Anda di halaman 1dari 4

BANDING BEZA ANTARA PENYIASATAN, EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI 1) Definisi Penyiasatan Prinsip dan proses penemuan empirikal dan

demonstrasi dianggap ciri-ciri atau keperluan bagi penyiasatan saintifik, secara umumnya melibatkan pemerhatian sesuatu fenomena, perumusan hipotesis mengenai fenomena, percubaan untuk menunjukkan kesahihan hipotesis, dan kesimpulan yang mengesahkan atau mengubah sesuatu hipotesis. Eksperimen ujian atau penyelidikan mengikut kaedah sains utk mencari penemuan baru, utk menguji sesuatu hipotesis atau utk membuktikan bahawa sesuatu andaian itu benar Demonstrasi pertunjukan dan penerangan ttg cara-cara menggunakan sesuatu (alat dll) atau caracara melakukan sesuatu pekerjaan

2) Tujuan Penyiasatan untuk mengetahui' tentang bagaimana sesuatu kejadian itu berlaku berdasarkan pemahaman yang berasaskan bukti (evidence-based understanding) yang nyata. Eksperimen menyiasat iaitu merancang, memanipulasi pembolehubah dan menguji hipotesis untuk membuat keputusan. Demonstrasi Memberi tunjuk ajar kepada orang lain berkenaan langkah melakukan sesuatu kerja

3) Pelaksanaan Penyiasatan

Eksperimen 1- Membuat pemerhatian 2-Membuat inferens 3-Mencadangkan hipotesis 4-Mengemukan cara menguji hipotesis (langkah eksperimen) 5-Mengenalpasti pembolehubah 6-Menjalankan aktiviti (eksperimen) 7-Mengumpul maklumat 8-Mentafsir maklumat 9-Menyatakan samada hipotesis betul atau tidak

Demonstrasi 1. Rumuskan tujuan yang harus dicapai setelah proses demonstrasi berakhir. 2. Sediakan garis panduan langkahlangkah demonstrasi yang akan dilakukan. 3. Sediakan peralaatan untuk demonstrasi. 4. Lakukan demonstrasi.

Mengenal pasti masalah dan pembolehubah

Membuat hipotesis Merancang penyiasatan Mengawal pembolehubah Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan

4) Kemahiran Proses Sains Penyiasatan Pemerhatian Membuat infrens Membuat ramalan pengukuran Eksperimen 1. Pemerhatian 2. Membuat infrens 3. Pengukuran 4. Membuat hipotesis 5. Mengelas 6. Mengawal pembolehubah 7. berkomunikasi Demonstrasi Pemerhatian Membuat infrens berkomunikasi

5) Strategi Pengajaran Penyiasatan Berpusatkan murid Eksperimen Berpusatkan murid Demonstrasi Berpusatkan guru dan murid