Anda di halaman 1dari 2

JPS/SKPP-KEW/01

(PERJALANAN RASMI)

BORANG UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI


DI LUAR PEJABAT
1.

Nama Pegawai

: Murnizah binti Mokhtaruddin

2.

Jawatan

: PPPS

3.

Sektor / Unit

: SMK (P) Bukit Kuda

4.

Tugas-Tugas Yang Akan Dijalankan, Tempat Dan Tarikh :


TARIKH / MASA

24 28 September 2013

5.

PERIHAL TUGAS

TEMPAT

Kursus Pembangunan
Profesionalisme Berterusan
(Continuous Professional
Development- CPD) PPP
(Guru Gred DG41)

Hotel Crystal Crown

Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }


/

Kenderaan
Pejabat

Kenderaan Sendiri

Kereta Api

Kapal Terbang

Kenderaan Awam
*( Bas/Teksi/ Dll )

Menumpang Kereta Pegawai Lain


( Sila Sebutkan Nama Dan Tempat
Bertugas Pegawai)
........................................................
.
........................................................
.

6.

Alamat tempat berhubung : 08-13, Alam Idaman Service Apartment, No. 2, Jalan Budiman 22/3, Seksyen 22,
40300 Shah Alam,
Sokong/Tidak Disokong
.........................................
Tandatangan Pemohon

..................................................
Tandatangan Pegawai Yang Menyokong

Tarikh:
Tarikh:
______________________________________________________________________________________________
PERAKUAN KETUA JABATAN
Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah *diluluskan/ tidak
diluluskan.
Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai.
Adalah disahkan pegawai ini *perlu/ tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan
diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu.

Tarikh : ................................

...................
Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Sektor
Nama
:
Jawatan :

i)

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk
untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor.

ii)

Borang ini diisi di dalam dua salinan, satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah disertakan
semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan.

Pindaan/01/2010

JPS/SKPP-KEW/01
(PERJALANAN RASMI)
iii)

Pindaan/01/2010

Nota

* Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan