seseorg tentang kualiti dirin!a dan bukan )iri@)iri fi-ikal. Maslo" men,elaskan harga diri sbg keinginan utk dihormati oleh org lain dan rasa menghormati diri sendiri. (arga diri memerlukan kemahiran, ke!akinan diri, penguasaan, pen)apaian, berdikari dan kebebasan. :asa dihormati org lain ialah pengiktirafan, penerimaan, status dan penghargaan. Dlm konteks tingkahlaku sosial, mrk !g memiliki harga diri !g positif dilihat sbg lebih ber,a!a dlm kehidupan berkeluarga, bersosial mahupun ker,a!a. ii K*nsep Kendiri + meru,uk kpd )ara mana seseorg membuat tanggapan terhadap dirin!a. /ontoh: J2a!a org baikJ atau J2a!a pandai memasakJ.Menurut /arl :ogers 347? + men,elaskan kendiri sbg produk sosial !g dibangunkan hasil dr hubungan interpersonal dan berusaha utk kelihatan konsisten. Konsep kendiri dipela,ari dr pengalaman !g berulang dan berterusan. Konsep kendiri !g baik atau melihat diri se)ara positif akan melahirkan indi#idu !g berperibadi positif. iii Kasih-sa"ang + adalah ungkapan !g paling istime"a dlm kehidupan bersosial manusia. K2 adalah perasaan !g membentuk emosi. Perasaan adalah intipati !g penting membentuk indi#idu, keluarga dan mas! !g sihat se)ara men!eluruh. Ting!ah la!u 0emaja 6 Kepentingan memelihara kehormatan diri. A(O mendefinisikan rema,a sbg mereka !g berumur di antara 3= hingga 34 tahun. Kerema,aan adalah masa peralihan dr -aman kanak@kanak kepada -aman kede"asaan. Kerema,aan di)irikan dgn pelbagai perubahan fi-ikal, mental. Hmosi dan sosial. Casa 5kil *aligh + merangsang pengeluaran hormon !g mendorong perubahan fi-ikal dan emosi rema,a. Perubahan emosi mempengaruhi tingkahlaku sosial rema,a. Dele!uen ju9enil meru,uk kpd salah perlakuan !g bertentangan dgn peraturan dan undang2 !g dilakukan oleh mereka !g diba"ah umur. (usia ba"ah 3B tahun . Caktor !g mendorong perlakuan salah ini berlaku: 3. Kegagalan sistem kekeluargaan atau kelemahan kemahiran keibubapaan 2. Kekurangan sokongan dan )ampur tgn mas! 6. Kurang da!a ka"alan diri akibat harga diri dan konsep kendiri !g lemah 7. Kurang didikan kerohanian !g dpt memperkukuhkan keimanan seseorg -asalah psi!*l*gi remaja 6 Eaman rema,a ialah -aman perubahan fi-ikal, mental, sosial dan emosi !g mpengaruhi psikologi rema,a. Ig didorong oleh hormon dan proses sosialisasi !g diperkenalkan olh keluarga $ mas!. a Cara pemi!iran + :ema,a berfikir se)ara abstrak mn!ebabkn mrk mganggap nasihat keluarga sbg tidak sealiran dgn generasi mrk. 2okongan emosi !g lebih drpd rakan seba!a mn!ebabkn mrk lebih tertarik kpd ga!a rakan seba!a. Mrk ingin berdikari dan enggan bergantung kpd keluarga. 'bu bapa bukan lagi role model. :ema,a akan )enderung mengaitkan diri mrk dgn idola mrk sama ada pen!an!i, bintang filem, atau ahli sukan. Mrk ,g akan mula meneroka keinginan seksualiti sendiri b Perubahan psi!*l*gi turut mempengaruhi pelakuan !g kurang berhati@hati dan lebih )enderung utk m)uba sesuatu !g berisiko spt pen!alah gunaan dadah. Pelakuan antisosial lain spt #andalisme adalah hasil konflik psikologi -aman rema,a !g melihat peraturan sbg sesuatu !g bertentangan dgn keinginan kebebasan mrk.

