Anda di halaman 1dari 1

Bewara 17 Agustusan

Assalamualaikum.wr.wb Bwara kanggo sadaya siswa-siswi kelas VII, VIIIsareng kelas IX SMPN 2 Bandung, Anggo!a "SIS bade ngayakeun lomba-lomba di SMPN 2 Bandung, di an!awisna nyae!a #$omba bala% karung, lomba ma&a sa'ak, lomba nyayi, lomba ngadongeng 'sb.(anggo %asili!as di sadiakeun ku "SIS, a&arana di bade di laksanakeun dina # )ak!os # sab!u, ka%ing *+ Agus!us, dina !abu, -..-- s/d selesai 0em%a! # SMPN 2 Bandung

(a sa,a wae nu ,oyong ngiringan lomba mangga wawar!os ,eula ka "SIS a!awi ka 1uru anu Bersangku!an dinu e!a lomba, ,a!ur nu,un .. )assalamualaikum.wr.wb

Band ung, 16 Agustus 2013

Pupuhu

Girang serat

IDAM KHO ID