Anda di halaman 1dari 1

Bahasa Malaysia Tahun 1

Unit Kemahiran Objektif Tajuk Aktiviti

ABM Refleksi

Mengenal dan menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf besar A-Z Pada akhir pelajaran ini murid dapat, Mengenal dan menulis huruf besar A-Z Huruf besar A-Z 1. Guru perkenalkan huruf besar F,V,W,X dan Z menggunakan kad huruf dan bentuk huruf tersebut. 2. Beri latihan membentuk dan menulis huruf melalui caracara berikut. Menekap atau menulis huruf besar dengan menggunakann kad tebuk mengikut cara yang betul. Menyambung titik-titik huruf untuk membentuk huruf besar dengan cara yang betul. Murid padankan huruf besar dengan huruf yang sama. Murid bulatkan huruf besar yang mereka belajar. Gambar, kad perkataan, perkataan bergrid warna, plastersin

Bahasa Malaysia Tahun 1

Unit Kemahiran Objektif Tajuk Aktiviti

ABM Refleksi

Mengenal dan menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf besar A-Z Pada akhir pelajaran ini murid dapat, Mengenal dan menulis huruf besar A-Z Huruf besar A-Z 3. Guru perkenalkan huruf besar F,V,W,X dan Z menggunakan kad huruf dan bentuk huruf tersebut. 4. Beri latihan membentuk dan menulis huruf melalui caracara berikut. Menekap atau menulis huruf besar dengan menggunakann kad tebuk mengikut cara yang betul. Menyambung titik-titik huruf untuk membentuk huruf besar dengan cara yang betul. Murid padankan huruf besar dengan huruf yang sama. Murid warnakan huruf besar yang tersembunyi. Murid tampalkan huruf dengan menggunakan kertas warna. Gambar, kad perkataan, perkataan bergrid warna, plastersin