Anda di halaman 1dari 1

TEKA SILANG KATA SEJARAH TINGKATAN 1 NAMA: _________________________________ KELAS: ___________

MELINTANG

J
9 10

12

I
11

1. ___________ menyatakan sejarah adalah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukan. ( ab !" 2. Agama Islam telah disebarkan melalui perkah#inan antara $ultan Melaka% Megat Iskandar $hah dengan puteri __________. ( ab &" 5. 'erajaan Maritim menjalankan kegiatan ek(n(mi berasaskan laut% manakala kerajaan Agraria menjalankan kegiatan ek(n(mi berasaskan ______________ ( ab )" 6. *arames#ara merupakan se(rang putera raja dari __________ ( ab +" 7. Tujuan pelayar *(rtugis datang ke timur adalah disebabkan (leh ,akt(r __________ % G(ld dan Gl(ry. ( ab -" 8. Melaka menjalinkan hubungan dipl(matik dengan .hina dan perlu menghantar ___________ kepada .hina. ( ab &" 10. 'epercayaan yang diamalkan (leh masyarakat pra/sejarah ( ab 0"

N S

E D

A I

E R

P T
5

MENEGA' 3. Askar upahan Melaka yang melarikan diri semasa *(rtugis sampai ke Melaka. ( ab -" 4. $umber sejarah yang belum di(lah% belum dicetak% belum dita,sir dan asli. ( ab !"

E
6

T A A

N B

N G P
7

9. Masyarakat prasejarah ini hidup secara n(mad1berpindah randah di ka#asan luar gua% dalam gua dan sekitar tasik. ( ab 0"

11. Tun Mutahir telah menjadi endahara Melaka selepas kematian _________________ ( ab -" 12. *arames#ara telah membunuh Temagi di ___________ ( ab +"