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


) Peranan "g dileta!an *leh ibu bapa2 guru ? mas" !g inginkan mrk men,adi org ber,a!a. 'bu bapa !g menentukan ker,a!a anak mrk serta mas! !g mgharapkan rema,a mbesar utk memikul tanggung,a"ab org de"asa men!ebabkn rema,a tertekan $ terdesak utk m)ari ketenangan dluar. Keadaan ini mdorong rema,a ter,ebak kpd masalah lari dr rumah atau keseronokan palsu !g melampau spt pgambilan pil kha!al. #e!sualiti #emasa !ana!-!ana! dan 0emaja. Pragenetal dan +enetal 6 Perkembangan Psikoseksual berdasarkn Model 2igmund Creud, terbhg kpd 8 fasa. 6. Kehamilan 0emaja dan 0isi!* Kehamilian 0emaja. 6 meru,uk kpd kehamilan di kalangan mrk !g masih di ba"ah umur. @ :ema,a !g hamil dan melalui pr*ses melahir!an ana! akan mengalami implikasi kesihatan !g lebih teruk drp orag de"asa, Pd usia rema,a, keban!akan organ dan sel@sel tubuh sedang mbesar dan belum )ukup matang. :ema,a mungkin akan mengalami keguguran atau tumpah darah semasa melahirkan anak. @ Mrk !g men"embun"i!an !ehamilan mungkin tidak mendpt pemakanan !g seimbang dan pemeriksaan !g sepatutn!a bg ibu hamil. Mrk lebih terdedah kpd pen!akit darah tinggi, ken)ing manis. Mrk ,g kemungkinan mgugurkan kandungan se)ara haram !g boleh mn!ebabkn ke)ederaan teruk atau mungkin mati. @ -ental dan em*si remaja belum bersedia utk menempuh tempoh kehamilan, masalah kehamilan dan semasa proses melahirkan ba!i. Keadaan ini mn,adi lebih teruk ,ika pasangan enggan bertanggung,a"ab. Mrk terpaksa berhadapan dgn kemarahan ibu bapa dan )emuhan mas!. @ #elepas mlahir!an ana!, mrk terpaksa men,aga ba!i tersebut dlm keadaan !g tidak bersedia $ serba kekurangan dr aspek kemahiran. Keadaan ini menambahkn tekanan perasaan !g men,e,askn kesihatan mental. %ika ibu men!erahkan ba!i kpd keluarga angkat, perasaan keibuan !g penuh dgn kekesalan akan tetap meghantui mrk. - Per!embangan s*sial turut ter,e,as. Mrk memegang peranan sbg ibu dan isteri pd usia muda. *g !g masih bersekolah terpaksa meghentikan penga,ian. @ Kehidupan bers*sial ,g turut terbatas apb memikul tanggung ,a"ab sbg ibu rema,a. *g rema,a !g )uba mn!embun!ikn kehamilan dan tidak bersedia utk menerima kehadiran ba!i, mrk sanggup mbunuh atau mbuang ba!i tersebut. Perkara ini mba"a kpd implikasi undang2 ,ika didapati bersalah. TOPIK A% I.#TIT5#I K/K/L5$0+$$. Per!ah(inan ialah upa)ara !g membolehkan seseorg lelaki dan seseorg perempuan tinggal bersama atau )ohabit untuk ,angka masa !g lama dan mempun!ai anak(Mimi kamariah Ma,i,3==2 Dlm konteks undang2 'slam, perkah"inan ialah satu ikatan !g lahir di antara dua org iaitu lelaki dan perempuan, utk hidup bersama d dlm sebuah rumah tangga di samping mlahirkn -uriat sbg meneruskan kelangsungan hidup manusia menurut batas2 (disiplin hak dan tanggung ,a"ab !g ditetapkn oleh s!arak. (Dr. Mat 2aad 5bd. :ahman, 3446 Per!ah(inan #ecara #i9il + memerlukan pasangan mengis!tiharkan perkah"inan d depan kerani atau pega"ai kera,aan !g bertanggung,a"ab mndaftar perkah"inan tersebut. Pendaftaran se)ara si#il dianggap sah dan berkesan. 2brg isu berkaitan dgn perkah"inan si#il spt pen)eraian, pembahagian harta, pen,agaan anak akan diru,uk kpd undang2 si#il. >ndang2 (perkah"inan $ pen)eraian !g diguna pakai di negara kita utk mas! bukan 'slam, segala masalah akan dikemukakn d mahkamah si#il. Per!ah(inan secara Islam @ Dr. Mat 2aad 5bd :ahman, 3446 mengatakan bh" para ulamak memberi pengertian perkah"inan sbg suatu akad !g menghalalkan pergaulan di antara seorg lelaki dgn seorg perempuan !g bukan muhrim dan menimbulkan hak serta ke"a,iban antara kedua2 mrk. Perkah"inan dlm 'slam memerlukan proses merisik, atau meminang dan seterusn!a menikah. 'su dlm perkah"inan dan keluarga akan dikendalikan oleh undang2 keluarga 'slam dan dikendalikan oleh mahkamah s!ariah. 1enis Keluarga

