Anda di halaman 1dari 2

Nur Syazana Binti Husaini No 4 , Jalan Utama Desa Aulong Utama 34000 Taiping,Perak !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sekola" Agama Al#$oria" Al#Tau%i&ia" $ampung Boyan Taiping,Perak '0 April (0'3 Ti)ak Ha)ir ke Sekola" Puan, Dengan segala "ormatnya meru*uk kepa)a perkara )ia atas ( saya Nur Syazana ti)ak "a)ir ke sekola" agama pa)a tarik" + "ingga '( April atas mempunyai ,anyak lati"an 3 Saya ti)ak )apat "a)ir ke sekola" agama untuk mem,uat u*ian ,ulanan Saya "arap ustaza"a mema"ami saya Sekian terima kasi" Dise)iakan ole",

!!!!!!!!!!!!! -NU. S/A0ANA1