Anda di halaman 1dari 6

TUGAS 1 (PROGRAM SEMESTER)

Oleh :

AfrianRahmandani (E1R 010 006)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM 2013

PROGRAM SEMESTER
MATA PELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN KELAS/ PROGRAM TAHUN PELAJARAN : MATEMATIKA : SMAN 1 LABUAPI : X/IPA : 2013/2014

RINCIAN MINGGU EFEKTIF 1. Banyak Minggu Efektif Semester G A N J I L Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah Bulan Banyaknya minggu 5 4 5 4 4 5 27 Efektif 3 2 5 2 4 1 17 Non Efektif 2 2 2 4 10

PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 2. Banyak Minggu yang Efektif = Total banyaknya minggu Total minggu non efektif = 27 10 = 17 Minggu 3. Jumlah jam pelajaran dalam KBM per minggu 4. Jumlah jam pelajaran efektif per semester 5. Jumlah Minggu Non Efektif : 4 x 45 menit / 4 JP : 17 x 4 JP/Pekan = 68 JP : 10 Minggu

Rincian Minggu Non Efektif sebagai berikut : a. Libur Semester b. Libur awal Puasa c. Libur Puasa dan Idul Fitri d. Mid semester e. Ujian Akhir Semester f. Sekitar Pembagian Rapor Jumlah : 3 Minggu : 1 Minggu : 2 Minggu : 2 Minggu : 1 Minggu : 1 Minggu : 10 Minggu

DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU DAN ANALISIS MATERI

NO. SK KD 1. Memecahkan masalah 1.1. Menggunakan aturan yang bersangkutan pangkat, akar, dan dengan bentuk logaritma pangkat, akar, dan 1.2. Melakukan manipulasi logaritma aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma Pendalaman Materi Ulangan harian Remedial 2. Memecahkan masalh 2.1. Memahami konsep yang berkaitan dengan fungsi fungsi, persamaan, 2.2. Menggambar grafik dan fungsi kuadrat fungsi aljabar sederhana dan serta pertidaksamaan fungsi kuadrat kuadrat 2.3. Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat

Materi Alokasi Waktu Aturan pangkat, 2x45 akar, dan logaritma Perhitungan yang 4x45 melibatkan pangkat, akar, dan logaritma 2x45 2x45 2x45 2x45

Konsep fungsi

Grafik fungsi 2x45 aljabar sederhana dan fungsi kuadrat Sifat dan aturan 4x45 persamaan dan pertidaksamaan kuadrat Pendalaman Materi 2x45 Ulangan harian KD 2.1., 2.2, 2x45 2.3 Remedial 2x45 2.4. Melakukan manipulasi Soal-soal 2x45 aljabar dalam perhitungan Persamaan dan yang berkaitan dengan pertidaksamaan persamaan dan kuadrat pertidaksamaan kuadrat 2.5. Merancang model model 2x 45 matematika dari masalah matematika dari yang berkaitan dengan masalah yang persamaan dan atau fungsi berkaitan dengan kuadrat persamaan dan atau fungsi kuadrat

2.6. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan atau fungsi kuadrat dan penafsirannya

3.

Pendalaman materi Ulangan harian Remedial Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel

3.1. Menyelesaikan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dalam dua variabel 3.2. Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear

3.3. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan penafsirannya

Ulangan harian Remedial Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel

3.3. Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar 3.4. Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel 3.5. Menyelesaikan model matematika dari masalah

model 4x 45 matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan atau fungsi kuadrat 2x45 2x45 2x45 Sistem persamaan 4X45 campuran linear dan kuadrat dalam dua variabel Model 2x 45 matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear Model 4X45 matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan penafsirannya 2x45 2x45 Pertidaksamaan 2x45 satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar Model 2x45 matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel Model 4x45 matematika dari

yang berkaitan dengan masalah yang pertidaksamaan satu berkaitan dengan variabel dan penafsirannya pertidaksamaan satu variabel Pendalaman mateeri Ulangan harian Remedial 2x45 2x45 2x45