Kesan dr Pengabaian -enjaga Keh*rmatan Diri% 3. Kesihatan + Masalah ('F/5'D2 adalah salah satu )ontoh pengabaian kehormatan diri. Pen!akit ini belum dpt diubat dan tidak ada #aksin utk m)egah. Memberi kesan kpd kehidupan mangsa, keluarga mrk dan sistem kesihatan negara se)ara am. Masalah kesihatan dikaitkan dgn penagihan dadah krn separuh mangsa ,angkitan ('F trdiri drp penagih dadah. 2. Pela!uan se!s bebas adalah kesan pengabaian kehormatan diri. Perlakuan ini bukan sh, mendedah mrk kpd ,angkitan pen!akit kelamin tetapi risiko kehamilan rema,a. Hmosi ,g terganggu krn perasaan aib !g terpaksa ditanggung. 5hli keluarga mangsa kerap dipandang serong dan m,adi bahan bualan mn!ebabkn gangguan emosi dan mental. Kese,ahteraan sosial turut terganggu apb "u,ud rasa malu dan dpandang serong oleh ahli !g lain dlm mas!. Keadaan memba"a kpd isu kesihatan dan sosial !g lebih buruk spt pguguran ba!i se)ara haram !g m,e,askn kesihatan ibu.

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


kalangan anak. Mrk )enderung utk keluar dr rumah dan tidur d rumah rakan seba!a. Menimbulkn masalah sosial negatif !g lain ,ika anak terpengaruh dgn kehidupan !g tidak sihat. 7. 5hli keluarga !g tlh berumur akan men,adi model kpd anak2. Kanak2 mudah maniru pelakuan dan )ara komunikasi. Dlm keluarga e0tended kemungkinan berlaku perkara !g berrtentangan dgn nilai baik !g mungkin ditiru oleh kanak2. Kebahagiaan Dlm Kehidupan Ber!eluarga + merangkumi aspek kesihatan fi-ikal, mental, sosial, emosi dan rohani. Kese,ahteraan semua aspek ini men,adi tun,ang kpd kebahagiaan. Keru!unan 0umahtangga + meru,uk kpd satu keadaan !g harmoni dlm sesebuah keluarga. -ana&aat -asa Bersama Keluarga + Meluangkan masa utk keluarga membolehkn ibubapa:

Keluarga <uklear ialah keluarga !g terdiri drp seorg suami dan seorg isteri dan anak mrk. Kebai!an !eluarga .u!lear 3. Pasangan berdikari dlm menentukan ga!a pengurusan rumah tangga mrk tanpa )ampur tgn org lain. 2. Mrk mpun!ai pri#asi dan lebih terbuka dlm komunikasi atau perlakuan. /ara berfikir dan bertindak tanpa )ampurtgn ahli keluarga lain boleh membentuk ke!akinan diri dan keserasian dlm pen!elesaian masalah 6. Dr segi ekonomi, keluarga nuklear dpt ber,imat )ermat serta menguruskan perbelan,aan mengikut kemampuan. &idak timbul rasa bersalah atau malu ,ika tidk mberi sumbangan spt mana dlm keluarga e0tended. Keburu!an !eluarga nu!lear 3. Keluarga nuklear memupuk sifat keindi#iduan $ boleh men,auhkan hubungan ,alinan hubungan sesama ahli keluarga. 5hli keluarga nuklear terdedah kpd tekanan emosiapb berlaku konflik dlm keluarga. 2. 5nak ,ga tiada tempat mengadu atau menumpah kasih ,ika berlaku masalah dgn ibu bapa. 6. 'bu kpd keluarga nuklear !g tiada pembantu rumah terpaksa mbuat ker,a rumah se)ara bersendirian. 'bu !g baru lepas bersalin misaln!a memerlukan sokongan emosi dan fi-ikal utk pen,agaan selepas bersalin. Keluarga se!under

