Anda di halaman 1dari 6

Kemahiran Ikhtisas Olahraga

BIOMEKANIK DALAM MELEMPAR CAKERA

Bagaimana hendak mencapai jarak yang maksimum ?

Jauh jarak yang maksimum dapat dicapai oleh pelempar cakera adalah bergantung kepada DAYA yang dikenakan ke atas objek. ebih besar daya dikenakan maka

prgerakan objek tersebut menjadi lebih pantas. Ini boleh menghasilkan jarak yang maksimum. !eseorang atlit yang melakkukan lempar cakera perlu melakukan pusingan badan terlebih dahulu untuk mengumpulkan daya daripada badannya supaya dipindahkan kepada cakera semasa melempar di samping mengekalkan keseimbangna tubuh.

Meningkatkan Masa Penerbangan Cakera. ama masa penerbangan yang diambil oleh cakera bermula semasa pelempar hendak melempar cakera daripada tangannya. Apabila cakera hendak dilepaskan dari tangannya atlit perlulan menekan plat cakera ke ba"ah dengan menggunakan jari telunjuk supaya cakera itu berputar di udara # putaran ikut jam $. %utaran mempunyai kesan kestabilan yang boleh mengapungkan objek dalam perjalanan dengan mengubah arah pada paksi momentum. %utaran & Aerial '(orce) boleh menybabkan pergerakan cakera melengkung apabila berada di udara. *ntuk menjelaskan keterangan+keterangan di atas secara lebih mendalam adalah seperti berikut ,

Kemahiran Ikhtisas Olahraga

DAYA CENTRIPETAL DAN DAYA CENTRI FUGAL

Objek yang bergerak mengelilingi satu paksi adalah juga dipengaruhi daya pergerakan linear. Jika sesuatu sesuatu objek yang sedang bergerak di dalam bulatan dilepaskan- ia akan bergerak lurus pada tangan bulatan itu. Daya centripetal menghalang objek yang sedang bergerak didalam biulatan terkeluar dari landarsan bulatan itu. Daya .entripetal dikenali sebagai &seneir seelang (orce) ke arah tindakannya yang menghala ke paksi putaran. Ia menghasilkan komponen pecutan radius pada jasad yang bergberak dalam bulatan. /ukum 0e"ton Ketiga menyatakan baha"a bagi setiap tindakkan mesti ada satu tindakbalas yang sama dari arah yang bertentangan. Daya tindak balas terhadap daya centripetal adalah centri(ugal. Disebabkan keduanya bertindakk secara bertentangan

maka kedua+dua daya ini "ujud pada jasad yang berbe1a. Jika cakera yang dihayun didalam bulatan tangan itu bertindakk sebagai daya cetri(ugal yang mmenarik cakera ke paksi pergerakan. .akera yang dihayun pula bertindak sebagai centripetal # menari keluar dari bulatan $ ke atas tangan yang menyebabkan tangan di dalam keadaan lurus. 2agnitud daya centri(ugal adalah sama dengan magnitud daya centri(ugal. 3anpa daya centripetal- daya centri(ugal tidak akan terhasil.

Kemahiran Ikhtisas Olahraga

MENGGERAKAN OBJEK

ECARA MENDATAR DI MANA KETINGGIAN

LEPA AN DAN MENDARAT TIDAK AMA.

Dalam acara sukan terdapat dua keadaan di mana objek dilepaskan ke udara iaitu , i. ii. Objek dilepaskan atau dipukul ke udara Badan itu sendiri di projekkan ke udara

%rojeksi Objek Ke *dara

i.

%elepasan objek ke udara untuk jarak mendatar melibatkan lepasan objek itu pada suatu ketinggian.

ii.

Ketinggian bergantung kepada ketinggian pelaku dan tempat di mana ia melepaskan objek atau memukul objek itu secara relati( kepada bumi

iii.

Akan tetapi terdapat sudut lepasan yang ideal bagi setiap ketinggian. ebih ketara perbe1aan antara ketinggian lepasan dan pendaratan- maka lebih rendah sudut pelepasan.

i4.

Jika pelontar mengubah ketinggian lepasan atau mengubah halaju projeksi maka sudut ideal yang perlu diperolehi lebih besar kelajuan lepasan lebih besar sudut idealnya..

4.

Oleh itu (aktor yang paling penting dalam mendapatkan jarak mendatar adalah kelajuan semasa melakukan lepasan cakera.

Kemahiran Ikhtisas Olahraga

2enurut Dyson # 5677 $ jika cakera dilempar olleh atlit yang right handed dari pandangan atas

%utarannya adalah mengikut arah jam Bahagian kiri cakera kelihatan bergerak ke hadapan dan bahagian kanan akan bergerak ke belakang relati( kepada arah pergerakan cakera.

Kemahiran Ikhtisas Olahraga 8ajah diatas menunjukan pandangan dari ba"ah cakera semasa menghampiri bahagian penerbangan yang bertembung dengan aliran udara pada sudut Asakan kecil. %utaran pada aksis adalah hampir 69 terhadap aliran udara ke belakang. Bahagian kiri cakera memba"a bersama lapisan boundarynya yang bergerak ke hadapan akan mengurangkan kelajuan aliran udara yang melalui bahagiab kiri. 2anakala bahagian kanan memba"a lapisan yang bergerak ke belakang akan menambahkan kelajuan aliran pada satu bahagian kanan.

MELEMPAR CAKERA atihan diperlukan untuk menga"al sudut projeksi pusat gra4iti bagi cakera pada masa yang sama menga"al sudut asakkan yang dliepaskan # the release angle o( attack $ serta memaksimumkam halaju lepasan # release rellecity $. .akera adalah tidak stabil dalam penerbangan. .akera yang dilemparkan ke arah atas dalam penerbangan- maka sudut asakkan semasa dilepaskan mestilah cukup kecil untuk mencegah daripada stalling pada peringkat a"al di mana selalunya berlaku apabila relati( aliran membentuk satu sudut asakkan antara :; < :6 darjah # =anslen- 56;> $. Apabila stail berlaku nisbah julangan atau seretan adalah rendah. ontaran cakera ke arah atas mungkin akan dilambatkan kalau putaran yang di"ujudkan ketika dilepaskan adalah cukup kecil untuk memberikan gyroscopic stability # stabilti bertentangan dengan pengubahsuaian dalam cakera.

Kemahiran Ikhtisas Olahraga Daripada pengukuran yang dibuat melalui (ilem+(ilem menunjukkan , 9 5 Kadar putaran biasa adalah kira+kira ? putaran per saat # =anslen - 56;> $ !udut asakan # angle o( attack $ cakera meningkat menjadi satu garisan dalam

penerbangan disertai dengan tork.

PRIN IP MENGENAI PERGERAKAN PROJEKTIL 9 !ebaik sahaja objek dilepaskan ke udara- terdapat hanya dua daya yang boleh

mempengaruhi pergerakkannya sehinggalah objek itu tiba di destinasinya. 5 9 5 Daya+daya tersebut ialah , Daya tarikan gra4iti Daya rintangan udara atau angin

DAYA TARIKAN GRA!ITI

Jika hanya tarikan gra4iti merupakan daya yang bertindak secara luaran. 2aka laluan yang akan diambil oleh sesuatu projektil akan berbentuk parabola. Oleh yang demikian lebih besar sudut perlepasan- lebih curamlah parabola tersebut. %ecutan akibat daya tarikan gra4iti ke atas sebarang objek tanpa mengambil kira berat objek itu adalah konstant.