Anda di halaman 1dari 2

MADRASAH ISLAMIYAH SALAFIYAH SYAFI'IYAH

"TASLIMUL HUDA"
CEKOK BABADAN PONOROGO
Jl. Syuhada' no. 194 po.box 163 telp. (0352) 482 119

NO Hal Lamp Kepada

: 1/mftah/ppl/IV/2011 : pemberitahuan :

Yth. Ustadz/ah madrasah diniyah Taslimul huda Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah memuliakan manusia dengan ilmun dan amal. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga dan ahli baitnya. Berdasarkan rapat yang diadakan pada tanggal 1 April 2011 tentang program madrasah yang berupa PPl (Praktek Pendidikan lapangan) yang diikuti oleh santri kelas 6 kami beritahukan : Hari pelaksanaan Tanggal pelaksanaan Tempat Mata pelajaran : sabtu s.d selesai : 9 April : kelas 1 3 madrasah diniyah taslimul hud : nahwu, shorof dan fiqh

Untuk itu kami berharap ustadz.ah memberikan ijin dan juga memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta PPL. Demikan pemberitahuan dari kami dan atsa ijin dan perhatian kami sampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ponorogo. 2 April 2011 Kepala Madrasah

Kholid, S.Ag

JADWAL PPL KELAS 6 MADRASAH DINIYAH "TASLIMUL HUDA" CEKOK BABADAN PONOROGO

MADRASAH ISLAMIYAH SALAFIYAH SYAFI'IYAH

"TASLIMUL HUDA"
CEKOK BABADAN PONOROGO
Jl. Syuhada' no. 194 po.box 163 telp. (0352) 482 119 NO HARI/TGL 1 Sabtu sore, 9 April 2011 2 3 2 Malam Ahad, 9 April 2011 3 Ahad sore, 10 April 2011 4 Malam Senin, 10 April 2011 5 Senin Sore, 11 April 2011 6 Malam Selasa, 11 April 2011 7 Selasa Sore, 12 April 2011 8 Selasa malam, 12 April 2011 9 Rabu Sore, 13 April 2011 10 Malam Sabtu, 16 April 2011
Keterangan : KELAS 1 2 3 NAHWU AWAMIL JURJANY AL-AJURUMIYAH IMRITHI SHOROF BINA' WAL ASAS 1 BINA' WAL ASAS 2 MAQSHUD FIQH SAFINATUN NAJA SULAM TAUFIQ FATHUL QORIB

KLS NAHWU 1 Bab 1

SHOROF FIQH

NAMA

I'robul Fi'li