Anda di halaman 1dari 1

MONGGO SINAU BARENG

NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

BAHASA JAWA
KRAMA INGGIL
Imba Penggalih Saliro Tosan Pamekan Palarapan Bocong Gumbala, Rawis Tutuk Griwa Jaja Jengkul Samparan Racikan. Pasundhulan Mustaka Tapak asta Pengkeran Ukel Rah Julukan Jangga Ibing Kecoh Unusan Lidhah Grana Kethekan Gumbala Wengkelan Riwe Kenaka Talingan

NGOKO
Alis Ati Awak Balung Bangkekan Bathuk Bokong Brengos Cangkem Cengel Dada Dengkul Dlamakan Driji Embun - embunan Endas Epek- epek Geger Gelung Getih Githok Gulu Idhep Idu Iga Ilat Irung Janggut Jenggot Kempol Kringet Kuku Kuping

KRAMA MADYA
Alis Manah Badan Balung Bangkekan Bathuk Bokong Brengos Cangkem Cengel Dada Dengkul Dlamakan Driji Embun- embunan Sirah Epek- epek Geger Gelung Rah Githok Gulu Idhep Idu Iga Ilat Irung Janggut Jenggot Kempol KringSet Kuku kuping

Kelompok Piket IV Puskemas Bantarsari