Anda di halaman 1dari 6

B5DJ1E1 Murid diminta membimbing untuk melakukan aktiviti membina daya tahan otot iaitu angkat tumit, tekan

tubi, bangkit tubi dan dekam lunjur dengan teknik yang betul dan mengambil kira langkah-langkah keselamatan. Murid diminta melakukannya secara individu. BIL & ' ( ) AKTI ITI Angkat Tumit Tekan Tubi Bangkit tubi %ekam lunjur T!"#A$AI TI%AK T!"#A$AI

B5DJ2E1 Mengenal*asti kesalahan dalam *ermainan bola jaring yang ditayangkan dalam bentuk video. Murid akan diminta menyenaraikan kesalahan tersebut dalam bentuk bertulis. Bil & ' ( ) Bentuk kesalahan Tindakan

B5DK1E2 Murid diminta menyediakan +olio bagi membincangkan tugas dan *eranan ahli keluarga untuk menca*ai ciri-ciri keluarga bahagia. ,olio ini dibuat dalam bentuk individu dan mengambil masa seminggu untuk diserahkan ke*ada guru.

B5DK3E2 Mengadakan +orum bagi membincangkan *eranan setia* agensi yang terlibati. kementerian $erdagangan %alam .egeri dan hal !h/al $enggunan0K$%.1 ii. 2abungan $ersatuan $engguna Malaysia0,3M#A1 iii. Tribunal Tuntutan $engguna Membentuk '-( orang setia* kum*ulan me/akili agensi-agensi yang dinyatakan di atas.

B5DK3E3 4oalan situasi-. Ali telah membeli susu *ekat yang telah lu*ut tarikhnya. A*akah tindakan Ali untuk menuntut haknya sebagai *engguna bagi mengatasi situasi di atas.

B5DK4E1 0$erbincangan dan *ersembahan kum*ulan1 Menunjukkan cara *rosedur *ertolongan cemas %.".A.B.#. berdasarkan situasi kemalangan.

Situasi Pertama Ketika anda bersama rakan-rakan sedang memancing di taliair di belakang rumah anda,tiba-tiba adik anda berusia tujuh tahun tergelincir ke dalam taliair tersebut. 4etelah anda berjaya memba/anya ke darat, dida*ati adik anda tidak sedarkan diri. Anda boleh memberi bantuan sementara kerana ada mem*unyai *engetahuan *ertolongan cemas. Tunjukkan cara *rosedur *ertolongan cemas %.".A.B.#.

Situasi Kedua Anda bersama keluarga menaiki kereta ke Bandar Teluk Intan. Ketika dalam *erjalanan *ulang,ba*a anda telah terlanggar motorsikal yang ditunggangi oleh dua orang *emuda. Kedua-dua *emuda tersebut ter*elanting. Tan*a melengahkan masa, ba*a anda memberhentikan kereta untuk memberikan bantuan. 4alah seorang dari mangsa

tidak sedarkan diri. Anda boleh memberi bantuan sementara kerana ada mem*unyai *engetahuan *ertolongan cemas. Tunjukkan cara *rosedur *ertolongan cemas %.".A.B.#.

KERJA KUMPULAN &. Berdasarkan situasi yang diberi, setia* kum*ulan dikehendaki menunjukkan cara *rosedur *ertolongan cemas %.".A.B.#. '. Membincangkan *rosedur yang diambil.

ARAHAN &. Bentukkan lima orang sekum*ulan. '. 4alah seorang ahli kum*ulan menjadi mangsa kemalangan, dan ahli yang lain memberikan *ertolongan cemas %.".A.B.#. (. Bincangkan *rosedur yang diambil.

B5DK4E2 Menunjukkan cara *rosedur *ertolongan cemas %.".A.B.#. mengikut stesyen yang diteta*kan.

STESYEN & ' (

PR SEDUR %anger 0Bahaya1 "es*onse 02erak Balas1 Air/ays 04aluran $erna+asan

KUMPULAN

) 5

Breathing 0Berna+as1 #irculation 0$eredaran %arah1

KERJA KUMPULAN &. Berdasarkan situasi yang diberi, setia* kum*ulan dikehendaki menunjukkan cara *rosedur *ertolongan cemas %.".A.B.#. '. Membincangkan *rosedur yang diambil.

ARAHAN &. Bentukkan tiga orang satu kum*ulan. '. 4etia* kum*ulan mencabut undi untuk menentukan stesyen yang di*ilih. (. 4etia* kum*ulan menunjukkan cara *rosedur *ertolongan cemas 0%.".A.B.#.1 berdasarkan stesyen yang di*ilih. ). Bincangkan *rosedur yang diambil.

6A"MATA$!LA6A"A. TI.2KATA. BIL .AMA M7"I%