a Kebai!an !eluarga /Btended 3. 2okongan emosi dan sosial lebih baik dlm keluarga e0tended. 5pb berlaku konflik dlm keluarga atau masalah kesihatan, ahli keluarga !g lain dpt mbantu. Dlm kes ibu selepas bersalin misaln!a, sokongan ahli keluarga !g lain dpt meringankn beban ibu di samping mberi sokongan emosi. &ahap kesihatan mental dpt terpelihara. 2. Alaupun dr segi ekonomi mereka kurang me"ah ,ika pendapatan kurang ttp dgn bilangan ahli keluarga !g ramai mrk boleh saling membantu $ men!okong. Perasaan tertekan dpt dkurangkn 6. 'su atau masalah dlm keluarga dpt dbin)angkn bersama $ ,ln pen!elesaian dpt d)apai. 'katan persaudaraan dpt dkekalkn krn mrk saling berhubungan. 7. *g pasangan suami@isteri !g beker,a, ahli keluarga lain dpt mbantu m,aga keba,ikan anak mrk. 5hli keluarga lain spt datuk $ nenek dpt mengambil alih tugas ibu bapa utk mberi pendidikan sosial serta kerohanian kpd anak. b Keburu!an Keluarga /Btended 3. :uang pri#asi agak kurang antara suami isteri atau indi#idu lain dlm keluarga. 2. *g keluarga !g berpendapatan rendah, ahli keluarga !g ramai membataskn kemampuan hidup !g lebih selesa. 6. :uang rumah !g terhad ,g bolehmba"a masalah kpd ahli keluarga ini. Masalah ini menimbulkan emosi !g tidak sihat di

Kebaji!an $ngg*ta Keluarga 6 adalah pd tahap kelerluan asas minimum !g mampu disediakan oleh ketua keluarga spt tempat tinggal, makanan, pakaian dan pendidikan sekolah serta kerohanian.

TOPIK C % K/L5$0+$ B$)$+I$ K*nsep !ebahagiaan dr perspe!ti& Islam adalah sesuatu !g abstrak. Konsep kebahagiaan adalah berkait rapat dengan sistem buda!a, agama dan sistem keper)a!aan sesebuah mas!. Kebahagiaan sebenar terletak di dlm hati seseorg. 5matlah penting seseorg men,aga hati supa!a terpan)ar sifat2 terpu,i spt amanah, bers!ukur, berprasangka baik terhdp org lain.

