Anda di halaman 1dari 1

PIPR-36 UNIT PRAKTIKUM, IPG KAMPUS RAJANG FORMAT & CONTOH CATATAN REFLEKSI

Mesti ditulis ta !a . Disediakan sebaik sahaja tamatnya setiap sesi pengajaran-pembelajaran dan lampirkan bersama RPH yang berkenaan ISU/PERK R ! "# DI$ERI %&KUS KEKU ' "/ KE(E$IH " $UK'I/ " (ISIS/PE")E( S " Dengan menggunakan teknik bercerita saya telah berjaya mewujudkan kesediaan dan memotivasikan murid-murid saya. Cerita tentang Dua Sekawan yang saya sampaikan dengan iringan muzik latar telah berjaya menarik tumpuan dan perhatian semua murid. Nampaknya saya telah berjaya memotivasikan mereka. Cerita tersebut juga sememangnya amat berkaitan dengan tajuk yang saya ajar hari ini. * D "# " 'I"D K " SUSU( " +PE"*E# H "/PE" M$ H$ IK ", Eloklah jika saya gunakan puppet! semasa menyampaikan cerita agar ianya lebih realistik dan dapat menarik lebih perhatian dan tumpuan semua murid. Saya juga perlu pergi ke "usat Sumber Sekolah untuk mengenal pasti jenis-jenis bahan sumber yang ada dalam pusat sumber tersebut.

KE(EM H "/ KEKUR "# "

"emilihan kemahiran ber#ikir$ iaitu kemahiran %embanding &eza adalah kurang berkaitan dengan isi kandungan pelajaran yang saya ajar pada hari ini. Nampaknya saya kurang memberi perhatian tentang penerapan unsur kemahiran ber#ikir semasa merancang 'ancangan "engajaran (arian. Di samping itu$ saya juga lupa menyediakan alat ber#ikir dan bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran ber#ikir tersebut.

Saya hendaklah memastikan bahawa kemahiran ber#ikir yang dipilih mestilah sesuai dan berkaitan dengan tajuk dan isi pelajaran yang saya akan sampaikan. Saya harus menyediakan bahan rangsangan yang relevan dengan kemahiran ber#ikir yang hendak diterapkan dan bahan rangsangan tersebut juga seharusnya berkaitan dengan isi pelajaran.

Disemak -leh #.r. Pembimbing 'andatangan / "ama /

Disemak -leh Pensyarah Penyelia 'andatangan / "ama /

'arikh/000000

'arikh/00000000

Jun 2011