Anda di halaman 1dari 4

PK01 Pengurusan Panitia

PK 01/2 STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 2012

1. Tajuk Program

: Citra Bahasa

2. Tarikh Pelaksanaan : Januari hingga September 2012 3. Akti iti !ang "ijalankan : Pelajar men!alin karangan #. $apatan : #.1 $ilaksanakan %a & ' ( Ti"ak & (

#.2 Jika "apat "ilaksanakan sila buat laporan ber"asarkan P)01'3 #.3 a( *lasan &Jika ti"ak "apat "ilaksanakan( ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... b( Ca"angan pelaksanaan pa"a masa akan "atang : Panitia "apat men!e"iakan buku rujukan "an buku kerja'mo"ul pembelajaran bahasa mela!u !ang lebih e+ekti+.

$ise"iakan oleh : ......................................................... .... Cik ,orli A-ia %anti binti .amli /uru 0atapelajaran Bahasa 0ela!u Tingkatan 1 Smk Permas Ja!a

$isahkan : .........................................................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 a! "011 # Keluaran 0" | Pin$aan 00

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN PROGRAM CITRA BAHASA TINGKATAN 1 2012 1. ,ama Program : Citra Bahasa 2. Tarikh 3. 1ari ' 0asa .#. Tempat 4. 5bjekti+ 6. Sasaran : Januari hingga September 2012 : 2aktu P3P &)arangan( : )elas : 0eningkatkan prestasi pelajar "alam penulisan Bahasa 0ela!u : Pelajar Tingkatan 1

7. Butiran akti iti : Pelajar men!alin karangan 8. Penilaian Program 8.1 )ekuatan Program : Pelajar mahir menulis karangan bahasa mela!u 8.2 )elemahan Program : 1. Pelajar malas men!iapkan karangan bahasa mela!u 2. Pelajar lemah kurang perben"aharaan kata bahasa mela!u 8.3 Ca"angan Penambahbaikan : $iharapkan panitia "apat men!e"iakan buku rujukan "an buku kerja bahasa mela!u !ang lebih e+ekti+. 9. $okumentasi Bergambar : Tia"a

$ise"iakan :

$isemak:

$isahkan:

::::::.. Cik ,orli A-ia %anti binti .amli /uru 0atapelajaran Bahasa 0ela!u Smk Permas Ja!a

::::::.

:::::

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 a! "011 # Keluaran 0" | Pin$aan 00

PK01 Pengurusan Panitia

PK 01/2 STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 2012

1. Tajuk Program 2. Tarikh Pelaksanaan

: ;atih tubi : Januari hingga September

3. Akti iti !ang "ijalankan : 0enja<ab soalan latih tubi #. $apatan : #.1 $ilaksanakan %a & ' ( Ti"ak & (

#.2 Jika "apat "ilaksanakan sila buat laporan ber"asarkan P)01'3 #.3 a( *lasan &Jika ti"ak "apat "ilaksanakan( ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... b( Ca"angan pelaksanaan pa"a masa akan "atang :
Penambahan set=set soalan pengukuhan &soalan sebenar peperiksaan akhir tahun( ber"asarkan kemampuan pelajar mengikut kelas !ang "iajar oleh guru & ;emah> Se"erhana "an Cemerlang (.

$ise"iakan oleh : ................................................... Cik ,orli A-ia %anti binti .amli /uru 0atapelajaran Bahasa 0ela!u Tingkatan 1 Smk Permas Ja!a

$isahkan : ..........................................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 a! "011 # Keluaran 0" | Pin$aan 00

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN PROGRAM LATIH TUBI TINGKATAN 1 2012 1. ,ama Program : ;atih tubi 2. Tarikh : Januari hingga september 3. 1ari ' 0asa : 2aktu P3P #. Tempat : )elas 4. 5bjekti+ : 0eningkatkan Prestasi Pelajar $alam Bahasa 0ela!u 6. Sasaran : Pelajar Tingkatan 1

7. Butiran akti iti : Pelajar menja<ab soalan Bahasa 0ela!u !ang "iberikan oleh guru 8. Penilaian Program 8.1 )ekuatan Program : 1. /uru=guru berpengalaman 2. Ban!ak mo"ul untuk "ija"ikan bahan rujukan 8.2 )elemahan Program : 1. Segelintir pelajar tia"a moti asi untuk belajar "an men!iapkan mo"ul latih tubi. 8.3 Ca"angan Penambahbaikan : 1. Ban!akkan mo"ul terkini untuk rujukan guru. 2. Penambahan set=set soalan "imana guru perlu membina'men?ari sen"iri
"aripa"a pelbagai sumber untuk men"apatkan set soalan !ang ber"asarkan kemampuan pelajar "i"alam kelas !ang "iajar. 3. ;atih tubi "iberi sebelum P3P "ijalankan.

9. $okumentasi Bergambar : Tia"a

$ise"iakan :

$isemak:

$isahkan:

::::::.. Cik ,orli A-ia %anti binti .amli /uru 0atapelajaran Bahasa 0ela!u Smk Permas Ja!a

::::::..

::::::.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 a! "011 # Keluaran 0" | Pin$aan 00