10

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


K*nsep !ebahagiaan dr perspe!ti& si9il adalah asas kpd keharmonian sesebuah mas!. Kebahagiaan bukan setakat kemampuan memenuhi keperluan asas spt men!ediakan tempat tinggal, pakaian, keperluan makan serta minum ttp lebih drp itu. Kebahagiaan terletak kpd kemampuan sesebuah keluarga utk mengurus sumber kebendaan !g mungkin ban!ak atau terhad. Ciri-ciri Keluarga Bahagia a Keper)a!aan dan kebuda!aan + /iri utama dlm keluarga bahagia ialah keharmonian. Keharmonian adalah keseimbangan dlm memenuhi keperluan kebendaan dan kerohanian. /iri2 keluarga bahagia ialah: 3. $malan sembah"ang dlm !eluarga + bg umat 'slam ialah sembah!ang ,emaah dlm keluarga. 2. -a!an bersama !eluarga + Makan adalah akti#iti penting !g boleh dilakukan bersama dlm keluarga. Masa !g terluang utk makan bersama keluarga semasa makan dpt mengukuhkan perhubungan sesama ahli keluarga. 'ni merupakan masa !g terbaik utk memupuk komunikasi !g positif antara ahli keluarga dan utk bertukar2 fikiran, men!elesaikan masalah dan lebih memahami antara satu sama lain. 6. 0e!reasi bersama !eluarga + spt berkelah di tepi pantai, atau pusat rekreasi adalah amalan !g sihat. *erehat bersama keluarga dapat menenangkan fikiran drp tekanan ker,a serta manikmati masa lapang bersama keluarga setelah penat men)ari re-eki. b &araf Pendidikan + Keluarga !g bahagia melahirkan anak !g berpendidikan serta mempun!ai potensi utk mema,ukan diri mereka. Pendidikan adalah berkaitan dgn memperkasakan dan memberi anak2 dgn ilmu pengetahuan !g dpt men,adikan dirin!a seseorg !g berguna kpd keluarga, mas! dan negara amn!a. ) 2isio Hkonomi + ialah kemampuan utk men)ari, memiliki, dan mggunakan harta keka!aan se)ara halal. 3. Kurangn"a Pengha"atan Terhadap K*nsep Ke!eluargaan + kehidupan berkeluarga memerlukan perkongsian !g bi,ak, saling hormat@menghormati, memper)a!ai , bertolak ansur, saling bermaafan, amanah dan komited terhadap tanggung,a"ab. Aalaupun pasangan telah men,alani kursus perkah"inan, tern!ata kursus tersebut tidak men)ukupi utk memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Kera,aan turut me"u,udkan kementerian Pembangunan Aanita, Keluarga dan Mas!arakat utk membantu memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Pelbagai perkhidmatan !g disediakan oleh kera,aan melalui agensi tertentu utk mengurangkan masalah keruntuhan rumah tangga misaln!a program !g dirangka oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan <egara !g men,urus kpd isu mengha!ati peranan keluarga dlm mbentuk penduduk !g bukan sh, sihat dr segi fi-ikal tetapi ,uga mental, emosi, sosial dan rohani. 2. K*n&li! Peranan ? tanggungja(ab + 2bg ketua keluarga, Lelaki memainkan peranan memastikan ekonomi dan sosial keluarga sentiasa sempurna. Lelaki harus beker,a utk men!ara keluarga. 'steri atau ibu berperanan sbg men,aga anak dan menguruskan rumah tangga. <amun -aman sudah berubah. :amai "anita bersama@sama lelaki beker,a utk men)ari sumber ekonomi dan membantu kese,ahteraan keluarga. 5dakala "anita berdepn dgn konflik sama ada memilih utk men,adi suri rumah tangga atau beker,a. *eban tugas di tempat ker,a dan peranan membesarkan anak serta menguruskan rumah tangga men!ebabkn "anita rasa tertekan. Keadaan men,adi lebih teruk ,ika suami enggan atau kurang membantu dlm urusn rumahtangga. &ekanan boleh merenggangkan hubungan suamiisteri. %ika tidak diselesaikan pasangan akan berpisah dan mengakhiri ikatan sebuah kekeluargaan. 6. Kemis!inan + Pendapatan !g tidak men)ukupi akan memaksa mrk melakukan ker,a sampingan. 'ni akan men,e,askan kualiti ) $na! + "a,ib menghormati dan mentaati kedua ibu bapa. %ika ibu bapa sudah tua dan u-ur adalah men,adi tanggung,a"ab anak utk men,aga dan memberi kasih sa!ang kpd mereka. 5nak !g taat ialah anak !g tidak menderhaka kpd ibu bapa. Mereka mendengar nasihat dan sopan santun. Komunikasi positif dgn ibu bapa ialah kita mampu berbual dan berbin)ang masalah dgn ibu bapa. 'bu bapa berperanan menga,ar, mendidik dan membimbing anak drp dlm kandungan sehingga de"asa samada berkaitan ilmu dunia atau a,aran agama. d -as" + ,iran adalah mas! !g paling hampir dgn keluarga. Kita hendaklah memupuk sifat ke,iranan melalui fikiran !g terbuka dan ikhlas. 2etiap keluarga perlulah mengambil berat utk me"u,udkn persefahaman dan menghormati hak@hak ,irann!a. Penglibatan keluarga dlm akt mas!. Perlu dipupuk se)ara berterusan. TOPIK 1D % I#5-I#5 K/K/L5$0+$$. Keruntuhan rumah tangga + meru,uk kpd keadaan sesuatu unit organisasi keluarga !g terlerai drp ikatan sama ada se)ara sah atau tidak. Keruntuhan !g sah dimeterai oleh undang2 dgn bukti bh" pasangan berkah"in telah ber)erai. Fa!t*r "g men"umbang !eruntuhan rumah tangga :

