Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

Andi Allegri Vivaldi (2012). Teknik Bermain Recorder. Muat turun pada 03 Oktober 2013. http://pembelajaranmusik.blogspot.com/2012/05/teknik-bermain-recorder.html

Chesire Goh, C.F. Wong, H.M Phang. Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3. Kajang : Unik Didik Sdn Bhd.

Haji Abu Hassan bin Haji Ali (2000). Latihan Permainan Rekoder, Melodian dan Kibod Kecil Untuk Sekolah Rendah. Petaling Jaya : Pustaka Akademik.

Janet Yong Yoke Fah, Barnitus Loo (1994). Mari Bergembira Dengan rekoder Berasaskan Pendekatan Zoltan Kodaly. Bayan Lepas : Penerbit Muzikal. Mastor Jarkaseh (1994). Bermain Gitar Aspek Melodi Iringan dan Gubahan. PulauPinang : Rhythm MP Sdn Bhd.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia.

Montagu, J. (1976). The World of Medieval & Renaissance Musical Instruments. Ure Smith: Sydney.

Rowland-Jones, A. (1994). Renaissance recorders - The pictorial evidence. The Recorder Magazine, September: 75-78.

Weber, R. (1976). Recorder finds from the Middle Ages, and results of their reconstruction. Galpin Society Journal 24: 35-41.

Anda mungkin juga menyukai