Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA (2)

47100 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

JADUAL WAKTU KELAS 2011


TAHAP SATU

/ SESI PAGI

NAMA GURU:

TAHUN:

HARI

ISNIN

MASA
7.40 - 8.10

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

Perhimpunan

8.10 - 8.40
8.40 - 9.10
9.10 - 9.40
9.40 - 10.10

10.10 - 10.40
10.40 - 11.10
11.10 - 11.40
11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
12.40 - 1.10
1.10 - 1.40

ANALISA :
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

MATAPELAJARAN

JUMLAH BESAR
Tandatangan:

NAMA GURU

WAKTU SEMINGGU:
Tandatangan Guru Besar / Pen. Kanan:

KALI

MASA

SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA (2)


47100 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011


SESI PAGI

NAMA GURU:
HARI
MASA
7.40 - 8.10

TAHUN : 6
ISNIN

SELASA

RABU

KALI

MASA

KHAMIS

PERHIMPUNAN

8.10 - 8.40
8.40 - 9.10
9.10 - 9.40
9.40 - 10.10
10.10 - 10.40
10.40 - 11.10
11.10 - 11.40
11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
12.40 - 1.10
1.10 - 1.40

ANALISA :

MATAPELAJARAN
BIL
1 PERHIMPUNAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

JUMLAH BESAR

Tandatangan:

Tandatangan Guru Besar / Pen. Kanan:

JUMAAT

SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA (2)


47100 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011


SESI PAGI

NAMA GURU:
MASA

HARI

TAHUN : 6
ISNIN

SELASA

RABU

KALI
1

MASA

KHAMIS

7.40 - 8.10
8.10 - 8.40
8.40 - 9.10
9.10 - 9.40
9.40 - 10.10
10.10 - 10.40
10.40 - 11.10
11.10 - 11.40
11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
12.40 - 1.10
1.10 - 2.00
2.00 - 4.30

ANALISA :

MATAPELAJARAN
BIL
1 PERHIMPUNAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

JUMLAH BESAR

Tandatangan:

Tandatangan Guru Besar / Pen. Kanan:

JUMAAT