Peranan2 Tanggungja(ab dan Kepentingan $hli !eluarga a #uami=isteri @ 2bg suami/isteri, setiap )abaran!g pahit dan manis hendaklah dikongsi bersama. Komunikasi positif adalah asas kpd perhubungan !g mesra di antara suami/isteri. (ubungan !g mesra men,adikan peranan dan tanggung,a"ab suami/isteri men,adi mantap kerana "u,udn!a persefahaman dan keterbukaan. 2etiap masalah rumah tangga dpt diuruskan dan diselesaikan dgn baik oleh kedua2 belah pihak. 2uami berperanan memberi nafkah -ahir dan batin kpd isteri.(ubungan seksual dlm perkah"inan mesti berdasarkan rasa hormat, persefahaman dan persetu,uan. Memupuk dan mengeratkan hubungan kasih sa!ang, saling memper)a!ai, bertolak ansur dan prihatin terhadap keperluan emosi, fi-ikal dan kesihatan pasangan amat penting. 'steri berperanan men,aga suami baik ketika sihat mahupun sakit. Kesetiaan kepada suami adalah a,aran setiap agama. 'steri mempun!ai tanggung,a"ab utk membimbing suami ke arah amalan !g baik dan me,auhi perkara !g ditegah agama. b Ibu bapa + *apa adalah ketua keluarga. 2bg ketua beliau bertanggung,a"ab meminpin keluarga ke arah amalan !g# baik dan mengelak dr perkara !g ditegah oleg agama. &anggung,a"ab ketua keluarga bukan sekadar memberi nafkah dan menguruskan keperluan asas keluarga sh,. *apa men,adi )ontoh !g baik kpd anak dan isteri. /orak kepimpinan mestilah berdasarkn kpd sifat tolak ansur dan hormat@menghormati !g berbentuk demokratik. Peranan ibu adalah men,aga hal eh"al rumah tangga. Aalau bgmn tinggi pendidikan atau ,a"atan seorang ibu, dia tidak boleh lari dr tanggung ,a"ab men,aga keluarga, drp men!ediakan susu utk anak, makan minum, men)u)i pakaian hinggalah mendodoi anak.'bu berperanan mberi kasih sa!ang kpd anak.

