Anda di halaman 1dari 1

NAMA: YUSMARIZAL BIN ALIAS NAMA SEKOLAH: SMK SUKAU MATA PELAJARAN: MATEMATIK JAWATAN DAN GRED: PPPS

DG41 TUGASAN 1 Terangkan tiga kepentingan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pembelajaran dan pengajaran. JAWAPAN Kepenting n: 1. Seiring dengan peningkatan k aliti dan permintaan semasa !" Sebagai langkah transf!rmasi "ang menjamin sistem pendidikan "ang berm t # j ster menempah ked d kan dalam kateg!ri sat pertiga teratas negara$negara di d nia %. &el!njakkan pendidikan di &ala"sia ke tahap antarabangsa# baik dari s d t g r # kem dahan pendidikan# pembang nan k rik l m# pembang nan pelajar mah p n kemahiran berfikir.

Anda mungkin juga menyukai