Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK 2014 ISU 1. Latihan praktikal tidak dapat dijalankan MASALAH 1. Meja Ping Pong tidak disediakan.

2. Tempat menjalankan latihan ping pong di dalam kelas dan menggunakan meja kelas yang tidak rata 1. Tidak mempunyai jurulatih yang professional MATLAMAT Menjadikan ahli memiliki kemahiran dan menjadi wakil sekolah atau peringkat yang lebih tinggi STRATEGIK Memiliki meja ping pong dan peralatan ping pong yang secukupnya. Mempunyai suasana latihan yang selesa dan konduksif Mempunyai tenaga pengajar yang professional Menjemput jurulatih dari luar

2. Kekurangan tenaga pengajar yang mahir

PELAN TAKTIKAL 2014 BIL 1 PROGRAM Pertandingan persahabatan Kursus kepengadilan OBJEKTIF Mencungkil bakat pelajar dalam kemahiran ping pong Menguasai teknik pengiraan markah pertandingan T/JAWAB uru penasihat dan ajk 'urulatih jemputan TEMPOH !ulan "pril KOS TOV Peruntukkan # kokum Peruntukkan # kokum ETR $% & PENCAPAIAN Penglibatan ahli

!ulan 'un

$%&

Penglibatan ahli

PELAN OPERASI 2014 1. (ama projek *bjektif Tempoh Kumpulan sasaran uru terlibat Proses kerja Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 2. (ama projek *bjektif Tempoh Kumpulan sasaran uru terlibat Proses kerja Pemantauan Penilaian Penambahbaikan ) ) ) ) ) ) ) ) ) Pertandingan Persahabatan Mencungkil bakat pelajar !ulan "pril "hli Kelab yang berkemahiran dan berpotensi +emua guru penasihat ,antar surat pertandingan kepada pihak#pihak yang ingindijemput dan maklumkandengan ahli kelab +emua guru penasihat semua guru penasihat ahli yang berkemahiran dan berpotensi

) ) ) ) ) ) ) ) )

Kursus Pengadil Menguasai teknik pengiraan markah pertandingan !ulan 'une "hli Kelab yang berkemahiran dan berpotensi +emua guru penasihat dan jurulatih jemputan ,antar surat jemputan kepada pengadil yang member latihan +emua guru penasihat semua guru penasihat 'urulatih yang professional

-isediakanoleh. //////////////// 0'1L2"(" T3( 4 Ketua uru Penasihat Kelab Ping Pong