11

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________


ker,a serta kehidupan mrk. *eker,a dlm ,angka masa !g lama men,e,askn taraf kesihatan fi-ikal dan mental. Mrk terdedah kpd pelbagai pen!akit kronik spt tekanan darah tinggi, pen!akit ,antung kerana mengabaikan senaman dan membiarkan tekanan dlm hidup mrk. < Desakan kemiskinan !g memaksa ibu bapa melakukan ker,a sampiang men!ebabkan peranan keibubapaan dlm keluarga terabai. Keadaan ini menambah buruk ge,ala sosial negatif d kalangan anak. ;e,ala negatif anak boleh men,adi pun)a pasangan bertegang urat. Masa !g singkat membataskan peluang ahli keluarga utk duduk bersemuka dan men!elesaikan masalah. < Kemiskinan ,uga memaksa anak ter,erumus di dlm akt !g kurang sihat spt kelakuan delekuen. Mrk men)uri atau pe)ah msuk rumah utk mendptkn apa !g diingini. 7. Penderaan@ adalah ge,ala sosial !g negatif dan boleh berlaku dlm bentuk fi-ikal, seksual, ekonomi, mental atau emosi. a. !eganasan Terhadap Pasangan @ akan men!ebabkan ke)ederaan malah kematian. Keganasan meninggalkan kesan kesakitan bukan sh, fi-ikal malah mental seseorg. Mangsa keganasan biasan!a "anita. Keganasan tidak mengenal indi#idu, berpendidikan tinggi atau berpangkat tinggi tidak memastikan "anita tidak dikasari oleh pasangan mrk. 2eseorg m,adi ganas disebabkan oleh pelbagai faktor sifat semula,adi. <amun terdapat ,uga faktor luaran !g men!umbang keganasan spt ketagihan arak, penagihan arak, ,udi atau sekadar telah menemui pasangan baru. Keganasan fi-ikal berlaku apabila pasangan disepak, dipukul, di)ekik, ditampar, ditolak. Keganasan boleh berlaku se)ara lisan iaitu memaki hamun, melabel se)ara negatif, men,erit, mengkritik. Keganasan ,uga berlaku se)ara seksual iaitu memaksa pasangan melakukan hubungan seks dan pelakuan seks !g tidak disukai oleh pasangan. Keganasan spt ini men!ebabkan keruntuhan rumahtangga. b. +angguan se!sual dan sumbang mahram . + ;2 meru,uk kpd apa@apa perlakuan !g berkaitan dgn seksual tanpa kebenaran mangsa. ;angguan berlaku dlm bentuk sentuhan !g tidak diingini. Menun,uk gambar atau memaksa menonton aksi lu)ah ,uga dianggap gangguan seksual. <2M adalah perbuatan me,alinkan hubungan dengan ahli keluarga sendiri. Kes kanak2 atau rema,a !g dirogol oleh ahli keluarga sendiri bukan baru malah gangguan spt ini men!ebabkn keretakan sesebuah keluarga. %ika mengsa membuat aduan polis dan memba"a mnasalah gangguan ke pihak atasan, pemangsa akan dihukum. %ika pemangsa adalah suami, maka keluarga akan kehilangan ketua !g sepatutn!a menanggung keluarga. Keadaan men,adi lebih buruk ,ika isteri tidak beker,a. Dilema spt ini adakalan!a ibu tidak bertindak "alaupun mengetahui perlakuan sumbang mahram !g berlaku dlm keluarga. :asa malu dan tidak tahu tempat mengadu men,adi pen!ebab masalah ini masih berlaku dlm mas!. Masalah lain pula, ,ika mangsa hamil. Keluarga terpaksa menanggung anak !g dilahirkan. Masa depan mangsa ter,e,as. Pengalaman pahit !g dilalui akan tetap menghantui emosi dan mental mangsa. ). Penderaan Kana!-!ana! + didefinisikan sbg la!anan !g tidak baik terhadap mrk !g di ba"ah 3B tahun oleh ibu bapa, pen,aga, ahli keluarga atau mas!. sekeliling. K Penderaan fi-ikal berlaku dlm bentuk pelakuan memukul, men)u)uh dgn api, menggigit, menampar, dan men)ekik. Penderaan fi-ikal men!ebabkan patah, ke)a)atan malah kematian. K Kanak2 !g didera se)ara emosi spt menghalang atau menidakkan permintaan mrk tanpa berunding. Hmosi mrk terganggu apb kanak2 sering m,adi bahan e,ekan, bahan la"ak atau keta"a. K Penderaan seksual dikalangan kanak2 berlaku dengan )ara rabaan, sentuhan !g tidak diingini, org de"asa menun,ukkan genital kpd kanak2, memksa kanak2 melihat gambar lu)ah atau menonton )erita lu)ah, merogol serta perlakuan sumbang mahram. K Pengabaian terhadap kanak2 ,uga disifatkan sbg satu bentuk penderaan. Kanak2 tidak diberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal !g sempurna. Keselamatan mrk tidak di,aga malah tidak dberi ra"atan semasa sakit. K Penderaan terhdp kanak2 meninggalkan kesan buruk dlm pertumbuhan dan perkembangan fi-ikal, mental, emosi dan sosial kanak2. Mrk terdedah kpd pelbagai pen!akit !g berpun)a kekurangan makanan atau taraf kesihatan !g terabai. %ika kanak2 adalah mangsa penderaan seksual, dia terdedah kpd risiko kehamilan rema,a atau di,angkiti pen!akit ,angkitan seksual. Mrk akan mebesar sbg indi#idu !g bersifat berdendam atau pendera. 5ndang, Ke!eluargaan bertu,uan utk men)egah atau menghindarkan berlakun!a pen)eraian, kelahiran anak tidak sah taraf dan kekeluargaan berpe)ah belah. >ndang2 ini ,uga utk memastikan kese,ahteraan dan kestabilan institusi kekeluargaan sentiasa ter,aga.

a Ordinan + *erkaitan dgn pembahagian harta. (arta 2i mati hendaklah dibahagi menurut "asiatn!a atau menurut undang2 !g diiktiraf. 2ekiran!a tidalk ada adat !g terpakai, maka undang2 'nggeris akan digunakan (Mimi Kamariah Ma,id, 3442 b Hnakmen + merupakan suatu akta bagi mengkanun peruntukan2 tertentu undang2 kekeluargaan 'slam mengenai perkah"inan, pen)eraian, nafkah, pen,agaan dan lain2 !g berkaitan dgn kehidupan berkeluarga. ) 5kta @ 5kta pe"arisan (Peruntukan keluarga 34?3 + 5kta ini dipakai diseluruh Mala!sia ttp tidak termasuk harta org 'slam atau anak negeri di 2abah dan 2ara"ak1 K 5kta Perempuan *ersuami 348? + 5kta ini membolehkan seseorg "anita !g sudah berkah"in dan bersuami la!ak memegang harta dan men,ual hartan!a seolah@oleh dia belum bersuami.

12

NOTA PADAT HBHE 2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA______________________________________________________________________

13