Anda di halaman 1dari 7

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

RPH

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 24 Ogos 2013 (Sabtu) MASA : 1150 - 1250 (1 JAM) TEMA : Tradisi Kita TAJUK : Makanan Tradisional

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

RPH

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid

: 24 Ogos 2013 (Sabtu) : 1150 1250 pagi :3 :Tradisi Kita :Makanan Tradisional :23 orang

Fokus Utama Standard Kandungan : 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Standard Pembelajaran : 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. Fokus Sampingan Standard Kandungan : 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Standard Pembelajaran : 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan mengenalpasti serta dapat menggunakan kata sendi nama mengikut konteks dengan betul. 2. Membaca dan mengenalpasti kata sendi nama yang terdapat dalam bahan grafik Makanan tradisional mengikut kaum

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

RPH

PengisianKurikulum i. ii.

Ilmu : Pendidikan Sivik&Kewarganegaraan Nilai : Patriotisme, kerajinan :

PengetahuanSedia Ada

1. Murid pernah merasa pelbagai makanan tradisional 2. Murid pernah didedahkan kemahiran menulis peringkat awal Sistem Bahasa :Kata Sendi Nama Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : 1. Lembaran kerja 2. Kuih cincin 3. Jemuran Ilmu 4. Rajah Grafik Makanan tradisional mengikut kaum

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

RPH

Langkah / Masa Set Induksi (5Minit)

Isi Pelajaran 1. Pernahkah kamu makan kuih ini? 2. Apakah nama kuih yang kamu sedang makan? 3. Dari manakah asal kuih ini? 4. Berikan kuih tradisional yang lain yang kamu tahu?

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru memberikan Kuih cincin kepada setiap murid untuk merasa makanan tradisional bagi kaum Bajau di Sabah. 2. Murid diarahkan untuk meneka nama kuih dan asal kuih tradisional tersebut. 3. Guru memperkenalkan nama dan asal kuih tradisional tersebut. 4. Murid diminta untuk menyebut kuih tradisi bagi mana-mana kaum yang mereka ketahui. 5. Guru mengaitkan kuih tersebut dengan tajuk pelajaran hari ini iaitu Makanan Tradisional 1. Murid diterangkan tentang konsep dan contoh kata sendi nama. 2. Guru menggunakan Jemuran Ilmu untuk menjelaskan tentang kata sendi nama. 3. Murid diminta untuk memberikan contoh ayat yang lain selain daripada contoh yang telah diberikan.

Catatan KB : Menjana idea TKP :Interpersonal, verbal linguistik BSM : Kuih cincin NM: Patriotisme

Langkah 1 (15minit)

Konsep: kata sendi nama ialah kata yang hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Contoh : di, ke, pada, kepada

TKP : Intrapersonal dan interpersonal, menjana idea BSM : Jemuran Ilmu Sistem Bahasa : Kata sendi nama Penilaian FU: 5.1.3

Langkah 2 (15minit

1. Makanan tradisional kaum Melayu : Lemang 2. Makanan tradisional kaum cina : Kuih Bulan 3. Makanan tradisional kaum

1. Guru menunjukkan grafik Makanan tradisional KB: Menjana idea, mengikut kaum kepada murid. menganalisis 2. Guru dan murid bersoal jawab tentang grafik yang dipaparkan. TKP : Visual ruang 3. Murid diminta untuk mengenal pasti kata sendi

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA India : Roti Canai 4. Makanan tradisional kaum Iban : Ayam Pansoh nama yang terdapat dalam ayat pada bahan grafik Nilai : tersebut. Kerjasama, nasionalisme Penilaian FU : 5.1.3 FS : 2.5.1 BSM: Bahan grafik Makanan tradisional mengikut kaum Lembaran kerja Menggariskan kata sendi nama yang betul Pengayaan Mengisi tempat kosong dengan kata sendi nama yang betul. Pemulihan Kenal pasti kata sendi nama yang terdapat dalam ayat. Penilaian FU : 5.1.3 BBM: Lembaran kerja

RPH

Langkah 3 (20minit)

Pentaksiran

Penutup (5minit)

1. Penutup kognitif - Telefon rosak.

2. Penutup sosial

1. Guru membimbing murid merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai-nilai murni.Murid berbaris kepada dua kumpulan. 2. Murid akan diberi sebaris ayat dan murid paling hadapan diminta untuk menghafal ayat tersebut. Kemudian memberitahu ayat tersebut secara berbisik kepada ahli yang lain. 3. Murid yang terakhir dipanggil ke hadapan untuk mengenalpasti kata sendi nama yang terdapat dalam ayat tersebut..

KB : menjana idea TKP : : Interpersonal, verbal linguistic, muzik Nilai : Kerjasama, Patriotisme Yakin diri

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

RPH

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru / pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi p&p) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Disahkan oleh Guru Besar :

Catatan:

Catatan:

Tandatangan Nama Tarikh

: : :

Tandatangan Nama Tarikh

: : :

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU BUKTI TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan :

RPH

Kekuatan :

Kelemahan :

Tindakan Susulan :

Disemak Oleh Guru Pembimbing Catatan :

Disemak Oleh Pensyarah Pembimbing Catatan :

Tandatangan : Nama : Tarikh :

Tandatangan : Nama : Tarikh :